__MAIN_TEXT__

Page 6

O

RN DPO Y

NA

MAX PLON, MAX ZIMOTRWAŁOŚĆ, MAX BEZPIECZEŃSTWO!

TuYV

N OWO Ś Ć Rzepak ozimy

Ragnar Hodowca / dystrybutor

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU * rejon VI

Ragnar

124

Ragnar

121

122

Ragnar

• odmiana silnie budująca rozgałęzienia boczne z bardzo dużą liczbą łuszczyn • wyjątkowa odmiana dająca rekordowy plon • charakteryzuje się doskonałą zimotrwałością • średnio wczesny termin kwitnienia • bardzo dobra tolerancja na wyleganie • bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (Rlm7) • średni termin dojrzewania • odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju • odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

2017

2018

2019*

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE N OWO Ś Ć 2 0 2 0 Rzepak ozimy

Harvey Hodowca / dystrybutor

105

Plon nasion (% wzorca). Doświadczenia hodowcy, Starowice Dolne (woj. opolskie) 2018.

Harvey

• bardzo niski koszt kwalifikowanego materiału siewnego na 1 ha • regularnie i wysoko plonuje również na słabszych glebach • średnio późne kwitnienie • znakomita zimotrwałość

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

Doświadczenia własne: 44,7t/ha (źródło: AGES 2017-2018, badania urzędowe Austria, n=16) 6

Profile for Ampol-Merol

Ampol-Merol Katalog Zboża ozime i Rzepak ozimy 2020