__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Zboża ozime 2021 Rzepak ozimy

Tabele odmian | Preparaty i programy ochrony i nawożenia


www.demo-farma.pl

Projekt Demo Farma tworzony jest razem z Rolnikami i dla Rolników To miejsca w różnych lokalizacjach Polski, w których Rolnicy mogą zobaczyć:

efekty rekomendowanych technologii czołowe odmiany zbóż, rzepaku, kukurydzy

Zapraszamy do wirtualnego spaceru

po naszej platformie

www.demo-farma.pl


Spis treści Tabela odmian rzepaku ozimego.................... 4 Odmiany rzepaku ozimego............................ 6 Nawożenie doglebowe rzepaku ozimego......12 Program jesiennego nawożenia doglebowego rzepaku ozimego....................13 Program ochrony rzepaku ozimego..............14 Preparaty do ochrony rzepaku ozimego.......15 Tabela odmian zbóż ozimych.......................22 Odmiany zbóż ozimych...............................24 Nawożenie doglebowe zbóż ozimych...........27 Program jesiennego nawożenia doglebowego zbóż ozimych.........................28 Program ochrony pszenicy ozimej...............29 Preparaty do ochrony zbóż ozimych............30 Oddziały handlowe Ampol-Merol.................38 Skup płodów rolnych..................................39

Więcej informacji nt. dostępnej oferty: Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Produktowych Comment +48 606 984 006 envelope grzegorz.kopec@ampol-merol.pl Łukasz Winiecki Dyrektor Działu Nasiennego Comment +48 694 466 837 envelope lukasz.winiecki@ampol-merol.pl Mariusz Seweryn Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Comment +48 604 164 588 envelope mariusz.seweryn@ampol-merol.pl Krzysztof Lachutta Demo Farma Specjalista ds. Nasiennictwa i Innowacji Comment +48 608 395 757 envelope krzysztof.lachutta@ampol-merol.pl


Odmiany rzepaku ozimego

Odmiana

Ragnar

LG Arnold

InVigor Dazzler

STRATEG

STRATEG

STRATEG

Hodowca/ Dystrybutor

Rapool Polska Sp. z o.o.

Limagrain Polska Sp. z o.o.

BASF Polska Sp. z o.o.

Typ odmiany

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

średnio wczesny

średnio wczesny

średni

średni

średnio wczesny

średni

Zimotrwałość

wybitna

wysoka

wysoka

Termin siewu

optymalny do opóźnionego

optymalny

optymalny

Wysokość roślin

średnio wysokie

średnie

średnio wysokie

Norma wysiewu

40-50 roślin na m2

50 roślin na m2

40-50 roślin na m2

bardzo wysoka odporność (gen Rlm7)

bardzo wysoka odporność (gen Rlm7)

bardzo wysoka odporność (gen Rlm7)

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

średnie

toleruje mozaiki glebowe

średnie i mozaiki glebowe

wyjątkowa odmiana o rekordowym plonowaniu, bardzo wysoka zimotrwałość i zrównoważony rozwój wiosną gwarantują bezpieczeństwo przezimowania, odmiana z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

terminator plonowania (nr 1 COBORU 2019-2020); bardzo wysoka mrozoodporność, genetyczna odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion powoduje, że jest to odmiana w czołówce najlepiej plonujących rzepaków; szybka regeneracja wiosną oraz bardzo duża liczba odgałęzień bocznych

nowa bardzo plenna odmiana o bardzo wysokim plonie oraz o bardzo wysokiej zawartości oleju (max w skali COBORU); ponadprzeciętna zdrowotność: gen Rlm7 oraz bardzo dobra tolerancja na Phomę i cylindrosporiozę; posiada odporność na TuYV; wytwarza bardzo dużo rozgałęzień bocznych i łuszczyny odporne na pękanie i osypywanie się nasion

Termin kwitnienia Termin dojrzewania

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych Tolerancja na wyleganie Wymagania glebowe

Cechy szczególne

4


Odmiana

Luciano KWS F1

SY Annabella

Harvey

STRATEG

STRATEG

STRATEG

Hodowca/ Dystrybutor

KWS Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

IGp Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Typ odmiany

mieszańcowa

mieszańcowa

populacyjna

średni

średni

średnio późny

Termin dojrzewania

wczesny

średni

późny

Zimotrwałość

wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

Termin siewu

optymalny do opóźnionego

optymalny

optymalny

Wysokość roślin

wysokie

średnie

średnie

Norma wysiewu

40-50 roślin na m2

40-45 roślin na m2

50 roślin na m2

bardzo wysoka odporność (gen Rlm7)

bardzo wysoka odporność (gen Rlm7)

bardzo wysoka

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

średnie i mozaiki glebowe

średnie

niskie

rewelacyjna odmiana o bardzo wysokiej tolerancji na wirusa żółtej mozaiki rzepy TuYV; posiada gen Rlm 7 odpowiedzialny za odporność na suchą zgniliznę kapustnych; KWS Luciano ma elastyczne łuszczyny odporne na pękanie i osypywanie się nasion S-POD; zalecane regulatory wzrostu w fazie 4-6 liści.

bardzo plenna odmiana rzepaku ozimego o rewelacyjnej zimotrwałości; charakteryzuje się powolnym tempem wzrostu jesienią (bezpieczny stożek wzrostu); bardzo dobrze gospodaruje N; wybitnie wczesna odmiana

regularne, wysokie i stabilne plonowanie, również na słabszych glebach; średnio późne kwitnienie; znakomita zimotrwałość; bardzo niski koszt kwalifikowanego materiału siewnego na 1 ha

Termin kwitnienia

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych Tolerancja na wyleganie Wymagania glebowe

Cechy szczególne

5


TERMINATOR PLONOWANIA

6

116

LE 18/406

LE 18/406

106

wzorzec

(badania rejestrowe COBORU 2019-2020) • odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV • odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru • szybka regeneracja wiosną • bardzo duża liczba odgałęzień bocznych

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU 2019 Średni plon (dt/ha): 45,7 Zawartość tłuszczu: 46,1% 112 111

LE 18/406

• Nr 1 w COBORU

Wyniki plonowania:

LE 18/406

Charakterystyka:

rejon I

rejon II

rejon III

rejon VI


RAGNAR F1 rzepak ozimy

• MAX PLON • MAX ZIMOTRWAŁOŚĆ • • MAX BEZPIECZEŃSTWO •

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU * rejon VI

124

Ragnar

122

Ragnar

121

Ragnar

• odmiana silnie budująca rozgałęzienia boczne z bardzo dużą liczbą łuszczyn • wyjątkowa odmiana dająca rekordowy plon • charakteryzuje się doskonałą zimotrwałością • średnio wczesny termin kwitnienia • bardzo dobra tolerancja na wyleganie • bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (Rlm7) • średni termin dojrzewania • odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju • odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

2017

2018

2019*

7


WYJĘTY SPOD PRAWA

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU (doświadczenia rejestrowe, średnia z lat 2017-2019) 131

