__MAIN_TEXT__

Page 22

Transfer TYLKO U N AS!

pszenżyto ozime Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2013 Typ odmiany pastewny Odporność na choroby: Bardzo dobra odporność na choroby, a szczególnie na:

• zespół chorób podstawy źdźbła • fuzariozę kłosów • rdzę brunatną

Potencjał plonowania • plon ziarna *a1 [% wzorca] -

129

(COBORU 2013) • bardzo wysokie MTZ • wybitna zdolność adaptacji do trudnych warunków glebowych

Silverado TYLKO U N AS!

pszenżyto ozime Profil odmiany Rok wpisania do rejestru: 2013 Typ odmiany pastewny Odporność na choroby:

Potencjał plonowania

• mączniak prawdziwy - 7,7

• plon ziarna *a1 [% wzorca] - 112

• septorioza liści - 7,5

• plon ziarna *a2 [% wzorca] - 110

• fuzarioza kłosa - 7,5

• bardzo wysokie MTZ

• choroby podstawy źdźbła - 8 • rdza brunatna - 8,5 • rynchosporioza - 7 • pleśń śniegowa - 9 22

legenda: odporność na choroby w skali porównawczej 9°.

Profile for Ampol-Merol

Ampol-Merol Katalog Zboża ozime i Rzepak ozimy 2020