__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ZboĹźa ozime 2020 Rzepak ozimy

Tabele odmian | Preparaty i schematy ochrony i nawoĹźenia


NOWA ODSŁONA www.demo-farma.pl

Projekt Demo-Farma tworzony jest razem z Rolnikami i dla Rolników To miejsca w różnych lokalizacjach Polski, w których Rolnicy mogą zobaczyć:

efekty rekomendowanych technologii czołowe odmiany zbóż, rzepaku, kukurydzy

Zapraszamy do wirtualnego spaceru

po naszej platformie

www.demo-farma.pl


Spis treści Tabela odmian rzepaku ozimego............................. 4 Odmiany rzepaku ozimego........................................ 6 Nawożenie doglebowe rzepaku ozimego............ 9 Schemat jesiennego nawożenia doglebowego rzepaku ozimego............................. 10 Schemat ochrony rzepaku ozimego..................... 11 Preparaty do ochrony rzepaku ozimego............ 12 Tabela odmian zbóż ozimych.................................. 18 Odmiany zbóż ozimych............................................. 20 Nawożenie doglebowe zbóż ozimych................. 23 Schemat jesiennego nawożenia doglebowego zbóż ozimych.................................... 24 Schemat ochrony pszenicy ozimej....................... 25 Preparaty do ochrony zbóż ozimych................... 26 Oddziały handlowe Ampol-Merol.......................... 30 Skup płodów rolnych................................................. 31

Więcej informacji nt. dostępnej oferty: Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Produktowych Comment +48 606 984 006 envelope grzegorz.kopec@ampol-merol.pl Łukasz Winiecki Dyrektor Działu Nasiennego Comment +48 694 466 837 envelope lukasz.winiecki@ampol-merol.pl Mariusz Seweryn Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Comment +48 604 164 588 envelope mariusz.seweryn@ampol-merol.pl Krzysztof Lachutta Demo Farma Specjalista ds. Nasiennictwa i Innowacji Comment +48 608 395 757 envelope krzysztof.lachutta@ampol-merol.pl


TuYV

SZ

NY

STRATEG

NI

O

STRATEG

LE 18/406

KA EPĘ JĄ

CE

TuYV

RN DPO Y

ŁU

Ragnar

NOWOŚ Ć 2 0 2 0

NA

Odmiana

RN DPO Y

NA

NOWOŚĆ

O

Odmiany rzepaku ozimego

CZY

Hodowca/ Dystrybutor

Rapool Polska Sp. z o.o.

Limagrain Polska Sp. z o.o.

Typ odmiany

mieszańcowa

mieszańcowa

średnio wczesny

średnio wczesny

średni

średnio wczesny

Zimotrwałość

wybitna

wysoka

Termin siewu

optymalny do opóźnionego

optymalny

Wysokość roślin

średnio wysokie

średnie

Norma wysiewu

40-50 roślin na m2

50 roślin na m2

bardzo wysoka (gen Rlm7)

bardzo wysoka (gen Rlm7)

bardzo dobra

bardzo dobra

średnie

toleruje mozaiki glebowe

wyjątkowa odmiana o rekordowym plonowaniu, bardzo wysoka zimotrwałość i zrównoważony rozwój wiosną gwarantują bezpieczeństwo przezimowania, odmiana z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

terminator plonowania, bardzo wysoka mrozoodporność oraz genetyczna odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion powoduje, że jest to odmiana w czołówce najlepiej plonujących rzepaków, szybka regeneracja wiosną oraz bardzo duża liczba odgałęzień bocznych

Termin kwitnienia Termin dojrzewania

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych Tolerancja na wyleganie Wymagania glebowe

Cechy szczególne

4


KA EPĘ JĄ

Aquila

STRATEG

STRATEG

STRATEG

SZ

NY

SY Annabella

CE

Harvey

ŁU

Odmiana

NI

NOWOŚ Ć 2020

CZY

Hodowca/ Dystrybutor

IGp Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Limagrain Polska Sp. z o.o.

Typ odmiany

populacyjna

mieszańcowa

mieszańcowa

średnio późny

średnio późny

średnio wczesny

późny

średnio późny

średnio wczesny

Zimotrwałość

bardzo wysoka

bardzo wysoka

wybitna

Termin siewu

optymalny

optymalny

optymalny do opóźnionego

Wysokość roślin

średnie

średnie

średnio wysokie

Norma wysiewu

50 roślin na m2

40-45 roślin na m2

40-50 roślin na m2

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

bardzo wysoka

zwłaszcza na suchą zgniliznę kapustnych, posiada gen Rlm7

zwłaszcza na suchą zgniliznę kapustnych, posiada gen Rlm7

Tolerancja na wyleganie

bardzo wysoka

bardzo dobra

bardzo dobra

niskie

średnie

średnie

regularne, wysokie i stabilne plonowanie, również na słabszych glebach, średnio późne kwitnienie, znakomita zimotrwałość, bardzo niski koszt kwalifikowanego materiału siewnego na 1 ha

bardzo plenna odmiana rzepaku ozimego o rewelacyjnej zimotrwałości, odmiana charakteryzująca się powolnym tempem wzrostu jesienią (bezpieczny stożek wzrostu), bardzo dobrze gospodaruje N, wybitnie wczesna odmiana

rewelacyjna odporność na choroby - gen Rlm7, bardzo dobre wyniki plonowania, wysoka zawartość oleju, odporna na pękanie łuszczyn, bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona w 2016 roku

Termin kwitnienia Termin dojrzewania

Wymagania glebowe

Cechy szczególne

rewelacyjna

rewelacyjna

5


O

RN DPO Y

NA

MAX PLON, MAX ZIMOTRWAŁOŚĆ, MAX BEZPIECZEŃSTWO!

TuYV

N OWO Ś Ć Rzepak ozimy

Ragnar Hodowca / dystrybutor

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU * rejon VI

Ragnar

124

Ragnar

121

122

Ragnar

• odmiana silnie budująca rozgałęzienia boczne z bardzo dużą liczbą łuszczyn • wyjątkowa odmiana dająca rekordowy plon • charakteryzuje się doskonałą zimotrwałością • średnio wczesny termin kwitnienia • bardzo dobra tolerancja na wyleganie • bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (Rlm7) • średni termin dojrzewania • odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju • odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

2017

2018

2019*

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE N OWO Ś Ć 2 0 2 0 Rzepak ozimy

Harvey Hodowca / dystrybutor

105

Plon nasion (% wzorca). Doświadczenia hodowcy, Starowice Dolne (woj. opolskie) 2018.