8

KWS Luciano

111

KWS Luciano

112

KWS Luciano

119

wzorzec

• plonuje bardzo wysoko - 50,7 dt/ha (PDO COBORU 2020 - II miejsce w Polsce) • tolerancja na wirusa TuYV • bardzo duża zimotrwałość • przydatny na wszystkie typy gleb

Wyniki plonowania:

KWS Luciano

Charakterystyka:

rejon I

rejon III

rejon V

rejon II


MISTRZ PLONOWANIA

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU (doświadczenia rozpoznawcze "CCA" 2019-2020, rejon III)

112

Invigor Dazzler

• łuszczyny odporne na pękanie • obfite plonowanie • wysoka zawartość tłuszczu • bardzo dobra zimotrwałość

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

2020

9


Annabella rzepak ozimy

PIĘKNY PLON

Plon nasion (% wzorca). Doświadczenia własne 2016 116

10

SY Annabella A2

114

wzorzec

• bardzo plenna odmiana rzepaku ozimego o rewelacyjnej zimotrwałości • odmiana charakteryzująca się powolnym tempem wzrostu jesienią (bezpieczny stożek wzrostu) • bardzo dobrze gospodaruje nawożeniem N • wyróżnia się wczesnością na tle innych odmian

Wyniki plonowania:

SY Annabella A1

Charakterystyka:


Harvey rzepak ozimy

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE

105

Plon nasion (% wzorca). Doświadczenia hodowcy, Starowice Dolne (woj. opolskie) 2018

Harvey

• bardzo niski koszt kwalifikowanego materiału siewnego na 1 ha • regularnie i wysoko plonuje również na słabszych glebach • średnio późne kwitnienie • znakomita zimotrwałość

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

Doświadczenia własne: 44,7 t/ha (źródło: AGES 2017-2018, badania urzędowe Austria, n=16)

11


Nawożenie doglebowe rzepaku ozimego Podstawowym źródłem składników pokarmowych jest prawidłowo dobrane nawożenie doglebowe. Nieprzemyślany program nawożenia może skutkować znacznym obniżeniem plonu. Tylko nawozy najwyższej jakości pozwolą uzyskać zaplanowany plon i spełnić Państwa oczekiwania. Dla prawidłowego ustalenia dawek nawożenia P i K ważne jest aktualne badanie zasobności gleby oraz uregulowanie jej odczynu. Tabela 1 szczegółowo określa skład chemiczny nawozów wykorzystanych do programów nawożenia rzepaku ozimego. Na podstawie zasobności pola oraz poziomu planowanego plonu mogą Państwo wybrać najbardziej optymalne nawożenie dla swojej plantacji. Tabela 1. Nawozy mineralne

Nazwa

Producent

Pulan®

Składniki pokarmowe N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Grupa Azoty SA

34,4

-

-

-

-

-

-

-

ZAKsan

Grupa Azoty SA

33,5

-

-

-

-

-

-

-

RSM

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

-

-

-

®

®

RSM® S

Na2O Mikro

Grupa Azoty SA

26

-

-

-

7,5

-

-

-

®

Grupa Azoty SA

26

-

-

-

32,5

-

-

-

YaraBela Nitromag 27

Yara Poland Sp. z o.o.

27

-

-

4

-

7

-

-

Polifoska 6

Grupa Azoty SA

6

20

30

-

7

-

-

-

Polifoska® Krzem

Grupa Azoty SA

6

12

34

-

10

-

-

Si

Polifoska 5

Grupa Azoty SA

5

15

30

2

7

-

-

-

GZNF Fosfory Sp. z o.o.

5

10

25

-

14

4

-

-

Lubofoska PK 12-24

Luvena SA

-

12

24

-

20

14

-

-

MacroSpeed® GREEN

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

-

-

25

50

-

-

-

®

MacroSpeed OPTIMA PLUS

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

16

32

-

8

11,8

-

0,2 Zn

MacroSpeed POTAS PLUS

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

-

37

3

23

8

-

-

MacroSpeed TIGER

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

4

12

32

-

5

-

-

0,02 Zn

K+S Kali

-

-

40

6

12

-

4

-

PhosAgro Polska

8

20

30

-

5

-

-

-

Yara PK 20-30

Yara Poland Sp. z o.o.

-

20

30

-

5

6,5

-

-

Yara NPK

Yara Poland Sp. z o.o.

5

14

28

-

5

-

-

0,01 Zn

Saletrosan 26 Plus ®

®

®

Amofoska

® ®

® ®

Korn-Kali® Ultra 8

Tabela 2. Nawozy wapniowe Skład chemiczny (%)

Opakowania

Dawka (t/ha)

Właściwości nawozu

Wapno Jurak

90% CaCO3

big-bag i 25 kg

0,6-2,0

Nawóz granulowany do wysiewu rozsiewaczami tradycyjnymi, idealna granulacja, wysoka reaktywność.

Omya Calciprill® 110 KR

90% CaCO3

big-bag

0,5-1,5

W 100% nawóz powstał z kredy. Wilgotność nawozu 2-3%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie.

Granukal KR

85% CaCO3

luz

0,6-1,5

W 100% nawóz powstał z kredy. Wilgotność nawozu do 9%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie.

Wapno węglanowe Morawica

94% CaCO3

luz

2,0-4,0

Wysokie rozdrobnienie i duża aktywność odkwaszania, bardzo dobra jakość produktu.

min. 45% CaO + MgO w tym min. 15% MgO

luz

2,0-6,0

Nawóz zawiera dodatkowo magnez, wysokie rozdrobnienie, dobre właściwości rozsiewające.

Nazwa

Wapno węglanowe z magnezem Radkowice 12


1

2*

3

RSM® 32%

0,1 t/ha

wapnowanie wapno węglanowe Morawica

2,0-4,0 t/ha

wapnowanie wapno węglanowe Morawica

MacroSpeed® OPTIMA PLUS Pulan®

0,6-2,0 t/ha

Wapno Jurak

0,15 t/ha

Saletrosan®

0,15 t/ha

Korn-Kali®

0,5-0,6 t/ha

Polifoska® 6

Canwil

0,35-0,4 t/ha**

Amofoska®

0,4-1,0 t/ha

Omya Calciprill® 110 KR

0,15 t/ha

0,5-0,6 t/ha

MacroSpeed® TIGER

0,5-0,6 t/ha

ZAKsan®

2,0-4,0 t/ha

0,12 t/ha

zima-wiosna

Notatki:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4

0,12 t/ha

Program jesiennego nawożenia doglebowego rzepaku ozimego

Bilans składników pokarmowych [kg/ha]

N - 73 P2O5 - 80-96 K2O - 160-192 + Zn S - 16-19 N - 57-63 P2O5 - 70-80 K2O - 165-180 S - 28-31 N - 65-70 P2O5 - 50-60 K2O - 125-150 S - 28-33 N - 60-64 P2O5 - 60-72 K2O - 170-204 S - 20-24

2-3 liście

** W celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników pokarmowych i pH w glebie.

2* Program zalecany na stanowiska z glebami lżejszymi - wiosenne uzupełnienie potasu.

siew

....................................................................................................................

uprawa roli

1 i 4 - jesienny poziom nawożenia azotowego przy założeniu pozostawienia słomy na stanowisku (C:N).

ściernisko

....................................................................................................................


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

siew

BUTISAN STAR 416 SC 2,5-3,0 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

5

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

NERO® 424 EC 2,5 l/ha

NERO® 424 EC 3,0 l/ha + COMODO 480 EC 0,1 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

NERO® 424 EC 2,5-3,0 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

REGO® 500 SC 1,5-2,0 l/ha + COMODO 480 EC 0,15-0,25 l/ha* + INGER 0,5 l/ha**

4

3

2

1

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Notatki:

3

6

1. para liści właściwych

AGIL-S® 100 EC 0,5-1,5 l/ha

KARATE ZEON 050 CS 0,12-0,15 l/ha

INAZUMA 130 WG 0,25 l/ha

faza 4 liści

2 - Program polecany na gleby zwięzłe i bardziej próchnicze. * Wyższe dawki stosować na glebach cięższych. ** Stosowany jako dodatek.

faza 6 liści

DECIS® MEGA 50 EW 0,15 l/ha

WIZJER 50 EC 0,75-2,0 l/ha + APPLICO 0,15 l/ha

BUTISAN STAR 416 SC 2,5-3,0 l/ha

NAVIGATOR 360 SL 0,2 l/ha

CARYX 240 SL 0,6 l/ha + MICOSAR 60 SL 0,4 l/ha + APPLICO 0,15 l/ha

TARCZA ŁAN 250 EW 0,5 l/ha + MICOSAR 60 SL 0,5 l/ha + APPLICO 0,15 l/ha

MICOSAR 60 SL 0,7-1,0 l/ha + APPLICO 0,15 l/ha

ORIUS EXTRA 250 EW 0,7-1,0 l/ha lub TARCZA ŁAN 250 EW + APPLICO 0,15 l/ha

TOPREX® 375 SC 0,3 l/ha + APPLICO 0,15 l/ha

Program ochrony rzepaku ozimego


metazachlor + chlomazon

chlomazon, petoksamid, chlopyralid, pikloram, aminopyralid

chlomazon + petoksamid

500+480

24+400+240+80+40

24+400

2,0 l + 0,2 l

2,5 l + 0,2 l

2,5-3,0 l

chlopyralid + pikloram + aminopyralid

metazachlor

metazachlor + chinomerak

chlomazon

240+80+40

500

333+83

480

0,5-1,5 l

0,2 l

2,0 l

2,5 -3,0 l

0,2-0,25 l

jasnota różowa

GRAMINICYDY

lambda-cyhalotryna deltametryna

chwasty jednoliścienne

tobołki polne 50

100+30

0,1-0,15 l

0,12-0,15 l

0,25

syntetyczny lateks

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

INNE

Substancja aktywna

50

INSEKTYCYDY

rumian polny

acetamipryd + lambda-cyhalotryna

HERBICYDY POWSCHODOWE

HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE

jasnota purpurowa

Dawka na 1 ha

0,5 l

0,5-1,0 l

3,0-4,0 l

rumianek pospolity

miotła zbożowa

bodziszek drobny

chaber bławatek

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

zwalczane choroby i szkodniki

wrażliwe

średnio wrażliwe

Legenda:

przetacznik perski

Preparaty do ochrony rzepaku ozimego

NERO® 424 EC NERO® 424 EC + NAVIGATOR 360 SL REGO® 500 SC + COMODO 480 EC / KALIF 480 EC COMODO 480 EC / KALIF 480 EC

BUTISAN STAR 416 SC REGO® 500 SC

0,75-2,0 l

INAZUMA 130 WG KARATE ZEON 050 CS

Preparat

DECIS® MEGA 50 EW

INGER MAGNUS

glifosat

maruna bezwonna

pchełki

tasznik pospolity Ilość substancji aktywnych g/%

jasnota biała

gnatarz rzepakowiec

komosa biała Substancja aktywna

chwastnica jednostronna KOYOTE 360 SL

mszyce

50

szara pleśń

przytulia czepna

Dawka na 1 ha

100

zgnilizna twardzikowa

propachizafop

czerń krzyzowych

chizalofop-P-etylowy

mączniak prawdziwy

NAVIGATOR 360 SL

WIZJER 50 EC

0,75-1,0 l

1,0 l (jesień)

0,7-1,0 l/ha (jesień)

0,75 l (jesień) 1,0 l (wiosna)

0,3 l (jesień) 0,5 l (wiosna)

FUNGICYDY

250+125

250

difenokonazol + paklobutrazol

80+160

tebukonazol

protiokonazol + tebukonazol

60

210+30

metkonazol

chlorek mepikwatu + metkonazol

sucha zgnilizna kapustnych

AGIL-S® 100 EC

TOPREX® 375 SC

TILMOR® 240 EC

MICOSAR 60 SL

CARYX 240 SL

Dawka na 1 ha

gwiazdnica pospolita Preparat

Dawka na 1 ha mączniak rzekomy

Ilość substancji aktywnych g/%

Substancja aktywna

Substancja aktywna Ilość substancji aktywnych g/%

Preparat/mieszanki ORIUS EXTRA 250 EW

Preparat


Jesienna inwestycja w plon rzepaku ozimego Buduj plon i zimotrwałość krok po kroku Okres jesiennej wegetacji to czas, w którym rzepak przygotowuje się do zimy i jednocześnie buduje potencjał plonotwórczy. Od fazy 5.-6. liścia zaczyna tworzyć zawiązki pędów bocznych, a od fazy 8. liścia zawiązki kwiatostanów, czyli kształtuje się przyszły plon nasion. Siew rzepaku

Tworzenie rozety liściowej

Kiełkowanie

Tworzenie zawiązków pędów bocznych i organów generatywnych

Liczba liści wytworzonych jesienią przez rzepak jest skorelowana z liczbą pędów bocznych, na których wiosną wykształca się 80-90% łuszczyn. Liczba wytworzonych liści oraz zawiązków pędów bocznych = potencjalna ilość rozgałęzień, kwiatów i łuszczyn. Tak więc wskazane jest wsparcie roślin nawozami dolistnymi Agravita® i MicroSpeed®, aby mogły zbudować silny system korzeniowy, wytworzyć wystarczającą ilość liści właściwych oraz wykształcić optymalną grubość szyjki korzeniowej. Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

MicroSpeed® Smart 2 l/ha Agravita® Galaxy 2 l/ha Agravita® Micro 1 l/ha Agravita® Bor 15 1,5 l/ha Agravita® Mo 50 g/ha Agravita® Siarczan Magnezu 10 kg/ha

Agravita® Korektor 100-200 ml/200 l wody

Suchy ziarniak

Faza 2-4 liści

Faza 4-6 liści

Faza 9 liści lub więcej

Program nawożenia rzepaku należy modyfikować w zależności od lokalnych warunków atmosferycznych, glebowych oraz stanu uprawy. Zabiegi opryskowe należy wykonać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.


Agravita® Aktiv 48 Stymulacja i regeneracja

NOWOŚĆ

MicroSpeed Smart ®

Wysoka koncentracja ekstraktu z alg brunatnych + fosfor i potas

Agravita® Galaxy Poprawa zdrowotności i zimotrwałości

Agravita® Micro Moc zestawu mikroelementów

Agravita® Bor 15 Bor w postaci boroetanoloaminy

Agravita® Mo Mo

Optymalizowanie wykorzystania azotu

Agravita® Siarczan Magnezu Błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność

Agravita® Korektor Poprawa właściwości fizykochemicznych wody

• stymuluje rozwój systemu korzeniowego i wyrównuje wzrost rzepaku • wspomaga regenerację uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych • szybko poprawia żywotność i kondycję roślin • przeciwdziała zahamowaniu wzrostu w warunkach stresowych

• zwiększa odporność rzepaku na stresy środowiskowe • wspomaga wzrost roślin w warunkach suszy i niskich temperatur • stymuluje rozwój systemu korzeniowego i rozrost szyjki korzeniowej • usprawnia pobieranie składników mineralnych z gleby

• zawiera siarkę w postaci tiosiarczanowej o właściwościach antyseptycznych • stymuluje rozkład substancji aktywnych herbicydów • zwiększa koncentrację jonów potasowych i skrobi w komórkach, przez co obniża punkt zamarzania soku komórkowego

• • • •

reguluje formowanie zawiązków organów plonotwórczych wspomaga odporność roślin na patogeny grzybowe optymalizuje wykorzystanie makroelementów zwiększa zawartość cukrów w soku komórkowym i poprawia zimotrwałość

• intensyfikuje podziały komórkowe i optymalizuje wzrost liści w rozecie rzepaku • reguluje tworzenie zawiązków pędów bocznych • usprawnia magazynowanie węglowodanów i obniża punkt zamarzania soku komórkowego – większa mrozoodporność

• obniża zawartość azotanów, które osłabiają mrozoodporność • ułatwia przyswajalność żelaza przez rośliny • wspomaga przygotowanie rzepaku do zimowania (synteza kwasu abscysynowego – hormon regulujący przechodzenie roślin w stan spoczynku zimowego)

• ułatwia roślinom zbudowanie odpowiedniej rozety liściowej i grubszych blaszek liściowych • usprawnia transport substancji zapasowych do korzenia – większa odporność rzepaku na przemarzanie • zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki

• • • •

obniża pH cieczy roboczej zmiękcza wodę poprawia mieszalność i rozpuszczalność agrochemikaliów zwiększa skuteczność zabiegów ochrony roślin

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


MacroSpeed® GREEN MgO 25%, SO3 50% Najwyższej jakości granulowany nawóz magnezowo-siarkowy NAWÓZ WE I Typ nawozu: D.4 Kizeryt Dawka [kg/ha]:

Dostępne opakowania: 500 kg

Zboża 100-140

1000 kg

Rzepak 150-200

Skład:

MgO

SO3

Tlenek magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalny w wodzie

25% m/m

Trójtlenek siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalny w wodzie

50% m/m

Bestseller Caldena® Sprawdzony nawóz w osiąganiu wyższych plonów.

Najwyższa koncentracja magnezu i siarki – efektywne współdziałanie

Szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie

Uniwersalność zastosowania - typ gleby, termin stosowania - nie powoduje zakwaszenia gleby

Doskonałe parametry fizyczne – wyrównane granule, gęstość nasypowa 1280 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 40 m – precyzyjne rozmieszczenie granul na polu

MacroSpeed® GREEN zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom. Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


MacroSpeed® TIGER NPK (SO3) 4-12-32 (5) z cynkiem Najwyższej jakości granulowany nawóz NPK NAWÓZ WE I Typ nawozu: B.1.1. Dawka [kg/ha]:

Dostępne opakowania:

Zboża 250-450

500 kg

Rzepak 300-600

Skład:

NH4

P2O5

K2O

SO3

Zn

Azot amonowy (N-NH4)

4% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

12% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

10% m/m

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

32% m/m

Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

5% m/m

Cynk (Zn) całkowity

0,02% m/m

NH4

Azot amonowy – nie ulega wymywaniu z gleby, wspomaga pobieranie fosforu i siarki, doskonale działa w niskich temperaturach

Kompleksowe zaopatrzenie roślin w azot, fosfor, potas, siarkę i cynk

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie – wszystkie składniki łatwo dostępne dla roślin

Doskonałe parametry fizyczne – wyrównane granule, gęstość nasypowa 950 - 1050 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 32 m – precyzyjne rozmieszczenie granul na polu

MacroSpeed® TIGER postaw na szybkość i skuteczność. Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


MacroSpeed® OPTIMA PLUS PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8)

z cynkiem

Najwyższej jakości granulowany nawóz PK NAWÓZ WE I Typ nawozu: B.4 Dawka [kg/ha]:

Dostępne opakowania:

Zboża 150-450

500 kg

Rzepak 150-500

Skład:

P2O5

K2O

CaO

SO3

Zn

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasach mineralnych

16,8% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

15,4% m/m

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

32% m/m

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

11,8% m/m

Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

8% m/m

Cynk (Zn) całkowity

0,2% m/m

Wyprodukowany przez ICL dla firmy Caldena

Pochodzi z polihalitowej warstwy skalnej

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie – wszystkie składniki łatwo dostępne dla roślin

Doskonałe parametry fizyczne – wyrównane granule, gęstość nasypowa 1000 - 1200 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 36 m – precyzyjne rozmieszczenie granul na polu

MacroSpeed® OPTIMA PLUS optymalizuj nawożenie. Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


MacroSpeed® POTAS PLUS K2O (CaO, MgO, SO3) 37 (8-3-23) Najwyższej jakości granulowany nawóz potasowy NAWÓZ WE I Typ nawozu: A.3.3 Dawka [kg/ha]:

Dostępne opakowania:

Zboża 200-300

500 kg

Rzepak 200-400

Skład:

K2O

CaO

MgO

SO3

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

37% m/m

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

8% m/m

Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie

2,8% m/m

Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

23% m/m

Wyprodukowany przez ICL dla firmy Caldena

Potas w formie chlorkowej i siarczanowej; Siarka o wydłużonym uwalnianiu

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie – wszystkie składniki łatwo dostępne dla roślin

Doskonałe parametry fizyczne – wyrównane granule, gęstość nasypowa 1200 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 36 m – precyzyjne rozmieszczenie granul na polu

MacroSpeed® POTAS PLUS wybierz połączenie, które PLUSuje. Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Odmiany zbóż ozimych

PR

Lemmy STRATEG

YSZCZAR

EK

Odmiana

A ODPORN

Advokat

Gordian

STRATEG

STRATEG

Gatunek

SY Dubaj

Euforia

pszenica ozima A (jakościowa)

A/B

A/B

B

A

A/E

Saaten Union Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

HR Smolice Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Termin kłoszenia

wczesny

średni

średni

średnio wczesny

średni

średni

Wysokość roślin

średnia

średnia

średnia

średniokrótkie

średnia

średnia

MTZ

średnia

średnia

średnio duża

średnia

średnio duża

duża

Zimotrwałość [skala 9°]

4,5

5

4,5

4

4,5

5

Odporność na porastanie [skala 9°]

5

5

5

5

5

5

Wymagania glebowe

średnie

średnie

średnie

średnie i dobre

średnie i dobre

średnie i dobre

Kierunek użytkowania

mąka, pasza

mąka, pasza

mąka

mąka, pasza

mąka, pasza

mąka

Obsada ziaren [szt./m2]

320-360

380-400

320-380

350-400

320-380

225-375

Norma wysiewu [kg/ha; j.s./ha]

160-180

160-180

180-200

140-180

150-180

140-170

najnowsza odmiana z HR Smolice; odmiana o bardzo dobrej kombinacji cech użytkowych, odporności i plonu; nr 1 w COBORU 2020 r.

odmiana bardzo plenna produkująca ziarno o bardzo wysokich parametrach jakościowych; wykazuje bardzo dobrą odporność na najważniejsze choroby zbóż

ziarno ciężkie, dobrze wyrównane; odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu; bardzo dobra odporność na choroby grzybowe

Typ odmiany Hodowca/Dystrybutor

ODPORNOŚCI NA CHOROBY

Symetria

Mączniak prawdziwy Rdza brunatna / rdza karłowa Brunatna plamistość liści / Plamistość siatkowa / Rdza źdźbłowa Septorioza / Rynchosporioza Fuzarioza kłosów / Łamliwość kłosów Choroby podstawy źdźbła / BYMV

Cechy

22

średnio późna; wysokowydajna genetycznie odporna odmiana o bardzo nowoczesna na pryszczarka; dobrych cechach genetyka łącząca dedykowana na jakościowych ziarna; wysokie parametry gleby średnie wyróżnia się bardzo skupowe; optymalne i słabsze; bardzo dobrą zdrowotnością wymagania glebowe dobra zimotrwałość; liści - w szczególności i duża odporność na wysoka odporność na tolerancją na rdzę choroby choroby i fuzariozę kłosów; nie stosować herbicydów z chlorotoluronem

Legenda:

Cecha:

bardzo dobra dobra średnia


Expo

KWS Ahoi

Julius

KWS Emil

Transfer

Silverado

STRATEG

STRATEG

pszenica ozima

Belcanto

pszenżyto ozime

E

A

A

B

pastewny

pastewny

pastewny

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

średni

wczesny

średni

średnio wczesny

średnio późny

średni

średni

średnia

niska do średniej

średnia

średnia

tradycyjna

tradycyjna

średnia

średnio duża

średnia

średnio duża

średnia

bardzo duża

bardzo duża

wysoka

5

4,5

5

4,5

6,5

5

5

5

4

5

4

5

4

5

b.d.

średnie/niskie

średnie do dobrych

średnie i dobre

średnie

również na gleby słabsze

średnie

średnie

mąka

mąka, pasza

mąka

mąka, pasza

pastewny, bioetanol

pastewny, bioetanol

pastewny

300-350

320-360

380-420

360-400

320-380

320-360

300-340

150-170

160-180

170-200

160-180

160-180

160-180

140-160

rewelacyjnie sprawdza się bardzo wcześnie niezawodna dostosowuje się do w opóźnionych terminach dojrzewa; doskonała odmiana na odmiana każdego pola, siewu oraz doskonale oferuje wysokie trudne stanowiska o wyjątkowych podstawa plenności wykorzystując jego reaguje na intensyfikację bezpieczeństwo - niskie wymagania parametrach w każdym potencjał do maksimum; uprawy z wykorzystaniem przezimowania; bardzo glebowe; najwyższa paszowych; bardzo gospodarstwie; doskonała zdrowotność regulatorów wzrostu; wysoka odporność na zimotrwałość - 6,5; duża plenność zimotrwała, plenna i dobra zimotrwałość wysoka zdrowotność kłosa rdzę żółtą - stabilne piękne, zdrowe kłosy i niezwykle duża i jakościowa gwarantują powodzenie sprawia, że doskonale plony ziarna w trakcie o bardzo dużym zdrowotność; jej uprawy udaje się jako roślina wegetacji z wysoką zaziarnieniu płożący system we wszystkich regionach następcza po kukurydzy presją rdzy żółtej krzewienia kraju

Legenda:

Cecha:

bardzo dobra dobra średnia

wykazuje najwyższą odporność na porastanie ziarna w kłosie; bardzo dobra zdolność krzewienia

23


PR

EK

Lemmy

YSZCZAR

ODPORN

TYLKO U N AS!

A

pszenica ozima Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2020 Typ odmiany A

(jakościowa)

Odporność na choroby: • genetyczna odporność na pryszczarka zbożowego • brunatna plamistość liści (DTR) - 8,5 • mączniak prawdziwy - 7,0 • septorioza liści - 6,5 • septorioza plew - 7,0

Potencjał plonowania

• bardzo wysoki plon ziarna *a1 [% wzorca] - 119% (COBORU 2018, rejon III) plon ziarna *a2 [% wzorca] - 126% (COBORU 2018, rejon I) • bardzo wysoka zawartość białka

• fuzarioza kłosów - 6,0 • choroby podstawy źdźbła - 9,0 • rdza żółta - 8,0

24

Legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°.


Gordian T Y LKO U NAS!

pszenica ozima Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2013 Typ odmiany A/B Odporność na choroby: • rdza brunatna - 8

Potencjał plonowania

• bardzo wysoki

• brunatna plamistość liści - 7

plon ziarna *a1 [% wzorca] - 113%**

• rdza żółta - 7

plon ziarna *a2 [% wzorca] - 118%**

• septorioza liści - 7

** doświadczenia własne

• mączniak prawdziwy - 7

Legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°.

Advokat T Y LKO U NAS!

pszenica ozima Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2015 Typ odmiany A/B Odporność na choroby: • mączniak - 7

Potencjał plonowania

• bardzo wysoki

• rdza żółta - 7

plon ziarna *a1 [% wzorca] - 109%**

• rdza brunatna - 8

plon ziarna *a2 [% wzorca] - 114%**

• septorioza liści - 5

** doświadczenia własne

• DTR - 5 • fuzarioza kłosów - 6

Legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°.

25


Transfer TYLKO U N AS!

pszenżyto ozime Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2013 Typ odmiany pastewny Odporność na choroby: Bardzo dobra odporność na choroby, a szczególnie na:

• zespół chorób podstawy źdźbła • fuzariozę kłosów • rdzę brunatną

Potencjał plonowania • plon ziarna *a1 [% wzorca] -

129

(COBORU 2013) • bardzo wysokie MTZ • wybitna zdolność adaptacji do trudnych warunków glebowych

Silverado TYLKO U N AS!

pszenżyto ozime Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2013 Typ odmiany pastewny Odporność na choroby:

Potencjał plonowania

• mączniak prawdziwy - 7,7

• plon ziarna *a1 [% wzorca] - 112

• septorioza liści - 7,5

• plon ziarna *a2 [% wzorca] - 110

• fuzarioza kłosa - 7,5

• bardzo wysokie MTZ

• choroby podstawy źdźbła - 8 • rdza brunatna - 8,5 • rynchosporioza - 7 • pleśń śniegowa - 9 26

Legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°.


Nawożenie doglebowe zbóż ozimych Uprawa zbóż ozimych wyróżnia się stosunkowo wysokimi wymaganiami pokarmowymi i nawozowymi. W szczególności należy pamiętać o bardzo łatwo dostępnych formach fosforu, który jest ważny na początku wegetacji roślin przy budowie systemu korzeniowego, oraz o potasie i jego znaczeniu w przygotowaniu roślin do zimy. Podstawowym źródłem składników pokarmowych jest prawidłowo dobrane nawożenie doglebowe. Źle dobrany program nawożenia może skutkować znacznym obniżeniem plonu, nawożenie dolistne nie jest w stanie wprowadzić odpowiedniej ilości makroskładników. Tylko nawozy najwyższej jakości pozwolą uzyskać zaplanowany plon i spełnią Państwa oczekiwania. Dla prawidłowego ustalenia dawek nawożenia P i K ważne jest aktualne badanie zasobności gleby oraz uregulowanie jej pH. W poniższej tabeli i wykresie przygotowaliśmy dla Państwa programy nawożenia doglebowego zbóż ozimych. Na podstawie zasobności pola oraz poziomu planowanego plonu mogą Państwo wybrać optymalne nawożenie dla swojej uprawy. Tabela 1. WYKAZ PROPONOWANYCH NAWOZÓW STOSOWANYCH W UPRAWIE ZBÓŻ OZIMYCH

Nazwa

Składniki pokarmowe

Producent

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

16

32

-

8

11,8

-

0,2 Zn

Pulan®

Grupa Azoty SA

34

-

-

-

-

-

-

-

Polifoska® 6

Grupa Azoty SA

6

20

30

-

7

-

-

-

Polifoska® 5

Grupa Azoty SA

5

15

30

2

7

-

-

-

MacroSpeed® TIGER

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

4

12

32

-

2

-

-

0,02 Zn

Amofoska®

GZNF Fosfory Sp. z o.o.

5

10

25

-

14

4

-

Luvena SA

-

12

24

-

20

14

-

MacroSpeed® OPTIMA PLUS

Lubofoska® PK 12-24

Na2O Mikro

Tabela 2. Nawozy wapniowe Skład chemiczny (%)

Opakowania

Dawka (t/ha)

Właściwości nawozu

Wapno Jurak

90% CaCO3

big-bag i 25 kg

0,6-2,0

Nawóz granulowany do wysiewu rozsiewaczami tradycyjnymi, idealna granulacja, wysoka reaktywność.

Omya Calciprill® 110 KR

90% CaCO3

big-bag

0,5-1,5

W 100% nawóz powstał z kredy. Wilgotność nawozu 2-3%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie.

Granukal KR

85% CaCO3

luz

0,6-1,5

W 100% nawóz powstał z kredy. Wilgotność nawozu do 9%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie.

Wapno węglanowe Morawica

94% CaCO3

luz

2,0-4,0

Wysokie rozdrobnienie i duża aktywność odkwaszania, bardzo dobra jakość produktu.

min. 45% CaO + MgO w tym min. 15% MgO

luz

2,0-6,0

Nawóz zawiera dodatkowo magnez. Wysokie rozdrobnienie, dobre właściwości rozsiewające.

Nazwa

Wapno węglanowe z magnezem Radkowice

Legenda:

Producent wskazuje na występowanie składnika w nawozie bez określenia jego procentowej ilości.

27


3*

2

1*

** Zalecane nawozy wapniowe granulowane w przypadku konieczności poprawienia pH gleby.

3* Program zalecany na stanowiska o średniej zasobności w potas.

1* Schemat nawożenia zbóż po przedplonie: rzepak ozimy lub rośliny strączkowe.

N - 20 P2O5 - 60 K2O - 160

N - 18-24 P2O5 - 60-80 K2O - 90-120

P2O5 - 48-64 K2O - 96-128

Bilans składników pokarmowych [kg/ha]

przedsiewnie

0,5 t/ha

siew

wschody

faza 3 liści

jesień-zima-wiosna

0,4-0,7 t/ha

Granukal KR**

0,7-1,0 t/ha

0,3-0,4 t/ha

MacroSpeed® TIGER

Jurak**

0,4-0,7 t/ha

0,3-0,4 t/ha

Polifoska® 6

Calciprill® 110 KR**

MacroSpeed® OPTIMA PLUS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Notatki:

Program jesiennego nawożenia doglebowego zbóż ozimych


5 PALISADE 480 SC 0,5 l/ha

szpilkowanie

5

Program ochrony pszenicy ozimej

ZAPRAWA CELEST 025 FS 200 ml/100 kg

siew

1

6

3

PICONA® 1,8 l/ha + LENTIPUR FLO 500 SC 1,5-2,0 l/ha

początek krzewienia

PICONA® 1,8 l/ha + EXPERT® MET 56 WG 0,2 kg/ha

2

PICONA® 1,8-2,0 l/ha + PALISADE 480 SC 0,3-0,5* l/ha

4

BOXER® 800 EC 2,0-3,0 l/ha + LEGATO® 500 SC 0,15-0,2 l/ha + NAXEL 75 WG 15-20 g/ha

PICONA® 1,8-2,0 l/ha

TRINITY® 590 SC 2,0- 2,5 l/ha

faza 2 liści

Program 1* i 5 - zalecane na pola o szczególnie dużej presji wyczyńca, bratka i przytulii. Program 4 - zalecany szczególnie na pola z silną presją bratka i chabra.

Notatki:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Legenda:

herbicydy

zaprawa

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


MONDATAK 450 EC

ZAMIR 400 EW

ORIUS EXTRA® 250 EW lub TARCZA ŁAN 250 EW

TRINITY® 590 SC

EXPERT® MET 56 WG + NAXEL 75 WG

EXPERT® MET 56 WG

®

LEGATO 500 SC

PALISADE 480 SC

BOXER® 800 EC + NAXEL 75 WG

Preparat

diflufenikan + pendimetalina + chlorotoluron

metrybuzyna + flufanacet + tribenuron metylowy

metrybuzyna + flufanacet

diflufenikan

flufenacet

prosulfokarb + tribenuron metylowy

pendimetalina + pikolinafen + metrybuzyna + flufenacet

pendimetalina + pikolinafen + chlorotoluron

1,0 l 0,6 l

133+267

450

tebukonazol + prochloraz

prochloraz

0,75-1,0 l

250

FUNGICYDY

tebukonazol

25

25+25

37,5+37,5+5

25+25+20

fludioksonil

sedaksan + fludioksonil

protiokonazol + fluoksastrobina + tebukonazol

fludioksonil + sedaksan + tritikonazol

CELEST 025 FS

CELEST® POWER

SCENIC 080 FS

VIBRANCE STAR

®

Substancja aktywna

pendimetalina + pikolinafen + flufenacet

0,2 l/100 kg ziarna

0,1 l/100 kg ziarna

0,2 l/100 kg ziarna

0,2 l/100 kg ziarna

ZAPRAWA

40+300+250

140+420+750

140+420

500

480

800+750

320+16+140+420

320+16+500

320+16+480

HERBICYDY

2,0-2,5 l

0,35 kg + 15 g

0,35 kg

0,2-0,3 l

0,5 l

2,0-3,0 l + 15 g

1,8 l + 0,2 kg

1,8 l + 1-1,4 l

1,8 L + 0,5 l

maruna bezwonna

60

50

50

100+30

0,06-0,08 l/ha

0,075-0,1 l/ha

0,1-0,125 l/ha

0,15 kg/ha

zwalczane choroby i szkodniki

gamma-cyhalotryna

rumian polny

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

wrażliwe

średnio wrażliwe

Legenda:

NEXIDE 60 CS

lambda-cyhalotryna

KARATE ZEON 050 CS

miotła zbożowa

deltametryna

przytulia czepna

DECIS® MEGA 50 EW

fiołek polny acetamipryd + lambda-cyhalotryna

mak polny

INAZUMA 130 WG

INSEKTYCYDY

samosiewy rzepaku

jasnota różowa

Preparaty do ochrony zbóż ozimych przetacznik perski Preparat

Preparat/ mieszanki

PICONA® + EXPERT® MET 56 WG

Substancja aktywna

PICONA® + LENTIPUR FLO 500 SC

Preparat

Substancja aktywna

Ilość substancji aktywnych g/%

PICONA® + PALISADE 480 SC

śnieć cuchnąca

Ilość substancji aktywnych g/%

Dawka

mączniak prawdziwy zbóż i traw śnieć gładka

rumianek pospolity Substancja aktywna

Ilość substancji aktywnych g/% rdza brunatna głownia źdźbłowa

Dawka na 1 ha

pleśń śniegowa

septorioza paskowana głownia pyląca

tasznik pospolity

Ilość substancji aktywnych g/%

Dawka na 1 ha fuzarioza kłosów rizoktonioza

tobołki polne Dawka na 1 ha

gwiazdnica pospolita łamliwość źdźbła pasiastość liści

jasnota purpurowa septorioza liści pałecznica

bodziszek drobny mszyce


Jesienna inwestycja w plon zbóż ozimych Buduj plon i zimotrwałość krok po kroku Okres jesiennej wegetacji jest kluczowy dla późniejszego rozwoju i plonowania zbóż. Jest to czas kształtowania się ich potencjału plonowania.

Siew zbóż

Wytworzenie pędu głównego

Kiełkowanie

Krzewienie

Po wytworzeniu trzeciego liścia zboża wchodzą w fazę krzewienia, czyli początek rozmnażania. Jednocześnie w krótkim okresie od wytworzenia pędu głównego i pierwszych trzech liści rozpoczyna się proces zawiązywania kłosków – im większa liczba kłosków w kłosie, tym dłuższy kłos. W kolejnym etapie następuje różnicowanie kwiatków wewnątrz kłosków, czyli tworzy się potencjalna liczba ziarniaków w kłosie. Liczba zawiązanych kłosków i kwiatów = potencjalna wielkość kłosa i liczba ziarniaków. Warunkiem zbudowania wysokiego potencjału plonowania i dobrego przygotowania do zimy jest zaspokojenie potrzeb pokarmowych zbóż. Jednak wskutek obniżającej się jesienią temperatury czy też suszy, często następuje ograniczenie pobierania składników pokarmowych przez rośliny z gleby i tym samym zakłócenie ich prawidłowego rozwoju. Dlatego konieczne jest wsparcie zbóż w okresie jesiennej wegetacji nawozami Agravita® i MicroSpeed®. MicroSpeed® Smart 2 l/ha

Agravita® Aktiv 48 250-300 g/1 t nasion

Agravita® Galaxy 2 l/ha Agravita® Micro 1 l/ha Agravita® Siarczan Magnezu 10 kg/ha Agravita® Korektor 100-200 ml/200 l wody

Suchy ziarniak

Faza 2-3 liści

Faza 4 liści

Faza 6 liści

Program nawożenia zbóż należy modyfikować w zależności od lokalnych warunków atmosferycznych, glebowych oraz stanu uprawy. Zabiegi opryskowe należy wykonać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.


zaprawianie nasion

Wielofunkcyjne zastosowanie

nawożenie dolistne

Agravita® Aktiv 48

• zwiększa energię i siłę kiełkowania • przyspiesza kiełkowanie i wyrównuje wschody zbóż • poprawia wigor i kondycję siewek • stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krzewienie • wspomaga regenerację i poprawia kondycję roślin • zwiększa odporność zbóż na stresy wodne i termiczne stosować interwencyjnie: w przypadku opóźnionych siewów, słabej kondycji, uszkodzeń herbicydowych, słabego krzewienia

NOWOŚĆ

MicroSpeed Smart ®

Wysoka koncentracja ekstraktu z alg brunatnych + fosfor i potas

Agravita® Galaxy Poprawa zdrowotności i zimotrwałości

Agravita® Micro Kompleksowe odżywienie mikroelementami

Agravita® Siarczan Magnezu Błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność

Agravita® Korektor Poprawa właściwości fizykochemicznych wody

• • • •

zwiększa odporność zbóż na stresy środowiskowe wspomaga wzrost roślin w warunkach niskich temperatur i suszy aktywuje rozwój systemu korzeniowego i poprawia krzewienie usprawnia pobieranie składników mineralnych z gleby w niskich temperaturach

• zawiera siarkę w postaci tiosiarczanowej o właściwościach antyseptycznych • stymuluje rozkład substancji aktywnych herbicydów • zwiększa koncentrację jonów potasowych i skrobi w komórkach, przez co obniża punkt zamarzania soku komórkowego

• • • •

reguluje zawiązywanie kłosków zwiększa odporność zbóż na choroby grzybowe optymalizuje wykorzystanie makroelementów zwiększa zawartość chlorofilu w liściach i aktywność fotosyntetyczną – większa tolerancja na mróz

• reguluje proces fotosyntezy i transport asymilatów w roślinie • wspomaga przebieg procesu hartowania – intensyfikuje gromadzenie substancji zapasowych • zwiększa odporność zbóż na choroby i szkodniki • łagodzi stres suszy oraz niskich temperatur

• • • •

obniża pH cieczy roboczej zmiękcza wodę poprawia mieszalność i rozpuszczalność agrochemikaliów zwiększa skuteczność zabiegów ochrony roślin

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Większa odporność na stresy środowiskowe

Nawóz dolistny

MicroSpeed® Smart Nawóz organiczno-mineralny zawierający ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) oraz fosfor i potas

Skład: Pięciotlenek fosforu (P2O5) Tlenek potasu (K2O) Ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum)

MicroSpeed® Smart

6,0% m/m I 7,5% m/v I 75 g/l 12,0% m/m I 15,0% m/v I 150 g/l 15,0% m/m I 18,7% m/v I 187 g/l

wzrost bez stresu

wzrost plonowania


MicroSpeed® Smart Wykorzystaj potencjał tkwiący w algach brunatnych (Ascophyllum nodosum).

Płynna formulacja

Wysoka koncentracja ekstraktu z Ascophyllum nodosum

Bogate źródło substancji bioaktywnych

Synergia alg brunatnych i składników pokarmowych

Działanie antystresowe i biostymulujące

Co wyróżnia nawóz dolistny MicroSpeed® Smart? MicroSpeed® Smart to płynny nawóz zawierający ekstrakt z wartościowych alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) oraz fosfor i potas. Zawiera aż 187 g/l wyciągu z alg brunatnych, które są źródłem antyoksydantów, osmoprotektantów i aktywatorów odporności. MicroSpeed® Smart bazuje na ręcznie zbieranych świeżych algach Ascophyllum nodosum i delikatnym procesie ekstrakcji: rozbicie ścian komórkowych niskimi temperaturami i wydobycie ich zawartości. Proces podwójnej filtracji pozwala pozbyć się wszystkich nierozpuszczalnych części komórkowych, co umożliwia pozyskanie z Ascophyllum nodosum ekstraktu w pełni rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz objęty jest kontrolą jakości na całym etapie produkcji.

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Włóknina polipropylenowa Eliminuje pleśń, porosty i wietrzenie bel W zestawie 25 obciążników z taśmą mocującą Gwarantuje 3-6 lat ochrony Do przykrywania stogów słomy, siana, buraków cukrowych, kopców ziemniaków, wióru drzewnego, drewna opałowego Ogranicza straty materiału podczas pakowania

Gęstość: 130 g/m2

Wymiary: 12 x 19 m 10 x 12 m 12 x 25 m

Przyjazna dla środowiska Trwała nawet do 12 miesięcy od momentu zawinięcia beli

SIATKI i SZNURKI dla wszystkich modeli pras

idealne pokrycie siana

prosty transport

łatwość przechowywania i użycia

SZNUREK TamaTwine wytrzymały szerokość/średnica rolki 123 cm/24 cm

Wyłączny dystrybutor:

odporny na UV

o wysokiej jakości

szerokość/średnica rolki 123 cm/27 cm

Masz pytania? Odpowiedzą na nie Eksperci z Działu Pakowania Plonów

tel. 56 688 48 83


Oddziały handlowe Zapraszamy do kontaktu

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 00

Kujawsko-Pomorskie Wąbrzeźno

ul. 1-go Maja 55 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 80

Jabłonowo Pomorskie ul. Kościelna 5 87-330 Jabłonowo Pomorskie tel. 662 280 645

Jądrowice

Jądrowice 6a 87-880 Brześć Kujawski tel. 54 252 21 04

Kornatowo

Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Kwieciszewo

Kwieciszewo 37 88-321 Kwieciszewo tel. 52 315 83 25

Łubianka

PHU Agromix ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Odwiedź stronę www.ampol-merol.pl

Ryńsk ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Rywałd

87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 68 27

Świętosław Świętosław 41 87-408 Ciechocin tel. 56 683 70 27

Twarda Góra 86-170 Nowe n/Wisłą tel. 52 332 88 90

Unisław PHU Agromix ul. Dworcowa 3a 86-260 Unisław tel. 56 686 63 44

Wielkopolskie Borzykowo ul. Wrzesińska 104 62-306 Kołaczkowo tel. 61 437 85 07 tel. 696 041 483

Dominowo

Mełno

86-330 Mełno tel. 56 468 35 37

ul. Sportowa 10a 63-012 Dominowo tel. 61 285 92 40 tel. 608 369 390

Ostaszewo

Kłoda

PHU Agromix Ostaszewo 1 87-152 Łysomice tel. 56 674 04 11

ul. Kolejowa 7 64-130 Kłoda tel. 696 794 636

Radomin

ul. Dworcowa 64 62-400 Słupca tel. 63 277 18 09 tel. 602 339 225

Radomin 10 87-404 Radomin tel. 56 682 70 90 38

Słupca

Polub nas facebook.com/ampolmerol

Szczytniki Czerniejewskie 62-250 Czerniejewo tel. 61 427 41 37 tel. 664 765 825

Pomorskie Pronie

82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Sąborze

Sąborze 2b 76-231 Damnica tel. 59 846 50 14

Trępnowy

ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Warmińsko-Mazurskie Lidzbark Warmiński

ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Lubawa

ul. Kupnera 68 14-260 Lubawa tel. 668 633 782

Zachodniopomorskie Białogard

ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łęczyca

Łęczyca 13a 73-112 Stara Dąbrowa tel. 91 562 82 88 Wierzbnica Wierzbnica 69 74-300 Myślibórz tel. 95 747 01 28


Skup płodów rolnych

Ampol-Merol Sp. z o.o. w kompleksowy sposób dba o swoich Klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko wysoki plon, ale również jego odpowiednie przechowanie jest niezwykle istotne. Wsparcie naszych Klientów od momentu siewu, nawożenia i ochrony roślin, przez zbiór aż po skup daje tak istotne poczucie bezpieczeństwa. Zajmujemy się zaopatrzeniem młynów, mieszalni pasz, olejarni i indywidualnych odbiorców w płody rolne oraz eksportem.

Powierzchnia naszych elewatorów pozwala zgromadzić ponad 80 tys. ton płodów rolnych.

Prowadzimy całoroczny skup: • zbóż konsumpcyjnych i paszowych • pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta • rzepaku • roślin strączkowych • kukurydzy

Nasza działalność zgodna jest z europejskim systemem REDcert oraz GMP+, które są gwarancją wysokiej jakości.

Sprawdź, jakie to proste: • skup zbóż i rzepaku prowadzimy na terenie całego kraju • towar odbieramy od producentów we własnym zakresie • przez cały rok podpisujemy umowy kontraktacyjne i handlowe na odbiory płodów rolnych • terminy i płatności dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów

Wąbrzeźno

Pronie

Trępnowy

Ampol-Merol Karol Smoleński ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 77

Oddział Handlowy Ampol-Merol 82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Caldena Sp. z o.o. Sp. k. ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Kornatowo Oddział Handlowy Ampol-Merol Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Rywałd Oddział Handlowy Ampol-Merol 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 674 68 27

Białogard Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łubianka k. Torunia

Ryńsk Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Rodar - Firma Zbożowa Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Lidzbark Warmiński Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Masz pytania? Odpowiedzą na nie eksperci z Działu Skupu

tel. 56 688 48 13, 56 688 48 43, 56 688 48 17


Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00

www.ampol-merol.pl

 /ampolmerol

Profile for Ampol-Merol

Ampol-Merol Katalog Zboża ozime i Rrzepak ozimy 2021  

Katalog Zboża ozime, rzepak ozimy 2021 już jest dostępny. Znajdziecie w nim rekomendowane odmiany, programy nawożenia oraz programy ochrony...

Ampol-Merol Katalog Zboża ozime i Rrzepak ozimy 2021  

Katalog Zboża ozime, rzepak ozimy 2021 już jest dostępny. Znajdziecie w nim rekomendowane odmiany, programy nawożenia oraz programy ochrony...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded