__MAIN_TEXT__

Page 28

Jesienna inwestycja w plon zbóż ozimych AGRAVITA® – produkty dedykowane dla zbóż ozimych jesienią

Okres jesiennej wegetacji jest kluczowy dla późniejszego rozwoju i plonowania zbóż ozimych. Jest to czas kształtowania się potencjału plonowania. POCZĄTEK ROZMNAŻANIA ZBÓŻ SIEW ZBÓŻ

KIEŁKOWANIE

WYTWORZENIE PĘDU GŁÓWNEGO

KRZEWIENIE

W momencie wytworzenia pędu głównego, po wytworzeniu 3 liści, w krótkim okresie czasu rozpoczyna się proces zawiązywania kłosków – im większa liczba kłosków w kłosie tym dłuższy kłos. W kolejnym etapie następuje różnicowanie kwiatów, czyli tworzy się potencjalna liczba ziarniaków w kłosie. Ilość zawiązanych kłosków i kwiatów = potencjalna wielkość kłosa i liczba ziarniaków. Jest to także czas przygotowywania się zbóż do zimowania. W związku z tym konieczne jest wsparcie zbóż ozimych w okresie jesiennej wegetacji nowoczesnymi nawozami Agravita®, które wspomagają budowanie ich potencjału plonowania i zimotrwałości.

Agravita® Aktiv 48 250-300 g /1 t nasion

Agravita® Premium FAST – 2-3 kg/ha Agravita® Cu EDTA Plus – 0,3 kg/ha Agravita® Siarczan Magnezu – 10 kg/ha Agravita® Korektor – 100-200 ml/200 l wody

SUCHY ZIARNIAK

FAZA 2-3 LIŚCI

FAZA 4 LIŚCI

FAZA 6 LIŚCI

Program nawożenia zbóż należy modyfikować w zależności od lokalnych warunków atmosferycznych, glebowych oraz stanu uprawy. Zabiegi opryskowe należy wykonać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.

Profile for Ampol-Merol

Ampol-Merol Katalog Zboża ozime i Rzepak ozimy 2020