Harvey

• bardzo niski koszt kwalifikowanego materiału siewnego na 1 ha • regularnie i wysoko plonuje również na słabszych glebach • średnio późne kwitnienie • znakomita zimotrwałość

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

Doświadczenia własne: 44,7t/ha (źródło: AGES 2017-2018, badania urzędowe Austria, n=16) 6


O

NI

KA EPĘ JĄ

SZ

NY

CE

Rzepak ozimy

TuYV

ŁU

N OWO Ś Ć 2 0 2 0

NA

TERMINATOR PLONOWANIA

RN DPO Y

CZY

LE 18/406 Hodowca / dystrybutor

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU 2019 Średni plon (dt/ha): 45,7 Zawartość tłuszczu: 46,1% 112 111

116

LE 18/406

LE 18/406

LE 18/406

106

wzorzec

• obecnie jedna z najwyżej plonujących odmian w kraju (COBORU) • odporność na: wirusa żółtaczki rzepy TuYV • odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru • szybka regeneracja wiosną • bardzo duża liczba odgałęzień bocznych

Wyniki plonowania:

LE 18/406

Charakterystyka:

rejon I

rejon II

rejon III

rejon VI

PIĘKNY PLON Rzepak ozimy

SY Annabella Hodowca / dystrybutor

Plon nasion (% wzorca). Doświadczenia własne 2016. 116

SY Annabella A2

114

SY Annabella A1

• bardzo plenna odmiana rzepaku ozimego o rewelacyjnej zimotrwałości • odmiana charakteryzująca się powolnym tempem wzrostu jesienią (bezpieczny stożek wzrostu) • bardzo dobrze gospodaruje nawożeniem N • wyróżnia się wczesnością na tle innych odmian

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

7


NY

NI

SZ

CE

ŁU

NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE ŁUSZCZYN

KA EPĘ JĄ

CZY

Rzepak ozimy

Aquila

Hodowca / dystrybutor Wyniki plonowania: Plon nasion (% wzorca). Doświadczenia własne 2016.

Masz pytania na temat odmian? Zadzwoń lub napisz Łukasz Winiecki Dyrektor Działu Nasiennego Comment +48 694 466 837 envelope lukasz.winiecki@ampol-merol.pl

8

115

Aquila A2

114

wzorzec

• odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (ograniczamy straty) • rewelacyjna odporność na choroby - gen Rlm7 • bardzo dobre wyniki plonowania • wysoka zawartość oleju • bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona w 2016 roku

Aquila A1

Charakterystyka:


Nawożenie doglebowe rzepaku ozimego Podstawowym źródłem składników pokarmowych jest prawidłowo dobrane nawożenie doglebowe. Nieprzemyślany program nawożenia może skutkować znacznym obniżeniem plonu. Tylko nawozy najwyższej jakości pozwolą uzyskać zaplanowany plon i spełnić Państwa oczekiwania. Dla prawidłowego ustalenia dawek nawożenia P i K ważne jest aktualne badanie zasobności gleby oraz uregulowanie jej odczynu. Tabela 1 szczegółowo określa skład chemiczny nawozów wykorzystanych do programów nawożenia rzepaku ozimego. Na podstawie zasobności pola oraz poziomu planowanego plonu mogą Państwo wybrać najbardziej optymalne nawożenie dla swojej plantacji. Tabela 1. Nawozy mineralne

Nazwa

Producent

Pulan®

Składniki pokarmowe N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Grupa Azoty SA

34

-

-

-

-

-

-

-

Pulrea®

Grupa Azoty SA

46

-

-

-

-

-

-

-

RSM®

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

-

-

-

RSM® S

Grupa Azoty SA

26

-

-

-

7,5

-

-

-

Saletrosan® 26

Grupa Azoty SA

26

-

-

-

32,5

-

-

-

Polifoska® 6

Grupa Azoty SA

6

20

30

-

7

-

-

-

Polifoska® Krzem

Grupa Azoty SA

6

12

34

-

10

-

-

Si

GZNF Fosfory Sp. z o.o.

5

10

25

-

14

4

-

Lubofoska® PK 12-24

Luvena SA

-

12

24

-

20

14

-

Macrospeed® GREEN

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

-

-

25

50

-

-

-

Macrospeed® PERFECT

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

15

30

-

10,5

7

-

0,5 Zn

YaraBela® Extran 27 (CAN)

Yara Poland Sp. z o.o.

27

-

-

4

-

7

-

-

K+S Kali

-

-

40

6

12

-

4

-

Amofoska®

Korn-Kali®

Na2O Mikro

Tabela 2. Nawozy wapniowe Skład chemiczny (%)

Opakowania

Dawka (t/ha)

Właściwości nawozu

Wapno Jurak

90% CaCO3

big-bag i 25 kg

0,6-2,0

Nawóz granulowany do wysiewu rozsiewaczami tradycyjnymi, idealna granulacja, wysoka reaktywność.

Omya Calciprill® 110 KR

90% CaCO3

big-bag

0,5-1,5

W 100% nawóz powstał z kredy. Wilgotność nawozu 2-3%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie.

Granukal KR

85% CaCO3

luz

0,6-1,5

W 100% nawóz powstał z kredy. Wilgotność nawozu do 9%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie.

Wapno węglanowe Morawica

94% CaCO3

luz

2,0-4,0

Wysokie rozdrobnienie i duża aktywność odkwaszania, bardzo dobra jakość produktu.

min. 45% CaO + MgO w tym min. 15% MgO

luz

2,0-6,0

Nawóz zawiera dodatkowo magnez, wysokie rozdrobnienie, dobre właściowości rozsiewające.

Nazwa

Wapno węglanowe z magnezem Radkowice Legenda:

Producent wskazuje na występowanie składnika w nawozie bez określenia jego procentowej ilości.

9


4

3

2*

1

1 i 4 jesienny poziom nawożenia azotowego przy założeniu pozostawienia słomy na stanowisku (C : N)

** w celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników pokarmowych i pH w glebie

2* program zalecany na stanowiska z glebami lżejszymi - wiosenne uzupełnienie potasu; całkowity bilans K2O 165-180 kg/ha

N - 70-76 P2O5 - 60-72 K2O - 170-204 S - 20-24

N - 71-76 P2O5 - 50-60 K2O - 125-150 S - 28-33

N - 57-63 P2O5 - 70-80 K2O - 105-120 S - 28-31

N - 78 P2O5 - 75-90 K2O - 150-180 + Zn S - 21-25

Bilans składników pokarmowych [kg/ha]

siew

0,1 t/ha

0,5-0,6 t/ha**

uprawa roli

wczesnowiosenne

0,4-1,0 t/ha**

0,5-0,6 t/ha**

0,12 t/ha

ściernisko

Omya Calciprill® 110 KR

0,15 t/ha**

Korn-Kali®

0,6-2,0 t/ha**

Wapno Jurak

Polifoska® Krzem

2-3 liście

Pulrea®

0,15 t/ha

0,35-0,4 t/ha**

Pulrea ®

0,1 t/ha

Amofoska®

Saletrosan®

Polifoska® 6

0,5-0,6 t/ha**

MacroSpeed® PERFECT PK 15-30

Pulan®

2,0-4,0 t/ha

wapnowanie wapno węglanowe Morawica

2,0-4,0 t/ha

wapnowanie wapno węglanowe Morawica

0,1 t/ha

RSM 32%

®

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Notatki:

Schemat jesiennego nawożenia doglebowego rzepaku ozimego


1

2

3

5

NERO® 424 EC 3,0 l/ha + REACTOR 480 EC 0,1 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

NERO® 424 EC 2,5 l/ha

siew

SULTAN TOP® 500 SC 2,0 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

REGO® 500 SC 1,5-2,0 l/ha + REACTOR 480 EC 0,15-0,25 l/ha* lub KALIF 480 EC 0,15-0,25 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

4

NERO® 424 EC 2,5-3,0 l/ha + INGER 0,5 l/ha**

Schemat ochrony rzepaku ozimego Notatki: .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

5

3

TOPREX® 375 SC 0,3 l/ha + APPLICO 0,15 l/ha

faza 6 liści

DECIS® MEGA 50 EW 0,15 l/ha

KARATE ZEON 050 CS 0,12-0,15 l/ha

TOPSIN® M 500 SC 1,2 l/ha + APPLICO 0,15 l/ha

TOPSIN® M 500 SC 0,6 l/ha + ORIUS EXTRA® 250 EW 0,5 l/ha + APPLICO 0,15 l/ha

ORIUS EXTRA 250 EW 0,7-1,0 l/ha lub TEBU 250 EW 0,5-0,75 l/ha + APPLICO 0,15 l/ha

NAVIGATOR 360 SL 0,2 l/ha

INAZUMA 130 WG 0,25 l/ha

AGIL-S® 100 EC 0,5-1,5 l/ha

faza 4 liści

LAMPART® 05 EC 0,75-2,0 l/ha + AGRAVITA® AKTIVATOR 0,5 l/ha

SULTAN TOP® 500 SC 2,0 l/ha

1. para liści właściwych

2 - program polecany na gleby zwięzłe i bardziej próchnicze * wyższe dawki stosować na glebach cięższych ** stosowany jako dodatek


difenokonazol + paklobutrazol

protiokonazol + tebukonazol

tiofanat metylowy + tetrakonazol

tiofanat metylowy

TILMOR® 240 EC

YAMATO 303 SE

TOPSIN® M 500 SC

tebukonazol

metazachlor + chinomerak

chlomazon

metazachlor

metazachlor + chlomazon

chizalofop-P-etylowy

propachizafop

metazachlor + chinomerak

dimetachlor + napropamid + chlomazon

TOPREX® 375 SC

ORIUS EXTRA 250 EW / TEBU 250 EW

®

LAMPART 05 EC

®

AGIL-S 100 EC

®

SULTAN TOP 500 SC

COLZOR TRIO® 405 EC

SULTAN TOP 500 SC

®

Substancja aktywna

500

233 + 70

80 + 160

250 + 125

250

0,75-1 l

1,2 l (jesień) 1,4 l (wiosna)

1,5-1,75 l (wiosna)

0,75 l (jesień) 1 l (wiosna)

0,3 l (jesień) 0,5 l (wiosna)

FUNGICYDY

24 + 400

150

100

375 + 125

187,5 + 18,5 + 30

375 + 125

480

500

500 + 480

24 + 400 + 240 + 80 + 40

zgnilizna twardzikowa

Preparat/mieszanki

REACTOR 480 EC / KALIF 480 EC

REGO® 500 SC

czerń krzyzowych

REGO® 500 SC + REACTOR® 480 EC / KALIF 480 EC

Preparat

2,5-3 l

0,75-3,0 l

0,5-1,5 l

2l

2,5-4 l

2l

0,2-0,25 l

2l

2 l + 0,2 l

2,5 l + 0,2 l

jasnota purpurowa

chwastnica jednostronna GRAMINICYDY

jasnota różowa

KOYOTE 360 SL

glifosat

syntetyczny lateks

0,1-0,15 l

0,12-0,15 l

MAGNUS

INNE

Substancja aktywna

50

50

0,25

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

deltametryna

lambda-cyhalotryna

100 + 30

tobołki polne

chwasty jednoliścienne

INGER

Preparat

DECIS® MEGA 50 EW

KARATE ZEON 050 CS

INAZUMA 130 WG

INSEKTYCYDY

rumian polny

acetamipryd + lambda-cyhalotryna

HERBICYDY POWSCHODOWE

komosa biała Substancja aktywna

Substancja aktywna

chlomazon + petoksamid

szara pleśń

chlomazon, petoksamid, chlopyralid, pikloram, aminopyralid

mączniak rzekomy

NERO 424 EC

Ilość substancji aktywnych g/%

tasznik pospolity Ilość substancji aktywnych g/%

gwiazdnica pospolita Preparat

NERO® 424 EC + NAVIGATOR 360 SL

Dawka na 1 ha

jasnota biała 3-4 l

0,5-1 l

0,5 l

Dawka na 1 ha

gnatarz rzepakowiec

Ilość substancji aktywnych g/% sucha zgnilizna kapustnych

maruna bezwonna pchełki

Dawka na 1 ha mączniak prawdziwy

przytulia czepna Dawka na 1 ha

HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE

mszyce

®

rumianek pospolity

przetacznik perski

miotła zbożowa

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

zwalczane choroby i szkodniki

wrażliwe

średnio wrażliwe

Legenda:

bodziszek drobny

Preparaty do ochrony rzepaku ozimego

chaber bławatek


RAGNAR F1 rzepak ozimy

• MAX PLON • MAX ZIMOTRWAŁOŚĆ • • MAX BEZPIECZEŃSTWO • • Najnowsza odmiana mieszańcowa (rejestracja w Polsce - 2018) • Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy • Czołówka najplenniejszych odmian na rynku! • Buduje silną szyjkę korzeniową i silną rozetę jesienią, przez co jest niezwykle zimotrwały • Bardzo duża odporność na najważniejsze choroby, w tym na: suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową • Bardzo intensywnie zawiązuje łuszczyny zarówno na pędzie głównym, jak i na pędach bocznych • Zalecany do uprawy na terenie całego kraju i na wszystkich typach gleb • Zalecany do siewu w terminie optymalnym i opóźnionym

Wyłączny dystrybutor: Dostępna w 2018 w sieci dystrybucyjnej

Masz pytania? Więcej o produkcie stronie Odpowiedzą na nie Eksperci z Działuna Nasiennego www.ampol-merol.pl tel. 56 688 48 86, 56 688 48 89


Jesienna inwestycja w plon rzepaku ozimego AGRAVITA® – produkty dedykowane dla rzepaku ozimego jesienią Okres jesiennej wegetacji to czas, w którym rzepak przygotowuje się do zimy i jednocześnie buduje potencjał plonotwórczy. Od fazy 5.-6. liścia zaczyna tworzyć zawiązki pędów bocznych, a od fazy 8. liścia zawiązki kwiatostanów, czyli kształtuje się przyszły plon nasion. POCZĄTEK ROZMNAŻANIA RZEPAKU SIEW RZEPAKU

TWORZENIE ROZETY LIŚCIOWEJ

KIEŁKOWANIE

WYTWORZENIE ZAWIĄZKÓW PĘDÓW BOCZNYCH I ORGANÓW GENERATYWNYCH

Ilość wytworzonych liści oraz zawiązków pędów bocznych = potencjalna ilość rozgałęzień, kwiatów i łuszczyn. Jednak aby te procesy mogły przebiegać prawidłowo, rośliny muszą być w dobrej kondycji i odpowiednio odżywione. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem dla rzepaku ozimego są nowoczesne nawozy dolistne Agravita®, które ułatwią roślinom osiągnięcie optymalnego pokroju i przetrwanie zimy.

Agravita® Aktiv 48 Agravita® Amino Rzepak / Agravita® Galaxy 0,5 kg/ha

2 l/ha

Agravita® Complete

Agravita® Mn EDTA Plus – 0,5 kg/ha

2,5 kg/ha

Agravita® Bor 15% – 1,5 l/ha Agravita® Mo – 50 g/ha

Agravita® Siarczan Magnezu – 10 kg/ha Agravita® Korektor – 100 - 200 ml/200 l wody

SUCHE NASIONA

FAZA 2-4 LIŚCI

FAZA 4-6 LIŚCI

FAZA 9 LIŚCI LUB WIĘCEJ

Program nawożenia rzepaku należy modyfikować w zależności od lokalnych warunków atmosferycznych, glebowych oraz stanu uprawy. Zabiegi opryskowe należy wykonać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.


Agravita® Aktiv 48 NAWÓZ STYMULUJĄCY stymulacja i regeneracja

Agravita® Complete NPK 20-20-20 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, molibden, cynk* *mikroelementy schelatowane przez

nowa jakość, jeszcze szybsza rozpuszczalność

Agravita® Amino Rzepak NPK 2,5-10,8-12,7 + miedź*, mangan*, cynk* *mikroelementy schelatowane przez

siła aktywnego hartowania

Agravita® Galaxy NK 6,6-19,9 + wysoka zawartość siarki – 33,2% + mangan*, cynk* *mikroelementy schelatowane przez

• stymuluje rozwój systemu korzeniowego i wyrównuje wzrost rzepaku • wspomaga regenerację uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych • szybko poprawia żywotność i kondycję roślin • zwiększa odporność rzepaku na stresy środowiskowe

• • • • •

szybko i kompleksowo odżywia pobudza aktywność procesów fizjologicznych poprawia przedzimową kondycję i witalność rzepaku usprawnia budowanie biomasy roślin reguluje formowanie zawiązków organów plonotwórczych

• hartuje i zwiększa zimotrwałość rzepaku • stymuluje rozwój systemu korzeniowego i rozrost szyjki korzeniowej rzepaku • zwiększa powierzchnię asymilacyjną liści – większa wydajność fotosyntezy • wspomaga wzrost roślin w warunkach stresowych – susza i niskie temperatury

• zawiera nowoczesną formę siarki o właściwościach antyseptycznych – działanie grzybobójcze • stymuluje rozkład substancji aktywnych herbicydów • ułatwia roślinom przetrwanie okresu suszy • poprawia zimotrwałość rzepaku

poprawa zdrowotności i zimotrwałości

Agravita® Mn EDTA Plus Mangan (Mn) 8% schelatowany przez + N – 5%, MgO – 4%, Zn – 2%

technologia aktywizująca pobieranie

Agravita® Bor 15% B – 15% bor w postaci boroetanoloaminy

Agravita® Mo Mo – 35%, N – 4,6% Mo

optymalizowanie wykorzystania azotu

Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny MgO – 16%, SO3 – 32% błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność

Agravita® Korektor nowoczesny kondycjoner wody

CALDENA sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland T: +48 55 615 16 11

• zwiększa zawartość cukrów w soku komórkowym – większa odporność na niskie temperatury • intensyfikuje fotosyntezę i gromadzenie suchej masy • usprawnia pobieranie fosforu z gleby • stymuluje wzrost wydłużeniowy młodych komórek, korzeni bocznych • szczególnie zalecany po wapnowaniu i na glebach o pH >6

• reguluje tworzenie zawiązków pędów bocznych rzepaku • usprawnia wzrost strefy włośnikowej systemu korzeniowego • zagęszcza sok komórkowy, co obniża punkt zamarzania – większa mrozoodporność • poprawia odporność mechaniczną i zdrowotność rzepaku

• • • •

optymalizuje przetwarzanie i wykorzystanie azotu obniża zawartość azotanów, które osłabiają mrozoodporność ułatwia przyswajalność żelaza przez rośliny przygotowuje rzepak do zimowania (uczestniczy w syntezie kwasu abscysynowego – hormon regulujący przechodzenie roślin w stan spoczynku zimowego)

• zwiększa efektywność wykorzystania składników pokarmowych • ułatwia roślinom zbudowanie odpowiedniej rozety liściowej i grubszych blaszek liściowych • usprawnia transport substancji zapasowych do korzenia – większa odporność rzepaku na przemarzanie • zwiększa odporność na choroby i szkodniki

• • • •

obniża pH cieczy roboczej zmiękcza wodę poprawia mieszalność i rozpuszczalność agrochemikaliów zwiększa skuteczność zabiegów ochrony roślin

Infolinia CALDENA® +48 692 00 00 13 www.caldena.com


MacroSpeed® GREEN

Pokoloruj rośliny na zielono BESTSELLER

MacroSpeed® GREEN MgO 25%, SO3 50% NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI GRANULOWANY NAWÓZ MAGNEZOWO-SIARKOWY

25% magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie 50% siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalnej w wodzie NAWÓZ WE Typ nawozu: D.4 Kizeryt • • • • • • •

Najwyższa jakość Wyrównana granulacja (rozmiar granul: 2-5 mm) Gęstość nasypowa: 1280 kg/m3 Szybka i całkowita rozpuszczalność Precyzyjny i szeroki wysiew – nawet do 40 m Nie powoduje zakwaszenia gleb Optymalizuje wykorzystanie azotu

Sprawdzony nawóz w osiąganiu wysokich plonów


Postaw na perfekcyjny plon MacroSpeed® PERFECT PK (Ca,S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5%

GRANULOWANY NAWÓZ FOSFOROWO-POTASOWY

NOWY WYMIAR NAWOŻENIA MINERALNEGO Wyprodukowany w Holandii przez Yara dla firmy CALDENA® Wysoka koncentracja idealnie zbilansowanych składników pokarmowych Bardzo dobra rozpuszczalność i łatwa przyswajalność dla roślin Fosfor szybko dostępny w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie Bardzo wysoka zawartość cynku stymulującego syntezę auksyn (hormonów wzrostu)

Dodatkowa zawartość siarki wspomagającej pobieranie i wykorzystanie azotu oraz wapnia, który stwarza optymalne warunki w strefie przykorzeniowej dla pobierania innych składników Doskonałe parametry fizyczne wyrównane granule (średnica 1-5 mm – 97%), gęstość nasypowa 1050 kg/m3, twardość 50 N, duża wytrzymałość mechaniczna i odporność na zbrylanie Równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul – do 36 m precyzyjne rozmieszczenie i równomierna dostępność wszystkich składników dla roślin

Zaufaj skutecznym i pewnym rozwiązaniom CALDENA sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland T: +48 55 615 16 11

Infolinia CALDENA® +48 692 00 00 13 www.caldena.com


Odmiany zbóż ozimych

Odmiana

Lemmy

YSZCZAR

EK

PR

NOWOŚĆ

A ODPORN

STRATEG

NOWO ŚĆ

Advokat

Gordian

Franz

STRATEG

STRATEG

STRATEG

Gatunek

Euforia

pszenica ozima A (jakościowa)

A/B

A/B

A

A/E

Saaten Union Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Termin kłoszenia

wczesny

średni

średni

średni

średni

Wysokość roślin

średnia

średnia

średnia

średnia

średnia

MTZ

średnia

średnia

średnio duża

średnio duża

duża

Wymagania glebowe

średnie

średnie

średnie

średnie i dobre

średnie i dobre

Kierunek użytkowania

mąka, pasza

mąka, pasza

mąka

mąka

mąka

Obsada ziaren [szt./m2]

320-360

380-420

320-400

300-350

225-375

Norma wysiewu [kg/ha; j.s./ha]

160-180

160-180

180-200

150-170

140-170

Typ odmiany Hodowca/Dystrybutor

Zimotrwałość Odporność na porastanie Mączniak prawdziwy Rdza brunatna/rdza karłowa Brunatna plamistość liści/ Plamistość siatkowa/ Rdza źdźbłowa Septorioza/ Rynchosporioza Fuzarioza kłosów/ Łamliwość kłosów Choroby podstawy źdźbła/BYMV

Cechy

18

genetycznie odporna na pryszczarka, dedykowana na gleby średnie i słabsze, bardzo dobra zimotrwałość, wysoka odporność na choroby

Legenda:

średnio późna, wysokowydajna odmiana rewelacyjna odmiana ziarno ciężkie, o bardzo dobrych cechach nowoczesna dla rolników dobrze wyrównane; jakościowych ziarna; genetyka łącząca oczekujących bardzo odmiana tolerancyjna wyróżnia się bardzo dobrą wysokie parametry wysokiego plonu na wczesny zdrowotnością liści, skupowe, optymalne ziarna o wysokich i opóźniony termin w szczególności wymagania glebowe i stabilnych siewu; bardzo dobra tolerancją na rdzę i dużą odporność na parametrach, odmiana odporność na choroby i fuzariozę kłosów; choroby o bardzo dużej grzybowe nie stosować herbicydów tolerancji na stres z chlorotoluronem Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

bardzo dobra dobra średnia


N OWO ŚĆ

NOWOŚ Ć

Expo

KWS Ahoi

Julius

KWS Emil

Transfer

Silverado

STRATEG

STRATEG

pszenica ozima

Belcanto

pszenżyto ozime

E

A

A

B

pastewny

pastewny

pastewny

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

średni

wczesny

średni

średnio wczesny

średnio późny

średni

średni

średnia

niska do średniej

średnia

średnia

tradycyjna

tradycyjna

średnia

średnio duża

średnia

średnio duża

średnia

bardzo duża

bardzo duża

wysoka

b.d.

średnie/niskie

średnie do dobrych

średnie i dobre

średnie

również na gleby słabsze

średnie

średnie

mąka

mąka, pasza

mąka

mąka, pasza

pastewny, bioetanol

pastewny, bioetanol

pastewny

300-350

320-360

380-420

360-400

320-380

320-360

300-340

150-170

160-180

170-200

160-180

160-180

160-180

140-160

sprawdza się bardzo wcześnie w opóźnionych terminach dojrzewa, siewu oraz doskonale oferuje wysokie podstawa reaguje na intensyfikację bezpieczeństwo plenności uprawy z wykorzystaniem przezimowania, bardzo w każdym regulatorów wzrostu; wysoka odporność gospodarstwie; wysoka zdrowotność kłosa na rdzę żółtą - stabilne zimotrwała, plenna sprawia, że doskonale plony ziarna w trakcie i jakościowa udaje się jako roślina wegetacji z wysoką następcza presją rdzy żółtej po kukurydzy

Legenda:

rewelacyjnie dostosowuje się doskonała odmiana do każdego pola, na trudne stanowiska wykorzystując jego - niskie wymagania potencjał do maksimum; glebowe; najwyższa doskonała zdrowotność zimotrwałość - 6,5; i dobra zimotrwałość piękne, zdrowe kłosy gwarantują powodzenie o bardzo dużym jej uprawy zaziarnieniu we wszystkich regionach kraju

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

niezawodna odmiana odmiana wykazuje o wyjątkowych najwyższą parametrach odporność paszowych; bardzo na porastanie duża plenność ziarna i niezwykle duża w kłosie; bardzo zdrowotność; dobra zdolność płożący system krzewienia krzewienia

bardzo dobra dobra średnia

19


PR

EK

Lemmy

YSZCZAR

ODPORN

A

TYLKO U N AS!

pszenica ozima Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2020 Typ odmiany A

(jakościowa)

Odporność na choroby: • genetyczna odporność na pryszczarka zbożowego • brunatna plamistość liści (DTR) - 8,5 • mączniak prawdziwy - 7,0 • septorioza liści - 6,5 • septorioza plew - 7,0

Potencjał plonowania

• bardzo wysoki plon ziarna *a1 [% wzorca] - 119% (COBORU 2018, rejon III) plon ziarna *a2 [% wzorca] - 126% (COBORU 2018, rejon I) • bardzo wysoka zawartość białka

• fuzarioza kłosów - 6,0 • choroby podstawy źdźbła - 9,0 • rdza żółta - 8,0 legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°.

Advokat TYLKO U N AS!

pszenica ozima Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2015 Typ odmiany A/B Odporność na choroby: • mączniak - 7

Potencjał plonowania

• bardzo wysoki

• rdza żółta - 7

plon ziarna *a1 [% wzorca] - 109%**

• rdza brunatna - 8

plon ziarna *a2 [% wzorca] - 114%**

• septorioza liści - 5

** doświadczenia własne

• brunatna plamistość liści (DTR) - 5 • fuzarioza kłosów - 6 legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°. 20


Gordian T Y LKO U NAS!

pszenica ozima Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2013 Typ odmiany A/B Odporność na choroby: • rdza brunatna - 8

Potencjał plonowania

• bardzo wysoki

• brunatna plamistość liści - 7

plon ziarna *a1 [% wzorca] - 113%**

• rdza żółta - 7

plon ziarna *a2 [% wzorca] - 118%**

• septorioza liści - 7

** doświadczenia własne

• mączniak prawdziwy - 7

legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°.

