__MAIN_TEXT__

Page 7

O

NI

KA EPĘ JĄ

SZ

NY

CE

Rzepak ozimy

TuYV

ŁU

N OWO Ś Ć 2 0 2 0

NA

TERMINATOR PLONOWANIA

RN DPO Y

CZY

LE 18/406 Hodowca / dystrybutor

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU 2019 Średni plon (dt/ha): 45,7 Zawartość tłuszczu: 46,1% 112 111

116

LE 18/406

LE 18/406

LE 18/406

106

wzorzec

• obecnie jedna z najwyżej plonujących odmian w kraju (COBORU) • odporność na: wirusa żółtaczki rzepy TuYV • odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru • szybka regeneracja wiosną • bardzo duża liczba odgałęzień bocznych

Wyniki plonowania:

LE 18/406

Charakterystyka:

rejon I

rejon II

rejon III

rejon VI

PIĘKNY PLON Rzepak ozimy

SY Annabella Hodowca / dystrybutor

Plon nasion (% wzorca). Doświadczenia własne 2016. 116

SY Annabella A2

114

SY Annabella A1

• bardzo plenna odmiana rzepaku ozimego o rewelacyjnej zimotrwałości • odmiana charakteryzująca się powolnym tempem wzrostu jesienią (bezpieczny stożek wzrostu) • bardzo dobrze gospodaruje nawożeniem N • wyróżnia się wczesnością na tle innych odmian

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

7

Profile for Ampol-Merol

Ampol-Merol Katalog Zboża ozime i Rzepak ozimy 2020