Page 1

Warzywa Sady

2017

Tabele odmian | Preparaty i programy ochrony | Programy i schematy nawoĹźenia


Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym katalogiem. Przedstawiamy w nim zalecenia ochrony i nawożenia dolistnego. W tym roku oprócz upraw warzywnych prezentujemy również schematy ochrony sadów oraz jagodników. Zaproponowane rozwiązania stanowią podpowiedź, w jaki sposób skutecznie opracować programy ochrony roślin. Należy zwrócić uwagę na nieustanne zmiany etykiet środków ochrony roślin, a nawet ich wycofanie w trakcie sezonu wegetacyjnego. Dlatego nasze schematy są jedynie sugestią na dzień 31.03.2017 roku, a aktualne etykiety znajdziecie Państwo zawsze na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowością w sezonie 2017 jest nowoczesny adiuwant doglebowy Inger, który można stosować łącznie z herbicydami doglebowymi. Ogranicza on przemieszczanie się substancji aktywnych herbicydów w głąb profilu glebowego, w skutek czego zmniejszamy negatywne skutki fitotoksyczności. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi dwoma artykułami. Pierwszy dotyczy niezwykle istotnego w ostatnich latach problemu, jaki stanowią szkodniki warzyw kapustnych. Dr Maria Rogowska szczegółowo opisała ich biologię oraz zwalczanie. Drugi artykuł autorstwa Prof. Adama Dobrzańskiego opisuje zasady korzystania z herbicydów w uprawie warzyw zgodnie z warunkami integrowanej ochrony roślin. Firma Ampol-Merol kładzie bardzo duży nacisk na sprawdzone i skuteczne rozwiązania oraz przede wszystkim na legalnie zarejestrowane środki ochrony roślin. Naszym celem jest uświadomienie Państwu, jakie zagrożenia mogą wynikać z korzystania z produktów wątpliwego pochodzenia oraz jak ważne jest stosowanie oryginalnych produktów. Lata doświadczeń i sprawdzony zespół specjalistów gwarantują wsparcie na każdym etapie produkcji. Wspieramy Klientów w uzyskaniu wysokich plonów, w najlepszej jakości.

Życzymy Państwu owocnego sezonu! Zespół Ampol-Merol Sp. z o.o.


Spis treści Warzywa Przydatność niektórych herbicydów do ochrony warzyw przed chwastami prof. dr hab. A. Dobrzański............................. 4 Ochrona marchwi......................................... 9 Ochrona pietruszki...................................... 11 Ochrona pomidora......................................13 Ochrona ogórka...........................................15 Ochrona cebuli............................................17 Ochrona grochu zielonego...........................19 Ochrona fasoli szparagowej.........................21 Ochrona kapusty głowiastej........................23 Ochrona kalafiora........................................25 Ochrona brokuła.........................................27 Ochrona sałaty............................................29 Ochrona buraka ćwikłowego.......................31 Ochrona ziemniaka.....................................33 Ochrona insektycydowa roślin kapustnych. Nowe zagrożenia w uprawie dr inż. M. Rogowska....................................36

Sady Nawozowa wyprawka na wiosnę, Ogród Start®................................................40 Ochrona jabłoni..........................................45 Ochrona truskawki......................................47 Ochrona wiśni............................................49 Ochrona porzeczki......................................51 Ochrona malin............................................53 Wymiar sukcesu w nawożeniu upraw sadowniczych i warzywniczych mgr. inż D. Skubij, CALDENA®.......................56 Kalendarz aktywności Amrol. Dział obsługi posprzedażnej 2017.................82


Przydatność niektórych herbicydów do ochrony warzyw przed chwastami

prof. dr hab. Adam Dobrzański Skierniewice

Na polach, gdzie uprawiane są warzywa, trzeba stwarzać jak najlepsze warunki do ich wzrostu i rozwoju. Należy między innym dobrze zaplanować skuteczną strategię ochrony przed organizmami szkodliwymi, do których oprócz chorób i szkodników zaliczane są chwasty. Konkurencja chwastów z uprawianymi roślinami o czynniki środowiska (woda, składniki pokarmowe, światło) i miejsce na polu uprawnym jest nieubłagana. Oczywiste jest, że żadnego gatunku warzyw bez odchwaszczania nie da się uprawiać, gdyż nawet na polach o wysokim poziomie agrotechniki, chwasty występują w liczebności uzasadniającej ich zwalczanie. W większości warzyw największe straty plonu powodują chwasty występujące w pierwszej połowie okresu wegetacji, zwłaszcza od wschodów do 1/4 - 1/3 tego okresu, to jest do 4-8 liści właściwych w zależności od gatunku. Wg klucza do określania faz roślin w skali BBCH odpowiada to fazom od 09 do 14-18. Z reguły współzawodnictwo chwastów wpływa najbardziej na plonowanie warzyw uprawianych z siewu, długo wschodzących, po wschodach wolno rosnących i słabo zakrywających liśćmi powierzchnię (np. cebula i por z siewu, marchew, pietruszka). U takich, zwłaszcza na polach silnie zachwaszczonych, konkurencja chwastów często rozpoczyna się jeszcze przed wschodami. Chwasty występujące później w tzw. „zachwaszczeniu wtórnym” - w drugiej połowie okresu wegetacji i po zakryciu międzyrzędzi przez liście rośliny uprawnej, a  nawet przed zbiorem nie zawsze wywierają wpływ na plonowanie, ale pozostawione na polu kwitną, tworzą nasiona, pogarszają warunki fitosanitarne, utrudniają wykonanie zabiegów środkami do zwalczania chorób i szkodników oraz zbiór. Dlatego nie można lekceważyć tego zachwaszczenia. Niezależnie od negatywnych skutków powodowanych przez chwasty całkowite ich wyeliminowanie mogłoby być niekorzystne dla zachowania bioróżnorodności. Wszelkie działania agrotechniczne i chemiczne zmierzające do minimalizowania negatywnych skutków wynikających z obecności chwastów trzeba prowadzić w sposób zrównoważony. Służy temu stosowanie różnych metod wykorzystujących nie tylko herbicydy, lecz uwzględniających też sposoby niechemiczne. Należy przy tym uwzględniać właściwości biologiczne 4

chwastów i uprawianych roślin, ich dynamikę wzrostu, sposób uprawy oraz ochronę i zachowanie różnorodności biologicznej w otoczeniu pól uprawnych. Wynika to z obowiązku przestrzegania zaleceń integrowanej ochrony. Pomimo postępu w zakresie metod niechemicznych herbicydy pełnią ważną funkcję w eliminowaniu negatywnych skutków zachwaszczenia w  obecnie zalecanych technologiach uprawy. Każdy plantator wie, że towarowa produkcja warzyw na dużych plantacjach, bez włączania zabiegów herbicydowych w system uwzględniający inne metody, jest trudna, niekiedy niemożliwa i może być nieopłacalna. Wyjątek stanowią uprawy ekologiczne, w których nie jest dopuszczone korzystanie z syntetycznych środków ochrony roślin.

Ogólne zasady korzystania z herbicydów Należy korzystać tylko z herbicydów nabywanych z pewnego źródła, zaopatrzonych w oryginalną etykietę z tekstem w języku polskim. Chwasty można zwalczać tylko zarejestrowanymi w Polsce herbicydami, w których etykietach dołączonych do opakowań środków są wymienione określone gatunki warzyw. Nawet na własną odpowiedzialność nie wolno stosować herbicydów w gatunkach warzyw niewymienionych w etykietach. Należy brać pod uwagę czynniki decydujące o ich skuteczności chwastobójczej i selektywności w stosunku do uprawianych roślin, współdziałanie z innymi zabiegami uprawowymi i ochrony roślin oraz różne ograniczenia, zwłaszcza te wymienione w etykietach (np.  liczba dopuszczalnych zabiegów, odległość od innych wrażliwych na stosowany herbicyd roślin uprawnych,

Przydatność niektórych herbicydów do ochrony warzyw przed chwastami


zakaz stosowania niektórych środków w pobliżu bezpośrednich ujęć wody, zbiorników i cieków wodnych, wyznaczone strefy ochronne od innych terenów nieużytkowanych rolniczo, otulin parków i rezerwatów). Stosowanie środków ochrony roślin m.in. niezgodnie z etykietą może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 500 zł, stąd tak istotne jest dokładne prowadzenie ewidencji zabiegów. Warto dodać, że etykiety środków ochrony rośliny ulegają częstym zmianom i nie należy wykonywać ochrony roślin „na pamięć”, bo może to słono kosztować. Mowa tutaj nie tylko o mandatach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ale również o wartościach NDP (MRL), czyli najwyższych poziomach pozostałości pestycydów, które mogą dyskwalifikować całe partie towaru u coraz bardziej wymagających odbiorców. Herbicydy mają określony zakres zwalczanych gatunków (niektóre z nich są słabo zwalczane lub odporne na dany herbicyd). Stąd wybór herbicydu trzeba uzależnić nie tylko od gatunku warzyw, lecz też od diagnostyki zachwaszczenia uwzględniającej właściwe rozpoznanie chwastów i ich dynamikę pojawiania się w sezonie wegetacyjnym. Wybierając herbicyd, można skorzystać z informacji podanych w etykiecie, ale nie zawsze są w niej wymienione wszystkie gatunki, które mogą się pojawić na danym polu. Stąd dobrze jest korzystać z tabel wrażliwości chwastów na poszczególne środki zamieszczonych w „Programach ochrony roślin warzywnych”. Zalecane jest stosowanie herbicydów w dawkach wymienionych w etykietach, ograniczanie liczby zabiegów do niezbędnego minimum oraz używanie dawek możliwie najniższych, ale zapewniających akceptowalną skuteczność. W warzywach uprawianych z siewu, lecz przed ich wschodami, warto zastanowić się nad strategią zwalczania chwastów z wykorzystaniem glifosatu. Dotyczy to głównie cebuli, marchwi, pietruszki czy pora – jest zarejestrowany w w/w uprawach preparat Roundap 360 Plus.

Wskazana jest aplikacja herbicydów w dawkach dzielonych tak, aby nie przekroczyć maksymalnej zalecanej dawki w zabiegu jednorazowym dopuszczonej do stosowania w okresie wegetacji. Np. Stomp Aqua 455 CS w cebuli zamiast jednej dawki 3,5 l/ha po siewie można zastosować w trzech dawkach po 1-1,2 l/ha (pierwsza dawka po siewie i dwie po wschodach w odstępach kilkudniowych). Podany w etykietach i innych zaleceniach zakres dawek ma charakter orientacyjny i dawkę herbicydów zawsze należy dostosować do realnych warunków agroekologicznych określonego pola.

Herbicydami doglebowymi (np. pendimetalina, chlomazon) stosowanymi przed wschodami warzyw należy opryskiwać wyrównaną i dobrze doprawioną powierzchnię gleby, zwracając uwagę na odpowiednią głębokość siewu. Większość herbicydów doglebowych i doglebowo-nalistnych działa skuteczniej, gdy podczas zabiegu gleba jest wilgotna. W glebie suchej środek może nie działać lub też działanie substancji czynnej może być opóźnione. Herbicydy działają na ogół tym silniej, im wyższa jest temperatura. Najlepiej wykonywać zabieg, gdy temp. powietrza w warstwie przyglebowej i gleby wynosi 10–20°C. W przypadku stosowania herbicydów doglebowych wskazany jest dodatek adiuwantu doglebowego.

Przydatność niektórych herbicydów do ochrony warzyw przed chwastami

5


Podstawową funkcją tego dodatku jest ograniczenie przemieszczania się substancji aktywnych w głąb profilu, częste zjawisko występujące w wyniku obfitych opadów – np. przemywanie chlomazonu. Adiuwant zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów oraz zmniejsza parowanie cieczy opryskowej, podnosząc skuteczność działania herbicydów w trakcie suszy.

adiuwanty, mieszać różne herbicydy ze sobą, a także z innymi środkami ochrony roślin, jeżeli jest to zaznaczone w etykietach. W przypadkach łącznego stosowania różnych środków mogą to być tylko takie, które są dopuszczone do stosowania w określonej uprawie.

EKSPERT RADZI Dodatek adiuwantu (np. Agravita® Aktivator) do cieczy użytkowej pozwala na zwiększenie skuteczności herbicydów nalistnych. Po zastosowaniu herbicydów, gdy chwasty są skutecznie zniszczone, unikać mechanicznego wzruszania roli w międzyrzędziach bez uzasadnionej potrzeby, a jeżeli to konieczne - wzruszać możliwie jak najpłycej. Należy unikać corocznego stosowania tych samych substancji czynnych na danym polu i zmniejszać częstotliwość zabiegów takimi samymi środkami i należącymi do zbliżonych grup chemicznych. Może to spowodować wzrost liczby gatunków niezwalczanych przez określony herbicyd, lub doprowadzi do pojawienia się biotypów uodpornionych. Wskazane jest też przemienne stosowanie środków zawierających różne substancje czynne. Nie wolno opryskiwać chwastów kwitnących w czasie ich oblotu przez owady, a także ze względu na słabe działanie środków na starsze chwasty.

Herbicydy nalistne (np. Basagran 480 SL) należy stosować po wschodach chwastów, gdy są młode; dwuliścienne zwykle od liścieni (BBCH 10) do fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), a jednoliścienne (np. Fusilade Forte 150 EC) w fazie 2-6 liści (BBCH 12-16) i na początku krzewienia (BBCH 21-23). Regulatory wzrostu i rozwoju zalecane po wschodach i sadzeniu roślin oraz nawożenie dolistne lepiej stosować po wcześniejszym zniszczeniu chwastów, aby nie poprawiać ich kondycji. Stosowanie dawek herbicydów niższych niż wskazane w ich etykietach lub łączenie ich z innymi agrochemikaliami nie jest sprzeczne z prawem, z wyjątkiem podanego w etykiecie zakazu łączenia herbicydu z określonymi chemikaliami. Odpowiedzialność za skuteczność i rezultaty wynikające z zastosowania dawek zredukowanych lub łącznego stosowania herbicydów z innymi środkami (np. z niektórymi adiuwantami) nieujętymi w etykiecie spoczywa na stosującym. Bezpieczniej jest dodawać

6

Przydatność niektórych herbicydów do ochrony warzyw przed chwastami


Przy wyborze warzyw uprawianych w zmianowaniu po przedplonach, w których stosowano herbicydy długo zalegające w glebie, trzeba zwracać uwagę na ich następcze działanie. Jest to istotne w przypadku konieczności wykonania przesiewów (np. na skutek zniszczenia roślin przez choroby i szkodniki, wymarznięcia, wymoknięcia w wyniku zalania wodą, braku wschodów z powodu długotrwałej suszy) oraz w poplonowej uprawie warzyw w roku stosowania herbicydów. Kolejna ważna kwestia dotyczy terminu zbioru warzyw. Trzeba go uzależnić od okresu karencji herbicydów. W odmianach o krótkim okresie wegetacji i przeznaczonych na wielokrotny zbiór (w miarę osiągania wielkości handlowej) z asortymentu herbicydów wybierać te o możliwie jak najkrótszej karencji, lub których karencja nie jest wyznaczona.

Ogólne zasady korzystania z herbicydów W tabeli podano wykaz wybranych środków dopuszczonych do obrotu handlowego i stosowania, obowiązujący w roku 2017, oraz orientacyjnie zakres dawek zalecanych w etykietach. Ze względu na dużą liczbę warzyw w ramach tego artykułu nie jest możliwe szczegółowe opisanie sposobów aplikacji wszystkich środków, którymi można odchwaszczać warzywa. Stąd przed zabiegiem należy zapoznać się z tekstem etykiety środka oraz szczegółowymi zaleceniami zamieszczonymi w „Programach ochrony roślin warzywnych” publikowanych u nas przez różne wydawnictwa. Niewymienione w tabeli środki zawierające dikwat (np. Reglone 200 SL, Quad-Glob 200 SL) zalecane do desykacji rzepaku i ziemniaka w celu ułatwienia zbioru też ograniczają zachwaszczenie. W roślinach uprawianych w stanowisku, gdzie wykonano desykację może być mniej chwastów.

Przykładowe elementy technologii ochrony upraw warzywnych przed chwastami Uprawa

Kapusta głowiasta

Cebula

Pomidor gruntowy

Faza

Nazwa preparatu

Dawka

Przed wysadzeniem rozsady

Goal 480 SC + adiuwant doglebowy

0,5-0,75 l/ha + 0,5 l/ha

7-10 dni po wysadzeniu rozsady

Rego 500 SC

2 l/ha

Po przyjęciu rozsady

Targa Super 05 EC

1 l/ha

Bezpośrednio po siewie

Stomp Aqua 455 CS + adiuwant doglebowy

1,2 l/ha + 0,5 l/ha

Po siewie - przed wschodami

Roundup 360 Plus

1,25-1,8 l/ha

Po wschodach, 1-2 liście cebuli

Stomp Aqua 455 CS

1,1 l/ha

1-2 liście cebuli

Agil-S 100 EC

0,6 l/ha

4-6 liści

Stomp Aqua 455 CS

1,2 l/ha

Przed sadzeniem

Aurelit 70 WG + adiuwant doglebowy

0,5 kg/ha + 0,5 l/ha

Do 5 dni po siewie

Racer 250 EC + adiuwant doglebowy

2-3 l/ha + 0,5 l/ha

Po siewie - przed wschodami

Roundup 360 Plus

1,25-1,8 l/ha

1-2 liście właściwe

Sencor Liquid 600 SC

0,25 l/ha

2-6 liści właściwych

Sencor Liquid 600 SC

0,25 l/ha

Marchew

Ten i inne artykuły naszych Ekspertów znajdziesz na

www.ampol-merol.pl/akademia.html

Przydatność niektórych herbicydów do ochrony warzyw przed chwastami

7


8


Program ochrony marchwi Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

po siewie

AFALON COMMAND ............................................................................. DYSPERSYJNY + INGER 480 SC + 450 SC 0,5 l/ha** 1,0 l/ha

RACER 250 EC + INGER 2,0-3,0 l/ha 0,5 l/ha**

............................................................................. 0,15-0,2 l/ha ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

AMISTAR OPTI 480 SC 2,0-2,5 l/ha GWARANT 500 SC 2,0 l/ha* AMISTAR 250 SC 0,8-1,0 l/ha SWITCH 62,5 WG 0,8 kg/ha*

AGIL-S 100 EC 0,6-1,5 l/ha

wzrost wegetatywny

DECIS MEGA 50 EW 0,15 l/ha* PROTEUS 110 OD 0,75 l/ha

dojrzewanie (przyrost masy korzeniowej)

AMISTAR OPTI 480 SC 2,0-2,5 l/ha LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,75 l/ha ZATO 50 WG 0,25 kg/ha* SCORPION 325 SC 1,0 l/ha SIGNUM 33 WG 0,75-1,0 kg/ha ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,5 l/ha*

wzrost i formowanie korzenia

SENCOR LIQUID 600 SC 0,5 l/ha (2 zabiegi x 0,25 l/ha)

AFALON DYSPERSYJNY 450 SC (Dawki dzielone. I zabieg 0,35 l/ha; II zabieg 0,5 l/ha)

BOXER 800 EC 2,5-3,5 l/ha (2 zabiegi x 2,0 l/ha)*

faza 2-4 liści

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


Syngenta

SWITCH 62,5 WG

Producent

SMP Agro

INGER

Bayer

PROTEUS 110 OD

Nazwa

Bayer

Producent

DECIS MEGA 50 EW

Nazwa

Bayer

BASF

SIGNUM 33 WG

ZATO 50 WG

Syngenta

BASF

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

SCORPION 325 SC

Bayer

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Syngenta

AMISTAR OPTI 480 SC

Arysta

Syngenta

AMISTAR 250 SC

GWARANT 500 SC

Producent

Bayer

SENCOR LIQUID 600 SC

Nazwa

Adama

RACER 250 EC

Syngenta

BOXER 800 EC

FMC

Adama

AGIL-S 100 EC

COMMAND 480 EC

Adama

Producent

AFALON DYSPERSYJNY 450 SC

Nazwa

doglebowe

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

doglebowe

doglebowe

doglebowe, nalistne

nalistne

doglebowe, nalistne

Stosowanie

Stosowanie

ADIUWANT DOGLEBOWY

7 dni

7 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

14 dni

7 dni

14 dni

7 dni

21 dni

14 dni

14 dni

14 dni

10 dni

Karencja

FUNGICYDY

60 dni

nie dotyczy

nie dotyczy

80 dni

28 dni

70 dni

Karencja

Substancja czynna

tiachlopryd 100 g/l, deltametryna 10 g/l

deltametryna 50 g/l

Substancja czynna

trifloksystrobina 500 g/l

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

iprodion 500 g/l

fluopyram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l

chlorotalonil 500 g/l

azoksystrobina 80 g/l, chlorotalonil 400 g/l

azoksystrobina 250 g/l

Substancja czynna

metrybuzyna 600 g/l

flurochloridon 250 g/l

chlomazon 480 g/l

prosulfokarb 800 g/l

propachizafop-P 100 g/l

linuron 450 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

układowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe, wgłębne

układowe

kontaktowe, układowe

kontaktowe

układowe

kontaktowe

wgłębne, układowe

kontaktowe, układowe

Działanie na roślinie

C1 - inhibitory fotosystemu II

F1 - inhibitory syntezy barwników

F4 - inhibitory syntezy barwników

N - inhibitory syntezy lipidów

A - inhibitory enzymu ACCazy

C2 - inhibitory fotosystemu II

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony marchwi


ROUNDUP 360 PLUS 1,25-1,8 l/ha

RACER 250 EC 2,0-3,0 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

AFALON DYSPERSYJNY 450 SC 1,0-2,0 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

STOMP AQUA 455 CS 1,75 l/ha* + INGER 0,5 l/ha**

Program ochrony pietruszki Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

BOXER 800 EC 2 zabiegi x 2,0 l/ha

po siewie

MOVENTO 100 SC 0,45 l/ha*

FUSILADE FORTE 150 EC 0,6-1,6 l/ha*

AFALON DYSPERSYJNY 450 SC 1-1,5 l/ha

wzrost wegetatywny (rozwój liści właściwych)

dojrzewanie (przyrost masy korzeniowej)

SIGNUM 33 WG 0,75 kg/ha* SWITCH 62,5 WG 0,8 kg/ha* BANJO 500 SC 0,2 l/ha* SIARKOL EXTRA 80 WP 1,5 kg/ha

wzrost i formowanie korzenia

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


BASF

Syngenta

Producent

SIGNUM 33 WG

SWITCH 62,5 WG

Nazwa

Producent

SMP Agro

Nazwa

INGER

Bayer

Ciech

SIARKOL EXTRA 80 WP

MOVENTO 100 SC

Adama

Producent

BANJO 500 SC

Nazwa

BASF

Adama

RACER 250 EC

STOMP AQUA 455 CS

Syngenta

FUSILADE FORTE 150 EC

Monsanto

Syngenta

BOXER 800 EC

ROUNDUP 360 PLUS

Adama

Producent

AFALON DYSPERSYJNY 450 SC

Nazwa

doglebowe

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

G - inhibitory enzymu syntazy EPSP

F1 - inhibitory syntezy barwników

A - inhibitory enzymu ACCazy

N - inhibitory syntezy lipidów

C2 - inhibitory fotosystemu II

Grupa i mechanizm działania

układowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

układowe

kontaktowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

Stosowanie

ADIUWANT DOGLEBOWY

7 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

7 dni

14 dni

7 dni

7 dni

Karencja

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

42 dni (korzeniowa), 28 dni (naciowa) FUNGICYDY

nalistne

nie dotyczy

doglebowe

nalistne

49 dni (korzeniowa), 42 dni (naciowa) nie dotyczy

doglebowe, nalistne

doglebowe, nalistne

Stosowanie

80 dni

90 dni

Karencja

Substancja czynna

spirotetramat 100 g/l

Substancja czynna

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

siarka 800 g/kg

fluazynam 500 g/l

Substancja czynna

pendimetalina 455 g/l

glifosat 360 g/l

flurochloridon 250 g/l

fluazyfop-P-butylowy 150 g/l

prosulfokarb 800 g/l

linuron 450 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

Preparaty do ochrony pietruszki


SENCOR LIQUID INGER 600 SC + 0,5 l/ha*** 0,35 l/ha

po wysadzeniu rozsady

wzrost wegetatywny przed kwitnieniem

RAMZES 25 WG* I zabieg 30 g/ha, II zabieg 20 g/ha

AURELIT 70 WG 0,5 kg/ha

SENCOR LIQUID 600 SC 0,35 l/ha

PREVICUR ENERGY 840 SL** odkażanie: 250 ml + 20 l wody na 1000 l podłoża podlewanie: 15-150 ml/100 l wody

Program ochrony pomidora Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

formowanie owoców

MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha* DECIS MEGA 50 EW 0,15 l/ha BULLDOCK 025 EC 0,2-0,4 l/ha*

wzrost owoców

REVUS 250 SC 0,6 l/ha SWITCH 62,5 WG 1,0 kg/ha* AMISTAR 250 SC 0,8-1,0 l/ha

MIEDZIAN 50 WP 2,5-3,0 kg/ha ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,0 l/ha* SCORPION 325 SC 1,0 l/ha*

INTER OPTIMUM 72,5 WP 2,4 l/ha MILDEX 71,1 WG 2,0-2,5 kg/ha RANMAN TOP 160 SC 0,5 l/ha* RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG 2,25 kg/ha SIGNUM 33 WG 1,0-1,5 kg/ha INDOFIL 80 WP 2,0 kg/ha GWARANT 500 SC 2,0 l/ha CARIAL STAR 500 SC 0,6 l/ha* CABRIO DUO 112 EC 2,0-2,5 l/ha

kwitnienie

* zastosowanie małoobszarowe, ** pod osłonami, *** stosowany jako dodatek


Producent Adama Bayer Sumi Agro

Producent SMP Agro

Nazwa BULLDOCK 025 EC DECIS MEGA 50 EW MOSPILAN 20 SP

Nazwa INGER

Bayer

PREVICUR ENERGY 840 SL

Belchim Syngenta Syngenta BASF Syngenta BASF Syngenta

Producent Syngenta Bayer Syngenta Arysta Arysta Belchim Synthos Bayer

Nazwa AMISTAR 250 SC CABRIO DUO 112 EC CARIAL STAR 500 SC GWARANT 500 SC INDOFIL 80 WP INTER OPTIMUM 72,5 WP MIEDZIAN 50 WP MILDEX 71,1 WG

RANMAN TOP 160 SC REVUS 250 SC RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG ROVRAL AQUAFLO 500 SC SCORPION 325 SC SIGNUM 33 WG SWITCH 62,5 WG

Producent Adama Du Pont Bayer

Nazwa AURELIT 70 WG RAMZES 25 WG SENCOR LIQUID 600 SC

3 dni

propamokarb w formie chlorowodorku propamokarbu 530 g/l, fosetyl 310 g/l

Karencja 3 dni 3 dni 14 dni ADIUWANT DOGLEBOWY

Substancja czynna etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna beta-cyflutryna 25 g/l deltametryna 50 g/l acetamipryd 200 g/l

cyjazofamid 160 g/l 3 dni mandipropamid 250 g/l 3 dni metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640 g/kg 7 dni iprodion 500 g/l 3 dni azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l 3 dni piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg 3 dni cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg 3 dni INSEKTYCYDY

Karencja 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 7 dni 7 dni

Karencja 30 dni nie dotyczy 42 dni FUNGICYDY

Substancja czynna azoksystrobina 250 g/l dimetomorf 72 g/l, piraklostrobina 40 g/l mandipropamid 250 g/l, difenokonazol 250 g/l chlorotalonil 500 g/l mankozeb 800 g/kg mankozeb 680 g/kg, cymoksanil 45 g/kg miedź 500 g/kg fosetyl glinowy 667 g/kg, fenamidon 44 g/kg

Substancja czynna metrybuzyna 700 g/kg rimsulfuron 250 g/kg metrybuzyna 600 g/l

HERBICYDY

Działanie na szkodniki kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe

zapobiegawcze zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze zapobiegawcze zapobiegawcze zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

Działanie na patogeny zapobiegawcze zapobiegawcze zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze zapobiegawcze zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze zapobiegawcze, interwencyjne

Stosowanie doglebowe, nalistne nalistne doglebowe, nalistne

Stosowanie doglebowe

Działanie na roślinie kontaktowe kontaktowe kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe kontaktowe, wgłębne kontaktowe, układowe kontaktowe kontaktowe, układowe układowe kontaktowe, wgłębne

układowe

Działanie na roślinie kontaktowe, układowe kontaktowe, wgłębne, układowe kontaktowe, wgłębne, układowe kontaktowe kontaktowe kontaktowe, wgłębne kontaktowe układowe

Grupa i mechanizm działania C1 - inhibitory fotosystemu II B - inhibitory enzymu ALS C1 - inhibitory fotosystemu II

Preparaty do ochrony pomidora


STOMP AQUA 455 CS 3,5 l/ha* + INGER 0,5 l/ha**

COMMAND 480 EC 0,2 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

Program ochrony ogórka Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

siew

kiełkowanie, wschody

faza 2-5 liści właściwych

intensywny wzrost wegetatywny

MILDEX 71,1 WG 2,5 kg/ha MIEDZIAN 50 WP 2,5-3,0 kg/ha INTER OPTIMUM 72,5 WP 2,5-3,0 kg/ha INFINITO 687,5 SC 1,6 l/ha GWARANT 500 SC 2,0 l/ha CABRIO DUO 112 EC 2,0-2,5 l/ha

owocowanie i dojrzewanie

RANMAN TOP 160 SC 0,6 l/ha* SCORPION 325 SC 1,0 l/ha* SWITCH 62,5 WG 1,0 kg/ha* ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,0 l/ha*

BULLDOCK 025 EC 0,2-0,4 l/ha* MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha*

kwitnienie i zawiązywanie owoców

*zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


Bayer

Belchim

Synthos

Bayer

Belchim

INFINITO 687,5 SC

INTER OPTIMUM 72,5 WP

MIEDZIAN 50 WP

MILDEX 71,1 WG

RANMAN TOP 160 SC

Sumi Agro

Producent

SMP Agro

MOSPILAN 20 SP

Nazwa

INGER

Producent

Nazwa

Adama

Syngenta

SWITCH 62,5 WG

BULLDOCK 025 EC

Syngenta

SCORPION 325 SC

BASF

Arysta

GWARANT 500 SC

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

BASF

CABRIO DUO 112 EC

ADIUWANT DOGLEBOWY

14 dni

3 dni

Karencja

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

7 dni

3 dni

3 dni

3 dni

1 dzień

Karencja

nie dotyczy

nie dotyczy

Karencja

INSEKTYCYDY

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

acetamipryd 200 g/l

beta-cyflutryna 25 g/l

Substancja czynna

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

iprodion 500 g/l

cyjazofamid 160 g/l

fosetyl glinowy 667 g/kg, fenamidon 44 g/kg

miedź 500 g/kg

mankozeb 680 g/kg, cymoksalin 45 g/kg

chlorowodorek propamokarbu 625 g/l, fluopikolid 62,5 g/l

chlorotalonil 500 g/l

dimetofmorf 72 g/l, piraklostrobina 40 g/l

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

(naciowa)

doglebowe, nalistne

28 dni

pendimetalina 455 g/l

BASF

STOMP AQUA 455 CS

chlomazon 480 g/l

Substancja czynna

FMC

Producent

COMMAND 480 EC

Nazwa

HERBICYDY

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

doglebowe

doglebowe

Stosowanie

doglebowe

Stosowanie

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe, układowe

kontaktowe

kontaktowe

układowe

kontaktowe

kontaktowe, wgłębne

wgłębne, układowe

kontaktowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

F4 - inhibitory syntezy barwników

F4 - inhibitory syntezy barwników

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony ogórka


PENDIGAN 330 EC 3,0-5,0 l/ha ROUNDUP 360 PLUS + 1,25-1,8 l/ha INGER 0,5 l/ha**

Program ochrony cebuli Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

siew

AMISTAR OPTI 480 SC 2,0-2,5 l/ha RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG 2,5 kg/ha GWARANT 500 SC 2,0 l/ha INFINITO 687,5 SC 1,6 l/ha INTER OPTIMUM 72,5 WP 2,0-2,5 kg/ha KARATE ZEON 050 CS 0,12 l/ha BULLDOCK 025 EC 0,2-0,4 l/ha SPINTOR 240 SC 0,3-0,4 l/ha MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha*

LONTREL 300 SL 0,3-0,4 l/ha (3 x 0,1-0,15 l/ha)

intensywny przyrost masy cebuli

FAZOR 80 SG 4,0 kg/ha

AMISTAR OPTI 480 SC 2,0-2,5 l/ha FANDANGO 200 EC 1,0-1,25 l/ha* CABRIO DUO 112 EC 2,0-2,5 l/ha AMISTAR 250 SC 0,8 l/ha SIGNUM 33 WG 1,0 kg/ha SCORPION 325 SC 1,0 l/ha SWITCH 62,5 WG 1,0 kg/ha* ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,0 l/ha*

wzrost wegetatywny

BOXER 800 EC 3,0-4,0 l/ha*

faza 3-5 liści

AGIL-S 100 EC 0,6-1,5 l/ha

ALIACINE 400 EC 3,0-5,0 l/ha PENDIGAN 330 EC 3,0-4,0 l/ha

GOAL 480 SC + 0,25 l/ha (3 x 0,05 l/ha)

kiełkowanie, wschody

łamanie się szczypioru

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


Syngenta

BASF

Bayer

Arysta

Bayer

Belchim

Syngenta

AMISTAR OPTI 480 SC

CABRIO DUO 112 EC

FANDANGO 200 EC

GWARANT 500 SC

INFINITO 687,5 SC

INTER OPTIMUM 72,5 WP

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG

mankozeb 680 g/kg, cymoksalin 45 g/kg

Producent

Nazwa

Producent

SMP Agro

Nazwa

INGER

Arysta

Dow Agro

FAZOR 80 SG

Sumi Agro

MOSPILAN 20 SP

SPINTOR 240 SC

beta-cyflutryna 25 g/l

Adama

Syngenta

BULLDOCK 025 EC

KARATE ZEON 050 CS

Substancja czynna

Producent

14 dni

14 dni

21 dni

28 dni

28 dni

14 dni

7 dni

35 dni

14 dni

7 dni

14 dni

14 dni

ADIUWANT DOGLEBOWY

7 dni

REGULATORY WZROSTU Karencja

7 dni

14 dni

7 dni

7 dni

INSEKTYCYDY Karencja

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

hydrazyd maleinowy 800 g/kg

Substancja czynna

spinosad 240 g/l

acetamipryd 200 g/l

lambda-cyhalotryna 50 g/l

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

Nazwa

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

BASF

Syngenta

SIGNUM 33 WG

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

Syngenta

iprodion 500 g/l

metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640 g/kg

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

75 dni

nie dotyczy

30 dni

FUNGICYDY Karencja

chlorowodorek propamokarbu 625 g/l, fluopikolid 62,5 g/l

dimetofmorf 72 g/l, piraklostrobina 40 g/l

azoksystrobina 80 g/l, chlorotalonil 400 g/l

azoksystrobina 250 g/l

Substancja czynna

SWITCH 62,5 WG

SCORPION 325 SC

BASF

chlorotalonil 500 g/l

Syngenta

AMISTAR 250 SC

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

protiokonazol 100 g/l, fluoksastrobina 100 g/l

Producent

Nazwa

glifosat 360 g/l

pendimetalina 330g/l

Adama

Monsanto

ROUNDUP 360 PLUS

chlopyralid 300 g/l

PENDIGAN 330 EC

Dow Agro

Dow Agro

GOAL 480 SC

LONTREL 300 SL

oksyfluorofen 480 g/l

chloroprofam 400 g/l prosulfokarb 800 g/l

Arysta

Substancja czynna propachizafop-P 100 g/l

Syngenta

ALLIACINE 400 EC

BOXER 800 EC

Adama

Producent

AGIL-S 100 EC

Nazwa

HERBICYDY Karencja

doglebowe

A - inhibitory enzymu ACCazy

Grupa i mechanizm działania

nalistne

Stosowanie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

układowe

kontaktowe, układowe

kontaktowe

kontaktowe, układowe

kontaktowe, wgłębne

wgłębne, układowe

kontaktowe

układowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe, układowe

wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

G - inhibitory enzymu syntazy EPSP

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

O - syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu

E - inhibitory enzymu PPO

N - inhibitory syntezy lipidów

K2 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

Stosowanie

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

nalistne

doglebowe, nalistne

nalistne

doglebowe, nalistne

doglebowe, nalistne

doglebowe, nalistne

nalistne

Stosowanie

Preparaty do ochrony cebuli


AFALON DYSPERSYJNY 450 SC 1,0 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

siew, kiełkowanie, wschody

Program ochrony grochu zielonego Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

AMISTAR OPTI 480 SC 2,0-2,5 l/ha*** ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,5 l/ha* SWITCH 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha SCORPION 325 SC 1,0 l/ha*

zawiązywanie i formowanie się strąków

DECIS MEGA 50 EW 0,15 l/ha* MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha*** PROTEUS 110 OD 0,75 l/ha*** BULLDOCK 025 EC 0,2-0,4 l/ha***

kwitnienie

GWARANT 500 SC 2,0 l/ha*/*** AMISTAR 250 SC 0,8 l/ha SIARKOL EXTRA 80 WP 1,5 kg/ha*

wzrost wegetatywny przed kwitnieniem

AGIL-S 100 EC 0,6-1,5 l/ha

BASAGRAN 480 SL 2,5-3,0 l/ha

faza 3-5 liści

dojrzewanie

* zastosowanie małoobszarowe, ** stosowany jako dodatek, ***zarejestrowany w grochu


SMP Agro

Bayer

PROTEUS 110 OD

INGER

Sumi Agro

MOSPILAN 20 SP

Producent

Bayer

DECIS MEGA 50 EW

Nazwa

Adama

Producent

Nazwa

BULLDOCK 025 EC

Syngenta

Ciech

SWITCH 62,5 WG

SIARKOL EXTRA 80 WP

Syngenta

BASF

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

SCORPION 325 SC

Arysta

Syngenta

AMISTAR OPTI 480 SC

GWARANT 500 SC

Syngenta

AMISTAR 250 SC

BASF

BASAGRAN 480 SL

Producent

Adama

AGIL-S 100 EC

Nazwa

Adama

Producent

AFALON DYSPERSYJNY 450 SC

Nazwa

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

7 dni

14 dni

7 dni

7 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

15 dni

7 dni

14 dni

21 dni

35 dni

14 dni

14 dni

Karencja

FUNGICYDY

nie dotyczy

45 dni

60 dni

Karencja

ADIUWANT DOGLEBOWY

tiachlopryd 100 g/l, deltametryna 10 g/l

acetamipryd 200 g/l

deltametryna 50 g/l

beta-cyflutryna 25 g/l

Substancja czynna

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

siarka 800 g/kg

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

iprodion 500 g/l

chlorotalonil 500 g/l

azoksystrobina 80 g/l, chlorotalonil 400 g/l

azoksystrobina 250 g/l

Substancja czynna

bentazon 480 g/l

propachizafop-P 100 g/l

linuron 450 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

nalistne

nalistne

doglebowe, nalistne

Stosowanie

doglebowe

Stosowanie

układowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe

kontaktowe, układowe

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe, układowe

wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

C3 - inhibitory fotosystemu II

A - inhibitory enzymu ACCazy

C2 - inhibitory fotosystemu II

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony grochu zielonego


COMMAND 480 EC 0,2 l/ha*** + INGER 0,5 l/ha**

siew, kiełkowanie, wschody

faza 3-5 liści

Program ochrony fasoli szparagowej Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

GWARANT 500 SC 2,0 l/ha* AMISTAR 250 SC 0,8 l/ha*** MIEDZIAN EXTRA 350 SC 2,0-2,5 l/ha

BASAGRAN 480 SL 2 zabiegi x 1,25 l/ha*

FUSILADE FORTE 150 EC 0,6-2,5 l/ha*

wzrost wegetatywny przed kwitnieniem

AMISTAR OPTI 480 SC 2,0-2,5 l/ha SWITCH 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha SCORPION 325 SC 1,0 l/ha* KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP 1,2 kg/ha

zawiązywanie i formowanie się strąków

DECIS MEGA 50 EW 0,15 l/ha* MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha BULLDOCK 025 EC 0,2-0,4 l/ha AFFIRM 095 SG 1,5-2,0 kg/ha

kwitnienie

dojrzewanie

* zastosowanie małoobszarowe, ** stosowany jako dodatek, *** zarejestrowane w fasoli


Synthos

Synthos

Syngenta

Syngenta

Producent

Syngenta

Adama

Bayer

Sumi Agro

Producent

SMP Agro

MIEDZIAN EXTRA 350 SC

SCORPION 325 SC

SWITCH 62,5 WG

Nazwa

AFFIRM 095 SG

BULLDOCK 025 EC

DECIS MEGA 50 EW

MOSPILAN 20 SP

Nazwa

INGER

Syngenta

AMISTAR OPTI 480 SC

KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP

Syngenta

AMISTAR 250 SC

Arysta

Producent

Nazwa

GWARANT 500 SC

Syngenta

FMC

COMMAND 480 EC

FUSILADE FORTE 150 EC

BASF

Producent

BASAGRAN 480 SL

Nazwa

ADIUWANT DOGLEBOWY

14 dni

7 dni

7 dni

3 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

15 dni

7 dni

7 dni

14 dni

35 dni

14 dni

7 dni

Karencja

28 dni

nie dotyczy

nie dotyczy

Karencja

FUNGICYDY

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

acetamipryd 200 g/l

deltametryna 50 g/l

beta-cyflutryna 25 g/l

benzoesan emamektyny 9,5 g/kg

Substancja czynna

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

miedź 350 g/l

kaptan 500 g/kg

chlorotalonil 500 g/l

azoksystrobina 80 g/l, chlorotalonil 400 g/l

azoksystrobina 250 g/l

Substancja czynna

fluazyfop-P-butylowy 150 g/l

chlomazon 480 g/l

bentazon 480 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

nalistne

doglebowe

nalistne

Stosowanie

doglebowe

Stosowanie

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe

kontaktowe

wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe, układowe

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe, układowe

wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

A - inhibitory enzymu ACCazy

F4 - inhibitory syntezy barwników

C3 - inhibitory fotosystemu II

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony fasoli szparagowej


tworzenie i rozwój liści

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek

zbiór

LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,9 l/ha AMISTAR 250 SC 0,8 l/ha TOPSIN M 500 SC 1,0 l/ha

wzrost i rozwój główki

MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha PIRIMOR 500 WG 0,3-0,45 kg/ha STEWARD 30 WG 0,1-0,12 kg/ha CORAGEN 200 SC 75-125 ml/ha MOVENTO 100 SC 0,75 l/ha SPINTOR 240 SC 0,2-0,4 l/ha

SIGNUM 33 WG 0,75-1,0 kg/ha SCORPION 325 SC 1,0 l/ha ROVRAL AQUAFLO 500 SC 0,7-1,0 l/ha

PYRINEX 480 EC 0,9-1,2 l/ha* PROTEUS 110 OD 0,75 l/ha KARATE ZEON 050 CS 0,12 l/ha DECIS MEGA 50 EW 0,15 l/ha BULLDOCK 025 EC 0,2-0,4 l/ha

faza 5-8 liści

AGIL-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

REGO 500 SC 2,0 l/ha

po wysadzeniu rozsady

STOMP AQUA 455 CS 3,5 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

GOAL 480 SC 0,5-0,75 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

PREVICUR ENERGY 840 SL odkażanie: 250 ml + 20 l wody na 1000 l podłoża podlewanie: 0,1-0,15%

Program ochrony kapusty głowiastej Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


Bayer

Adama

Dow Agro

Du Pont

Producent

SMP Agro

PYRINEX 480 EC

SPINTOR 240 SC

STEWARD 30 WG

Nazwa

INGER

PIRIMOR 500 WG

PROTEUS 110 OD

Bayer

Syngenta

MOVENTO 100 SC

Syngenta

Sumi Agro

KARATE ZEON 050 CS

Bayer

MOSPILAN 20 SP

Du Pont

DECIS MEGA 50 EW

Producent

Nazwa

CORAGEN 200 SC

Sumi Agro

TOPSIN M 500 SC

Adama

BASF

BULLDOCK 025 EC

Syngenta

SIGNUM 33 WG

BASF

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

SCORPION 325 SC

Bayer

Syngenta

Bayer

Producent

Nazwa

AMISTAR 250 SC

PREVICUR ENERGY 840 SL

Substancja czynna

BASF

STOMP AQUA 455 CS

LUNA EXPERIENCE 400 SC

pendimetalina 455 g/l

Adama

REGO 500 SC

3 dni

3 dni

21 dni

7 dni

3 dni

3 dni

14 dni

7 dni

7 dni

14 dni

7 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

3 dni

14 dni

21 dni

14 dni

3 dni

14 dni

14 dni

Karencja zapobiegawcze

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

doglebowe, nalistne

doglebowe, nalistne

nalistne

Stosowanie

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, żołądkowe, gazowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe, gazowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

ADIUWANT DOGLEBOWY

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

indoksakarb 300 g/kg

spinosad 240 g/l

chloropiryfos 480 g/l

tiachlopryd 100 g/l, deltametryna 10 g/l

pirymikarb 500 g/l

spirotetramat 100 g/l

acetamipryd 200 g/l

lambda-cyhalotryna 50 g/l

deltametryna 50 g/l

chlorantraniliprol 200 g/l

beta-cyflutryna 25 g/l

Substancja czynna

tiofanat metylowy 500 g/l

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

iprodion 500 g/l

60 dni

nie dotyczy

nie dotyczy

28 dni

Karencja

FUNGICYDY

propamokarb w formie chlorowodorku propamokarbu 530 g/l, fosetyl 310 g/l

fluopyram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l

azoksystrobina 250 g/l

metazachlor 500 g/l

oksyfluorofen 480 g/l

Dow Agro

Substancja czynna

propachizafop-P 100 g/l

GOAL 480 SC

Producent

Adama

Nazwa

AGIL-S 100 EC

HERBICYDY

doglebowe

Stosowanie

kontaktowe

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe, wgłębne

układowe

układowe

układowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe

Działanie na roślinie

układowe

układowe

kontaktowe, układowe

kontaktowe

układowe

układowe

wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

K3 - inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

E - inhibitory enzymu PPO

A - inhibitory enzymu ACCazy

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony kapusty głowiastej


po wysadzeniu rozsady

REGO 500 SC 2,0 l/ha

STOMP AQUA 455 CS 3,5 l/ha* + INGER 0,5 l/ha**

GOAL 480 SC 0,5-0,75 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

Program ochrony kalafiora Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

dojrzewanie

MOVENTO 100 SC 0,75 l/ha PROTEUS 110 OD 0,75 l/ha* SPINTOR 240 SC 0,2-0,4 l/ha

AMISTAR OPTI 480 SC 2,0-2,5 l/ha LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,9 l/ha* ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,0 l/ha* AMISTAR 250 SC 0,8 l/ha SCORPION 325 SC 1,0 l/ha SIGNUM 33 WG 1,0 kg/ha*

wzrost i formowanie główki

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG 2,0 kg/ha*

PYRINEX 480 EC 0,9 l/ha* BULLDOCK 025 EC 0,2-0,4 l/ha* MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha*

wzrost wegetatywny 4-8 liści

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


Adama

Sumi Agro

Bayer

Bayer

Adama

Dow Agro

Producent

SMP Agro

BULLDOCK 025 EC

MOSPILAN 20 SP

MOVENTO 100 SC

PROTEUS 110 OD

PYRINEX 480 EC

SPINTOR 240 SC

Nazwa

INGER

Producent

BASF

SIGNUM 33 WG

Nazwa

Syngenta

BASF

Syngenta

SCORPION 325 SC

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG

Bayer

Syngenta

AMISTAR OPTI 480 SC

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Syngenta

BASF

STOMP AQUA 455 CS

AMISTAR 250 SC

Adama

REGO 500 SC

Producent

Dow Agro

GOAL 480 SC

Nazwa

Producent

Nazwa

35 dni

nie dotyczy

nie dotyczy

Karencja

zapobiegawcze

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

doglebowe, nalistne

doglebowe, nalistne

Stosowanie

doglebowe

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze Stosowanie

kontaktowe, wgłębne

układowe

układowe

powierzchniowe, wgłębne, systemiczne

kontaktowe

Działanie na roślinie

układowe

kontaktowe, układowe

kontaktowe

kontaktowe, układowe

układowe

kontaktowe, układowe

wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

K3 - inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

E - inhibitory enzymu PPO

Grupa i mechanizm działania

kontaktowe, żołądkowe, gazowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

ADIUWANT DOGLEBOWY

3 dni

21 dni

14 dni

3 dni

14 dni

3 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

14 dni

21 dni

14 dni

28 dni

14 dni

14 dni

14 dni

Karencja

FUNGICYDY

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

spinosad 240 g/l

chloropiryfos 480 g/l

tiachlopryd 100 g/l, deltametryna 10 g/l

spirotetramat 100 g/l

acetamipryd 200 g/l

beta-cyflutryna 25 g/l

Substancja czynna

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

iprodion 500 g/l

metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640 g/kg

fluopyram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l

azoksystrobina 80 g/l, chlorotalonil 400 g/l

azoksystrobina 250 g/l

Substancja czynna

pendimetalina 455 g/l

metazachlor 500 g/l

oksyfluorofen 480 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

Preparaty do ochrony kalafiora


STOMP AQUA 455 CS 3,5 l/ha* + INGER 0,5 l/ha**

Program ochrony brokuła Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

po wysadzeniu rozsady

AGIL-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha*

dojrzewanie

MOVENTO 100 SC 0,75 l/ha PROTEUS 110 OD 0,75 l/ha* SPINTOR 240 SC 0,2-0,4 l/ha

LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,9 l/ha* ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,0 l/ha* SCORPION 325 SC 1,0 l/ha* SIGNUM 33 WG 1,0 kg/ha*

wzrost i formowanie główki

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG 2,0 kg/ha*

MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha* PYRINEX 480 EC 0,9 l/ha* BULLDOCK 025 EC 0,2-0,4 l/ha*

wzrost wegetatywny 4-8 liści

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


Adama

Sumi Agro

Bayer

Bayer

Adama

Dow Agro

Producent

SMP Agro

BULLDOCK 025 EC

MOSPILAN 20 SP

MOVENTO 100 SC

PROTEUS 110 OD

PYRINEX 480 EC

SPINTOR 240 SC

Nazwa

INGER

Producent

BASF

SIGNUM 33 WG

Nazwa

Syngenta

BASF

Syngenta

Bayer

SCORPION 325 SC

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Producent

BASF

STOMP AQUA 455 CS

Nazwa

Adama

Producent

AGIL-S 100 EC

Nazwa

35 dni

28 dni

Karencja

kontaktowe, żołądkowe, gazowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

nalistne

Stosowanie

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

ADIUWANT DOGLEBOWY

3 dni

21 dni

14 dni

3 dni

14 dni

7 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

14 dni

Karencja

FUNGICYDY

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

spinosad 240 g/l

chloropiryfos 480 g/l

tiachlopryd 100 g/l, deltametryna 10 g/l

spirotetramat 100 g/l

acetamipryd 200 g/l

beta-cyflutryna 25 g/l

Substancja czynna

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

iprodion 500 g/l

metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640 g/kg

fluopyram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l

Substancja czynna

pendimetalina 455 g/l

propachizafop-P 100 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

doglebowe

Stosowanie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe, wgłębne

układowe

układowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

układowe

kontaktowe, układowe

kontaktowe

kontaktowe, układowe

układowe

Działanie na roślinie

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

A - inhibitory enzymu ACCazy

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony brokuła


STOMP AQUA 455 CS + INGER 0,5 l/ha** 3,5 l/ha*

Program ochrony sałat Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

SIGNUM 33 WG 1,5 kg/ha SWITCH 62,5 WG 0,6 kg/ha RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG 1,9 kg/ha SCORPION 325 SC 1,0 l/ha AMISTAR 250 SC 0,8 l/ha ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,5 l/ha CABRIO DUO 112 EC 2,0-2,5 l/ha

wzrost i formowanie

MOVENTO 100 SC 0,45-0,75 l/ha BULLDOCK 025 EC 0,2-0,4 l/ha* MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha* AFFIRM 095 SE 1,5-2,0 kg/ha

wzrost wegetatywny

FUSILADE FORTE 150 EC 0,3-1,25 l/ha*

po wysadzeniu rozsady

dojrzewanie

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


Syngenta

Adama

Sumi Agro

Bayer

AFFIRM 095 SE

BULLDOCK 025 EC

MOSPILAN 20 SP

MOVENTO 100 SC

SMP Agro

Producent

Nazwa

INGER

Syngenta

SWITCH 62,5 WG

Producent

BASF

SIGNUM 33 WG

Nazwa

Syngenta

BASF

Syngenta

SCORPION 325 SC

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG

BASF

Syngenta

AMISTAR 250 SC

CABRIO DUO 112 EC

Producent

Nazwa

BASF

Syngenta

FUSILADE FORTE 150 EC

STOMP AQUA 455 CS

Producent

Nazwa

nie dotyczy

42 dni

Karencja

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

nalistne

Stosowanie

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

ADIUWANT DOGLEBOWY

7 dni

14 dni

3 dni

3 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

7 dni

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

7 dni

14 dni

Karencja

FUNGICYDY

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

spirotetramat 100 g/l

acetamipryd 200 g/l

beta-cyflutryna 25 g/l

benzoesan emamektyny 9,5 g/kg

Substancja czynna

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

iprodion 500 g/l

metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640 g/kg

dimetomorf 72 g/l, piraklostrobina 40 g/l

azoksystrobina 250 g/l

Substancja czynna

pendimetalina 455 g/l

fluazyfop-P-butylowy 150 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

doglebowe

Stosowanie

układowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe

wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

układowe

kontaktowe, układowe

kontaktowe

kontaktowe, układowe

wgłębne, układowe

kontaktowe, układowe

Działanie na roślinie

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

A - inhibitory enzymu ACCazy

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony sałat


wschody

1 liść właściwy

MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha*

6-8 liści właściwych

LONTREL 72 SG 0,14 kg/ha

FUSILADE FORTE 150 EC 0,6-1,6 l/ha*

4 liście właściwe

GOLTIX-S 700 SC Pierwszy zabieg: 2,0 l/ha (po wschodach) Następny zabieg: 2,0 l/ha (po 7-14 dniach)

BETANAL MAXXPRO 209 OD 1,25-1,5 l/ha (trzykrotnie w odstępch 5-10-dniowych)*

Program ochrony buraka ćwikłowego Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

BUMPER SUPER 490 EC 1,0 l/ha* TOPSIN M 500 SC 1,2 l/ha SIGNUM 33 WG 1,0 kg/ha* SWITCH 62,5 WG 0,8 kg/ha* BANJO 500 SC 0,4 l/ha* YAMATO 303 SE 1,2-1,5 l/ha*

zakrywanie rzędów

* zastosowanie małoobszarowe


Adama

BASF

Syngenta

Sumi Agro

Sumi Agro

Producent

Sumi Agro

SIGNUM 33 WG

SWITCH 62,5 WG

TOPSIN M 500 SC

YAMATO 303 SE

Nazwa

MOSPILAN 20 SP

Producent

Nazwa

BUMPER SUPER 490 EC

Dow Agro

LONTREL 72 SG

Adama

Adama

GOLTIX-S 700 SC

BANJO 500 SC

Syngenta

Bayer

Producent

FUSILADE FORTE 150 EC

BETANAL MAXXPRO 209 OD

Nazwa

acetamipryd 200 g/l

Substancja czynna

tiofanat metylu 233 g/l, tetrakonazol 70 g/l

tiofanat metylowy 500 g/l

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

prochloraz 400 g/kg, propikonazol 90 g/kg

fluazynam 500 g/l

Substancja czynna

chlopyralid 720 g/kg

metamitron 700 g/l

14 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

35 dni

14 dni

7 dni

14 dni

28 dni

7 dni

Karencja

FUNGICYDY

nie dotyczy

nie dotyczy

49 dni

nie dotyczy

desmedifam 47 g/l, etofumesat 75 g/l, lenacyl 27 g/l, fenmedifam 60 g/l fluazyfop-P-butylowy 150 g/l

Karencja

Substancja czynna

HERBICYDY

układowe

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

układowe

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

Działanie na szkodniki

kontaktowe, wgłębne

układowe

układowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

O-syntetyczne, auksyny - regulatory wzrostu

C1 - inhibitory fotosystemu II

A - inhibitory enzymu ACCazy

C1 - inhibitory fotosystemu II N - inhibitory syntezy lipidów

Grupa i mechanizm działania

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

nalistne

nalistne, doglebowe

nalistne

nalistne, doglebowe

Stosowanie

Preparaty do ochrony buraka ćwikłowego


RANMAN TOP 160 SC 0,5 l/ha (max. 6 zabiegów w odstępach co najmniej 5 dni)

INDOFIL 80 WP 2,0 kg/ha (max. 8 zabiegów)

INTER OPTIMUM 72,5 WP 2,0 kg/ha (max. 3 zabiegi)

zwarcie międzyrzędzi

formowanie stolonów tuberyzacja

MOSPILAN 20 SP 0,08 kg/ha

BULLDOCK 025 EC 0,2-0,3 l/ha

APACZ 50 WG 40 g/ha

kwitnienie

PROTEUS 110 OD 0,3-0,4 l/ha

INFINITO 687,5 SC 1,2-1,6 l/ha (max. 4 zabiegi )

AZOKSYSTROBINA + CHLOROTALONIL

AURELIT 70 WG 0,5-0,75 kg/ha FUSILADE FORTE 150 EC 1,0-1,7 l/ha

wschody

NUFLON RACER 450 SC + 250 EC + INGER 1,0-1,25 l/ha 1,0 l/ha 0,5 l/ha*

MONCUT 460 SC 0,2 l/1 t sadzeniaka

Program ochrony ziemniaka Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

QUAD GLOB 200 SL 4,0-5,0 l/ha

dojrzewanie

* stosowany jako dodatek


SMP Agro

INGER

Bayer

PROTEUS 110 OD

Producent

Sumi Agro

MOSPILAN 20 SP

Nazwa

Adama

Producent

Nazwa

BULLDOCK 025 EC

Belchim

INTER OPTIMUM 72,5 WP

Arysta

Belchim

RANMAN TOP 160 SC

APACZ 50 WG

Belchim

Producent

Nazwa

MONCUT 460 SC

Belchim

QUAD GLOB 200 SL

Bayer

Adama

RACER 250 EC

INFINITO 687,5 SC

Belchim

NUFLON 450 SC

Arysta

Syngenta

FUSILADE FORTE 150 EC

INDOFIL 80 WP

Adama

Producent

AURELIT 70 WG

Nazwa

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

7 dni

14 dni

7 dni

7 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

14 dni

7 dni

nie dotyczy

7 dni

3 dni

Karencja

ADIUWANT DOGLEBOWY

tiachlopryd 100 g/l, deltametryna 10 g/l

acetamipryd 200 g/l

beta-cyflutryna 25 g/l

chlotianidyna 500 g/kg

Substancja czynna

mankozeb 680 g/kg, cymoksalin 45 g/kg

cyjazofamid 160 g/l

flutolanil 460 g/l

10 dni

nie dotyczy

90 dni

90 dni

30 dni

Karencja

FUNGICYDY

chlorowodorek propamokarbu 625 g/l, fluopikolid 62,5 g/l

mankozeb 800 g/kg

Substancja czynna

dikwat 200 g/l

flurochloridon 250 g/l

linuron 450 g/l

fluazyfop-P-butylowy 150 g/l

metrybuzyna 700 g/kg

Substancja czynna

HERBICYDY

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

nalistne

doglebowe

doglebowe, nalistne

nalistne

doglebowe, nalistne

Stosowanie

doglebowe

Stosowanie

układowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe

układowe

wgłębne, układowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

D - inhibitory fotosystemu I

F1 - inhibitory syntezy barwników

C2 - inhibitory fotosystemu II

A - inhibitory enzymu ACCazy

C1 - inhibitory fotosystemu II

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony ziemniaka


Ochrona insektycydowa roślin kapustnych. Nowe zagrożenia w uprawie.

dr inż. Maria Rogowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Insektycydy są to środki chemiczne o wysokim stopniu ryzyka zagrożenia toksykologicznego, ponieważ działają zarówno na szkodniki, jak i na organizmy pożyteczne. Niewłaściwe stosowanie insektycydów może być przyczyną skażenia siedliska rolniczego. Aby nie dopuścić do takiego stanu, należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki

Stosowania Środków Ochrony Roślin. Nie należy zawyżać i zaniżać stężeń, stosować niesprawdzonych mieszanin, środków niezarejestrowanych w Polsce. Preparat powinien być dopuszczony do ochrony uprawianych gatunków i zwalczanych gatunków szkodników. Bardzo ważne jest sprawdzenie temperatury powietrza, w jakiej środek będzie skutecznie działał. Informacje dotyczące optymalnych temperatur dla każdego środka podane są w etykiecie – instrukcji stosowania dołączonej do każdego opakowania. Temperatura powinna być stosowana w zakresie wymaganych temperatur, ponieważ wtedy uzyskuje się najwyższą skuteczność. Minimalna temperatura dla stosowania większości insektycydów wynosi 15°C, a dla akarycydów 15–25°C. Pyretroidy działają skuteczniej w temperaturze do 20°C. Również bardzo ważna jest temperatura wody użytej do sporządzenia cieczy roboczej. Powinna być zbliżona do temperatury otoczenia – nie powinna wynosić nie mniej niż 15−20°C. Temperatura przechowywania - dla większości środków jest to zakres 0-30°C. Zabiegów opryskiwania nie należy wykonywać w godzinach południowych, przy wysokich temperaturach i silnym nasłonecznieniu. W takich warunkach obniża się wilgotność powietrza i ciecz robocza szybko odparowuje z powierzchni liści, co może być przyczyną zakłócenia w pobieraniu substancji aktywnej do wnętrza tkanek i obniżenia skuteczności działania. Optymalne warunki dla przeprowadzenia zabiegu to wczesne godziny poranne lub wieczorne ciepłego dnia, o małej intensywności operacji słonecznej i dość wysokiej wilgotności powietrza. Pyretroidy powinny być stosowane wieczorem, ponieważ tylko w ten sposób można przedłużyć czas 36

niskich temperatur do około dziesięciu godzin – zastosowane rano mają czas działania skrócony do dwóch godzin. Właściwe rozpoznawanie szkodników, znajomość ich biologii, ustalenie dokładnych terminów stosowania insektycydów przeciwko szkodnikom pozwoli na zwiększenie skuteczności zabiegów do 90–100%, oraz zmniejszenie częstotliwości zabiegów ochronnych wykonywanych przeciwko szkodnikom i uzyskanie wysokich plonów dobrej jakości. W ostatnich latach obserwujemy ciągłe zmniejszanie się możliwości stosowania, zwłaszcza w aspekcie zachowania zasady rotacji, środków ochrony roślin. Wynika to przede wszystkim z faktu braku rejestracji nowych substancji przy jednoczesnym wygasaniu terminu ważności rejestracji już obecnych. Taka sytuacja dotyczy również warzyw kapustnych, które są zagrożone przez wiele gatunków szkodników. Najważniejsze z nich są opisane poniżej.

Ochrona insektycydowa roślin kapustnych. Nowe zagrożenia w uprawie.

Śmietka kapuścianka (larwy żerujące na korzeniu)


Śmietka kapuścianka (Delia radicum) Szkody wyrządzają larwy. Najgroźniejsze są larwy pierwszego pokolenia, które atakują rozsadę kapustnych – żerują w jej korzeniu głównym i szyjce korzeniowej. Żerowanie już 3 larw w jednej roślinie prowadzi do zahamowania jej wzrostu, często również do jej zamierania. Mogą całkowicie zniszczyć całą plantację. Larwy drugiego i trzeciego pokolenia w mniejszym stopniu uszkadzają korzenie, preferując części nadziemne roślin, drążąc korytarze w głównych nerwach liści i wokół głąba bądź uszkadzając róże, główki kapusty brukselskiej. Dorosła muchówka jest szara, pokryta czarnymi szczecinkami, skrzydła ma bezbarwne, długości około 6 mm. Jajo białe, podłużne z siateczkowatym wzorem, długości około 1,2 mm. Larwa jest białożółta, beznoga, długości około 7 mm. Na końcu ciała ma wieniec wyrostków na obwodzie. Bobówka początkowo jest żółtobrązowa, później ciemnieje, długości około 6,5 mm. Muchówki pierwszego pokolenia pojawiają się w końcu kwietnia lub na początku maja. Po około 2 tygodniach zaczynają składać jaja na ziemi wokół szyjki korzeniowej roślin. Drugie pokolenie śmietki kapuścianej pojawia się na przełomie czerwca i lipca i występuje do

Śmietka kapuścianka (uszkodzone kalafiory przez larwy I pokolenia)

jesieni. Często występuje jednocześnie z trzecim pokoleniem, które pojawia się na początku września, a larwy żerują do zbioru. Ochrona chemiczna – zabieg opryskiwania na podstawie monitoringu nalotu much śmietek na plantację, przy pomocy pułapek zapachowych wabiących ciężarne samice. Pułapki dla upraw wczesnych są na polu od połowy pierwszej dekady kwietnia do połowy pierwszej dekady maja, tj. przez 4 tygodnie, a dla upraw średniopóźnych i późnych – od połowy lipca do połowy pierwszej dekady września, tj. przez 7-8 tygodni. Na plantacji ustawia się 2 pułapki i sprawdza kilka razy w tygodniu. Odłowienie dwóch samic (średnia z 2 pułapek) dziennie, przez kolejne 2 dni, jest sygnałem do wykonania zabiegu. Od tego momentu przy temperaturze powietrza powyżej 20°C zabieg wykonuje się po 3 dniach lub jeśli temperatura jest niższa po 5. Jeśli lot śmietki kapuścianej jest wydłużony, zabieg powinien być powtórzony 2–3-krotnie. Jeśli na plantacji nie ma pułapek, to metodą monitorowania nalotu szkodnika jest kontrolowanie liczby złożonych jaj w pobliżu nasady szyjki korzeniowej rośliny przez samice.

Śmietka kapuścianka (uszkodzony brokuł przez larwy II lub III pokolenia)

Ochrona insektycydowa roślin kapustnych. Nowe zagrożenia w uprawie.

37


Tantniś krzyżowiaczek (Plutella maculipennis) W roku 2016 wystąpił gradacyjnie i plantatorzy ponieśli wysokie koszty na ochronę warzyw kapustnych. Gąsienice początkowo minują liście, później zjadają miękisz, w skutek czego powstają „okienka” w liściach zewnętrznych. Pierwsze pokolenie pojawia się w okresie zawiązywania główek. Gąsienice żerują w liściach sercowych i w zawiązujących się główkach. Rośliny z uszkodzonym przez gąsienice stożkiem wzrostu nie zawiązują główek. W kalafiorach i brokułach wyżerają kwiatostany. Jeśli pojawią się masowo, mogą spowodować gołożery. Motyl jest mały, rozpiętość skrzydeł wynosi 15-17 mm. Przednia para skrzydeł jest brązowa, z jasną falistą smugą. Tylne skrzydła są szare, zakończone długą strzępiną. W stanie

spoczynku skrzydła złożone są dachówkowato. Jaja są żółtozielone, owalne, lekko spłaszczone. Gąsienice są małe, długości do 12 mm, jasnozielone z ciemną głową, słabo owłosione. Widoczna wyraźna segmentacja ciała – środkowe segmenty są najszersze. Szkodnik występuje w trzech-czterech pokoleniach. Zimują poczwarki w siateczkowatych kokonach lub motyle w resztkach roślin lub innych kryjówkach. Gąsienice pierwszego pokolenia pojawiają się w czerwcu, drugiego – w lipcu, a trzeciego w sierpniu i we wrześniu. Samica składa jaja na spodniej stronie liści, wzdłuż nerwów. Wylęgłe larwy przez pierwsze 2-3 dni minują liście. Później wychodzą na liść i żerują na zewnątrz. Ochrona chemiczna - zabieg opryskiwania należy przeprowadzić w okresie wylęgania się gąsienic.

Tantniś krzyżowiaczek (gasienica)

Tantniś krzyżowiaczek (poczwarka)

Tantniś krzyżowiaczek (motyl)

38

Ochrona insektycydowa roślin kapustnych. Nowe zagrożenia w uprawie.


Mączlik warzywny (Aleyrodes proletella)

Wiosną na żywicielu zimowym rozwija się pierwsze po-

Na plantacjach warzyw kapustnych mączlik w znacznej liczbie pojawił się 2-3 lata temu. Od tej pory producenci mają problem, ponieważ bardzo trudno jest go zwalczyć. Mączlik zimuje na glistniku jaskółcze ziele, mniszku lekarskim, mleczu polnym, cykorii podróżnik i rzepaku. Szkody wyrządzają osobniki dorosłe, larwy i nimfy, które wysysają soki z tkanki przewodzącej liści, ogładzając rośliny. Wydalają duże ilości rosy miodowej, którą wyrzucają na dużą odległość. Rosa (spadź) obficie pokrywa liście i rozwijają się na niej grzyby sadzakowe utrudniające asymilację. Zahamowany jest wzrost roślin i następuje spadek plonu. Osobniki dorosłe mają żółtawe ciało, ale pokryte białym woskowym nalotem wydają się białe, głowa jest ciemna, długość około 1,8 mm. Na skrzydłach po środku widoczne ciemne plamki. Larwy są żółtawe i mają owalny kształt, po wylęgu są płaskie.

kolenie mączlika warzywnego, a osobniki dorosłe tego pokolenia przelatują na warzywa kapustne, na których rozwija się do 5 pokoleń. Na jednym liściu obserwujemy obecność wszystkich stadiów rozwojowych mączlika. Termin pojawienia się mączlika na roślinach zależy od gatunku rośliny – na jarmużu wszystkie stadia rozwojowe można zaobserwować na liściach już pod koniec marca, a na kwiatostanach w maju; brukselkę i kapustę głowiastą późną zasiedla od początku lipca do połowy września. Samica składa jaja w półokręgu. Najczęściej na spodniej stronie liści. Czas rozwoju jednego pokolenia zależy od przebiegu pogody, zwłaszcza temperatury. Ochrona chemiczna - pierwszy zabieg opryskiwania powinien być wykonany, gdy pojawią się pierwsze osobniki dorosłe lub dorosłe i larwy pierwszego stadium.

Mączlik warzywny (na liściu są różne stadia rozwojowe)

Groźnymi szkodnikami warzyw kapustnych są także: pchełki, mszyca kapuściana i brzoskwiniowa, chowacze, wciornastek tytoniowiec. Wśród motyli spotykane są bielinki, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica – szkody wyrządzają gąsienice. Zabiegi opryskiwania należy wykonać na najmłodsze stadia gąsienic.

Mszyca brzoskwiniowa

Ten i inne artykuły naszych Ekspertów znajdziesz na

www.ampol-merol.pl/akademia.html

Ochrona insektycydowa roślin kapustnych. Nowe zagrożenia w uprawie.

39


Nawozowa wyprawka na wiosnę! Marka Ogród Start gości już w wielu ogrodach. Nasze nawozy mineralne, organiczne, a także pozostałe produkty są bardzo rozpoznawalne na terenie całej Polski, a także z sukcesami wykorzystywane zarówno przez profesjonalistów, jak i hobbystów. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszą marką otwieramy się na nowe miejsca dystrybucji, dzięki którym jeszcze łatwiej można zakupić sprawdzone produkty. A ponieważ wiosna to prawdziwy boom zakupowy, z chęcią podpowiemy, jak kupować w sposób przemyślany i efektywny. Jeśli chcecie przekopać ogródek i użyźnić ziemię, sięgnijcie po Kompost Garden i Obornik granulowany. Przygotowujecie już rozsady pomidorów i papryk? Konieczne będzie zaopatrzenie się w stosowny nawóz. W słońcu pojawiają się zielone liście truskawek i zabieracie się za przycinanie krzaków borówek? – z pewnością w garażu czeka już nawóz na truskawki i borówki. Prześwietlone z początkiem wiosny korony drzew owocowych, pączkujące krzaki porzeczek i malin doświadczą prawdziwego rozkwitu i  bujnego owocowania po zażyciu witalności w postaci Nawozu na drzewa i krzewy owocowe.

Warzywa i owoce potrzebują odpowiedniej dawki makro i mikroelementów, aby zapewnić sobie odpowiedni wzrost i plonowanie. Każda uprawa ma jednak inne wymagania – pomidorom po drodze z borem, natomiast cebula przyjaźni się z miedzią. Do każdej z upraw możemy podejść indywidualnie albo zdecydować się na uniwersalne rozwiązanie, jakim będzie nawóz wieloskładnikowy Garden Start, który zaspokoi wszystkie potrzeby warzyw i owoców w naszych ogrodach. Pamiętajmy również o tym, jak ważne jest naprzemienne stosowanie nawozów mineralnych z organicznymi. O sile tych drugich decyduje naturalna moc, która drzemie w Oborniku granulowanym. Poniżej przedstawimy Państwu produkty, ich skład i  zastosowanie – z pewnością staną się pomocnym źródłem informacji przy kompletowaniu nawozowej ogrodowej wyprawki.

Owocowy raj Skład (nawóz na truskawki): azot (N) 12%, fosfor (P2O5) 12%, potas (K20) 25%, magnez (MgO) 4,2% + mikroelementy Skład (nawóz na borówki): azot (N) 20%, fosfor (P2O5) 20%, potas (K20) 20%, magnez (MgO) 0,5% + mikroelementy Skład nawozów został dostosowany do wymagań krzewów owocowych. Truskawki, jak i poziomki odżywiamy nawozem granulowanym o niskiej zawartości chlorków, natomiast zakwaszające działanie nawozu do borówek zwiększa plonowanie, poprawia wybarwienie i walory smakowe tychże owoców.

40

Nawozowa wyprawka na wiosnę!


Grządka z ziemią na medal Skład: azot (N) 4,2%, fosfor (P2O5) 3%, potas (K2O) 2,8%, magnez (MgO) 1%, wapń (CaO) 9%, siarka (SO4) 0,5% Dzięki procesom fermentacji i suszenia obornik wolny jest od nasion chwastów oraz szkodliwych patogenów. Przeznaczony dla wszystkich roślin uprawnych, w tym szklarniowych i doniczkowych. Obornik granulowany stosuje się od wiosny do końca sezonu wegetacyjnego, wysiewając punktowo, posypowo lub przygotowując roztwór wodny nawozu.

Sektor soczysty sad Skład: azot (N) 12%, fosfor (P2O5) 6%, potas (K2O) 15%, magnez (MgO) 4% Wieloskładnikowy, granulowany nawóz nieorganiczny o niskiej zawartości chlorków. Stosowanie go zwiększa plonowanie, wybarwienie oraz poprawia walory smakowe owoców. Przyczynia się również do poprawy zdrowotności owoców, wpływając na ich lepsze przechowywanie. Nawóz stosuje się na drzewa owocowe – wszystkie gatunki, a także krzewy, takie jak: maliny, porzeczki, agrest itp.

Grządka bezchlorkowego sukcesu Skład: azot (N) 12%, fosfor (P2O5) 5%, potas (K2O) 10%, magnez (MgO) 3% Wieloskładnikowy nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości chlorków idealny do zasilania wielu gatunków warzyw i owoców, takich jak: agrest, czerwona porzeczka, maliny, truskawki, jeżyny, borówki, drzewa pestkowe, fasola, ogórek, papryka, cebula, sałata. Doskonale sprawdza się w uprawie pod osłonami, w pielęgnacji kwiatów, roślin ozdobnych oraz w rozsadach większości roślin.

Grządka czerwonych pomidorów Skład: azot (N) 12%, fosfor (P2O5) 5%, potas (K2O) 5%, magnez (MgO) 4% Bardzo wydajny oraz w pełni rozpuszczalny nawóz krystaliczny, o szybkim działaniu i doskonałej przyswajalności. Nawóz może być stosowany w kuwetach (siew i rozsada), tunelach foliowych, szklarniach oraz w gruncie.

Nawozowa wyprawka na wiosnę!

41


okres bezlistny

MIEDZIAN 50 WP 3,0 kg/ha DELAN 700 WG 0,5-0,75 kg/ha INDOFIL 80 WP 3,0 kg/ha CAPTAN 80 WG 1,9 kg/ha POMARSOL FORTE 80 WG 3,0 kg/ha CHORUS 50 WG 0,3 kg/ha MYTHOS 300 SC 1,0-1,5 l/ha SPARTA 250 EW 0,5-0,6 l/ha ZATO 50 WG 0,15 kg/ha SIARKOL EXTRA 80 WP 7,5 kg/ha

mysie ucho

zielony pąk

CAPTAN 80 WG 1,9 kg/ha DELAN PRO 2,5 l/ha INDOFIL 80 WP 3,0 kg/ha KAPTAN PLUS 71,5 WP 2,0 kg/ha SPARTA 250 EW 0,6 l/ha ZATO 50 WG 0,15 kg/ha SWITCH 62,5 WG 0,75 kg/ha ALIETTE 80 WG 0,5% SCORE 250 EC 0,2 l/ha

KOYOTE 360 SL 3,0-5,0 l/ha RAPTOR 263 SC 2,0-6,0 l/ha

opadanie płatków kwiatowych

REGALIS PLUS 10 WG 0,5-1,25 kg/ha

kwitnienie

opad czerwcowy

dojrzewanie owoców

po zbiorach

CAPTAN 80 WG 1,9 kg/ha LUNA EXPERIENCE 500 SC 0,75 l/ha

CAPTAN 80 WG 1,9 kg/ha DELAN PRO 2,5 l/ha INDOFIL 80 WP 3,0 kg/ha SWITCH 62,5 WG 0,75 kg/ha

rozwój owoców

APACZ 50 WG 100-150 g/ha DIMILIN 480 SC 0,3-0,375 l/ha

REGALIS PLUS 10 WG 0,5-1,25 kg/ha

PIRIMOR 500 WG 0,4 kg/ha TEPPEKI 50 WG 0,14 kg/ha MOSPILAN 20 SP 0,125 kg/ha NISSORUN STRONG 250 SC 0,4 l/ha CALYPSO 480 SC 0,2 l/ha ORTUS 05 SC 1,0-1,5 l/ha CORAGEN 200 SC 0,125-0,175 l/ha MOVENTO 100 SC 2,25 l/ha STEWARD 30 WG 0,17-0,2 kg/ha

CHORUS 50 WG 0,3 kg/ha MYTHOS 300 SC 1,0-1,5 l/ha

DELAN 700 WG 0,75 kg/ha INDOFIL 80 WP 3,0 kg/ha CAPTAN 80 WG 1,9 kg/ha KAPTAN PLUS 71,5 WP 2,0 kg/ha SPARTA 250 EW 0,5-0,6 l/ha ZATO 50 WG 0,15 kg/ha ALIETTE 80 WG 0,5% SCORE 250 EC 0,2 l/ha

różowy pąk

PIRIMOR 500 WG 0,4 kg/ha TEPPEKI 50 WG 0,14 kg/ha MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha KARATE ZEON 050 CS 0,15-0,2 l/ha DECIS MEGA 50 EW 0,25 l/ha ZOOM 110 SC 0,45 l/ha NISSORUN STRONG 250 SC 0,4 l/ha CALYPSO 480 SC 0,15 l/ha ORTUS 05 SC 1,2-1,5 l/ha CORAGEN 200 SC 0,125-0,175 l/ha

początek pękania pąków

AKAROL 770 EC 1,5%

TOPSIN M 500 SC 1,5 l/ha

Program ochrony jabłoni Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy/akarycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


Producent Bayer Arysta Syngenta BASF BASF BASF Arysta Synthos Agro Bayer Synthos Agro BASF Bayer Syngenta CIECH Sarzyna FMC Syngenta Sumi Agro Bayer

Producent Synthos Agro Arysta Bayer DuPont Bayer Arysta Syngenta Sumi Agro Bayer Sumi Agro Sumi Agro Syngenta DuPont Belchim Arysta

Producent BASF

Producent SMP Agro

Nazwa AKAROL 770 EC APACZ 50 WG CALYPSO 480 SC CORAGEN 200 SC DECIS MEGA 50 EW DIMILIN 480 SC KARATE ZEON 050 CS MOSPILAN 20 SP MOVENTO 100 SC NISSORUN STRONG 250 SC ORTUS 05 SC PIRIMOR 500 WG STEWARD 30 WG TEPPEKI 50 WG ZOOM 110 SC

Nazwa REGALIS PLUS 10 WG

Nazwa INGER

Producent Barclay Arysta

Nazwa ALIETTE 80 WG CAPTAN 80 WG CHORUS 50 WG DELAN 700 WG DELAN PRO FABAN 500 SC INDOFIL 80 WP KAPTAN PLUS 71,5 WP LUNA EXPERIENCE 400 SC MIEDZIAN 50 WP MYTHOS 300 SC POMARSOL FORTE 80 WG SCORE 250 EC SIARKOL EXTRA 80 WP SPARTA 250 EW SWITCH 62,5 WG TOPSIN M 500 SC ZATO 50 WG

Nazwa KOYOTE 360 SL RAPTOR 263 SC

Substancja czynna etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna proheksadion wapnia 100 g/kg

Substancja czynna olej parafinowy 770 g/l chlotianidyna 500 g/kg tiachlopryd 480 g/l chlorantraniliprol 200 g/l deltametryna 50 g/l diflubenzuron 480 SL lambda-cyhalotryna 50 g/l acetamipryd 200 g/l spirotetramat 100 g/l heksytiazoks 250 g/l fenpiroksymat 51,2 g/l pirymikarb 500 g/kg indoksakarb 300 g/kg flonikamid 500 g/kg etoksazol 110 g/l

Substancja czynna fosetyl glinowy 800 g/kg kaptan 800 g/kg cyprodynil 500 g/kg ditianon 700 g/kg ditianon 125 g/l, fosfonian dipotasu 561 g/l ditianon 250 g/l, pirymetanil 250 g/l mankozeb 800 g/kg kaptan 700 g/kg, triadimenol 15 g/kg fluopyram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l miedź 500 g/kg pirymetanil 300 g/l tiuram 800 g/kg difenokonazol 250 g/l siarka 800 g/kg tebukonazol 250 g/l cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg tiofanat metylowy 50 g/l trifloksystrobina 500 g/kg

Substancja czynna glifosat 360 g/l glifosat 261 g/l, pyraflufen etylowy 1,71 g/l

ADIUWANT DOGLEBOWY

HERBICYDY Karencja nie dotyczy 45 dni FUNGICYDY Karencja nie dotyczy 28 dni nie dotyczy 21 dni lub 28 dni 35 dni 56 dni 35 dni 7 dni 14 dni 7 dni 56 dni 28 dni 35 dni 7 dni 14 dni 3 dni 14 dni 14 dni INSEKTYCYDY/AKARYCYDY Karencja nie dotyczy 21 dni 21 dni 14 dni 7 dni 14 dni 7 dni 14 dni 21 dni 28 dni 21 dni 7 dni 7 dni 21 dni 42 dni REGULATORY WZROSTU Karencja 55 dni Działanie na szkodniki kontaktowe kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe żołądkowe kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe kontaktowe, żołądkowe, gazowe kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze kontaktowe, żołądkowe kontaktowe

Działanie na patogeny zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze zapobiegawcze zapobiegawcze zapobiegawcze zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze zapobiegawcze zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze, interwencyjne zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające zapobiegawcze

Stosowanie nalistne nalistne

Stosowanie doglebowe

Stosowanie nalistne

Działanie na roślinie kontaktowe kontaktowe, wgłębne układowe kontaktowe, wgłębne kontaktowe kontaktowe kontaktowe kontaktowe, wgłębne, układowe układowe kontaktowe kontaktowe układowe kontaktowe układowe kontaktowe

Działanie na roślinie układowe kontaktowe wgłębne kontaktowe kontaktowe kontaktowe, wgłębne kontaktowe układowe układowe kontaktowe kontaktowe, wgłębne układowe kontaktowe kontaktowe układowe kontaktowe, wgłębne układowe kontaktowe, wgłębne

Grupa i mechanizm działania A - inhibitory enzymu ACCazy B - inhibitory enzymu ALS, G - inhibitory enzymu syntazy EPSP

Preparaty do ochrony jabłoni


początek wegetacji

rozwój liści

pełnia kwitnienia

opadanie płatków

SWITCH 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha POMAROL FORTE 80 WG 4,0 kg/ha YAMATO 303 SE 1,2-1,5 l/ha MYTHOS 300 SC 2,5 l/ha*

LUNA SENSATION 500 SC 0,8 l/ha VAXIPLANT SL 1,0 l/ha

rozwój kwiatostanu

SAHERB 180 SC 3x1,5 l/ha*

ACARAMIK 018 EC 1,2 l/ha* PYRINEX 480 EC 0,9 l/ha* DECIS MEGA 50 EW 0,25 l/ha ENVIDOR 240 SC 0,4 l/ha*

SIARKOL EXTRA 80 WP 3,0-5,0 kg/ha*

Program ochrony truskawki Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy/akarycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

LUNA SENSATION 500 SC 0,8 l/ha VAXIPLANT SL 1,0 l/ha SCORPION 325 SC 1,0 l/ha* GRISU 500 SC 1,5 l/ha SIGNUM 33 WG 1,8 kg/ha TELDOR 500 SC 1,5 l/ha ZATO 50 WG 0,2 kg/ha

wzrost owoców

ACARAMIK 018 EC 1,2 l/ha* DECIS MEGA 50 EW 0,25 l/ha SPINTOR 240 SC 0,32-0,4 l/ha* NISSORUN STRONG 250 SC 0,4 l/ha* ORTUS 05 SC 1,0-1,25 l/ha

wzrost zawiązków

zbiory owoców

TOPSIN M 500 SC 1,5 l/ha SIARKOL EXTRA 80 WP 3,0-5,0 kg/ha*

MOSPILAN 20 SP 0,3 kg/ha ORTUS 05 SC 1,0-1,25 l/ha ENVIDOR 240 SC 0,4 l/ha* NISSORUN STRONG 250 SC 0,4 l/ha

BASTA 150 SL 4,0 l/ha AGIL-S 100 EC 0,6-1,5 l/ha

STOMP AQUA 455 CS 3,5 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

po zbiorach

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


Bayer

Synthos

BASTA 150 SL

SAHERB 180 SC

Substancja czynna

Adama

Dow Agro

Producent

SMP Agro

PYRINEX 480 EC

SPINTOR 240 SC

Nazwa

INGER

Sumi Agro

Sumi Agro

NISSORUN STRONG 250 SC

ORTUS 05 SC

Substancja czynna etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

spinosad 240 g/l

chloropiryfos 480 g/l

fenpiroksymat 51,2 g/l

heksytiazoks 250 g/l

acetamipryd - 200 g/l

spirodiklofen 240 g/l

Bayer

Sumi Agro

ENVIDOR 240 SC

MOSPILAN 200 SP

Bayer

abamektyna 18 g/l deltametryna 50 g/l

Rotam

Substancja czynna

DECIS MEGA 50 EW

Producent

trifloksystrobina 500 g/kg

tiofanat metylu 233 g/l, tetrakonazol 70 g/l

tiofanat metylowy 500 g/l

laminaryna 45 g/l

fenheksamid 500 g/l

ACARAMIK 018 EC

Nazwa

Bayer

Sumi Agro

Sumi Agro

TOPSIN M 500 SC

YAMATO 303 SE

ZATO 50 WG

Bayer

Arysta

TELDOR 500 SC

VAXIPLANT SL

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

BASF

Syngenta

SIGNUM 33 WG

SWITCH 62,5 WG

siarka 800 g/l

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l

Syngenta

SIARKOL EXTRA 80 WP

CIECH Sarzyna

tiuram 800 g/kg

SCORPION 325 SC

pirymetanil 300 g/l

BASF

Bayer

MYTHOS 300 SC

POMARSOL FORTE 80 WG

iprodion 500 g/l

Sumi Agro

fluopyram 250 g/l, trifloksystrobina 250 g/l

Substancja czynna

Producent

pendimetalina 455 g/l

Karencja

nie dotyczy

7 dni

14 dni

nie dotyczny

1 dzień

3 dni

3 dni

7 dni

3 dni

7 dni

3 dni

3 dni

3 dni (grunt), 1 dzień (osłona)

Karencja

FUNGICYDY

N - inhibitory syntezy lipidów

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

ADIUWANT DOGLEBOWY

3 dni

15 dni

7 dni

3 dni

14 dni

nie dotyczy

3 dni

3 dni

Karencja

INSEKTYCYDY/AKARYCYDY

fenmedifam 60 g/l, desmedifam 60 g/l, etofumesat 60 g/l

glufosynat amonowy 150 g/l

propachizafop 100 g/l

Bayer

LUNA SENSATION 500 SC

GRISU 500 SC

Nazwa

BASF

Adama

AGIL-S 100 EC

STOMP AQUA 455 CS

Producent

Nazwa

HERBICYDY

doglebowe

Stosowanie

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, żołądkowe, gazowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

nalistnie

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

nalistnie

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

nalistnie

nalistnie

nalistne

Stosowanie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe, wgłębne, układowe

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe, układowe

systemiczne, zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

układowe

kontaktowe

kontaktowe, wgłębne

układowe

kontaktowe

kontaktowe, układowe

kontaktowe, zapobiegawcze

kontaktowe, wgłębne

ukladowe, mezostemiczne

kontaktowe

Działanie na roślinie

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

C1 - inhibitory fotosystemu II, N - inhibitory syntezy lipidów

H - inhibitory enzymu syntetazy glutaminowej

A - inhibitory enzymu ACCazy

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony truskawki


pękanie pąków

TOPSIN M 500 SC 1,5 l/ha ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,25 l/ha* ZATO 50 WG 0,15 kg/ha*

biały pąk

opadanie płatków

LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,6 l/ha SWITCH 62,5 WG 0,6-1,0 l/ha* CAPTAN 80 WG 1,9 kg/ha MIEDZIAN 50 WP 1,5 kg/ha TOPSIN M 500 SC 1,5 l/ha

rozwój zawiązków

wzrost owoców

MOVENTO 100 SC 2,25 l/ha MOSPILAN 20 SP 0,125-0,2 kg/ha ENVIDOR 240 SC 0,4 l/ha CALYPSO 480 SC 0,15 l/ha DECIS MEGA 50 EW 0,25 l/ha

KAPTAN PLUS 71,5 WP 2,0 kg/ha SADOPLON 75 WP 3,0 kg/ha*

SCORE 250 EC 0,2 l/ha SPARTA 250 EW 0,75 l/ha MIEDZIAN 50 WP 3,0 kg/ha SIGNUM 33 WG 0,75-1,0 kg/ha ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,25 l/ha*

kwitnienie

STOMP AQUA 455 CS 2 razy po 1,75 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

MOSPILAN 20 SP 0,125 kg/ha CALYPSO 480 SC 0,2 l/ha DECIS MEGA 50 EW 0,15-0,25 l/ha

zielony pąk

FUSILADE FORTE 150 EC 0,6-2,5 l/ha*

MIEDZIAN 50 WP 3,0 kg/ha

Program ochrony wiśni Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy/akarycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

MOSPILAN 20 SP 0,125 kg/ha CALYPSO 480 SC 0,15 l/ha ENVIDOR 240 SC 0,4 l/ha

FUSILADE FORTE 150 EC 0,6-2,5 l/ha*

po zbiorach owoców

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


Synthos

Syngenta

FMC

Syngenta

Sumi Agro

SADOPLON 75 WP

SCORE 250 EC

SPARTA 250 EW

SWITCH 62,5 WG

TOPSIN M 500 SC

Bayer

MOVENTO 100 SC

SMP Agro

Sumi Agro

MOSPILAN 20 SP

INGER

Bayer

ENVIDOR 240 SC

Producent

Bayer

DECIS MEGA 50 E W

Nazwa

Bayer

Producent

CALYPSO 480 SC

Nazwa

Bayer

BASF

SIGNUM 33 WG

ZATO 50 WG

BASF

Synthos Agro

Bayer

Synthos Agro

Arysta

Producent

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

MIEDZIAN 50 WP

LUNA EXPERIENCE 400 SC

KAPTAN PLUS 71,5 WP

CAPTAN 80 WG

Nazwa

BASF

Syngenta

FUSILADE FORTE 150 EC

STOMP AQUA 455 CS

Producent

Nazwa

nie dotyczy

28 dni

Karencja

ADIUWANT DOGLEBOWY

21 dni

14 dni

21 dni

7 dni

14 dni

Karencja

INSEKTYCYDY/AKARYCYDY

14 dni

14 dni

7 dni

14 dni

14 dni

7 dni

7 dni

3 dni

7 dni

7 dni

14 dni

21 dni

Karencja

FUNGICYDY

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

spirotetramat 100 g/l

acetamipryd 200 g/l

spirodiklofen 240 g/l

deltametryna 50 g/l

tiachlopryd 480 g/l

Substancja czynna

trifloksystrobina 500 g/kg

tiofanat metylowy 500 g/l

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

Tebukonazol 2501 g/l

difenokonazol 250 g/l

tiuram 750 g/kg

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

iprodion 500 g/l

miedź 500 g/kg

fluopyram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l

kaptan 700 g/kg, triadimenol 15 g/kg

kaptan 800 g/kg

Substancja czynna

pendimetalina 455 g/l

fluazyfop-P-butylowy 150 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

doglebowe

Stosowanie

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

zapobiegawcze, interwencyjne

interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

nalistne

Działanie na patogeny

układowe

kontaktowe, układowe, wgłębne

kontaktowe

kontaktowe

układowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

układowe

kontaktowe, wgłębne

układowe

układowe

kontaktowe

układowe

kontaktowe

kontaktowe

układowe

układowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

A - inhibitory enzymu ACCazy

Działanie na roślinie

Preparaty do ochrony wiśni


SIARKOL EXTRA 80 WP 3-5 kg/ha* SIGNUM 33 WG 1,8 kg/ha

YAMATO 303 SE 1,2-1,5 l/ha* SWITCH 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha* SIARKOL EXTRA 80 WP 3,0-5,0 kg/ha*

STEWARD 30 WG 0,17 kg/ha* ENVIDOR 240 SC 0,4 l/ha* CALYPSO 480 SC 0,2 l/ha SPINTOR 240 SC 0,32-0,4 l/ha*

SIGNUM 33 WG 1,8 kg/ha ZATO 50 WG 0,2 kg/ha*

wzrost owoców

ROUNDUP FLEX 480 2,25-4,5 l/ha

pełnia kwitnienia

dojrzewanie

MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha* ORTUS 05 SC 1,5 l/ha DECIS MEGA 50 EW 0,15-0,25 l/ha SPINTOR 240 SC 0,32-0,4 l/ha*

STOMP AQUA 455 CS 3,5 l/ha* + INGER 0,5 l/ha**

rozwój liści

FUSILADE FORTE 150 EC 0,6-2,5 l/ha*

ruszenie wegetacji

początek kwitnienia

MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha* CALYPSO 480 SC 0,2 l/ha* DECIS MEGA 50 EW 0,25 l/ha

Program ochrony porzeczki Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy/akaracydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

YAMATO 303 SE 1,2-1,5 l/ha* TOPSIN M 500 SC 1,5 l/ha*

CALYPSO 480 SC 0,2 l/ha

po zbiorach

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek


Monsanto

BASF

ROUNDUP FLEX 480

STOMP AQUA 455 CS

Sumi Agro

Sumi Agro

TOPSIN M 500 SC

YAMATO 303 SE

Bayer

Bayer

Bayer

Sumi Agro

Sumi Agro

Dow Agro

DuPont

Producent

SMP Agro

DECIS MEGA 50 EW

ENVIDOR 240 SC

MOSPILAN 20 SP

ORTUS 05 SC

SPINTOR 240 SC

STEWARD 30 WG

Nazwa

INGER

Producent

CALYPSO 480 SC

Nazwa

Bayer

Syngenta

SWITCH 62,5 WG

ZATO 50 WG

BASF

CIECH Sarzyna

SIGNUM 33 WG

SIARKOL EXTRA 80 WP

Producent

Syngenta

FUSILADE FORTE 150 EC

Nazwa

Producent

Nazwa

80 dni

nie dotyczy

90 dni

Karencja

ADIUWANT DOGLEBOWY

7 dni

3 dni

21 dni

14 dni

14 dni

7 dni

5 dni

Karencja

INSEKTYCYDY/AKARYCYDY

14 dni

10 dni

14 dni

7 dni

3 dni

7 dni

Karencja

FUNGICYDY

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

indoksakarb 300 g/kg

spinosad 240 g/l

fenpiroksymat 51,2 g/l

acetamipryd 200 g/l

spirodiklofen 240 g/l

deltametryna 50 G/L

tiachlopryd 480 g/l

Substancja czynna

trifloksystrobina 500 g/kg

tiofanat metylu 233 g/l, tetrakonazol 70 g/l

tiofanat metylowy 500 g/l

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

siarka 80%

Substancja czynna

pendimetalina 455 g/l

glifosat 480 g/l

fluazyfop-P-butylowy 150 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

doglebowe

Stosowanie

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze

wyniszczające, zapobiegawcze, interwencyjne

wyniszczające, zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

nalistne

nalistne

Stosowanie

kontaktowe

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe

kontaktowe, układowe, wgłębne

kontaktowe

kontaktowe

układowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, układowe

układowe

układowe

wgłębne, kontaktowe

układowe

kontaktowe

Działanie na roślinie

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

G - inhibitory enzymu syntazy EPSP

A - inhibitory enzymu ACCazy

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony porzeczki


TELDOR 500 SC 1,5 l/ha ZATO 50 WG 0,2 kg/ha* ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,5-2,0 l/ha SADOPLON 75 WP 3,0 kg/ha* SIARKOL EXTRA 80 WP 3,0-5,0 kg/ha*

SIGNUM 33 WG 1,8 kg/ha MYTHOS 300 SC 2,5 l/ha

* zastosowanie małoobszarowe ** stosowany jako dodatek

po zbiorach

MYTHOS 300 SC 2,5 l/ha YAMATO 303 SE 1,2-1,5 l/ha* SWITCH 62,5 WG 0,8-1,0 kg/ha* ROVRAL AQUAFLO 500 SC 1,5-2,0 l/ha SIGNUM 33 WG 1,8 kg/ha TELDOR 500 SC 1,5 l/ha

dojrzewanie owoców

ZATO 50 WG 0,2 kg/ha* SADOPLON 75 WP 3,0 kg/ha SIGNUM 33 WG 1,8 kg/ha SIARKOL EXTRA 80 WP 3,0-5,0 kg/ha*

rozwój owoców

ENVIDOR 240 SC 0,4 l/ha* ACARAMIK 018 EC 0,5 l/ha* MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha*

pełnia kwitnienia

ACARAMIK 018 EC 0,5 l/ha* CALYPSO 480 SC 0,2 l/ha* DECIS MEGA 50 EW 0,25 l/ha* SPINTOR 240 SC 0,32-0,4 l/ha*

początek kwitnienia

MOSPILAN 20 SP 0,2 kg/ha* SPINTOR 240 SC 0,32-0,4 l/ha*

STOMP AQUA 455 CS 3,0 l/ha* + INGER 0,5 l/ha**

FUSILADE FORTE 150 EC 0,6-2,5 l/ha*

początek wegetacji

wzrost liści i pędów

MOSPILAN 200 SP 0,2 kg/ha* ORTUS 05 SC 1,5 l/ha* CALYPSO 480 SC 0,2 l/ha*

Program ochrony malin Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przy stosowaniu środków ochrony roślin przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


Synthos

SADOPLON 75 WP

Bayer

Sumi Agro

TELDOR 500 SC

YAMATO 303 SE

Rotam

Bayer

Bayer

Bayer

Sumi Agro

Sumi Agro

Dow Agro

Producent

SMP Agro

CALYPSO 480 SC

DECIS MEGA 50 EW

ENVIDOR 240 SC

MOSPILAN 20 SP

ORTUS 05 SC

SPINTOR 240 SC

Nazwa

INGER

Producent

ACARAMIK 018 EC

Nazwa

Bayer

Syngenta

SWITCH 62,5 WG

ZATO 50 WG

BASF

SIGNUM 33 WG

CIECH Sarzyna

BASF

ROVRAL AQUAFLO 500 SC

SIARKOL EXTRA 80 WP

BASF

Producent

MYTHOS 300 SC

Nazwa

BASF

Syngenta

FUSILADE FORTE 150 EC

STOMP AQUA 455 CS

Producent

Nazwa

80 dni

45 dni

Karencja

ADIUWANT DOGLEBOWY

3 dni

14 dni

14 dni

nie dotyczy

7 dni

14 dni

3 dni

Karencja

INSEKTYCYDY

14 dni

10 dni

1 dzień

7 dni

3 dni

7 dni

28 dni

3 dni

3 dni

Karencja

FUNGICYDY

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

Substancja czynna

spinosad 240 g/l

fenpiroksymat 51,2 g/l

acetamipryd 200 g/l

spirodiklofen 240 g/l

deltametryna 50 g/l

tiachlopryd 480 g/l

abamektyna 18 g/l

Substancja czynna

trifloksystrobina 500 g/l

tiofanat metylu 233 g/l, tetrakonazol 70 g/l

fenheksamid 500 g/l

cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg

piraklostrobina 67 g/kg, boskalid 267 g/kg

siarka 800 g/l

tiuram 750 g/kg

iprodion 500 g/l

pirymetanil 300 g/l

Substancja czynna

pendimetalina 455 g/l

fluazyfop-P-butylowy 150 g/l

Substancja czynna

HERBICYDY

doglebowe

Stosowanie

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe, żołądkowe

kontaktowe

kontaktowe, żołądkowe

żołądkowe

kontaktowe

Działanie na szkodniki

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne, wyniszczające

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze, interwencyjne

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze

zapobiegawcze, interwencyjne

Działanie na patogeny

doglebowe, nalistne

nalistne

Stosowanie

kontaktowe, wgłębne

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe

układowo

kontaktowe, żołądkowe

Działanie na roślinie

kontaktowe, wgłębne

układowe

kontaktowe

wgłebne, kontaktowe

układowe

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe, wgłębne

Działanie na roślinie

K1 - inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

A - inhibitory enzymu ACCazy

Grupa i mechanizm działania

Preparaty do ochrony malin


wsparcie i praktyczne doradztwo

ekspertów w każdej dziedzinie związanej z produkcją rolną

Masz pytania? Oto eksperci do Twojej dyspozycji: Ekspert ds. nasiennictwa nasiona@ampol-merol.pl tel. +48 694 466 837 Ekspert ds. nawożenia mineralnego nawozy@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 80 Ekspert ds. nawożenia dolistnego dolistne@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 84 Ekspert ds. środków ochrony roślin sor@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 86 Ekspert ds. żywienia zwierząt zywienie@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 12 Ekspert ds. skupu płodów rolnych zboza@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 13


mgr inż. Daniel Skubij Dyrektor ds. Innowacji Produktowych, CALDENA®

CALDENA® – FIRMA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NAWOZY MINERALNE MACROSPEED®

NAWOZY DOLISTNE AGRAVITA®

Produkcja Stany Zjednoczone oraz Europa Zachodnia

Dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć nauki i technologii produkcji

Gwarancja najwyższej jakości surowców

Sprawdzona skuteczność

SZEROKA GAMA NAWOZÓW MACROSPEED® I AGRAVITA®: Nawozy mineralne Macrospeed®

Nawóz startowy Agravita®

MacroSpeed® OPTIMA MacroSpeed® PERFECT MacroSpeed® GREEN

Agravita® Starter

PRODUKTY DOLISTNE AGRAVITA® Aktiv Agravita® Aktiv 48 Agravita® Aktiv 70

Nawozy NPK Agravita® Complete FAST Agravita® Fosforowa FAST Agravita® Premium FAST Agravita® Potasowa FAST

Wieloskładnikowe nawozy mikroelementowe Agravita® B FAST Agravita® Cu FAST Agravita® Fe FAST Agravita® Mikro FAST Agravita® Mn FAST Agravita® Zn FAST

Protect Agravita® Galaxy

Nawóz wapniowy Agravita® Ca FAST

Adiuwanty

Siarczan Magnezu

Agravita® Aktivator Agravita® Pro Agravita® Korektor

Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny


Wymiar sukcesu w nawożeniu upraw sadowniczych i warzywniczych NAWOZY MINERALNE MACROSPEED®

MacroSpeed® OPTIMA

MacroSpeed® PERFECT

PK (Ca,S) 18-30 (6-6,5) + Zn 0,3%, Mn 0,2%

PK (Ca,S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5%

ZALETY NAWOZÓW granulowane nawozy wieloskładnikowe pod wszystkie rośliny uprawne wyprodukowane w Holandii przez Yara dla firmy CALDENA® bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i glebie wysoka koncentracja łatwo dostępnego fosforu i potasu

fosfor prawie w całości rozpuszczalny w wodzie cenne źródło szybko przyswajalnych mikroelementów dodatkowo zawierają wapń i siarkę jednolity skład granul – taka sama zawartość składników pokarmowych w każdej granuli doskonałe właściwości fizyczne (gęstość nasypowa – 1050 kg/m3, twardość – 50 N, wilgotność – 2,5-3,5%)

WRAŻLIWOŚĆ ROŚLIN NA CHLOR Warzywa

Drzewa i krzewy

warzywa chlorkolubne: seler, burak ćwikłowy, szparagi, szpinak warzywa niewrażliwe na chlor: brokuł, groch, brukiew, kalafior, kapusta głowiasta, marchew, kalarepa, por, rzodkiewka warzywa wrażliwe na chlor: cebula, fasola, dynia, melon, ogórek, pomidor, papryka, czosnek

drzewa i krzewy mało wrażliwe na chlor: jabłoń, grusza, orzech włoski, orzech laskowy, czarna porzeczka, winorośl drzewa i krzewy wrażliwe na chlor: morela, śliwa, brzoskwinia drzewa i krzewy bardzo wrażliwe na chlor: wiśnia, czereśnia, malina, truskawka, czerwona porzeczka, agrest, jeżyna, jagoda czarna

Uwaga! W grupie drzew i krzewów mało wrażliwych na chlor nawozy MacroSpeed® OPTIMA i PERFECT należy stosować kilka tygodni przed ruszeniem wegetacji lub jesienią. W grupie drzew i krzewów wrażliwych i bardzo wrażliwych na chlor nawozy MacroSpeed® OPTIMA i PERFECT należy stosować jesienią po zakończeniu wegetacji w dawce nie przekraczającej 300 kg nawozu/ha. W grupie warzyw wrażliwych na chlor nawozy MacroSpeed® OPTIMA i PERFECT należy stosować kilkanaście tygodni przed siewem lub wysadzeniem rozsady.

ZALETY NAWOZU

MacroSpeed® GREEN MgO 25%, SO3 50%

uniwersalne stosowanie – gatunek roślin, termin, typ gleby najwyższa koncentracja składników pokarmowych siarka w formie łatwo dostępnej dla roślin dostarcza roślinom magnez i siarkę niezależnie od pH gleby szybka przyswajalność składników przez rośliny najwyższa jakość i wyrównana granulacja precyzyjny oraz szeroki wysiew nawozu


PROGRAMY NAWOŻENIA DOLISTNEGO AGRAVITA® UPRAW WARZYWNICZYCH W Polsce uprawianych jest około 40 gatunków roślin warzywniczych i ta liczba ciągle rośnie. Dzieli się je na 9 grup warzyw jak: kapustne, cebulowe, liściowe, psiankowate, dyniowate, korzeniowe, rzepowate, strączkowe i wieloletnie. Do najważniejszych gatunków zalicza się: kapustę, marchew, pomidory, cebulę, ogórki, buraki ćwikłowe i kalafiory.

ZBIORY WARZYW W POLSCE: Kapusta 21%

Pozostałe warzywa gruntowe 15%

Marchew 15%

Pozostałe warzywa spod osłon 3%

Kalafiory 4% Pomidory gruntowe i spod osłon 14%

Buraki ćwikłowe 6%

Cebula 12%

Ogórki gruntowe i spod osłon 10% Źródło: Opracowanie ARR na podstawie danych GUS.

Rośliny warzywnicze mają zróżnicowane wymagania pokarmowe. Dlatego istotną sprawą jest odpowiednio zbilansowane nawożenie, które zapewni prawidłowy wzrost i rozwój części użytkowych warzyw. Dużą rolę w procesie kształtowania plonu odgrywają mikroskładniki pokarmowe. Deficyty tychże pierwiastków powodują wiele chorób fizjologicznych, które obniżają jakość plonów, a w skrajnych przypadkach całkowicie wykluczają je z rynku.

NAJWAŻNIEJSZE MIKROSKŁADNIKI POKARMOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH WARZYW: Kapusta i kalafior

B, Mn, Mo

Cebula

Cu, Zn, Mn, Mo

Pomidor

B, Cu, Mn

Ogórek

B, Fe, Zn

Marchew

Zn, B, Cu

Buraki ćwikłowe

B, Mn, Zn

Fasola

Mo, Cu, Fe, Mn

Sałata

B, Mn, Mo, Cu

Rozwiązanie problemu na niedobory mikroelementów

Agravita® B FAST Agravita® Mn FAST Agravita® Zn FAST Agravita® Cu FAST Agravita® Fe FAST Agravita® Molibden 39,5% Agravita® Mikro FAST


PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE KAPUSTY Produkty

Fazy rozwojowe

PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY Agravita Aktiv 48 Agravita B FAST Agravita Mn FAST Agravita Molibden 39,5%

0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

30-70 g/ha

Agravita® Ca FAST Agravita® Fosforowa FAST

ROZROST GŁÓWKI

2 zabiegi po 1-2 kg/ha

® ®

POCZĄTEK WIĄZANIA GŁÓWKI

2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

® ®

WZROST ROZETY LIŚCIOWEJ

30-70 g/ha 2-4 kg/ha

2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

2-3 kg/ha

Agravita® Complete FAST

2-3 kg/ha

Agravita Potasowa FAST

2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

®

Agravita Galaxy

2-3 zabiegi po 2-4 l/ha

®

Agravita Siarczan Magnezu

stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

®

Agravita Pro

stężenie 0,2%

®

PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE POMIDORÓW GRUNTOWYCH Produkty

Fazy rozwojowe

PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY Agravita® Aktiv 48

FAZA 5-8 LIŚCI

POCZĄTEK KWITNIENIA

Agravita Aktiv 70 Agravita B FAST

2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha 1-2 kg/ha

1-2 kg/ha

Agravita Zn FAST

2-3 zabiegi po 0,3-0,5 kg/ha

®

Agravita Cu FAST

0,3 kg/ha

®

Agravita Fosforowa FAST ®

2-3 kg/ha

2-3 kg/ha 2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Complete FAST Agravita® Potasowa FAST

2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita Ca FAST

3-4 zabiegi po 1-2 kg/ha

®

Agravita Galaxy

2-3 zabiegi po 2-4 l/ha

®

Agravita Molibden 39,5% ®

Agravita Siarczan Magnezu ®

Agravita Pro ®

DOJRZEWANIE OWOCÓW

2 zabiegi po 0,5 kg/ha

® ®

WZROST OWOCÓW

30-50 g/ha

30-50 g/ha stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) stężenie 0,2%

Przy łącznym stosowaniu nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Przy łącznym stosowaniu borowych i fosforowych nawozów dolistnych w wysokich stężeniach polecamy stosowanie Agravita® Korektor – nowoczesny kondycjoner wody (dawka 0,1% – 100 ml/100 l wody).


PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE MARCHWI Produkty

Fazy rozwojowe

FAZA 3-4 LIŚCI Agravita® Aktiv 48

POCZĄTKOWA FAZA GRUBIENIA KORZENIA

FAZA 5-10 LIŚCI 2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita B FAST

2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha

®

Agravita Zn FAST

3 zabiegi po 0,5 kg/ha

®

Agravita Cu FAST

0,3 kg/ha

Agravita® Fosforowa FAST

2-3 kg/ha

®

Agravita® Complete FAST

2-4 kg/ha 0,3 kg/ha 2-4 kg/ha

2-3 kg/ha

Agravita® Potasowa FAST

2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita Ca FAST

2-4 kg/ha

®

2-4 kg/ha

Agravita Galaxy

3 zabiegi po 2-4 l/ha

®

Agravita Molibden 39,5% ®

FAZA INTENSYWNEGO GRUBIENIA KORZENIA

30-50 g/ha

Agravita Siarczan Magnezu

30-50 g/ha stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

®

Agravita Pro

stężenie 0,2%

®

PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE CEBULI Produkty

Fazy rozwojowe

FAZA 4-5 LIŚCI Agravita® Aktiv 48 Agravita Mn FAST ®

FAZA INTENSYWNEGO WZROSTU LIŚCI

POCZĄTKOWA FAZA WIĄZANIA CEBUL

2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha 1-2 zabiegi po 0,3-0,5 kg/ha

Agravita® Zn FAST

1-2 zabiegi po 0,3-0,5 kg/ha

Agravita® Cu FAST Agravita® Fosforowa FAST

2 zabiegi po 0,3 kg/ha 2-3 kg/ha

Agravita Complete FAST

2-3 kg/ha

®

Agravita Potasowa FAST

2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

®

Agravita Ca FAST

2-3 zabiegi po 2-4 kg/ha

Agravita Galaxy

3 zabiegi po 2-4 l/ha

®

®

Agravita Molibden 39,5% ®

Agravita Siarczan Magnezu ®

Agravita Pro ®

FAZA INTENSYWNEGO WIĄZANIA CEBUL

30-50 g/ha

30-50 g/ha stężenie 1-5% (1-5 kg/100 l wody) stężenie 0,2%

Przy łącznym stosowaniu nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Przy łącznym stosowaniu borowych i fosforowych nawozów dolistnych w wysokich stężeniach polecamy stosowanie Agravita® Korektor – nowoczesny kondycjoner wody (dawka 0,1% – 100 ml/100 l wody).


PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE OGÓRKÓW GRUNTOWYCH Produkty

Fazy rozwojowe

FAZA 3-4 LIŚCI Agravita® Aktiv 48

POCZĄTKOWA FAZA WIĄZANIA OWOCÓW

FAZA 5-8 LIŚCI

2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita Aktiv 70

2 zabiegi po 0,5 kg/ha

®

Agravita B FAST

2 zabiegi po 1-2 kg/ha

®

Agravita Fe FAST ®

0,5-1 kg/ha

Agravita® Ca FAST Agravita® Fosforowa FAST

0,5-1 kg/ha 2-4 kg/ha

2-3 zabiegi po 2-4 kg/ha

2-3 kg/ha

Agravita® Complete FAST

2-3 kg/ha

Agravita Potasowa FAST

2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

®

Agravita Galaxy

3 zabiegi po 2-4 l/ha

®

Agravita Molibden 39,5% ®

INTENSYWNY WZROST OWOCÓW

30-50 g/ha

Agravita Siarczan Magnezu

30-50 g/ha stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

®

Agravita Pro

stężenie 0,2%

®

PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE BURAKÓW ĆWIKŁOWYCH Produkty

Fazy rozwojowe

FAZA 3-4 LIŚCI Agravita® Aktiv 48

WZROST ROZETY LIŚCIOWEJ

FAZA POCZĄTKOWA GRUBIENIA KORZENIA

2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita Aktiv 70

1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha

®

Agravita® B FAST

1-2 kg/ha

Agravita® Mn FAST 0,5 kg/ha

Agravita Molibden 39,5%

50-70 g/ha

Agravita Fosforowa FAST

2-3 kg/ha

®

1-2 kg/ha 0,5 kg/ha

Agravita® Zn FAST ®

2-4 kg/ha 50-70 g/ha

Agravita Potasowa FAST

2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

®

Agravita Complete FAST ®

Agravita Galaxy ®

Agravita Siarczan Magnezu ®

Agravita Pro ®

FAZA INTENSYWNEGO GRUBIENIA KORZENIA

2-3 kg/ha 3 zabiegi po 2-4 l/ha stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) stężenie 0,2%

Przy łącznym stosowaniu nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Przy łącznym stosowaniu borowych i fosforowych nawozów dolistnych w wysokich stężeniach polecamy stosowanie Agravita® Korektor – nowoczesny kondycjoner wody (dawka 0,1% – 100 ml/100 l wody).


PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE KALAFIORÓW/BROKUŁÓW Produkty

Fazy rozwojowe

PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY Agravita® Aktiv 48

INTENSYWNY WZROST ULISTNIENIA

POCZĄTEK WIĄZANIA RÓŻY

INTENSYWNY WZROST RÓŻY

2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

®

Agravita Aktiv 70

0,5 kg/ha

®

Agravita B FAST ®

Agravita Mn FAST

3 zabiegi po 1-2 kg/ha 1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® Cu FAST ®

Agravita Fosforowa FAST

1-2 zabiegi po 0,3 kg/ha 2-3 kg/ha

®

Agravita Complete FAST

2 zabiegi po 2-3 kg/ha

®

Agravita Potasowa FAST

2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha

®

Agravita Ca FAST

3-4 zabiegi po 1-2 kg/ha

®

Agravita Galaxy ®

Agravita Molibden 39,5%

ROZROST RÓŻY

2-4 zabiegi po 2-4 l/ha 30-50 g/ha

30-50 g/ha

®

stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

®

stężenie 0,2%

Agravita Siarczan Magnezu Agravita Pro

PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE ROŚLIN BOBOWATYCH Produkty

Fazy rozwojowe

FAZA 3-4 LIŚCI Agravita® Aktiv 48

INTENSYWNY ROZWÓJ PĘDÓW

PRZED KWITNIENIEM

2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

®

Agravita Aktiv 70 Agravita® Cu FAST

0,5 kg/ha 0,3 kg/ha

Agravita® Fe FAST

0,3 kg/ha 0,5-1 kg/ha

®

Agravita B FAST

2 zabiegi po 1-2 kg/ha

®

Agravita Ca FAST ®

Agravita Fosforowa FAST

2-3 kg/ha 2-3 kg/ha

®

Agravita Complete FAST

2-3 kg/ha 2-3 kg/ha

®

Agravita Potasowa FAST

2-3 kg/ha

®

Agravita Galaxy ®

Agravita Molibden 39,5% ®

Agravita Siarczan Magnezu Agravita® Pro

ROZWÓJ I DORASTANIE STRĄKÓW

3 zabiegi po 2-4 l/ha 50-100 g/ha stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody) stężenie 0,2%

Przy łącznym stosowaniu nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Przy łącznym stosowaniu borowych i fosforowych nawozów dolistnych w wysokich stężeniach polecamy stosowanie Agravita® Korektor – nowoczesny kondycjoner wody (dawka 0,1% – 100 ml/100 l wody).


PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE WARZYW LIŚCIOWYCH Produkty

Fazy rozwojowe

PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY ®

Agravita Aktiv 48

WZROST ROZETY LIŚCIOWEJ

Agravita Ca FAST Agravita B FAST

2-3 zabiegi po 2 kg/ha 2 zabiegi po 1 kg/ha

®

1-2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita Mikro FAST Agravita® Fosforowa FAST

2-3 kg/ha

Agravita® Complete FAST

2-4 kg/ha 2-3 kg/ha

®

Agravita Potasowa FAST

2 zabiegi po 2-3 kg/ha

®

Agravita Galaxy ®

Agravita Molibden 39,5%

3 zabiegi po 2-4 l/ha 50 g/ha

2-4 kg/ha

50 g/ha

®

stężenie 1-2% (1-2 kg/100 l wody)

®

stężenie 0,2%

Agravita Siarczan Magnezu Agravita Pro

ROZROST GŁÓWKI

2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

® ®

POCZĄTEK WIĄZANIA GŁÓWKI

Przy łącznym stosowaniu nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Przy łącznym stosowaniu borowych i fosforowych nawozów dolistnych w wysokich stężeniach polecamy stosowanie Agravita® Korektor – nowoczesny kondycjoner wody (dawka 0,1% – 100 ml/100 l wody).


PROGRAMY NAWOŻENIA DOLISTNEGO AGRAVITA® UPRAW SADOWNICZYCH

zawartość składnika w liściach

zawartość składnika w liściach

Drzewa i krzewy owocowe stanowią dużą grupę roślin, które różnią się pod względem wymagań pokarmowych. Jednocześnie rośliny tego samego gatunku, a także ich odmiany mają różne potrzeby nawozowe w zależności od wieku roślin oraz fazy wegetacyjnej. Dlatego należy podchodzić indywidualnie do każdego sadu.

N K Mg Ca P

wiek drzewa

Ca N K Mg P

zaawansowanie sezonu wegetacyjnego

Źródło: P. Wójcik,. „Nawozy i nawożenie drzew owocowych”, Warszawa 2009.

DOLISTNA REGENERACJA I REAKTYWACJA

Agravita Ca CaO - 11%, K2O - 18%, B - 3%, Mn - 0,15%, Zn - 0,15%, N - 12%

W uprawach sadowniczych szczególne miejsce zajmuje nawożenie wapniem. Pierwiastek ten głównie decyduje o jakości i przeznaczeniu owoców. Mając na uwadze, że tylko niewielka część wapnia pobranego przez korzenie trafia do owoców, znacząco podnosi to znaczenie dolistnego nawożenia tym pierwiastkiem.

zawartość Ca jest wystarczająca – nie występuje GPP Ca

owoc wysycił się Ca

w dużym owocu Ca uległ rozcieńczeniu występuje GPP

kwitnienie

Ca

Ca

STOP

zawartość Ca w owocu

Uzyskanie dużych plonów o wysokiej jakości wiąże się z koniecznością stosowania nawożenia dolistnego Agravita®. Zabiegi te wpływają na szybką regenerację uszkodzeń zimowych, obfitość kwitnienia, ograniczenie negatywnych skutków wiosennych przymrozków, zdolność zawiązania owoców, ograniczenie opadu czerwcowego, prawidłowy rozwój owoców, zawiązanie pąków na przyszły sezon i wzrost mrozoodporności zimowej. Szczególną rolę w tych procesach odgrywają mikroskładniki pokarmowe takie jak: bor, cynk, żelazo, mangan oraz miedź, które są zawarte w specjalistycznych nawozach Agravita® FAST.

zbiór

GPP – gorzka plamistość podskórna

Brak przemieszczania się jonów Ca2+ z liści do owoców

Źródło: L.S. Jankiewicz, J. Lipecki, „Fizjologia roślin sadowniczych”, Warszawa 2011.

Źródło: P. Wójcik, „Nawozy i nawożenie drzew owocowych”, Warszawa 2009.

W ciągu pierwszych kilku tygodni owoce pobierają większą część niezbędnego im wapnia. Dlatego należy w tym okresie intensyfikować nawożenie dolistne. Zabiegi dolistne Agravita® Ca FAST należy wykonać w początkowych fazach zawiązywania i wzrostu owoców.

Uwaga! Wykonując opryski roztworem wapnia w późniejszych fazach rozwojowych drzew, należy zwrócić uwagę, aby pokryć cieczą roboczą jak największą powierzchnię owoców. Wapń naniesiony na liście nie jest transportowany do owoców.


PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE JABŁONI Produkty

Fazy rozwojowe FAZA MYSIEGO UCHA

Agravita® Aktiv 48

FAZA ZIELONEGO PĄKA

FAZA RÓŻOWEGO PĄKA

PO KWITNIENIU (OPADANIE PŁATKÓW KWIATU)

0,5-0,7 kg/ha

WZROST ZAWIĄZKÓW

Agravita® Zn FAST

2 zabiegi po 1-2 kg/ha

2 zabiegi po 1-2 kg/ha

2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

2-3 zabiegi po 0,5-1 kg/ha 0,5-1 kg/ha 0,5-1,5 kg/ha 1-2 kg/ha

Agravita® Mikro FAST Agravita® Ca FAST Agravita® Complete FAST

5-8 zabiegów po 1-2 kg/ha 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha

2-3 kg/ha

Agravita® Potasowa FAST Agravita® Fosforowa FAST Agravita® Nitro Agravita® Siarczan Magnezu Agravita® Pro

PO ZBIORACH

0,5-0,7 kg/ha

Agravita® Mn FAST Agravita® Fe FAST

POCZĄTEK DOJRZEWANIA OWOCÓW

0,5-0,7 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 Agravita® B FAST

WZROST OWOCÓW

2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha 2-3 kg/ha

2-3 kg/ha 1-2 zabiegi po 4-8 l/ha

2-3 kg/ha 1-2 zabiegi po 4-8 l/ha

stężenie 1% (1 kg/100 l wody) stężenie 0,1%

Przy łącznym stosowaniu nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Przy łącznym stosowaniu borowych i fosforowych nawozów dolistnych w wysokich stężeniach polecamy stosowanie Agravita® Korektor – nowoczesny kondycjoner wody (dawka 0,1% – 100 ml/100 l wody).


PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE WIŚNI I CZEREŚNI Produkty

Fazy rozwojowe PĘKANIE PĄKÓW

FAZA ZIELONEGO PĄKA

Agravita® Aktiv 48

FAZA BIAŁEGO PĄKA

PO KWITNIENIU (OPADANIE PŁATKÓW KWIATU)

PO ZBIORACH OWOCÓW

2 zabiegi po 0,5-0,7 kg/ha

Agravita® B FAST

1-2 kg/ha

Agravita® Zn FAST

2-3 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

2 zabiegi po 1-2 kg/ha 2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

1-2 kg/ha

Agravita® Ca FAST Agravita Complete FAST Agravita® Potasowa FAST Agravita® Fosforowa FAST

WZROST OWOCÓW

0,5-0,7 kg/ha

Agravita® Aktiv 70

®

WZROST ZAWIĄZKÓW

2-4 zabiegi po 1-2 kg/ha 2-3 kg/ha

2-3 kg/ha 2 zabiegi po 2-3 kg/ha 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha

Agravita® Nitro

1-2 zabiegi po 4-8 l/ha

4-8 l/ha

Agravita® Siarczan Magnezu

stężenie 1% (1 kg/100 l wody)

Agravita® Pro

stężenie 0,1%

PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE MALIN JESIENNYCH Produkty

Fazy rozwojowe POCZĄTEK WEGETACJI

Agravita® Aktiv 48

WZROST PĘDÓW

POCZĄTEK KWITNIENIA

KWITNIENIE

2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70

1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® B FAST

2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita® Zn FAST

2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

Agravita® Fe FAST

1-2 zabiegi po 0,5-1,5 kg/ha

Agravita® Ca FAST Agravita® Complete FAST Agravita® Potasowa FAST Agravita® Fosforowa FAST Agravita® Nitro Agravita® Siarczan Magnezu Agravita® Pro

WZROST OWOCÓW

2-4 zabiegi po 1-2 kg/ha 2 zabiegi po 2-3 kg/ha 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha 2-3 kg/ha 1-2 zabiegi po 4-5 l/ha stężenie 1% (1 kg/100 l wody) stężenie 0,1%

Przy łącznym stosowaniu nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Przy łącznym stosowaniu borowych i fosforowych nawozów dolistnych w wysokich stężeniach polecamy stosowanie Agravita® Korektor – nowoczesny kondycjoner wody (dawka 0,1% – 100 ml/100 l wody).


PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE TRUSKAWEK Produkty

Fazy rozwojowe INTENSYWNY WZROST ULISTNIENIA

POCZĄTEK WEGETACJI

Agravita® Aktiv 48

PRZED KWITNIENIEM

KWITNIENIE

PO ZBIORACH

2-3 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70

1-2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® B FAST Agravita® Zn FAST

WZROST OWOCÓW

2 zabiegi po 1-2 kg/ha 2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha 0,5-1 kg/ha

Agravita® Fe FAST

1-2 zabiegi po 0,5-1,5 kg/ha

Agravita® Ca FAST Agravita® Complete FAST Agravita® Potasowa FAST Agravita® Fosforowa FAST

2-4 zabiegi po 1-2 kg/ha 1-2 zabiegi po 2-3 kg/ha

2-3 kg/ha 2-3 zabiegi po 2-3 kg/ha 2-3 kg/ha

Agravita® Nitro

2-3 kg/ha 1-2 zabiegi po 4-5 l/ha

1-2 zabiegi po 4-5 l/ha

Agravita® Siarczan Magnezu

stężenie 1% (1 kg/100 l wody)

Agravita® Pro

stężenie 0,1%

PROGRAM AGRAVITA® – NAWOŻENIE DOLISTNE PORZECZEK I AGRESTÓW Produkty

Fazy rozwojowe PRZED KWITNIENIEM

Agravita® Aktiv 48

PO KWITNIENIU

WZROST ZAWIĄZKÓW OWOCÓW

WZROST OWOCÓW

PO ZBIORACH OWOCÓW

0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70

2 zabiegi po 0,5 kg/ha

Agravita® Bor FAST

2 zabiegi po 1-2 kg/ha

2 zabiegi po 1-2 kg/ha

Agravita Zn FAST

1-2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

2 zabiegi po 0,5-1 kg/ha

®

Agravita Ca FAST

2-3 zabiegi po 1-2 kg/ha

®

Agravita® Complete FAST

2-3 kg/ha

Agravita® Potasowa FAST Agravita Fosforowa FAST ®

2 zabiegi po 2-3 kg/ha 2-3 kg/ha

Agravita Nitro

4-5 l/ha

®

Agravita® Siarczan Magnezu

1-2 zabiegi po 4-5 l/ha

stężenie 1% (1 kg/100 l wody)

Agravita® Pro

stężenie 0,1%

Przy łącznym stosowaniu nawozów dolistnych należy zachować ogólne zasady mieszania nawozów. Przy łącznym stosowaniu borowych i fosforowych nawozów dolistnych w wysokich stężeniach polecamy stosowanie Agravita® Korektor – nowoczesny kondycjoner wody (dawka 0,1% – 100 ml/100 l wody).

Infolinia CALDENA® +48 692 00 00 13 CALDENA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ks. Skorupki 5 00-546 Warszawa

T: + 48 22 718 30 70 E: info@caldena.com

pon.-pt. 8:00-16:00

www.caldena.com


www.agro.bayer.com.pl


www.agro.bayer.com.pl


Naturalne odżywienie Fertiplus® 4-3-3 + mikroelementy profesjonalny nawóz organiczny na bazie obornika kurzego Nawóz przeznaczony jest pod: • rośliny uprawne: ziemniaki, kukurydzę, tabakę, buraki, idealny do uprawy pasowej • warzywa towarowe uprawiane w gruncie i pod osłonami: pomidor, sałata, ogórek, brokuł, kalafior, fasola, groszek; szczególnie te rośliny, które są wrażliwe na chlorki i zasolenie • produkcję rozsady warzyw i kwiatów • produkcję krzewów i drzewek owocowych oraz ozdobnych • nowo zakładane sady i plantacje truskawek • rośliny ozdobne w produkcji towarowej i w pielęgnacji domowej (przesadzanie doniczkowe, rabatowe) • wysiew nowo zakładanych trawników

Produkt objęty ciągłą kontrolą służb weterynaryjnych, bezpieczny dla zdrowia, ludzi, zwierząt i roślin. Producent: Dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


KALENDARZ AKTYWNOŚCI DZIAŁU OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ 2017 OBSZAR DZIAŁANIA

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

PRZEDSEZONOWY PRZEGLĄD MASZYN, RYCZAŁTOWE STAWKI ZA PRZEGLĄDY, PROMOCYJNE STAWKI NA NAPRAWY WARSZTATOWE

SPRAWDZENIE DO 250 ISTOTNYCH PUNKTÓW TWOJEJ MASZYNY, WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO, SPECJALNA OFERTA NA CZĘŚCI UŻYTE W RAMACH AKCJI

15% UPUSTU NA OLEJE I FILTRY (ZAKUP W KOMPLECIE)

5% RABATU ZA ZAMÓWIENIE PRZEDSEZONOWE MATERIAŁÓW DO PAKOWANIA PLONÓW (DOWÓZ GRATIS)

5% UPUSTU NA SZNUREK, SIATKĘ, FOLIĘ

10% UPUSTU NA PASKI I CZĘŚCI ZAMIENNE DO KOMBAJNÓW JD

ZAOPATRZ SIĘ W PAKIETY SERWISOWE DO KOSIAREK, A OTRZYMASZ 10% RABATU ODŚWIEŻ SWOJĄ MASZYNĘ - IM STARSZA MASZYNA TYM WIĘKSZY RABAT (5 LAT - 5% RABATU, 10 LAT - 10% RABATU, 15 LAT I WIĘCEJ - 15% RABATU)

NOWOŚĆ NA POLSKIM RYNKU SPRZĘTU ROLNICZEGO Usługa dodatkowej ochrony pracy maszyn w pakietach: PowerGard Protection PowerGard Protection Plus

Zdobądź kontrakt na PowerGard Maintenance: Profesjonalne wykonanie przeglądów. Wykorzystanie tylko oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych.

PAKIET OCHRONY + KONTRAKT OBSŁUGOWY =

BAR ATRAKC DZO YJNE C ENY

orygin alnyc i mate h części riałów


LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

POSEZONOWY PRZEGLĄD MASZYN, RYCZAŁTOWE STAWKI ZA PRZEGLĄDY, PROMOCYJNE STAWKI NA NAPRAWY WARSZTATOWE SPRAWDZENIE DO 250 ISTOTNYCH PUNKTÓW TWOJEJ MASZYNY, WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO, SPECJALNA OFERTA NA CZĘŚCI UŻYTE W RAMACH AKCJI

5% UPUSTU NA SZNUREK, SIATKĘ, FOLIĘ

POGOTOWIE ŻNIWNE NASI SPECJALIŚCI SĄ DOSTĘPNI 7 DNI W TYGODNIU 24 GODZINY NA DOBĘ

ODŚWIEŻ SWOJĄ MASZYNĘ - IM STARSZA MASZYNA TYM WIĘKSZY RABAT (5 LAT - 5% RABATU, 10 LAT - 10% RABATU, 15 LAT I WIĘCEJ - 15% RABATU)

CO OBEJMUJĄ PAKIETY?

1

2

WARUNKI Przynajmniej jeden przegląd w roku!

POWERGARD PROTECTION:

silnik, przekładnia, układ kierowniczy, hamulce, rama

POWERGARD PROTECTION PLUS:

dodatkowo ochroną objęte są: układ hydrauliczny, elektryczny, osprzęt zasilania silnika, kabina

KORZYŚCI

Aż 5 lat ochrony pracy maszyn

Wyższa wartość maszyn na rynku wtórnym

Z nami

zawsze po drodze Centrala

Oddział Drobin

Oddział Jądrowice

Lipnica 30, 87-207 Dębowa Łąka Tel. 56 689 12 30

Sierpecka 85, 09-210 Drobin Tel. kom. 604 127 000

Jądrowice 6A, 87-880 Brześć Kujawski Tel. 54 252 21 04


Oddziały handlowe Zapraszamy do kontaktu Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 00

Kujawsko-Pomorskie Wąbrzeźno ul. 1-go Maja 55 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 80

Jabłonowo Pomorskie ul. Kościelna 5 87-330 Jabłonowo Pomorskie tel. 662 280 645

Jądrowice Jądrowice 6a 87-880 Brześć Kujawski tel. 54 252 21 04 tel. 664 765 883

Kornatowo Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Książki ul. Wąbrzeska 2a 87-222 Książki tel. 664 765 934

Kwieciszewo Kwieciszewo 37 88-321 Kwieciszewo tel. 52 315 83 25

Mełno 86-330 Mełno tel. 56 468 35 37

Radomin Radomin 10 87-404 Radomin tel. 56 682 70 90

Polub nas facebook.com/ampolmerol

Sadki

Stańkowo

ul. Wyrzyska 4 89-110 Sadki tel. 52 304 40 50

Stańkowo 5/6 82-550 Prabuty tel. 55 245 02 19

Świętosław

Trępnowy

Świętosław 41 87-408 Ciechocin tel. 56 683 70 27

Twarda Góra

Trępnowy 2a 82-230 Nowy Staw tel. 55 261 08 27 tel. 735 977 564

86-170 Nowe n/Wisłą tel. 52 332 88 90

Mazowieckie

Wielkopolskie Borzykowo ul. Wrzesińska 104 62-306 Kołaczkowo tel. 61 437 85 07

Dominowo ul. Sportowa 10a 63-012 Dominowo tel. 61 285 92 40

Kłoda ul. Kolejowa 7 64-130 Kłoda tel. 696 794 636

Słupca ul. Dworcowa 64 62-400 Słupca tel. 63 277 18 09

Szczytniki Czerniejewskie 62-250 Czerniejewo tel. 61 427 41 37

Pomorskie

Ryńsk

Pronie

ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Rywałd

Sąborze 2b 76-231 Damnica tel. 59 846 50 14

87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 68 27

84

Sąborze

Drobin ul. Sierpecka 85 09-210 Drobin tel. 664 765 856

Warmińsko-Mazurskie Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Lubawa ul. Kupnera 68 14-260 Lubawa tel. 668 633 782

Zachodniopomorskie Białogard ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łęczyca Łęczyca 13a 73-112 Stara Dąbrowa tel. 91 562 82 88 Wierzbnica Wierzbnica 69 74-300 Myślibórz tel. 95 747 01 28


Ampol-Merol VIP Club Partnerstwo, które procentuje

Z nami zyskasz potrójnie!

1

oryginalne i sprawdzone preparaty najwyższej jakości

2 3

punkty w programie Ampol-Merol VIP Club

punkty i nagrody w partnerskich programach lojalnościowych

Zawsze nagradzamy lojalnych Klientów

Punkty ekstra w programach partnerskich

Organizator Programu

Bony produktowe

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno tel. :+48 56 688 48 00 www.ampol-merol.pl

Atrakcyjne nagrody rzeczowe

Ekskluzywne wycieczki

Masz pytania? Odpowie na nie opiekun programu tel. kom.: +48 664 765 870 e-mail: leon@ampol-merol.pl


Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00

www.ampol-merol.pl

 /ampolmerol

Ampol-Merol Warzywa i Sady 2017  

Katalog “Warzywa i sady” to spójne schematy i tabele preparatów do ochrony upraw sadowniczych i warzywniczych. Merytoryczne artykuły naukowe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you