Franz T Y LKO U NAS!

pszenica ozima Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2014 Typ odmiany A Odporność na choroby: • brunatna plamistość liści (DTR) - 8

Potencjał plonowania

• bardzo wysoki

• mączniak prawdziwy - 7,9

plon ziarna *a1 [% wzorca] - 115

• septorioza liści - 7,1

plon ziarna *a2 [% wzorca] - 110

• septorioza plew - 7 • fuzarioza kłosów - 7,4 • choroby podstawy źdźbła - 7,9 legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°. 21


Transfer TYLKO U N AS!

pszenżyto ozime Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2013 Typ odmiany pastewny Odporność na choroby: Bardzo dobra odporność na choroby, a szczególnie na:

• zespół chorób podstawy źdźbła • fuzariozę kłosów • rdzę brunatną

Potencjał plonowania • plon ziarna *a1 [% wzorca] -

129

(COBORU 2013) • bardzo wysokie MTZ • wybitna zdolność adaptacji do trudnych warunków glebowych

Silverado TYLKO U N AS!

pszenżyto ozime Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2013 Typ odmiany pastewny Odporność na choroby:

Potencjał plonowania

• mączniak prawdziwy - 7,7

• plon ziarna *a1 [% wzorca] - 112

• septorioza liści - 7,5

• plon ziarna *a2 [% wzorca] - 110

• fuzarioza kłosa - 7,5

• bardzo wysokie MTZ

• choroby podstawy źdźbła - 8 • rdza brunatna - 8,5 • rynchosporioza - 7 • pleśń śniegowa - 9 22

legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°.


Nawożenie doglebowe zbóż ozimych Uprawa zbóż ozimych wyróżnia się stosunkowo wysokimi wymaganiami pokarmowymi i nawozowymi. W szczególności należy pamiętać o bardzo łatwo dostępnych formach fosforu, który jest ważny na początku wegetacji roślin przy budowie systemu korzeniowego oraz o potasie i jego znaczeniu w przygotowaniu roślin do zimy. Podstawowym źródłem składników pokarmowych jest prawidłowo dobrane nawożenie doglebowe. Źle dobrany program nawożenia może skutkować znacznym obniżeniem plonu, nawożenie dolistne nie jest w stanie wprowadzić odpowiedniej ilości makroskładników. Tylko nawozy najwyższej jakości pozwolą uzyskać zaplanowany plon i w pełni spełnią Państwa oczekiwania. Dla prawidłowego ustalenia dawek nawożenia P i K ważne jest aktualne badanie zasobności gleby oraz uregulowanie pH gleby. W poniższej tabeli i wykresie przygotowaliśmy dla Państwa programy nawożenia doglebowego zbóż ozimych. Na podstawie zasobności pola oraz poziomu planowanego plonu mogą Państwo wybrać najbardziej optymalne nawożenie dla swojej uprawy. Tabela 1. WYKAZ PROPONOWANYCH NAWOZÓW STOSOWANYCH W UPRAWIE ZBÓŻ OZIMYCH

Nazwa

Składniki pokarmowe

Producent

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

15

30

-

10,5

7

-

0,5 Zn

Pulan®

Grupa Azoty SA

34

-

-

-

-

-

-

-

Polifoska® 6

Grupa Azoty SA

6

20

30

-

7

-

-

-

Polifoska® Krzem

Grupa Azoty SA

6

12

34

-

10

-

-

Si

GZNF Fosfory Sp. z o.o.

5

10

25

-

14

4

-

Luvena SA

-

12

24

-

20

14

-

MacroSpeed PERFECT PK (Ca,S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5%

Na2O Mikro

®

Amofoska® Lubofoska® PK 12-24 Tabela 2. Nawozy wapniowe

Skład chemiczny (%)

Opakowania

Dawka (t/ha)

Właściwości nawozu

Wapno Jurak

90% CaCO3

big-bag i 25 kg

0,6-2,0

Nawóz granulowany do wysiewu rozsiewaczami tradycyjnymi, idealna granulacja, wysoka reaktywność.

Omya Calciprill® 110 KR

90% CaCO3

big-bag

0,5-1,5

W 100% nawóz powstał z kredy. Wilgotność nawozu 2-3%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie.

Granukal KR

85% CaCO3

luz

0,6-1,5

W 100% nawóz powstał z kredy. Wilgotność nawozu do 9%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie.

Wapno węglanowe Morawica

94% CaCO3

luz

2,0-4,0

Wysokie rozdrobnienie i duża aktywność odkwaszania, bardzo dobra jakość produktu.

min. 45% CaO + MgO w tym min. 15% MgO

luz

2,0-6,0

Nawóz zawiera dodatkowo magnez, wysokie rozdrobnienie, dobre właściowości rozsiewające.

Nazwa

Wapno węglanowe z magnezem Radkowice

Legenda:

Producent wskazuje na występowanie składnika w nawozie bez określenia jego procentowej ilości.

23


3*

2

1*

** w przypadku konieczności poprawienia pH gleby

3* zalecany na stanowiska o średniej zasobności w potas lub w przypadku wywozu słomy z pola

1* schemat nawożenia zbóż po przedplonie: rzepak ozimy lub rośliny strączkowe

N - 24-30 P2O5 - 60 K2O - 170

N - 18-24 P2O5 - 60-80 K2O - 90-120

P2O5 - 45-60 K2O - 90-120

Bilans składników pokarmowych [kg/ha]

przedsiewnie

0,5 t/ha

siew

wschody

faza 3. liści

jesień / wczesna wiosna

0,4-0,7 t/ha

Granukal KR**

0,7-1,0 t/ha

0,3-0,4 t/ha

Polifoska® Krzem

Jurak**

0,4-0,7 t/ha

Calciprill® 110 KR**

Polifoska® 6

0,3-0,4 t/ha

MacroSpeed® PERFECT PK (Ca,S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5%

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Notatki:

Schemat jesiennego nawożenia doglebowego zbóż ozimych


szpilkowanie

3

2

Schemat ochrony pszenicy ozimej

ZAPRAWA CELEST 025 FS 200 ml/100 kg

siew

4

6

1

PICONA® 1,8 l/ha + EXPERT MET® 56 WG 0,2 kg/ha

PICONA® 1,8 l/ha + LENTIPUR FLO 500 SC 1,5-2,0 l/ha

TRINITY® 590 SC 2-2,5 l/ha

BOXER® 800 EC 2 l/ha + LEGATO® 500 SC / DIFLANIL 500 SC 0,15 l/ha + GLEAN® 75 WG 5 g/ha 5

BOXER® 800 EC 2-3 l/ha + NAXEL 75 WG 15 g/ha

początek krzewienia

EXPERT MET® 56 WG 0,35 kg/ha + LEGATO® 500 SC / DIFLANIL 500 SC 0,15 l/ha + GLEAN® 75 WG 5 g/ha

faza 2 liści

Programy 4 i 6 - zalecane na pola bratkowe i na stanowiska z samosiewami rzepaku. Program 5 - zalecany do zwalczania powschodowego chabra i samosiewów rzepaku

Notatki:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Legenda:

herbicydy

zaprawa

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


TRINITY® 590 SC

EXPERT® MET 56 WG + DIFLANIL 500 SC + GLEAN® 75 WG

®

EXPERT MET 56 WG + NAXEL 75 WG

EXPERT® MET 56 WG

GLEAN® 75 WG

LEGATO® 500 SC / DIFLANIL 500 SC

BOXER® 800 EC + DIFLANIL 500 SC + GLEAN® 75 WG

NAXEL 75 WG

BOXER® 800 EC + NAXEL 75 WG

MONDATAK® 450 SC

ZAMIR 400 EW

®

ORIUS EXTRA 250 EW

Preparat

prosulfokarb

diflufenikan + pendimetalina + chlorotoluron

metrybuzyna + flufanacet + diflufenikan + chlorosulfuron

metrybuzyna + flufanacet + tribenuron metylowy

metrybuzyna + flufanacet

chlorosulfuron

diflufenikan

prosulfokarb + diflufenikan + chlorosulfuron

tribenuron metylowy

prosulfokarb + tribenuron metylowy

1l

0,6 l

133 + 267

450

tebukonazol + proclonaz

prochloraz

0,75-1 l

250

tebukonazol

25

25 + 25

fludioksonil

sedaksan + fludioksonil

CELEST 025 FS

CELEST® POWER

®

FUNGICYDY

0,2 l/100 kg ziarna

0,2 l/100 kg ziarna

40 + 300 + 250

140 + 420 + 500 + 750

140 + 420 + 750

140 + 420

750

500

800 + 500 + 750

750

800 + 750

800

320 + 16 + 700

320 + 16 + 140 + 420

ZAPRAWA

2-2,5 l

0,35 kg + 0,15 l + 5 g

0,35 kg + 15 g

0,35 kg

20-25 g

0,2-0,3l

2 l + 0,15 l + 5 g

20 g

2-3 l + 15 g

3l

1,8 l + 1-1,4 l

1,8 l + 0,2 kg

HERBICYDY

komosa biała rizoktonioza

Preparat/ mieszanki

BOXER® 800 EC

Substancja aktywna

pendimentalina + pikolinafen + chlorotoluron

Substancja aktywna

Ilość substancji aktywnych g/%

miotła zbożowa pasiastość liści

Substancja aktywna

pendimentalina + pikolinafen + metrybuzyna + flufenacet

Dawka

PICONA® + LENTIPUR FLO 500 SC

Preparat

Ilość substancji aktywnych g/%

PICONA® + EXPERT MET® 56 WG

mączniak prawdziwy zbóż i traw śnieć cuchnąca

rdest powojowy

rumianek pospolity

przetacznik bluszczykowy

rumian polny

zwalczane choroby i szkodniki

50

100 + 30

0,1-0,125

0,15 kg/ha

tobołki polne

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

wrażliwe

średnio wrażliwe

Legenda:

deltametryna

przytulia czepna

DECIS MEGA 50 EW

fiołek polny acetamipryd + lambda-cyhalotryna

mak polny

INAZUMA 130 WG

INSEKTYCYDY

samosiewy rzepaku

jasnota różowa

Preparaty do ochrony zbóż ozimych przetacznik perski Preparat

Ilość substancji aktywnych g/% rdza brunatna śnieć gładka

maruna bezwonna

Substancja aktywna

Dawka na 1 ha septorioza paskowana zgorzel siewek

Dawka na 1 ha

pleśń śniegowa

fuzarioza kłosów

tasznik pospolity

Ilość substancji aktywnych g/%

gwiazdnica pospolita łamliwość źdźbła

głownia źdźbłowa

niezapominajka polna Dawka na 1 ha

jasnota purpurowa septorioza liści

głownia pyląca

bodziszek drobny mszyce


Włókniny, folie, siatki, sznurki

By zachować jakość i bezpieczeństwo Twoich plonów

Hit 2018

Eliminuje pleśń, porosty i wietrzenie bel W zestawie 25 obciążników z taśmą mocującą Gwarantuje 3-6 lat ochrony Tworzy barierę dla gazów, hermetyzuje sianokiszonkę Do przykrywania stogów słomy, siana, buraków cukrowych, kopców ziemniaków, wióru drzewnego, drewna opałowego

Ogranicza straty materiału podczas pakowania Zapewnia szczelność bel, łatwa do owijania Tworzy barierę dla gazów, hermetyzuje sianokiszonkę Przeznaczona do sporządzania karmy dla bydła Przyjazna dla środowiska Odporna na promienie UV, przebicia i rozdarcia Trwała nawet do 12 miesięcy od momentu zawinięcia beli

SIATKI i SZNURKI dla wszystkich modeli pras

idealne pokrycie siana

prosty transport

łatwość przechowywania i użycia

SZNUREK TamaTwine wytrzymały

szerokość/średnica rolki 123 cm/24 cm

Wyłączny dystrybutor:

odporny na UV

o wysokiej jakości

szerokość/średnica rolki 123 cm/27 cm

Masz pytania? Odpowiedzą na nie Eksperci z Działu Pakowania Plonów

tel. 56 688 48 83


Jesienna inwestycja w plon zbóż ozimych AGRAVITA® – produkty dedykowane dla zbóż ozimych jesienią

Okres jesiennej wegetacji jest kluczowy dla późniejszego rozwoju i plonowania zbóż ozimych. Jest to czas kształtowania się potencjału plonowania. POCZĄTEK ROZMNAŻANIA ZBÓŻ SIEW ZBÓŻ

KIEŁKOWANIE

WYTWORZENIE PĘDU GŁÓWNEGO

KRZEWIENIE

W momencie wytworzenia pędu głównego, po wytworzeniu 3 liści, w krótkim okresie czasu rozpoczyna się proces zawiązywania kłosków – im większa liczba kłosków w kłosie tym dłuższy kłos. W kolejnym etapie następuje różnicowanie kwiatów, czyli tworzy się potencjalna liczba ziarniaków w kłosie. Ilość zawiązanych kłosków i kwiatów = potencjalna wielkość kłosa i liczba ziarniaków. Jest to także czas przygotowywania się zbóż do zimowania. W związku z tym konieczne jest wsparcie zbóż ozimych w okresie jesiennej wegetacji nowoczesnymi nawozami Agravita®, które wspomagają budowanie ich potencjału plonowania i zimotrwałości.

Agravita® Aktiv 48 250-300 g /1 t nasion

Agravita® Premium FAST – 2-3 kg/ha Agravita® Cu EDTA Plus – 0,3 kg/ha Agravita® Siarczan Magnezu – 10 kg/ha Agravita® Korektor – 100-200 ml/200 l wody

SUCHY ZIARNIAK

FAZA 2-3 LIŚCI

FAZA 4 LIŚCI

FAZA 6 LIŚCI

Program nawożenia zbóż należy modyfikować w zależności od lokalnych warunków atmosferycznych, glebowych oraz stanu uprawy. Zabiegi opryskowe należy wykonać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.


Agravita® Aktiv 48

zaprawianie nasion

• zwiększa energię i siłę kiełkowania • przyspiesza kiełkowanie i wyrównuje wschody zbóż • poprawia wigor i kondycję siewek

nawożenie dolistne

• stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krzewienie • wspomaga regenerację i poprawia kondycję roślin • zwiększa odporność zbóż na stresy wodne i termiczne

NAWÓZ STYMULUJĄCY wielofunkcyjne zastosowanie

stosować interwencyjnie

Agravita® Premium FAST NPK 10-50-10 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, molibden, cynk* *mikroelementy schelatowane przez

• w przypadku opóźnionych siewów, słabej kondycji, uszkodzeń herbicydowych, słabego krzewienia

• • • •

intensyfikuje procesy energetyczne roślin pobudza rozwój systemu korzeniowego i krzewienie zapobiega zahamowaniu wzrostu roślin podczas chłodów wspomaga przebieg procesu hartowania – intensyfikuje gromadzenie substancji zapasowych • zwiększa mrozoodporność zbóż

obniża pH wody

Agravita® Cu EDTA Plus Miedź (Cu) 8% schelatowana przez + N – 5%, MgO – 2,5%, Mn – 2%, Zn – 3% technologia aktywizująca pobieranie

Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny MgO – 16%, SO3 – 32% błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność

Agravita® Korektor nowoczesny kondycjoner wody

CALDENA sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland T: +48 55 615 16 11

• • • •

zestaw mikroelementów dla zbóż stymuluje krzewienie zbóż reguluje zawiązywanie kłosków działa fungistatycznie – większa odporność na choroby grzybowe • optymalizuje wykorzystanie nawozów azotowych • wspomaga przygotowanie zbóż do zimowania

• zwiększa intensywność fotosyntezy i gromadzenie suchej masy • usprawnia rozwój systemu korzeniowego zbóż • zwiększa efektywność plonotwórczą azotu • poprawia zdrowotność zbóż – większa odporność na szkodniki i choroby • łagodzi stres suszy i niskich temperatur

• obniża pH cieczy roboczej • zmiękcza wodę • poprawia mieszalność i rozpuszczalność agrochemikaliów • zapewnia wysoką stabilność roztworu • zwiększa skuteczność zabiegów ochrony roślin

Infolinia CALDENA® +48 692 00 00 13 www.caldena.com


Oddziały handlowe Zapraszamy do kontaktu

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 00

Kujawsko-Pomorskie Wąbrzeźno

ul. 1-go Maja 55 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 80

Jabłonowo Pomorskie ul. Kościelna 5 87-330 Jabłonowo Pomorskie tel. 662 280 645

Jądrowice

Odwiedź stronę www.ampol-merol.pl

Ryńsk

Szczytniki Czerniejewskie

Rywałd

Pomorskie

ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 68 27

Świętosław

Świętosław 41 87-408 Ciechocin tel. 56 683 70 27

Jądrowice 6a 87-880 Brześć Kujawski tel. 54 252 21 04

Twarda Góra

Kornatowo

Unisław

Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Kwieciszewo

Kwieciszewo 37 88-321 Kwieciszewo tel. 52 315 83 25

Łubianka

PHU Agromix ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

86-170 Nowe n/Wisłą tel. 52 332 88 90 PHU Agromix ul. Dworcowa 3a 86-260 Unisław tel. 56 686 63 44

Wielkopolskie Borzykowo

ul. Wrzesińska 104 62-306 Kołaczkowo tel. 61 437 85 07 tel. 696 041 483

Dominowo

86-330 Mełno tel. 56 468 35 37

ul. Sportowa 10a 63-012 Dominowo tel. 61 285 92 40 tel. 608 369 390

Ostaszewo

Kłoda

Mełno

PHU Agromix Ostaszewo 1 87-152 Łysomice tel. 56 674 04 11

Radomin

Radomin 10 87-404 Radomin tel. 56 682 70 90 30

Polub nas facebook.com/ampolmerol

ul. Kolejowa 7 64-130 Kłoda tel. 696 794 636

Słupca

ul. Dworcowa 64 62-400 Słupca tel. 63 277 18 09 tel. 602 339 225

62-250 Czerniejewo tel. 61 427 41 37 tel. 664 765 825

Pronie

82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Sąborze

Sąborze 2b 76-231 Damnica tel. 59 846 50 14

Trępnowy

ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Warmińsko-Mazurskie Lidzbark Warmiński

ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Lubawa

ul. Kupnera 68 14-260 Lubawa tel. 668 633 782

Zachodniopomorskie Białogard

ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łęczyca

Łęczyca 13a 73-112 Stara Dąbrowa tel. 91 562 82 88 Wierzbnica Wierzbnica 69 74-300 Myślibórz tel. 95 747 01 28


Skup płodów rolnych

Ampol-Merol Sp. z o.o. w kompleksowy sposób dba o swoich Klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko wysoki plon, ale również jego odpowiednie przechowanie jest niezwykle istotne. Wsparcie naszych Klientów od momentu siewu, nawożenia i ochrony roślin, przez zbiór aż po skup daje tak istotne poczucie bezpieczeństwa. Zajmujemy się zaopatrzeniem młynów, mieszalni pasz, olejarni i indywidualnych odbiorców w płody rolne oraz eksportem.

Powierzchnia naszych elewatorów pozwala zgromadzić ponad 80 tys. ton płodów rolnych.

Prowadzimy całoroczny skup: • zbóż konsumpcyjnych i paszowych • pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta • rzepaku • roślin strączkowych • kukurydzy

Nasza działalność zgodna jest z europejskim systemem REDcert oraz GMP+, które są gwarancją wysokiej jakości.

Sprawdź, jakie to proste: • skup zbóż i rzepaku prowadzimy na terenie całego kraju • towar odbieramy od producentów we własnym zakresie • przez cały rok podpisujemy umowy kontraktacyjne i handlowe na odbiory płodów rolnych • terminy i płatności dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów

Wąbrzeźno

Pronie

Trępnowy

Ampol-Merol Karol Smoleński ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 77

Oddział Handlowy Ampol-Merol 82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Kornatowo Oddział Handlowy Ampol-Merol Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Rywałd Oddział Handlowy Ampol-Merol 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 674 68 27

Białogard Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łubianka k. Torunia

Ryńsk Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Rodar - Firma Zbożowa Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Lidzbark Warmiński Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Masz pytania? Odpowiedzą na nie eksperci z Działu Skupu

tel. 56 688 48 13, 56 688 48 43, 56 688 48 17


Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00

www.ampol-merol.pl

 /ampolmerol

Profile for Ampol-Merol

Ampol-Merol Katalog Zboża ozime i Rzepak ozimy 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded