__MAIN_TEXT__

Page 1

Kukurydza Zboża jare

2021

Tabele odmian | Praktyczne porady | Programy i schematy nawożenia


C0 zasiać? Przed takim pytaniem stoi każdy rolnik, który dopiero co zebrał plony i właśnie teraz ma zadecydować o najbliższej przyszłości swojego gospodarstwa. Na szczęście zasiewy ozimin już za nami, więc w zależności od gospodarstwa wiosną do obsiewu pól będzie mniej. W bardzo dobrej sytuacji są Ci z was, którzy uprawiają kukurydzę (czy to na ziarno, czy to na kiszonkę). Czasu na podjęcie decyzji o wyborze odmiany jest stosunkowo dużo (ok. pół roku), ale nie zalecam czekać do ostatniej chwili, bo albo skończy się ciekawa promocja na wczesne zamówienia, albo skończy się dostępna ilość odmiany, którą sobie upatrzyliśmy. W naszej ofercie jak co roku staramy się zamieścić wschodzące gwiazdy – hity najbliższych lat oraz   odmiany, które już zachwycają dotychczasowych klientów i dzięki temu trafiają do nowych, i na nowe pola. Mamy w ofercie odmiany, które można by nazwać „niezatapialnymi” takie jak: MOROCK – idealny na najgorsze gleby, czy SY WELAS – zdobywający swoich zwolenników na wszystkich typach gleb i uprawiany zarówno na ziarno jak i kiszonkę. Mamy też wiele nowości, wśród których należy wymienić: HENLEY czy GALACTUS. Wyróżniają się one wybitną zdrowotnością i bardzo wyrównanymi kolbami, a to gwarantuje rekordowy plon na każdym polu. Jedna z naszych najnowszych odmian – SY ABELARDO, wybitnie ziarnowa, buduje gigantyczny plon również dzięki bardzo dużej MTZ i bardzo dużym kolbom. Oferta nasienna na wiosnę 2021 to też zboża jare. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jęczmień jary OVATION. Jest to odmiana ogólnoużytkowa, w naszym kraju produkowana na paszę, ale np. w Niemczech i Austrii również na cele browarne. Bardzo duży potencjał plonowania (9,5 t z plantacji nasiennej) to zasługa bardzo grubego ziarna ulokowanego na bardzo długich kłosach. Zachęcam do wyboru tej odmiany na swoje pola, bo muszę przyznać, że długo nie widziałem tak dobrej odmiany!

Polecam Nasze Nasiona! Łukasz Winiecki (tak jak Wy też jestem rolnikiem)


Spis treści ...............................4

Demo Farma

Dlaczego kukurydza

.......................6 Nie wszystko kreda, co kredą zwą......9 Tabela odmian kukurydzy..............10 Ochrona kukurydzy.....................14 Program ochrony kukurydzy..........16 mgr inż. Grzegorz Kopeć

Programy nawożenia doglebowego kukurydzy

.............. 20

Schemat nawożenia doglebowego kukurydzy

...............21

Odpowiednie nawożenie kukurydzy to czysty zysk

................ 22 Tabela odmian zbóż jarych............ 30 dr inż. Przemysław Kardasz

Ochrona zbóż jarych przed chorobami

......................... 32

prof. Marek Korbas

Program ochrony wysokoprodukcyjnej pszenicy jarej

.............................37

Program ochrony pszenicy jarej

........................... 38

Program ochrony jęczmienia jarego

...................... 39

Programy nawożenia doglebowego zbóż jarych

.............................. 40

Schemat nawożenia doglebowego zbóż jarych

..............41 Skup płodów rolnych...................70 Oddziały handlowe Ampol-Merol......71


NOWY SEZON 2020/2021

www.demo-farma.pl nowe lokalizacje

Projekt Demo-Farma tworzony jest razem z Rolnikami i dla Rolników To miejsca w różnych lokalizacjach Polski, w których Rolnicy mogą zobaczyć:

efekty rekomendowanych technologii czołowe odmiany zbóż, rzepaku, kukurydzy

Zapraszamy do wirtualnego spaceru

po naszej platformie Nasze lokalizacje: • • • • • • • • • • • •

Niedźwiedź Jądrowice Minikowo Chlebowo Zieleniewo Nieżychowice Sadułki Działdowo Sokoły Zaczopki Sokolniki Łosiów

www.demo-farma.pl


2020

n r o C e d r Tou

E T I TL

y rydz u k u k śród w ą mer Z ka

ER DUC PRO

www.naszenasiona.pl

/naszakukurydza

edź i w dź e i T OR C E N DIR a ław s m NE r o E ł C a i S F ec i M o w a Dem Farm Buko a mo m r De Fa o m De TYLKO N A

www.youtube.com/AmpolMerol-agro


Dlaczego kukurydza?

mgr inż. Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

W płodozmianie kukurydza to cenne źródło powstawania próchnicy. Szczególnie ma to miejsce w uprawie z przeznaczeniem na nasiona, gdzie do gleby wprowadza się znaczną masę resztek pożniwnych.

Po dwu-trzykrotnym przejściu, na danym stanowisku zauważa się podwyższoną żyzność, która bezpośrednio przenosi się na wyższe plony roślin następczych. W glebie substancje organiczne w sposób ciągły podlegają różnym procesom rozkładowym, z czego w konsekwencji tworzy się humus, czyli pożądana próchnica. Stanowi ona jedną z ważniejszych części składowych gleby. Średnio 56% areału w Polsce zawiera poniżej 2% próchnicy, co jest bardzo niepokojące. Z dalszych danych wynika, że wg międzynarodowych konwencji 89% gleb w naszym kraju obejmuje stepowienie z wyraźnymi skutkami suszy co obecnie jest zauważalne. Stąd też prawidłowa agrotechnika - z wykorzystaniem racjonalnego płodozmianu - oparta na wprowadzaniu bogatej masy organicznej jest w stanie zatrzymać proces zubożania naszych gleb.  Obecność samych resztek pożniwnych nie daje rolnikowi gwarancji podwyższania zawartości próchnicy w glebie. Warunkiem jej powstawania jest obecność życia biologicznego, jakim jest prawidłowo rozwijający się  edafon glebowy, w którego skład wchodzą: bakterie, grzyby, glony, nicienie, pierwotniaki, znane nam dżdżownice, larwy, owady itd. Kolektywnie prowadzą one bardzo złożone procesy rozkładu materii organicznej w glebie. 6

Dlaczego kukurydza?

Intensywność rozkładu resztek pożniwnych również zależy od: napowietrzenia gleby, jej wilgotności, temperatury oraz liczebności i aktywności biologicznej organizmów glebowych. Z kolei bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na powyższą aktywność i rozmnażanie jest prawidłowy odczyn gleby, który w sposób nieunikniony z czasem spada.  Szybkość zmian w dużym stopniu zależy od składu mechanicznego, który decyduje o buforowości, co oznacza, że gleby ciężkie zakwaszają się wolniej, lekkie o wiele szybciej. Przyczyną spadku pH gleby jest:  • szybkie wymywanie wapnia, który po intensywnych opadach łatwo się przemieszcza w głąb profilu glebowego; • pobieranie go przez rośliny uprawne jako składnik pokarmowy; • neutralizowanie go przez kwaśne nawozy mineralne czy też wydzielane kwasy korzeniowe. W związku z tym roczny ubytek wapnia kształtuje się na poziomie  od 300 kg CaO  na glebach cięższych  do nawet 700 kg CaO na glebach lżejszych  z jednego  hektara. Przekładając powyższe ilości  na tradycje nawożenia co 4 lata, wynosi on od 1200 kg CaO do 2800 kg CaO – wapnia reaktywnego, co stanowi od 3 ton do 7 ton na hektar masy dobrego, pylistego  nawozu wapniowego. Niedobór wapnia, a w konsekwencji  spadek pH gleby w znacznym stopniu ogranicza rozwój życia biologicznego i prowadzi to do powolnego rozkładu resztek pożniwnych. Tak też pozostawiając substancje organiczne na polu, musimy zadbać o właściwy odczyn gleby, który powinien być obojętny z tendencją do lekko kwaśnego na glebach lżejszych.


Według Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wapnowanie  ścierniska po kukurydzy uwalnia więcej kwasów huminowych niż nawozy azotowe na co wskazują wyniki zawarte w poniższej tabeli: Saletra amonowa

Siarczan amonu

CaCO3

145 kg N ha-1

145 kg N ha-1

1500 kg ha-1

+0,44 t

+0,08 t

+1,14 t

Kukurydza to roślina produkująca olbrzymią biomasę średnio około 70-90 ton. Jej wymagania pokarmowe na wapń są wyjątkowo wysokie. Do wyprodukowania 1 tony zielonej masy zużywa 2 kg CaO, zatem przy plonie 70 t/ha pobiera 140 kg CaO, a przy 90 t/ha aż 180 kg CaO.    Kukurydza bez względu na kierunek użytkowania jest rośliną o wyjątkowo dużych wymaganiach pokarmowych, które należy pokryć wysokim poziomem nawożenia mineralnego z wykorzystaniem produktów o najwyż-

Tak też dla prawidłowego rozkładu materii  niezbędne jest wapnowanie, ale należy wyraźnie zaznaczyć, że w tym celu należy wykorzystać nawozy o najwyższej rozpływalności, bezpieczne dla życia biologicznego i wprowadzające znaczne ilości dostępnego wapnia dla roślin. Kolejnym mało docenianym aspektem jest znaczenie wapnia w odżywianiu się roślin.

szej rozpuszczalności czy rozpływalności w wodzie, co dotyczy nawozów wapniowych.   W tym celu  pod  kukurydzę należy zastosować  nawozy wapniowe wykazujące najwyższą reaktywność jak: Omya Calciprill 110, Granukal - wapna kredowe granulowane lub dobrze zmielone wapna sypkie: węglanowe Morawica i węglanowe z magnezem Radkowice. 

Tab. 1 Skład i właściwości nawozów wapniowych:

Nazwa nawozu

Skład chemiczny %

Opakowania

Dawka t/ha

Właściwości nawozu

0,5-1,5

100% nawóz powstały z kredy o bardzo wysokiej reaktywności. Wilgotność nawozu poniżej 2%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Omya Calciprill 110

91% CaCO3 = 52% CaO 2% MgCO3

Granukal

90% CaCO3 = 50% CaO 5% MgO

luz

0,6-1,5

100% nawóz powstały z kredy o bardzo wysokiej reaktywności. Wilgotność nawozu do 9%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych na terenie Niemiec.

Wapno węglanowe Morawica

94% CaCO3 = 53% CaO

luz

2,0-4,0

Wysokie rozdrobnienie i duża aktywność odkwaszania, bardzo dobra jakość produktu. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Wapno węglanowe z magnezem Radkowice

min. 45% CaO + MgO w tym min. 15 MgO

luz

2,0-6,0

Nawóz zawiera dodatkowo magnez, wysokie rozdrobnienie, dobre właściwości rozsiewające. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

big-bag

Dlaczego kukurydza?

7


Przed talerzowaniem Sypkie nawozy wapniowe jesienią należy dokładnie wymieszać z glebą, wykonując talerzowanie, którego celem będzie: • rozdrobnienie części łodyg i korzeni, • wymieszanie ich z glebą i nawozem wapniowym, • napowietrzenie, • zniszczenie rosnących chwastów. Natomiast nawozy granulowane takie jak Omya Calciprill czy Granukal (tab. 1) powstałe w całości z kredy można zastosować w każdym okresie agrotechnicznym i pod wszystkie rośliny uprawne, użytki zielone, sady, warzywa itp.   Omya Calciprill 110 i Granukal to czysta zgranulowana kreda (odmiana 06a lub 07a) o doskonałej rozpływalności rozpuszczalności i najwyższej, rzeczywistej reaktywności (stąd też skutecznie działają nawet przy niższych dawkach 0,5-0,6 t/ha). Ich ciężar właściwy to około 1,8 kg na 1 litr, co oznacza, że są nawozami ciężkimi i można je stosować również na pola o szerokich ścieżkach powyżej 30 m. Nawóz dostępny jest w opakowaniach big bag, co znacznie ułatwia jego przechowywanie, załadunek, rozładunek i transport.

Po talerzowaniu Mówiąc prosto: jeśli ktoś nie wykonał wapnowania z różnych przyczyn, a miał taką potrzebę, to nawozy wapniowe Omya Calciprill 110 i Granukal stają się idealnym rozwiązaniem dla wprowadzenia składnika pokarmowego, jakim jest wapń, utrzymania pH gleby lub jego podwyższenia. Pamiętajmy, że niedobór wapnia dla roślin uprawnych przy niskim pH gleby szczególnie uwidacznia się np. w okresie intensywnego, wiosennego wzrostu, tworzenia się kolb, łuszczyn i nasion. W skrajnych przypadkach przebiega on  w  sposób bardzo widoczny - typowy, co daje rolnikowi możliwość prawidłowego zareagowania, ale często zachodzi morfologicznie niezauważalnie, zaniżając plon i pogarszając jego jakość, np. w rzepaku: w okresie wegetacji dobrze zawiązują i wypełniają się łuszczyny, ale z niedoboru wapnia są nietrwałe i łatwo się osypują przed i w czasie zbioru. Ominięte wapnowanie lub wykonane zbyt późno nawozami o niskiej reaktywności, zmniejsza efektywność nawożenia innymi składnikami pokarmowymi, co dalej osłabia wzrost roślin uprawnych. Zatem mając możliwość wyboru, stosujmy dobre wapna granulowane, gdyż dają nam większą swobodę w planowaniu prac polowych przy zachowaniu wysokiej skuteczności nawożenia. Właściwa agrotechnika  i przemyślany dobór  nawozów wapniowych w znacznym stopniu może wpłynąć na zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, poprawę jej właściwości biologicznych, mechanicznych, sorpcyjnych i fizycznych. 

Kolejnym atutem tych nawozów jest możliwość ich precyzyjnego rozsiewania siewnikami do typowych nawozów granulowanych. Dodatkowo są to idealne produkty dla gospodarstw, które stosują system nawożenia GPS, gdyż dzięki takim nawozom można osiągnąć wyraźne ujednolicenie zróżnicowanego pH na polach i równego plonowania w jego obrębie. 8

Dlaczego kukurydza?

Analiza ekonomiczna jednoznacznie wskazuje, że nakłady poniesione na właściwe nawożenie wapniowe z wykorzystaniem dobrych nawozów  podpartych  atestem  są niewspółmierne do długo osiągalnych korzyści  powstałych w produkcji roślinnej.

Ten i inne artykuły naszych Ekspertów znajdziesz na: www.ampol-merol.pl/blog


Nie wszystko kreda, co kredą zwą

Omya Sp. z o.o.

Na rynku spotykamy wiele nawozów wapniowych o różnym składzie i właściwościach. Sprzedający prześcigają się w ofertach, a rolnikom coraz trudniej przebrnąć przez gąszcz informacji. Nie od dziś wiadomo, że różnice między nawozami wapniowymi mogą być znaczące, a efekty widoczne często dopiero za kilka lub kilkanaście lat, o ile w ogóle się pokażą. Najbardziej poszukiwane, ze względu na nieinwazyjne działanie, są produkty węglanowe. W obrębie tej grupy spotykamy twarde skały, jak też formy miękkie dające szybki efekt na polu. Do najbardziej miękkich, bo najmłodszych form węglanu wapnia, zdecydowanie należy kreda. Nazwa ta określa zarówno okres, w którym powstało złoże, jak również informuje o strukturze budowy cząsteczek wapnia. Budowa amorficzna, określana często porowatą, jest wyróżnikiem świadczącym o jakości nawozu, szybkości działania, a tym samym i efektów ekonomicznych odkwaszania gleb. Określenie „kreda” stało się synonimem jakości nawozu ze względu na jej wręcz lecznicze działania na glebę. Przypisanie tak wielu pozytywnych cech zaowocowało tym, iż na rynku znalazło się wiele produktów „kredą” nazywanych, niemających wspólnego pochodzenia naturalnego, a na pewno niecharakteryzujących się amorficzną budową cząsteczek. Informacja ta jest o tyle istotna, że budowa porowata daje nieporównywalnie większą powierzchnię styku wapnia z roztworem glebowym, a tym samym przyspieszone działanie w stosunku do silnie zmineralizowanej skały wapiennej. Rolnik, widząc kredy: pastewne, techniczne, rolnicze, jurajskie i inne wymyślone nazwy, nie potrafi ocenić przydatności nawozu do szybkiego, a zarazem bezpiecznego regulowania odczynu gleby. Z pomocą w tej sytuacji przychodzi ustawodawca. Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 8 września 2010 r. jednoznacznie pokazuje, które odmiany nawozów wapniowych pochodzą z przerobu skał wapiennych, a które są pochodzenia naturalnego - kopaliny. Producent ma obowiązek podać typ wapna nawozowego i jego odmianę, a tym samym odkryć tajemnicę, z jakiego źródła pochodzi nawóz. Informacja ta musi być umieszczona w sposób czytelny na opakowaniu i w dokumentach.

Budowa amorficzna, porowata cząsteczki kredy odmiany 06a, 07a.

Na podstawie odmiany dowiemy się, czy jest to nawóz z przerobu skał wapiennych (odmiana 04, 05) - twardych, mielonych, nie porowatych, czy tak poszukiwana przez rolników kreda suszona (06a, 07a), określona w ustawie jako „wapno kredowe” - amorficzna, porowata, miękka i najłatwiej rozpuszczalna struktura (kopalina pochodzenia naturalnego). Jak widać, wystarczy przeczytać typ i numer odmiany, by otrzymać istotne z rolniczego punktu widzenia informacje. Podobną odpowiedź daje Rozporządzenie Unii Europejskiej 2003/2003, wg którego kreda jest określona jak następuje: „G. Środki wapnujące, G1. Wapń naturalny, 5a) kreda standardowa lub 5b) kreda rozdrobniona”. Przy okazji warto zwrócić uwagę, czego należy wymagać od dystrybutora lub producenta nawozu, aby być pewnym, że decydujemy sie na zakup dokładnie tego nawozu, na którym nam zależy: • wszelkie możliwe badania i atesty z akredytowanych laboratoriów (np. SChR, IUNG), • badania powinny zawierać zawartość CaO lub CaO + MgO (dolomity) w masie nawozu, • oraz wyżej wspomniane: typ i odmianę nawozu na dokumentach i opakowaniach, • reaktywność. I tu uwaga: kreda w glebie ma reaktywność bliską 100% lub 100% w kwasie cytrynowym. Reaktywność w słabym kwasie cytrynowym odzwierciedla prawdziwą reaktywność nawozu wapniowego w glebie. Jeżeli reaktywność nawozu jest niższa, to znaczy, że będzie on reaktywny na niższym poziomie, a zatem mniej skuteczny. 9


Tabela odmian kukurydzy

Odmiana

HENLEY

DRIM

ARMILLA

AMELLO

SY WELAS

Limagrain Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

IGP Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

FAO

230

220

230

230

230-240

Typ odmiany

SC

TC

TC

SC

SC

flint/dent

flint/dent

flint flint/dent

flint flint/dent

flint/dent

ziarno/kiszonka

wczesne ziarno/ kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno

ziarno/kiszonka

Wigor wiosenny

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

doskonały

bardzo dobry

Wysokość roślin

wysokie

wysokie

średnie

średnie

wysokie

Wymagania glebowe

toleruje mozaiki glebowe

wszystkie typy gleb

średnie i słabsze

średnie

wszystkie typy gleb

Zalecana obsada (tys. szt./ha)

75-85

85-95

80-90

80-85

75-90

Pojemność opakowania (tys. ziaren)

50

50

50

50

50

Cechy szczególne

Doskonale sprawdza się zwłaszcza na ziarno. Odmiana posiada bardzo dobry wigor wiosenny. Osiąga rekordowy plon ziarna w grupie odmian wczesnych. Idealnie nadaje się do każdych warunków glebowych.

Bardzo dobrze adaptuje się do zmiennych warunków glebowych. Równomiernie plonuje nawet w warunkach suszy dzięki w pełni zaziarnionej kolbie.

Odmiana o wybitnej odporności na łamanie się. Ziarno cechuje się niską wilgotnością w trakcie zbioru, a wysoki plon uzyskuje się dzięki dużej powtarzalności kolb. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Najnowsza odmiana kukurydzy z firmy Syngenta. Okrzyknięta hitem wśród niemieckich rolników. Rewelacyjne wyniki w użytkowaniu na ziarno, jak i kiszonkę. W badaniach COBORU 2016 uzyskała najlepsze wyniki w swojej grupie wczesności.

Hodowca/ dystrybutor

Typ ziarna

Kierunek użytkowania

Legenda: 10

Możliwość uprawy na glebach wolniej nagrzewających się wiosną. Roślina typu Stay Green.

SC - mieszaniec pojedynczy, TC - mieszaniec trójliniowy

Tabela odmian kukurydzy


SL MAGELLO

MOROCK

GALACTUS

CODIGIP

ABELARDO

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

IGP Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

250

230

230-240

260

220-230

SC

TC

SC

SC

SC

semi dent

flint

flint

flint flint/dent

flint

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno

ziarno/kiszonka

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

wybitny

bardzo dobry

wysokie

wysokie

wysokie

średnie do wysokie

wysokie

średnie, dobre

słabe, średnie

wszystkie typy gleb

słabe gleby

średnie

70-95

70-80

80-90

83-93

80-85

50

50

50

50

50

Odmiana uniwersalna na ziarno i kiszonkę, wysoki plon ziarna, wysoka energetyczność kiszonki, bardzo dobry wigor wiosenny, wysoka odporność na głownię guzowatą.

Bardzo duży plon ziarna i wysoka zawartość skrobi w ziarnie - 9 wg badań BSA, Niemcy. Kolba fix w pełni wypełniona, rewelacyjna zdrowotność i odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą, odmiana o podwójnym użytkowaniu - na ziarno i kiszonkę.

Lider plonowania na słabych glebach (w suchych latach o tonę ziarna/ha więcej od innych odmian z tej samej grupy wczesności). Imponujące kolby po 22 rzędy, a ilość ziaren w rzędzie do 44. Bardzo dobra tolerancja na suszę potwierdzona w latach 2018 i 2019.

Doskonała odmiana ziarnowa o wysokiej MTZ i drobnej osadce. Wykazuje bardzo dużą odporność na fuzariozę kolb. Kolby typu fix łatwe w omłocie i zawsze w pełni zaziarnione niezależnie od warunków.

Odmiana uniwersalna na ziarno i kiszonkę. Roślina wysoka, o bardzo dobrym ulistnieniu, dobra zdrowotność, dobry wigor wiosenny i stabilny poziom plonowania.

Tabela odmian kukurydzy

11


NOWOŚĆ!

Tylko w Ampol-Merol

Potwierdzone: Badania BSA / Niemcy

Producent:

• Najlepiej rokująca odmiana 2019 r. • Znakomite ziarno w typie flint • Wysoka tolerancja na chłody wiosenne • Bardzo dobra odporność na Fusarium • Bardzo duży plon ziarna • Kolba fix w pełni wypełniona • Odmiana o podwójnym użytkowaniu na ziarno i kiszonkę • Roślina kompaktowa - bardzo dobra wymłacalność • Odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą • Potwierdzona tolerancja na złe warunki pogodowe w suche lata Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Henley

KUKURYDZA

ZNAKOMITA W KAŻDYCH WARUNKACH

HENLEY [FAO 230] · mieszaniec SC · ziarno flint / dent · kolba typu FLEX • Rekordowe plonowanie w grupie odmian średniowczesnych • Bardzo dobry wigor wiosenny - szybko startuje! • Idealny w każdych warunkach glebowych • Doskonały na ziarno i kiszonkę

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Fiołek polny

Włośnice

Perz właściwy

Chwastnica jednostronna

Dawka na 1 ha

Preparat/ mieszanki

Substancja aktywna

Ilość substancji aktywnych ml/g/%

Ochrona kukurydzy

HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE Lumax® 537,5 SE

terbutyloazyna + mezotrion + S-metolachlor

185,5 + 37,5 + 312,5

3,5-4 l

Adengo® 315 SC

tienkarbazon metylu + izoksaflutol

90 + 225

0,33-0,44 l

1l

Nikosulfuron 6 OD

nikosulfuron

60

0,5-0,75 l

foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu

31,5 + 1 + 10

1,25-1,5 l

Mocarz® 75 WG

tritosulfuron + dikamba

250 + 500

0,2 kg

Zeagran® 340 SE

bromoksynil + terbutylazyna

90 + 250

1,6-2 l

Preparat

Substancja aktywna

Maister® Power 42,5 OD

OCHRONA INSEKTYCYDOWA

Karate Zeon® 050 CS

Legenda: 14

lambdacyhalotryna 50

średnio wrażliwe

Ochrona kukurydzy

ADIUWANT DOGLEBOWY

Inger™

0,1-0,2 l/ha

wrażliwe

Dawka na 1 ha

40

Substancja aktywna

nikosulfuron

Mszyce

Nikosulfuron 040 OD

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa

1 + 1,5 l

Omacnica prosowianka

40 + 100

Ploniarka zbożówka

nikosulfuron + mezotrion

Dawka na 1 ha

Nikosulfuron 040 OD + Barracuda

Preparat

HERBICYDY POWSCHODOWE

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l/ha


Bodziszek drobny

Samosiewy rzepaku

Tobołki polne

Tasznik pospolity

Szarłat szorstki

Rumianowate

Rdest

Przytulia czepna

Przetacznik

Komosa biała

Jasnota

Gwiazdnica pospolita

HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE

HERBICYDY POWSCHODOWE

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ochrona kukurydzy

15


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

adiuwant

herbicydy

insektycydy

fungicydy

Legenda:

siew

1 liść

2 liście

Inger™ 0,5 l/ha

Lumax® 537,5 SE 3,5-4,0 l/ha

3 liście

6 liści

Maister Power® 42,5 OD 1,25-1,5 l/ha

7 liści

Nikosulfuron 040 OD 1,0 l/ha Barracuda 0,75-1,0 l/ha

8 liści

Karate Zeon® 050 CS 0,1-0,2 l/ha

wyrzucanie wiechy

Program ochrony kukurydzy


ZWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ HERBICYDU NOWOCZESNY ADIUWANT DOGLEBOWY poprawia skuteczność chwastobójczą herbicydów, zwięszając koncentrację herbicydu w wierzchniej warstwie gleby obniża ryzyko fitotoksyczności herbicydów doglebowych zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar)

Stosowanie: kukurydza, rzepak, ziemniak, zboża, rośliny motylkowe grubonasienne (strączkowe), warzywa

Dawka:

0,5 l/ha

Środek stosować zawsze zgodnie z etykietą, instrukcją stosowania zamieszczoną na opakowaniu.

Producent WyłącznyWyłączny dystrybutor: dystrybutor

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Programy nawożenia doglebowego kukurydzy Kukurydza ma bardzo duże wymagania pokarmowe, co wiąże się z wysokimi potrzebami nawozowymi. W szczególności należy pamiętać o bardzo łatwo dostępnych formach fosforu, który jest szczególnie ważny w okresie wiosennej wegetacji roślin. Podstawowym źródłem składników pokarmowych jest prawidłowo dobrane nawożenie. Niewłaściwa technologia nawożenia może skutkować znacznym obniżeniem plonu. Tylko nawozy najwyższej jakości pozwolą uzyskać zaplanowany plon i w pełni spełnią Państwa oczekiwania. Dla prawidłowego ustalenia dawek nawożenia P i K ważne jest aktualne badanie zasobności gleby oraz uregulowanie pH gleby.

Tabela 1. Wykaz zalecanych nawozów stosowanych w uprawie kukurydzy Nazwa

Składniki pokarmowe

Producent

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Na2O

Mikro

Pulgran , Pulrea , Mocznik.pl

Grupa Azoty SA

46

-

-

-

-

-

-

-

RSM®

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

-

-

-

RSM® S

Grupa Azoty SA

26

-

-

-

7,5

-

-

-

Saletrosan® 26 plus

Grupa Azoty SA

26

-

-

-

32,5

-

-

-

Yara Poland Sp. z o.o.

27

-

-

4

-

7

-

-

Polidap®

Grupa Azoty SA

18

46

-

-

-

-

-

-

Polifoska® Krzem

Grupa Azoty SA

6

12

34

-

10

-

-

0,5 Si

Polifoska 6

Grupa Azoty SA

6

20

30

-

7

-

-

-

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

-

-

25

50

-

-

-

Yara Poland Sp. z o.o.

-

15

30

-

10,5

7

-

0,5 Zn

MacroSpeed® TIGER

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

7

18

28

-

5

-

-

-

MacroSpeed® POWER 20 S

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

12

15

21

-

20

-

-

-

Agravita® Starter

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

13

32

-

4

10

-

-

2 Zn

K+S Kali GmbH

-

-

40

6

12

-

4

-

®

®

YaraBela™ Nitromag (Extran 27)

MacroSpeed® GREEN MacroSpeed® PERFECT

Korn-Kali®

Tabela 2. Nawozy wapniowe Skład chemiczny %

Nazwa

Opakowania

Dawka t/ha

Właściwości nawozu

Nawozy wapniowe granulowane - przedsiewne i pogłówne Omya Calciprill 110

91% CaCO3 = 52% CaO 2% MgCO3

big-bag

0,5-1,5

100% nawóz powstały z kredy o bardzo wysokiej reaktywności. Wilgotność nawozu poniżej 2%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Granukal

80% CaCO3 = 45% CaO 5% MgO

big-bag, luz

0,6-1,5

100% nawóz powstały z kredy o bardzo wysokiej reaktywności. Wilgotność nawozu do 9%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych na terenie Niemiec.

Wapniak Nawozowy Granulowany

96% CaCO3 = 54% CaO

big-bag

1-2

Nawóz powstał z wysokowartościowych skał wapiennych. Wykazuje bardzo wysoką reaktywność 98%. Doskonała granula do wysiewu w terminie przedsiewnym i pogłównym.

Nawozy wapniowe - przedsiewne Wapno węglanowe Morawica

94% CaCO3 = 53% CaO

luz

2,0-4,0

Wysokie rozdrobnienie i duża aktywność odkwaszania, bardzo dobra jakość produktu. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Wapno węglanowe z magnezem Radkowice

min. 45% CaO + MgO w tym min. 15 MgO

luz

2,0-6,0

Nawóz zawiera dodatkowo magnez, wysokie rozdrobnienie, dobre właściwości rozsiewające. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

20

Programy nawożenia doglebowego kukurydzy


4

3

2

1

0,35 t/ha 0,15 t/ha

MacroSpeed® PERFECT

0,25 t/ha

Pulrea®

0,15 t/ha

MacroSpeed® GREEN

0,3 t/ha

0,5 t/ha Agravita® Starter

0,3 t/ha

RSM®

MacroSpeed® TIGER 4:12:32

20-30 kg/ha

RSM®

0,1 t/ha

Pulgran®

MacroSpeed® GREEN

0,25 t/ha

0,2 t/ha

Polidap®

Saletrosan® 26

0,3 t/ha

Korn-Kali® 0,4 t/ha ZAKsan™ 0,25 t/ha

0,15 t/ha

MacroSpeed® GREEN

Polifoska® Krzem

20-30 kg/ha

4-5 liści

Agravita® Starter

2-3 liście

0,5-0,6 t/ha 0,25 t/ha

przedsiewny

siew współrzędny

YaraBela™ Nitromag (Extran 27)

kiełkowanie

0,25 t/ha

Pulan®

MacroSpeed® PERFECT

Nawozy wapniowe przedsiewne i pogłówne (granulowane) - Tabela 2 (str. 20)

Schemat nawożenia doglebowego kukurydzy Bilans składników pokarmowych [kg/ha]

N - 194 P - 75 K - 150 S - 52 Mg - 38 +Zn

N - 198 P - 69 K - 160 S - 40-50 +Zn

N - 196 P - 92 K - 160 S - 36 Mg - 49

N - 212-218 P - 60-72 K - 170-204 S - 50 Mg - 48 +Zn

termin wysiewu

Notatki:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................


Odpowiednio nawożona kukurydza to czysty zysk

dr inż. Przemysław Kardasz Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze IOR-PIB Poznań

Kukurydza jest rośliną charakteryzującą się wysoką produkcją biomasy, która koncentruje duże ilości składników pokarmowych. Odpowiednio nawożona wyda wysoki plon o dobrych parametrach jakościowych. Dlatego warto zainwestować w produkty, które pozwolą osiągnąć założony cel. Kukurydza zaliczana jest do roślin, które do wydania wysokiego plonu muszą z gleby pobrać duże ilości składników pokarmowych. Składniki te nie tylko wpływają na ilość plonu, ale także na jego jakość. Od ich dostępności w dużej mierze zależy jakość ziarna i paszy. Dlatego, układając plan nawozowy, należy uwzględnić zasobność gleby oraz wymagania pokarmowe kukurydzy. Przygotowując plan nawozowy, należy pamiętać zarówno o makro, jak i  mikroelementach. Kukurydza do wydania 1 tony ziarna i  odpowiedniej ilości słomy średnio pobiera z gleby następującą ilość makroelementów: 20-30 kg N, 8-10 kg P2O5, 22-32 kg K20, 4-6 kg MgO, 3-4 kg S i 2 kg CaO. Nie mniej ważne są mikroelementy, które kukurydza również w zróżnicowanym stopniu pobiera. Do wydania 1 tony ziarna i odpowiedniej ilości słomy średnio pobiera: 200-250 g Fe, 40-60 g Zn, 20-30 g B, 10-12 g Cu, 35-40 g Mn, 1 g Mo. Stosując nawozy, należy ich dawki dostosować do zasobności gleby, zapewniając tym samym ich odpowiednią ilość niezbędną dla rośliny uprawnej. Bardzo ważne, aby stawiać na nawozy sprawdzone, zapewniające roślinom odpowiednią ilość dostępnych składników odżywczych.

Wieloskładnikowe przedsiewnie Przystępując do przedsiewnego nawożenia kukurydzy, należy bezwzględnie pamiętać, że jest ona rośliną o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych. Układając plan nawozowy, należy sprawdzić wymagania kukurydzy i zasobność gleby, aby roślinie żadnych składników nie zabrakło. Celem stosowania nawozów wieloskładnikowych jest dostarczenie roślinie przede wszystkim potasu i fosforu. 22

Odpowiednio nawożona kukurydza to czysty zysk

Potas, potrzebny kukurydzy przez cały okres wegetacji, odpowiada za gospodarkę wodną i azotową rośliny. Odpowiednia ilość tego pierwiastka sprawia, że roślina lepiej gospodaruje wodą, a tym samym lepiej znosi okresowe jej braki. Ponadto roślina efektywniej pobiera i przetwarza azot w plon ziarna. Fosfor potrzebny jest roślinie głównie w początkowych fazach rozwojowych, istotnie wpływając na intensywność jej wzrostu. Następnie składnik ten potrzebny jest kukurydzy w okresie kwitnienia. Wybierając nawóz wieloskładnikowy, należy postawić na sprawdzony, aby znajdujące się w nim składniki odżywcze były w jak największym stopniu dostępne dla kukurydzy i to już od samego początku wzrostu i rozwoju. Na rynku jest wiele nawozów dedykowanych dla kukurydzy. Przed zakupem warto zapoznać się z danym produktem, aby dostosować jego skład do aktualnych potrzeb nawozowych kukurydzy. Nawóz MacroSpeed® PERFECT PK (Ca,S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5% jest jednym z ważniejszych wieloskładnikowych nawozów mineralnych. Zawiera on wysoką koncentrację składników pokarmowych bardzo dobrze rozpuszczalnych w środowisku glebowym. Sprawia to, że składniki w nim zawarte są szybko dostępne dla kukurydzy. Ważną cechą tego nawozu jest obecność łatwo przyswajalnego fosforu oraz wzbogacenie go w cynk, wapń i siarkę. Nawożąc kukurydzę wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi, można wykorzystać Polifoski, które są nawozami z wieloletnią tradycją. Na  rynku obecne są od blisko 50 lat. Ta sprawdzona marka bardzo dobrze nadaje się do nawożenia kukurydzy.


fot. odmiana Galactus, Demo Farma Zamęcin 15.09.2020 r. www.demo-farma.pl

W zależności od zasobności gleby oraz jej jakości można wybrać jeden z następujących nawozów: Polifoska® 6, Polifoska® 8, Polifoska® Krzem. Stawiając na Polifoskę® Krzem, należy pamiętać, że jest ona dedykowana głównie na stanowiska ubogie w potas, gdzie nawożenie organiczne jest silnie ograniczone. Natomiast w sytuacji, gdy nawożenie organiczne nie jest pomijane, a stosunki fosforu do potasu są zbliżone, zalecana jest Polifoska® 8. Łatwo dostępne dla roślin formy fosforu i potasu sprawiają, że kukurydza nie cierpi na niedobory tych składników.

Azot przedsiewnie W polskim rolnictwie przedsiewne nawożenie kukurydzy azotem jest ważnym elementem produkcji. Azot jest najważniejszym składnikiem plonotwórczym, dlatego nawożenia tym składnikiem nie wolno lekceważyć. Przystępując do nawożenia azotem, należy ustalić dawkę, jaka powinna zostać dostarczona roślinom, aby plon był odpowiedni. Przyjmuje się, że dawka nawozu mineralnego zależy od dwóch czynników: zapotrzebowania rośliny, pokrycia zapotrzebowania przez azot glebowy pochodzący głównie z mineralizacji materii organicznej oraz zastosowanych nawozów organicznych. Do ustalenia dawki azotu przydatny jest następujący wzór:

Nn = (PxPj) – Nmin gdzie: • • • •

Nn – dawka nawozowa azotu [kg/ha]; P – zakładany plon ziarna [t/ha]; Pj – pobranie jednostkowe azotu [kg N/1 tonę ziarna i słomy]; Nmin – azot mineralny [kg/ha].

Korzystając z powyższego wzoru, należy pamiętać, że pobranie jednostkowe azotu jest silnie zróżnicowane i wynosi od 20–30 kg N/1 tonę ziarna + słomę. Wartość ta zależy od kilku elementów, które należy uwzględnić, aby dawka nawozu była odpowiednia.

Jednym z ważniejszych elementów jest stanowisko. Należy przyjąć, że na glebach żyznych pobranie jednostkowe jest niższe. Podczas oznaczania azotu mineralnego należy pamiętać, że otrzymaną wartość na glebach żyznych można przemnożyć przez współczynnik 1,5. Związane jest to z tym, że składnik ten najsilniej uwalniany jest od czerwca do sierpnia, gdy jest największe zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe. Chcąc dobrze nawozić kukurydzę azotem, należy postawić na dobry, a zarazem sprawdzony nawóz oraz określić termin stosowania. Standardowo zaleca się stosowanie azotu w dwóch dawkach. Pierwsza dawka, stosowana przedsiewnie, powinna stanowić od 50 do 70% całego zapotrzebowania na azot. Na glebach lżejszych powinna ona być mniejsza. Wybierając nawóz do przedsiewnego nawożenia kukurydzy, należy pamiętać, że oprócz dobrej rozpuszczalności powinien wykazywać możliwość przemieszczania się do strefy korzeniowej. Wielu rolników do przedsiewnego dostarczenia roślinie azotu wybiera saletrzak, który w dużej mierze determinuje ilość otrzymanego plonu. Dobrym saletrzakiem jest Canwil z magnezem 27 N – uniwersalny nawóz azotowy, który poza azotem dostarcza kukurydzy magnez, bardzo ważny pierwiastek wpływający na wzrost i rozwój rośliny. Ponadto pierwiastek ten korzystnie wpływa na przemianę materii. Wchodzący w skład nawozu Canwil wapń pozytywnie wpływa na odczyn gleby, a także poprawia jej stosunki wodno-powietrzne. Saletrosan® 26 to azotowy nawóz, który przedsiewnie można stosować pod kukurydzę. Zawiera 26% azotu w dwóch formach: amonowej (19%), saletrzanowej (7%). Cennym składnikiem tego nawozu jest siarka (13%) w formie siarczanu, dobrze rozpuszczalnego w wodzie. Zaksan® 33 to typowy nawóz azotowy, zawierający 33% azotu. Połowę (16%) stanowi azot w formie amonowej (wolniej działającej), drugą połowę stanowi azot w formie azotanowej (szybko działającej).

Odpowiednio nawożona kukurydza to czysty zysk

23


Należy pamiętać, że nawóz ten powinien być wymieszany z glebą. RSM® i RSM® S to azotowy nawóz coraz częściej stosowany na polskich polach. Ten wysokoskoncentrowany nawóz dostępny jest w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Nawóz ten zawiera wszystkie dostępne na rynku formy azotu: azotanową, amonową oraz amidową. Przedsiewna aplikacja RSM-u pozwala na równomierne rozprowadzenie nawozu. RSM® to skuteczny nawóz w okresach suszy, co jest bardzo istotne, gdyż często w okresie wzrostu i rozwoju kukurydzy występują niedobory wody.

fot. odmiana Henley, Demo Farma Zamęcin 15.09.2020 r. www.demo-farma.pl

Azot pogłównie Druga dawka azotu powinna wynosić od 30 do 50% ogólnej dawki azotu. Ważne, aby pogłównie kukurydzę nawozić do fazy 4-6 liści (14-16 wg BBCH). Nie wolno nawożenia opóźniać, gdyż intensywne pobieranie składników pokarmowych, w tym również azotu, rozpoczyna się od fazy 6-8 liści (16-18 wg BBCH) i trwa aż do końca fazy kwitnienia. Dlatego tak ważne jest, aby rosnąca kukurydza miała odpowiedną ilość składników pokarmowych. Do nawożenia pogłównego dedykowanych jest wiele nawozów, wśród których kilka zasługuje na szczególną uwagę. Pulrea ® to jeden z nawozów nadających się do pogłównego nawożenia kukurydzy. Nawóz ten charakteryzuje się wysoką koncentracją azotu w formie amidowej. Dzięki tej formie długo działa, dostarczając roślinie uprawnej azotu przez dłuższy czas. Nawóz ten można stosować praktycznie na wszystkich glebach z wyjątkiem gleb kwaśnych, zasadowych lub gdy były one świeżo zwapnowane. Pulgran® jest nawozem w dużej mierze dedykowanym dla producentów kukurydzy, którzy stawiają na innowacje – choć nie tylko. Nawóz Pulgran® zawiera 46% azotu w formie amidowej. Charakteryzuje się większą granulacją, co umożliwia łączne mieszanie z nawozami o podobnej granulacji i gęstości nasypowej. Można go stosować na większości gleb z wyjątkiem kwaśnych, zasadowych i świeżo zwapnowanych.

MacroSpeed® GREEN MgO 25%, SO3 50%

Granulowany nawóz magnezowo-siarkowy, zawierający łatwo dostępną siarkę. Siarka i magnez w tym nawozie dostarczane są roślinom niezależnie od pH gleby oraz są w pełni rozpuszczalne. Nawóz ten można swobodnie mieszać z innymi nawozami granulowanymi. Magnez i siarka są często pomijane w nawożeniu kukurydzy, gdyż uważa się, że kukurydza charakteryzuje się małymi wymaganiami pod względem tych dwóch makroskładników.

24

Odpowiednio nawożona kukurydza to czysty zysk

Są one niezbędne do efektywnego wykorzystania azotu. Należy pamiętać, że kukurydza do wyprodukowania 1 tony ziarna + słomy musi pobrać ok. 4-6 kg MgO oraz 3-4 kg S. Dlatego należy je dostarczyć w formie dobrego, sprawdzonego nawozu. Dobra jakość nawozu sprawia, że znajdujące się w nim składniki całkowicie się rozpuszczą, będą w pełni i szybko dostępne dla rośliny uprawnej. Świetnym tego przykładem jest właśnie MacroSpeed® GREEN.


MacroSpeed

®

MacroSpeed® seria najwyższej jakości granulowanych nawozów doglebowych

Nowy wymiar nawożenia mineralnego

Wysoka koncentracja składników

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie

Łatwa przyswajalność składników

CALDENA sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland T: +48 55 615 16 11

Wyrównana granulacja

Równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul

Infolinia CALDENA® 800 100 000 www.caldena.com


Agravita® Starter NPK (MgO,SO3) 13-32-5 (2-7,5) + wysoka zawartość cynku – 2% Azot całkowity (N) Azot amonowy (N-NH4) Azot amidowy (N-NH2) Pięciotlenek fosforu (P2O5) Tlenek potasu (K2O) Tlenek magnezu (MgO) Trójtlenek siarki (SO3) Cynk (Zn)

13% m/m 7% m/m 6% m/m 32% m/m 5% m/m 2% m/m 7,5% m/m 2% m/m

| | | | | | | |

130 g/kg 70 g/kg 60 g/kg 320 g/kg 50 g/kg 20 g/kg 75 g/kg 20 g/kg

Nawóz startowy w postaci mikrogranulatu do aplikatorów siewnikowych

Na dobry start! 6 x TAK dla Agravita® Starter w uprawie kukurydzy Zapewnia dostępność fosforu niezależnie od pH gleby

Poprawia wigor i przyspiesza początkowy wzrost roślin

Wspomaga kiełkowanie i wyrównuje wschody kukurydzy

Łagodzi skutki opóźnionych siewów

Stymuluje wzrost systemu korzeniowego

Zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury

Technologia ROOT BOOSTER – fosfor zawsze dostępny Nowoczesna technologia ROOT BOOSTER zapobiega stratom i zapewnia wielokrotnie wyższą efektywność wykorzystania fosforu, niezależnie od pH gleby.

Agravita® Starter z technologią ROOT BOOSTER cechuje się wysoką koncentracją fosforu i cynku, czyli najważniejszych pierwiastków w pierwszych fazach wzrostu kukurydzy.

Mikrogranulat o średnicy 0,7-1,5 mm

Łatwa rozpuszczalność i szybka dostępność składników dla roślin

Wyprodukowany w Niemczech


®

Plus

Pakiet nawozów dolistnych Agravita® dopasowany do potrzeb kukurydzy

Skład pakietu

Agravita® Aktiv 48 5 kg

Agravita® Aktiv 70 5 kg

Agravita® Zn EDTA Plus 5 kg

Agravita® Zn EDTA Plus 5 kg

• Siła synergii – połączenie nawozów stymulujących & mikroelementowych • Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi

CALDENA sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland T: +48 55 615 16 11

Infolinia CALDENA® 800 100 000 www.caldena.com


wsparcie i praktyczne

doradztwo ekspertów w uprawie kukurydzy Masz pytania? Oto eksperci do Twojej dyspozycji: Ekspert ds. nasiennictwa nasiona@ampol-merol.pl tel. +48 694 466 837 Ekspert ds. nawożenia mineralnego nawozy@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 32 Ekspert ds. nawożenia dolistnego dolistne@ampol-merol.pl tel. +48 604 164 588 Ekspert ds. środków ochrony roślin sor@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 72 Ekspert ds. skupu płodów rolnych zboza@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 13

Więcej informacji na

www.naszenasiona.pl/naszakukurydza


ZBOŻA JARE 2021

OVATION

TYP ODMIANY – PASTEWNY Zalety:

Bardzo wysokie plonowanie   Wysoka odporność na choroby, w tym pełna na mączniaka prawdziwego uwarunkowana obecnością genu Mlo 11   Bardzo dobra tolerancja na rynchosporiozę, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia   Wysoka MTZ (52 g)   Wysoki ciężar hektolitra ziarna (72,5 kg)   Dobre wyrównanie ziarna > 2,5 mm (93%)

Zalecenia uprawowe:

PLON DOSKONAŁY Odmiana typu pastewnego, średniopóźna, doskonale plonująca w badaniach rejestrowych w Polsce w latach 2015-16. Rejestracja Polska, Czechy 2017.

Najważniejsze cechy rolniczo-użytkowe: Termin kłoszenia i dojrzewania – średniopóźny   Wysokość roślin – 72 cm (wg COBORU, poziom a1)   Średnia odporność na wyleganie   Bardzo dobre krzewienie   Nadaje się do wszystkich rejonów uprawy w Polsce   Doskonałe plonowanie

Gęstość siewu w terminie: – wczesnym do optymalnego – 270-300 szt./m2 – średniopóźnym do opóźnionego – 310-320 szt./m2   Nawożenie azotowe – zgodnie z technologią uprawy jęczmienia pastewnego   Regulator wzrostu – faza BBCH 31-32   Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre

Odmiana dostępna w firmach dystrybucyjnych: AMPOL – MEROL Sp. z o. o.

Polecane stanowiska glebowe dobre

średnie

słabe, piaszczyste

Opinia eksperta Łukasz Winiecki Ampol – Merol Sp. z o. o. Pierwszy raz jęczmień jary Ovation zobaczyłem na plantacjach nasiennych w roku 2018. Od razu wzbudził moje zainteresowanie. Jako bardzo dobra odmiana pastewna wyróżniał się bardzo grubym ziarnem. Z kolei obecność genu Mlo bardzo ułatwia prowadzenie plantacji, ponieważ mączniak praktycznie nie występuje. Wybór odmiany do oferty materiału siewnego jest bardzo trudny i wymaga dużej wiedzy, zaufania i trochę intuicji (znam takich, co mówią, że najwięcej trzeba mieć właśnie intuicji). Wiesz, że to od ciebie zależy powodzenie uprawy i zadowolenie twoich klientów. Wiele odmian trafia do przysłowiowego „kosza” już na wstępnej selekcji. Tak też było i w przypadku Ovation. Wiele innych odmian (wcale nie słabych) trafiło do tego „kosza” w chwili, gdy zobaczyliśmy potencjał odmiany Ovation. Obserwowaliśmy go do samego końca, by bardzo dobrze poznać tą odmianę. Nasiona z tamtej plantacji sprzedały się jak „ciepłe bułeczki”. Nasi klienci są bardzo zadowoleni z wyboru i doradztwa. Dziś Ovation rośnie już trzeci sezon na plantacjach nasiennych w naszej firmie i z pewnością w przyszłym sezonie trafi do jeszcze większej rzeszy zadowolonych klientów.


Tabela odmian zbóż jarych

Odmiana

TYBALT

KWS OLOF

KWS VERMONT

pszenica jara

jęczmień jary

jęczmień jary

A

pastewny

pastewny

Wiersum Plantbreeding

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Termin kłoszenia

średni

średni

średnio wczesny

Wysokość roślin

średnia

średnia

niska do średniej

MTZ

średnia

duża do bardzo dużej

średnia

Liczba opadania

-

-

Odporność na porastanie

-

-

Septorioza liści/Rynchosporioza (jęczmień)

-

-

Septorioza plew/Czarna plamistość jęczmienia

-

-

Fuzarioza kłosów/ Helmintosporioza (owies)

-

-

Choroby podstawy źdźbła/Rdza źdźbłowa (owies)

-

-

średnie

średnie

średnie

mąka/pasza

pasza

pasza

Obsada ziaren (szt./m2)

360-400

280-330

280-330

ilość wysiewu (kg/ha)

170-200

140-160

130-150

Wybitne cechy przewódki. Bardzo dobra zdrowotność i sztywna słoma. Duży potencjał plonowania. Wykorzystywana też do mieszanek.

Wysoko plonująca odmiana dla wymagających rolników. Piękne, grube i zdrowe nasiona. Odmiana przydatna do mieszanek.

Bardzo stabilnie i wysoko plonująca odmiana (na LOZ aż w 10 województwach). Parametry ziarna najlepsze w grupie (9 pkt). Świetnie plonuje na słabszych glebach o uregulowanym pH.

Gatunek Typ odmiany Hodowca/Dystrybutor

Odporność na wyleganie Mączniak prawdziwy Rdza brunatna/Rdza jęczmienia Brunatna plamistość liści/Plamistość siatkowa jęczmienia

Wymagania glebowe Przydatność

Cechy

30

Legenda:

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

bardzo dobra dobra średnia


OVATION

BINGO

BAMBERKA

DIMITRA

jęczmień jary

owies

gorczyca biała

lucerna siewna

pastewny

pastewny, konsumpcyjny

konsumpcyjna, poplonowa

zielonkowa

Limagrain Polska Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

HR Smolice Sp. z o.o.

Continental Semences

średnio wczesny

wczesny

średnio wczesny

średni

średnia

średnia do wysokiej

średnia do wysokiej

wysoka

bardzo duża

bardzo duża

średnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

niskie i średnie

średnie

średnie

średnie

pasza

mąka/pasza

kons/poplony

pasza

280-330

400-450

-

-

130-150

160-180

10-25kg

8-20kg

Odmiana o potwierdzonych właściwościach mątwikobójczych. Zalecana do uprawy na nasiona, zielony nawóz i paszę.

Jedna z najbardziej ulistnionych odmian na naszym rynku. Ma bardzo niską zawartość włókna i podwyższoną zawartość białka. Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości i głębokim systemie korzeniowym.

Obecnie najciekawsza odmiana w ofercie. Cechuje się rewelacyjną plennością. Dzięki genom browarnym ma niższy udział łupiny nasiennej cecha korzystna w żywieniu drobiu i trzody chlewnej.

Legenda:

Jedna z najlepiej plonujących odmian o małym udziale łuski, przydatna do mieszanek w wysiewie czystym.

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

bardzo dobra dobra średnia

31


Ochrona zbóż jarych przed chorobami

prof. Marek Korbas IOR-PIB w Poznaniu Zakład Mykologii

Szczególną uwagę w uprawach zbóż jarych powinno się zwrócić na zmiany chorobowe występujące na liściach i kłosach zbóż. W pierwszej kolejności trzeba śledzić występowanie chorób na plantacjach pszenicy i jęczmienia, a następnie pszenżyta jarego i owsa. W tym ostatnim gatunku niestety brakuje możliwości zwalczania sprawców chorób przy użyciu fungicydów, a niestety w owsie choroby powodowane przez grzyby mogą prowadzić do strat. Gatunek ten atakowany jest przez grzyby powodujące mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę owsa, fuzariozę wiech, a najczęściej helmintosporiozę liści owsa. Stosowanie ochrony chemicznej dotyczy w pierwszej kolejności dwóch ważnych gatunków, a mianowicie pszenicy i jęczmienia.

Wiadomo, że uprawiane odmiany pszenicy jarej są cenione i poszukiwane przez piekarzy, przemysł cukierniczy i przetwórczy. Jednak pszenica jara już we wczesnych fazach krzewienia jest atakowana przez szereg grzybów chorobotwórczych. Dlatego nie można pozwolić, aby obecność chorób powodowała obniżenie jej parametrów jakościowych. Dzięki prowadzonemu monitoringowi plantacji uzyskuje się informacje o ilości i rodzaju szkodliwych grzybów. W pierwszej kolejności w czasie monitoringu stwierdza się obecność pasożytów bezwzględnych, które powodują: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę brunatną i rdzę żółtą.

fot. mączniak prawdziwy 32

Ochrona zbóż jarych przed chorobami

Sprawcy septoriozy paskowanej również bardzo chętnie zasiedlają blaszki liściowe roślin pszenicy. Charakterystyczne objawy to plamy barwy jasnobrązowej oraz występujące na nich liczne owocniki grzyba ( piknidia). Plamy układają się w charakterystyczne paski na powierzchni blaszek liściowych, stąd nazwa choroby. W przypadku zaobserwowania objawów jej wystąpienia na powierzchni 5-10% ocenianych liści wskazane jest zastosowanie fungicydów na bazie mieszanin substancji czynnych jak: protiokonazol, tebukonazol, solatenol.


Zboża jare, podobnie jak ozime, porażane są przez grzyby chorobotwórcze. Występowanie chorób w uprawie odmian zbóż jarych prowadzi do strat o znaczeniu gospodarczym. Z tego powodu nie można lekceważyć nawet niewielkiego występowania objawów powodowanych przez organizmy chorobotwórcze.

fot. rdza żółta na kłosie

fot. rdza żółta na liściu

Na wielu plantacjach pszenicy bardzo często widoczne są również rośliny porażone przez sprawcę brunatnej plamistości liści – DTR (Pyrenophora tritici-repentis). Choroba, choć trudna do zwalczania, możliwa jest do wyeliminowania w przypadku wykonania zabiegu opryskiwania w odpowiednim terminie. Objawy wystąpienia w postaci brunatnych plam otoczonych chlorotyczną obwódką (liście) widoczne mogą być również na kłosach (owalne, małe brązowe plamki na plewach występujące często w środkowej części plewy).

fot. septorioza paskowana

Jęczmień to gatunek często uprawiany przez producentów zbóż. Przeznaczony jest na pasze, do celów browarniczych oraz spożywczych. Ziarno jęczmienia o takim przeznaczeniu powinno być wolne od grzybów chorobotwórczych, a zwłaszcza należących do rodzaju Fusarium, które mogą wytwarzać mykotoksyny. Są to toksyczne rakotwórcze związki bezbarwne, bezsmakowe i bezzapachowe. Dlatego nie zawsze można organoleptycznie stwierdzić ich obecność w ziarnie. Jedynie specjalistyczne testy i urządzenia pozwalają określić poziom ich występowania. Mykotoksyny znajdujące się w ziarnie przeznaczonym na paszę lub na produkcję produktów piekarniczych mogą stanowić realne zagrożenie dla konsumentów. Ochrona zbóż jarych przed chorobami

33


fot. plamistość siatkowa liści jęczmienia W porę wykonany zabieg opryskiwania „na kłos” przy użyciu jednego z zarejestrowanych fungicydów złożonych z substancji aktywnych jak tebukonazol, protiokonazol, bromukonazol ogranicza ryzyko wystąpienia epidemii fuzariozy kłosów do minimum i pozwala jednocześnie na uzyskanie wyższej jakości surowca. Sprawcy tej choroby wyjątkowo dobrze rozwijają się w warunkach wilgoci i wysokiej temperatury. Zatem jeśli takie warunki pogodowe wystąpią pod koniec sezonu wegetacyjnego, warto być przygotowanym na wykonanie zabiegu. Jęczmień porażony jest nie tylko przez sprawców fuzariozy kłosów. Warto również zwrócić uwagę na grzyby powodujące mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę zbóż, ramulariozę i plamistość siatkową jęczmienia. Szczególnie jęczmień jest wrażliwy na wczesne porażenie liści przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz rdzę. W latach o większej ilości opadów groźna jest rynchosporioza zbóż, a w przypadku występowania ciepłej pogody - plamistość siatkowa jęczmienia. Wszystkie te choroby wymagają zwalczania i zabezpieczenia z użyciem takich substancji aktywnych jak: prochloraz, protiokonazol czy solatenol. W przypadku zabiegów wykonywanych w czasie sezonu wegetacyjnego zbóż jarych głównym celem ich stosowania, oprócz utrzymania plantacji w nienagannym stanie zdrowotnym, jest m.in. ochrona organów asymilacyjnych i uruchomienie dopływu składników budujących ziarno. Istnieje wielu sprawców chorób zarówno w uprawie pszenicy, pszenżyta, żyta oraz jęczmienia, których występowanie na liściach flagowym (1. liść) czy podflagowym (2. liść) wpływać może bezpośrednio na zakłócenie prawidłowego funkcjonowania rośliny. Prym wiodą tu choroby, które zostały już częściowo ograniczone przy okazji wykonywania zabiegów w terminie T1, to znaczy zabiegów chroniących podstawę źdźbła oraz młode rozwijające się liście. Mowa tu głównie o sprawcach wspomnianej już rdzy brunatnej oraz rdzy żółtej, którzy stanowią zagrożenie dla upraw zbóż jarych i ozimych na przestrzeni niemal całego sezonu wegetacyjnego. 34

Ochrona zbóż jarych przed chorobami

W przypadku niewykonania zabiegów w terminie T1 ryzyko wystąpienia strat spowodowanych obecnością rdzy wzrasta. Wtedy kluczowym dla uzyskania wysokiej skuteczności ograniczania sprawców ww. chorób okazać może się zarówno czas zastosowania środka oraz jego rodzaj (solatenol, tebukonazol). Pierwsze zauważalne objawy rdzy żółtej wystąpują w postaci poduszeczek składających się z uredospor (zarodników) ułożonych liniowo wzdłuż liścia pomiędzy nerwami. Pod koniec wegetacji na zainfekowanych obszarach liści i kłosa pojawić mogą się czarne telia stanowiące jedną z kolejnych faz rozwojowych w cyklu grzyba Puccinia striiformis. Nie jest trudno odróżnić objawy porażenia przez rdzę brunatną ze względu na bardziej pomarańczowe ubarwienie poduszeczek sprawcy rdzy brunatnej oraz brak liniowego charakteru wystąpienia objawów. W przypadku rdzy żółtej choroba stanowi duże zagrożenie, jeśli niezwalczona w porę wystąpi na kłosie. Wystąpienie rdzy brunatnej w formie epidemicznej może skutkować również dużymi stratami w plonie. Dotyczy to przede wszystkim upraw pszenicy i pszenżyta jarego. Na rynku znajduje się duża liczba zarejestrowanych fungicydów zbudowanych z jednej lub kilku substancji czynnych ograniczających występowanie ww. chorób. Prawidłowe i terminowe ich zastosowanie pozwala skutecznie ograniczyć występowanie sprawców chorób oraz ich wpływu na funkcjonowanie rośliny. Warto wybierać substancje czynne, które oprócz szerokiego spektrum zwalczanych patogenów cechują się wysoką skutecznością działania takie jak np.: solatenol, tebukonazol, bromukonazol, fenpropidyna, protiokonazol. Mowa tu między innymi o środkach opartych na s.cz. z grupy triazoli. Ważną rolą producentów jest takie dobraniu środków, aby nie powtarzały się one w czasie trwania sezonu wegetacyjnego. Dzięki zmianie substancji czynnej lub grupy chemicznej stosowanych w trakcie wegetacji preparatów unikniemy wystąpienia odporności sprawców chorób na stosowane fungicydy oraz nie dopuścimy do obniżenia skuteczności znanych z bardzo dobrego działania s.cz.


Elatus™ Plus ZBOŻA Twoje pole bez septoriozy i rdzy Pakiet Elatus™ Plus ZBOŻA gwarantuje długie profilaktyczne zabezpieczenie roślin przed chorobami. Wykazuje działanie lecznicze oraz wyniszczające w przypadku już zainfekowanych przez chorobotwórcze grzyby roślin.

Skuteczna ochrona fungicydowa! To mieszanina trzech substancji czynnych o różnym mechanizmie działania: solatenol,

bromukonazol i tebukonazol

Najskuteczniej chroni zboża przed rdzą oraz septoriozami Posiada szeroki zakres terminu stosowania BBCH 31-59 Rozwiązanie kompleksowe do zwalczania i ochrony roślin zbożowych Szybkie i wyniszczające działanie Bezpieczny dla roślin Technologia godna XXI wieku Opryski grzybobójcze Elatus™ Plus ZBOŻA to skuteczna walka z zagrożeniami

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00 www.ampol-merol.pl


Wyłączny dystrybutor:

Masz pytania? Odpowiedzą na nie Eksperci z Działu Nasiennego

tel. 56 688 48 86, 56 688 48 89


BBCH 29-31

Gold® 450 EC 1,0-1,25 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

krzewienie

1. kolanko

Soligor® 425 EC 0,7-1,0 l/ha + Moddus® 250 EC 0,4 l/ha

Program ochrony wysokoprodukcyjnej pszenicy jarej Legenda: fungicydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Pakiet Elatus Plus Zboża

Cerone® 480 SL lub Ephon® Top 0,5-0,75 l/ha

BBCH 33-39

kłoszenie BBCH 51-59

Magnus™ 0,3-0,5 l/ha


.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha

sklejacz

regulator wzrostu

herbicydy

fungicydy

Legenda:

krzewienie

BBCH 29-31

Gold® 450 EC 1,0-1,25 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Agravita Aktivator 0,5 l/ha

1. kolanko

Artemis® 450 EC 1,5 l/ha + Moddus® 250 EC 0,4 l/ha

BBCH 33-39

Cerone® 480 SL lub Ephon® Top 0,5-0,75 l/ha

Azoksystrobina 250 SC Soleil 274 EC / Sakura 274 EC + 0,5 l/ha 1,0 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Magnus™ 0,3-0,5 l/ha

Program ochrony pszenicy jarej


krzewienie

Artemis® 450 EC 1,5 l/ha + Moddus® 250 EC 0,4 l/ha

Gold® 450 EC 1,0-1,25 l/ha

BBCH 29-31

1. kolanko

Camaro® 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Naxel 75 WG 20 gr/ha + Agravita Aktivator 0,5l/ha

Program ochrony jęczmienia jarego Legenda: fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na: fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Notatki: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Azoksystrobina 250 SC Orius Extra® 250 EW + 0,5 l/ha 0,5 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Karate Zeon 050 CS 0,075 l/ha lub Decis Mega 50EW 0,1 l/ha

Cerone® 480 SL lub Ephon® Top 0,5-0,75 l/ha

BBCH 33-39

Magnus™ 0,3-0,5 l/ha


Programy nawożenia doglebowego zbóż jarych Celem każdego producenta rolnego jest osiągnięcie najwyższego plonu z zachowaniem najwyższej skuteczności i efektywności zastosowanych środków produkcji. Aby to osiągnąć, należy posłużyć się szeroką wiedzą o nawozach, jak i o potrzebach pokarmowych roślin w poszczególnych fazach rozwojowych. Źle dobrany program nawożenia może skutkować znacznym obniżeniem plonu. Nawożenie dolistne nie jest w stanie wprowadzić odpowiedniej ilości makroskładników. Tylko nawozy najwyższej jakości pozwolą uzyskać zaplanowany plon. Dla prawidłowego ustalenia dawek nawożenia P i K ważne jest aktualne badanie zasobności gleby oraz uregulowanie jej pH. Poniżej przygotowaliśmy propozycje programów nawożenia doglebowego z wykorzystaniem najwyższej jakości nawozów mineralnych. Zaproponowane preparaty tworzą nowoczesny układ/technologię z wysoką dostępnością składników pokarmowych dla roślin. Na podstawie zasobności pola oraz poziomu planowanego plonu można wybrać najbardziej optymalną technologię nawożenia dla swojej plantacji.

Wykaz zalecanych nawozów stosowanych w uprawie zbóż jarych Nazwa

Producent

Składniki pokarmowe N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Na2O Mikro

Pulgran® Pulrea®

Grupa Azoty SA

46

-

-

-

-

-

-

-

Pulan®

Grupa Azoty SA

34

-

-

-

-

-

-

-

RSM®

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

-

-

-

Saletrosan 30®

Grupa Azoty SA

30

-

-

-

15

-

-

-

ZAKsan™

Grupa Azoty SA

33

-

-

-

-

Polifoska® Krzem

Grupa Azoty SA

6

12

34

-

10

-

-

-

Anwil SA

27

-

-

4

-

6,5

-

-

Yara Poland Sp. z o.o.

27

-

-

4

-

7

-

-

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

-

-

25

50

-

-

-

MacroSpeed® PERFECT

Yara Poland Sp. z o.o.

-

15

30

-

10,5

7

-

0,5 Zn

MacroSpeed® TIGER

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

7

18

28

-

5

-

-

-

MacroSpeed® POWER 20 S

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

12

15

21

-

20

-

-

-

Grupa Azoty SA

5

10

25

-

14

4

-

0,1 B

Canwil YaraBela® Nitromag (Extran 27) MacroSpeed® GREEN

Amofoska®

Legenda: 40

-

Producent wskazuje na występowanie składnika w nawozie bez określenia jego procentowej ilości.

Programy nawożenia doglebowego zbóż jarych


1

2

3

MacroSpeed® PERFECT

0,4 t/ha + RSM® 32

0,3 t/ha

MacroSpeed® Tiger NPK (S) 4:12:32 2

Pulgran®

YaraBela™ Nitromag (Extran 27)

0,15 t/ha

Saletrosan® 26

0,25 t/ha

0,1 t/ha

0,25 t/ha

RSM® 32

0,1 t/ha

MacroSpeed® GREEN

0,2 t/ha

Zaksan®

liść flagowy BBCH 37-39

0,25 t/ha

BBCH 21-30

0,35 t/ha

przed siewem

Polifoska® 6

0,4 t/ha

MacroSpeed® GREEN

Schemat nawożenia doglebowego zbóż jarych Ilość dostarczonych składników w kg/ha

P2O5 - 48 SO3 - 55 B - 400

P2O5 - 60 Mg - 25 Zn - 2,0

N - 149 K2O - 128 MgO - 11

P2O5 - 70 K2O - 105

N - 165 K2O - 120 S - 20

N - 165 S - 20 Mg - 25

W przypadku nawożenia jęczmienia jarego dawkę azotu na tzw. „kłos” należy zmniejszyć od 20% do 30%

termin wysiewu

Notatki:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

kłoszenie BBCH 55-59


®

Plus Pakiet nawozów dolistnych Agravita® dopasowany do potrzeb zbóż

Skład pakietu

Agravita® Aktiv 48 5 kg

Agravita® Aktiv 70 5 kg

Agravita® Mn EDTA Plus 5 kg

Agravita® Cu EDTA Plus 3 kg

• Siła synergii – połączenie nawozów stymulujących & mikroelementowych • Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi


Nutripack® ZBOŻE Plus – program nawożenia dolistnego Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Cu EDTA Plus 0,3 kg/ha Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

SUCHY SZPILKOWANIE FAZA ZIARNIAK 2-3 LIŚCI

FAZA 4 LIŚCI

KRZEWIENIE

STRZELANIE W ŹDŹBŁO

LIŚĆ FLAGOWY

KŁOSZENIE

KWITNIENIE

DOJRZAŁOŚĆ MLECZNA

DOJRZEWANIE

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny.

Wielokierunkowe działanie intensyfikuje zawiązywanie oraz poprawia jakość ziarna zbóż zwiększa odporność zbóż na choroby grzybowe, niskie temperatury oraz wyleganie

zwiększa masę ziarna

wpływa na ograniczenie redukcji źdźbeł kłosonośnych

®

wspomaga regenerację uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych

Plus stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krzewienie zbóż

zapobiega występowaniu tzw. choroby nowin

zwiększa intensywność fotosyntezy oraz poprawia gospodarkę azotem

CALDENA sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland T: +48 55 615 16 11

Infolinia CALDENA® 800 100 000 www.caldena.com


wsparcie i praktyczne

doradztwo ekspertów w uprawie zbóż Masz pytania? Oto eksperci do Twojej dyspozycji: Ekspert ds. nasiennictwa nasiona@ampol-merol.pl tel. +48 694 466 837 Ekspert ds. nawożenia mineralnego nawozy@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 32 Ekspert ds. nawożenia dolistnego dolistne@ampol-merol.pl tel. 604 164 588 Ekspert ds. środków ochrony roślin sor@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 72 Ekspert ds. skupu płodów rolnych zboza@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 13

Więcej informacji na

www.naszenasiona.pl


Program Agravita® Aktiv

BESTSELLER BESTSELLER OD 10 LAT

Maksymalizuje wykorzystanie potencjału plonowania nawozy wyprodukowane w nowoczesnej amerykańskiej technologii

niska dawka maksymalna efektywność

całkowita rozpuszczalność

szybkie działanie efekty widoczne już w ciągu 7 dni

wielofunkcyjne zastosowanie

skuteczność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i polowymi

Reguluje wzrost wegetatywny

Reguluje rozwój generatywny

• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej

• Podtrzymuje zieloność liści

• Zwiększa powierzchnię blaszki liściowej, co wpływa na wydajniejszą fotosyntezę • Przyspiesza regenerację roślin po uszkodzeniach herbicydowych i przymrozkowych • Poprawia żywotność i kondycję roślin • Zwiększa odporność na stresy środowiskowe i uprawowe • Stymuluje wzrost plonu

• Zwiększa odporność na warunki stresowe • Zwiększa liczbę ziarniaków • Usprawnia transport metabolitów do organów generatywnych i zwiększa MTZ • Wyrównuje dojrzewanie roślin • Poprawia jakość plonów • Stymuluje wzrost plonu

Program Agravita® Aktiv – gwarantuje wyższe plony


Program Agravita® Aktiv – efekty nawożenia

Program Agravita® Aktiv

Kontrola

Kontrola

Program Agravita® Aktiv

CALDENA sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland T: +48 55 615 16 11

Kontrola

Program Agravita® Aktiv

Infolinia CALDENA® 800 100 000 www.caldena.com


MacroSpeed® GREEN MgO 25%, SO3 50% BESTSELLER NAWÓZ WE • Typ nawozu: D.4 Kizeryt

Najwyższej jakości granulowany nawóz magnezowo-siarkowy

Tlenek magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalny w wodzie Trójtlenek siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalny w wodzie

25% m/m 50% m/m

MacroSpeed® GREEN – zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom najwyższa koncentracja magnezu i siarki

najwyższa jakość • wyrównana granulacja (rozmiar granul: 2-5 mm) • gęstość nasypowa: 1280 kg/m3

uniwersalność zastosowania – gatunek roślin, termin, typ gleby

precyzyjny i szeroki wysiew nawet do 40 m

nie powoduje zakwaszenia gleb

optymalne wykorzystanie azotu

Najwyższa jakość Wyrównana granulacja Szybka i całkowita rozpuszczalność


MacroSpeed® PERFECT PK (Ca,S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5% Nawóz WE • Typ nawozu: B.4

Najwyższej jakości granulowany nawóz fosforowo-potasowy

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie Cynk (Zn) całkowity

15% m/m 14% m/m 30% m/m 7% m/m 10,5% m/m 0,5% m/m

Wykorzystaj plonotwórczą moc nawozu MacroSpeed® PERFECT wysoka koncentracja idealnie zbilansowanych składników pokarmowych

P

Zn

Ca S

dodatkowa zawartość siarki wspomagającej pobieranie i wykorzystanie azotu oraz wapnia, który stwarza optymalne warunki w strefie przykorzeniowej dla pobierania innych składników

bardzo dobra rozpuszczalność i łatwa przyswajalność dla roślin

doskonałe parametry fizyczne • wyrównane granule (średnica 2-5 mm) • gęstość nasypowa 1050 kg/m3 • twardość 50 N • duża wytrzymałość mechaniczna i odporność na zbrylanie

fosfor szybko dostępny w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie

równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) precyzyjne rozmieszczenie i równomierna dostępność wszystkich składników dla roślin

bardzo wysoka zawartość cynku, który stymuluje syntezę auksyn

wyprodukowany w Holandii przez Yara dla firmy Caldena®

CALDENA sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland T: +48 55 615 16 11

Infolinia CALDENA® 800 100 000 www.caldena.com


MacroSpeed® TIGER NPK (S) 7-18-28 (2) + cynk

NOWOŚĆ

Azot amonowy (N-NH4) 7% m/m Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie 18% m/m Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 16% m/m Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 28% m/m Siarka (S) rozpuszczalna w wodzie 2% m/m Cynk (Zn) całkowity 0,02% m/m

MacroSpeed® TIGER NPK (S) 7-16-32 (2) + cynk Najwyższej jakości granulowane nawozy NPK Nawóz WE Typ nawozu: B.1.1

Azot amonowy (N-NH4) 7% m/m Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie 16% m/m Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 14% m/m Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 32% m/m Siarka (S) rozpuszczalna w wodzie 2% m/m Cynk (Zn) całkowity 0,02% m/m

MacroSpeed® TIGER NPK (S) 4-12-32 (2) + cynk Azot amonowy (N-NH4) 4% m/m Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie 12% m/m Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 10% m/m Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 32% m/m Siarka (S) rozpuszczalna w wodzie 2% m/m Cynk (Zn) całkowity 0,02% m/m


MacroSpeed® TIGER – postaw na najwyższą jakość wysoka koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu

Zn

mniejsza liczba przejazdów na polu

S

dodatkowa zawartość siarki (SO3 – 5%) i cynku • efektywniejsze wykorzystanie azotu • poprawa przyswajalności pozostałych składników

bardzo dobra rozpuszczalność

doskonałe parametry fizyczne

szybka dostępność składników pokarmowych dla roślin

• wyrównane granule (średnica 2-5 mm) • gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3

azot w formie amonowej

równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul (do 32 m) precyzyjne rozmieszczenie i równomierna dostępność wszystkich składników dla roślin

• nie ulega wymywaniu z gleby • wspomaga pobieranie fosforu, siarki i boru • doskonale działa w niskich temperaturach

Korzyści • Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

• Optymalizuje wykorzystanie azotu

• Zwiększa odporność roślin na suszę

• Poprawia zdrowotność

i niskie temperatury

• Kształtuje wielkość i jakość plonu

CALDENA sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland T: +48 55 615 16 11

Infolinia CALDENA® 800 100 000 www.caldena.com


Nawożenie kukurydzy

Kukurydza jest zbożem o dużych wymaganiach cieplnych i równomiernie wschodzi dopiero w temperaturze 9-10°C, ale kiełkuje już w glebie o temperaturze 6°C. Wytrzymuje przymrozki do -3°C. Kukurydza może być uprawiana w monokulturze przez kolejne 3-4 lata.

Wymagania glebowe Kukurydza nie lubi gleb podmokłych, zimnych, bardzo ciężkich i suchych. Może być uprawiana na glebach kompleksów pszennych i żytnich (klasa I-IVb). Gleba powinna mieć uregulowany odczyn (pH w 1M KCl powyżej 5,5). Wiosną jak najbardziej ograniczyć uprawki i jak najgłębiej przykryć stosowane nawozy mineralne, w tym także azot. Wysiew ziarna możliwie jak najwcześniej, już od 25 kwietnia do 5 maja. Im wcześniej jest zasiana, tym lepiej się ukorzeni, a więc lepiej plonuje.

Wymagania pokarmowe Kukurydza jest rośliną, którą trudno przenawozić.

Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 4 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 10 kg oraz 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo) i 85 g cynku (Zn). W uprawie na silos z plonem 10 t zielonki przeciętnie pobiera: 38 kg azotu (N), 16 kg fosforu (P2O5), 45 kg potasu (K2O), 20 kg wapnia (CaO), 12 kg magnezu (MgO), 5 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 12,5 kg oraz 17 g boru (B), 13 g miedzi (Cu),

150 g manganu (Mn), 1,5 g molibdenu (Mo) i 150 g cynku (Zn). Wykazuje dużą wrażliwość na niedobór cynku oraz średnią na niedobór boru, manganu i miedzi. W porównaniu z pozostałymi zbożami pobiera około dwukrotnie więcej wapnia oraz dwu- trzykrotnie więcej magnezu i boru.

Nawożenie Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, po zbiorze przedplonu stosować wapno i wymieszać z glebą. Wapnowanie

zawsze wykonywać od lata do późnej jesieni. W przypadku niskiej zasobności gleby w magnez zastosować nawet niewielkie ilości (300-600 kg/ha) drobno mielonego dolomitu. Kukurydza pobiera

bardzo dużo magnezu i wyjątkowo źle rośnie na glebach ubogich w magnez.

PAMIĘTAJ: Kukurydza uprawiana na silos powoduje znaczne ubożenie gleby z próchnicy. Z wszystkich roślin uprawnych kukurydza najlepiej wykorzystuje składniki pokarmowe z nawozów naturalnych, dlatego dysponując obornikiem, gnojówką lub gnojowicą, należy je w pierwszej kolejności stosować pod kukurydzę, szczególnie w uprawie na silos.


Nawożenie organiczne – naturalne Najlepszym terminem stosowania obornika jest jesień, ale dobrym jest także wiosna. Dawka 30 t obornika pokrywa wymagania pokarmowe kukurydzy na poziomie około 35% azotu i fosforu oraz około 50% potasu. Jeżeli dysponujemy jeszcze gnojówką, to zastosowanie 20 m3 na hektar w kwietniu (nie na zbyt wilgotną glebę, bo nie wolno gleby podtopić) daje nam dodatkowo 60 kg azotu i 140 kg potasu. Gnojówka prawie nie zawiera fosforu. Łącznie daje to dawkę 120-140 kg azotu i 240 kg potasu, czyli zapewnia około 75% dawki azotu, 35% fosforu i całą dawkę potasu. W gospodarstwach dysponujących gnojowicą zastosowanie dawki 25 m3 jesienią i 25 m3 późną wiosną pokrywa wymagania kukurydzy względem fosforu i potasu. Uzupełnienia wymaga tylko nawożenie azotem (pogłównie), a na glebach o niższej zasobności w fosfor, także startowo, współrzędnie do 100 kg/ha POLIDAPU®.

Nawożenie fosforem i potasem jest najbardziej efektywne, gdy nawozy są dobrze wymieszane z co najmniej 10-20 cm warstwą gleby. Nawozy kompleksowe stosować najlepiej pod orkę – jesienią lub na glebach lżejszych – pod najgłębiej wykonywane uprawki wiosenne, co najmniej 7-10 dni przed siewem ziarna. Dawki nawozów, w zależności od zasobności gleby i przewidywanego plonu, przedstawiono na www.polifoska.pl.

Ważny wybór nawozu Ze względu na około 3-krotnie większe pobieranie potasu niż fosforu przez kukurydzę, zaleca się stosować nawóz kompleksowy o jak najszerszym stosunku fosforu do potasu (P:K), czyli: POLIFOSKĘ® KRZEM (P:K-1:2,8), POLIFOSKĘ® PLUS, POLIFOSKĘ® 5 (P:K-1:2) lub POLIFOSKĘ® PETROPLON (P:K-1:3).

Najlepszy nawóz do siewu współrzędnego roślin współrzędnie powinno się stosować tylko mało ruchliwe w glebie składniki, czyli amonową formę azotu i fosfor. Nie stosować do nawożenia współrzędnego nisko skoncentrowanych nawozów z ruchliwymi formami składników, które powodują lokalne zasolenie gleby i wywołują lokalną suszę fizjologiczną. Efektywne i bezpieczne jest stosowanie małych (do 150 kg/ha) dawek POLIDAPU®, ewentualnie nawozu o stosunkowo małej zawartości potasu, np. POLIFOSKA® 8 – na 1 kg P przypada 1 kg K.

Nawożenie azotem kukurydzy na ziarno

Niedobór fosforu W przypadku uprawy na oborniku, szczególnie bydlęcym, który jest bogatym źródłem potasu, można stosować nawóz kompleksowy o węższym stosunku P:K, czyli 1:1,5 (POLIFOSKA® 6), a nawet POLIFOSKĘ® 8. Niskie wiosenne temperatury utrudniają pobieranie fosforu, co powoduje zaczerwienienie liści i zahamowanie wzrostu kukurydzy. Dlatego zaleca się nawożenie startowe w ilości 100-150 kg/ha fosforanu amonu, czyli POLIDAPU®, wykorzystując specjalne siewniki do współrzędnego siewu ziarna i nawozu. Dla bezpieczeństwa wschodzących

Kukurydza na każdą 1 t ziarna i odpowiednią ilość słomy pobiera 25-32 kg azotu. Intensywniej pobierany jest dopiero od fazy 4-5 liścia, a przede wszystkim w lipcu i sierpniu. Wysoka temperatura w tym okresie sprzyja uwalnianiu się (mineralizacji) dużej ilości azotu z gleby, który kukurydza jako jedyne zboże dobrze wykorzystuje. Dlatego można przyjąć zalecaną dawkę azotu na każdą 1 t ziarna na poziomie od 15 kg N na glebach próchnicznych, dobrze nawożonych do 20-23 kg N na stanowiskach słabych. Przewidując plon ziarna na poziomie 8 t z hektara należy więc zastosować od (8 x 15) 120 do (8 x 20-23) 160-184 kg N/ha, przy plonie 10 t ziarna od 150 do 200-230 kg N/ha.

Nawożenie azotem kukurydzy na silos Na każde 10 t zielonki kukurydzy wysoce efektywną dawką azotu jest od 25 kg N na glebach próchnicznych, dobrze nawożonych do 30-35 kg N na stanowiskach słabych. Przewidując plon zielonki na poziomie 50 t z hektara należy więc zastosować od (5 x 25) 125 do (5 x 30-35) 150-175 kg N/ha w uprawie bez obornika.


Przedsiewnie stosować do 50% planowanej dawki (do 60 kg N/ha) – najlepiej w formie nawozów wieloskładnikowych i mocznika lub RSM. Do nawożenia kukurydzy najlepszym nawozem azotowym jest mocznik, ponieważ azot z mocznika jest dłużej dostępny. Na glebach bardzo ciężkich skuteczniejsza w działaniu jest saletra amonowa.

przy pH w 1M KCl powyżej 6,3-6,5. Okres dokarmiania dolistnego jest krótki i praktycznie można tę roślinę dokarmiać od fazy 5. wyrośniętych liści przez około 5 tygodni, co 6-8 dni. Faza 5. liścia to najważniejszy termin stosowania większości mikroskładników i azotu, bo w tej fazie programuje się wielkość kolby i potencjalna ilość zawiązanych ziaren. Wtedy też rozpoczyna się intensywne pobieranie składników, a mikroskładniki te procesy stymulują. Konieczne są opryski mikroskładnikami na glebach świeżo wapnowanych i o uregulowanym odczynie – o pH powyżej 6,3. Stosując zabiegi ochrony kukurydzy (na choroby i szkodniki), gdy dozwolone jest mieszanie pestycydu z mocznikiem, zawsze korzystnie jest dodać nie tylko mocznik, ale także mangan i do 100 g/ha boru (zapobiega szczerbatości kolby, ogranicza występowanie wielu chorób), szczególnie w suche lata.

Przyorując słomę kukurydzy,

Kukurydza w uprawie bez nawozów naturalnych dobrze reaguje na siarkę. Najbardziej celowe jest jej stosowanie wiosną, czyli przedsiewnie. Można stosować wiosną azot z siarką, czyli Saletrosan lub POLIFOSKĘ® 21 [N(MgS) 21-(4-35)]. Pozostałą część azotu (od 50 do 100 kg N/ha) należy stosować pogłównie, w miarę późno, kiedy wysokość roślin umożliwia jeszcze techniczne wykonanie tego zabiegu – od fazy 4-5 liścia do wysokości nawet 40-60 cm. Pogłównie stosować azot na suche rośliny, tylko w formie mocznika lub RSM wężami rozlewowymi, na krótko przed spodziewanym deszczem. Stosowanie pogłównie saletry amonowej zawsze powoduje uszkodzenie (poparzenie) roślin.

przy plonie 8 t ziarna, z przyoraną słomą wprowadza się do gleby średnio 120 kg azotu, 40 kg fosforu i 240 kg potasu, czyli w przybliżeniu tyle samo co z dawką 20-25 t obornika bydlęcego. Tak duża ilość składników wprowadzonych ze słomą powinna być uwzględniona przy ustalaniu dawek pod następną roślinę. Przyorując słomę kukurydzianą, bogatą w azot, nie ma potrzeby stosowania dodatku azotu, by przyspieszyć jej rozkład.

Dokarmianie dolistne Kukurydza dobrze reaguje na dokarmianie dolistne azotem w postaci 6% wodnego roztworu mocznika, czyli 6 kg mocznika w 100 litrach wody, łącznie z 5 kg siarczanu magnezu i mikroskładnikami. Nie zapominajmy o dodaniu

Przyorana słoma cennym nawozem Uprawiając kukurydzę po kukurydzy (w monokulturze), można dawki nawozów wieloskładnikowych obniżyć, na przykład na glebie średnio zasobnej o około 20-30% fosforu i 50% potasu. Z przyoranej słomy, w następnym roku kukurydza, albo inna uprawiana roślina, wykorzysta około 12 kg fosforu i 125 kg potasu. Dawka azotu wynosi wówczas tylko 15 kg na każdą przewidywaną 1 t ziarna, czyli dla plonu 8 t ziarna wynosi 120 kg N/ha. dr inż. Adam Grześkowiak

Niedobór cynku co najmniej trzykrotnie boru po 50-70 g B/ha, dwukrotnie manganu po 150-200 g Mn/ha, a w uprawie bez obornika, także co najmniej jeden raz miedzi i cynku – zawsze

Więcej informacji na www.polifoska.pl, a dokładniej https://polifoska.pl/vademecum-nawozenia oraz https://polifoska.pl/abc#kukurydza-na-kiszonkę i https://polifoska.pl/abc#kukurydza-na-ziarno.


Nowoczesne standardy nawożenia

Płynna formuła na sukces 28% N, 30% N, 32% N

26% N + 3% S

20% N + 6% S

rsm@grupaazoty.com nawozy.eu


SUPERPRODUKTY KONTRA SUPERWROGOWIE Bez szans na wymarzanie, niedobór składników i suszę!

& 40 % K₂O · 6 % MgO 12,5 % SO₃ · 4 % Na₂O

K+S Polska sp. z o.o. A K+S Company

25 % MgO · 50 % SO₃

www.ks-polska.com/superprodukty K+S Polska


NAJLEPSZY SPOSÓB NA WYSOKIE PLONY

Wapno nawozowe - węglanowe „Morawica” jest bezpiecznym, naturalnym produktem pochodzącym z przemielenia skały wapiennej pochodzenia jurajskiego. Dzięki mieleniu otrzymujemy maksymalne rozdrobnienie, co gwarantuje bardzo wysoką reaktywność oraz szybkość w działaniu. Wysoka zawartość CaO (54%) i wymielenie pozwoliła nam na otrzymanie wapna najwyższej jakości.

KOPALNIA WAPIENIA „MORAWICA” S.A. 26-026 Morawica k/Kielc, ul. Górnicza 42


Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Włóknina polipropylenowa Eliminuje pleśń, porosty i wietrzenie bel W zestawie 25 obciążników z taśmą mocującą Gwarantuje 3-6 lat ochrony Tworzy barierę dla gazów, hermetyzuje sianokiszonkę Do przykrywania stogów słomy, siana, buraków cukrowych, kopców ziemniaków, wióru drzewnego, drewna opałowego Ogranicza straty materiału podczas pakowania Zapewnia szczelność bel, łatwa do owijania Tworzy barierę dla gazów, hermetyzuje sianokiszonkę

Gęstość: 130 g/m2

Wymiary: 12 x 19 m 10 x 12 m 12 x 25 m

Przeznaczona do sporządzania karmy dla bydła Przyjazna dla środowiska Odporna na promienie UV, przebicia i rozdarcia Trwała nawet do 12 miesięcy od momentu zawinięcia beli

SIATKI i SZNURKI dla wszystkich modeli pras

idealne pokrycie siana

prosty transport

łatwość przechowywania i użycia

SZNUREK TamaTwine wytrzymały szerokość/średnica rolki 123 cm/24 cm

Wyłączny dystrybutor:

odporny na UV

o wysokiej jakości

szerokość/średnica rolki 123 cm/27 cm

Masz pytania? Odpowiedzą na nie Eksperci z Działu Pakowania Plonów

tel. 56 688 48 83


DARVIT max

NOWA STRONA

I RVx

D Am

a

T

owli

produkty ite

od

Znako m

www.darvitmax.pl

jh dla Twoje

OPTYMALNE ŻYWIENIE W DOBREJ CENIE wspaniała efektywność paszy oraz wysoka wydajność zdrowych zwierząt uniwersalność koncentratów (mieszanek paszowych uzupełniających) pozwalająca połączyć zadowalające efekty produkcyjne z łatwością stosowania

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28 a, 87-200 Wąbrzeźno, tel. +48 56 688 48 00, www.ampol-merol.pl


Maszyny KUHN dedykowane są do:

Ponad 190 lat doświadczenia Ponad 190 lat doświadczenia w produkcji maszyn rolniczych pozwala zaoferować szereg produktów i usług, które zapewniają wysoką wydajność i jakość pracy. Jako lider w branży maszyn rolniczych oferujemy najlepsze produkty dla rolników na całym świecie. PROFESJONALNIE - ŚWIATOWO

Pełna oferta produktów grupy KUHN:

• Projekt, produkcja, dystrybucja • Pełen zakres innowacyjnych i wysokiej jakości maszyn • Ponad 2000 międzynarodowych patentów • Dystrybucja w ponad 100 krajach • Profesjonalna obsługa Klienta

Słupsk

• uprawy gleby, • produkcji paszy, • produkcji zwierzęcej, • utrzymywanie poboczy.

• maszyny rolnicze, • oryginalne części zamienne, • serwis, • doradztwo.

Malbork

SĄBORZE

SĄBORZE 2b 76-231 DAMNICA tel. 882 031 278  saborze@kuhncenter.pl

TRĘPNOWY

ul. PARKOWA 2 82-230 TRĘPNOWY tel. 785 261 396 trepnowy@kuhncenter.pl www.kuhncenter.pl


Z nami będzie Ci zawsze po drodze

Serwis maszyn SERWIS SERWIS

SPRZEDAŻ/WYNAJEM CZĘŚCI SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Sprzedaż i wynajem maszyn

Części do wszystkich maszyn CZĘŚCI

SERWIS

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

CZĘŚCI

AMROL sp. z o.o. • Lipnica 30 87-207 Dębowa Łąka tel. (56) 689 12 30 • Jądrowice 6A 87-880 Brześć Kujawski tel. (54) 252 21 04


OFERTA MASZYN

• • • • • • • • • • • •

Pługi Kultywatory ścierniskowe Brony talerzowe Glebogryzarki Brony obrotowe Siewniki zbożowe i punktowe Opryskiwacze Rozsiewacze nawozów Rozsiewacze komunalne Maszyny zielonkowe Prasy Wozy paszowe

• Przyczepy rolnicze • Wozy paszowe • Rozrzutniki

• • • • •

Uprawa przedsiewna Talerzówki Pługi dłutowe Agregaty ścierniskowe Agregaty do uprawy uproszczonej

• Ładowarki teleskopowe

• Ładowarki przegubowe • Ładowarki teleskopowe • Ładowarki komunalne i budowlane

• • • • •

Agregaty uprawowe Agregaty ścierniskowe Głębosze Brony talerzowe Zestawy uprawowo-siewne • Wały

• • • • • •

Brony talerzowe Kultywatory ścierniskowe Agregaty uprawowe Owijarki do bel Stoły do rzepaku Wózki do przyrządów żniwnych

• • • • •

• Przyczepy rolnicze • Przyczepy budowlane

• • • • •

Brony talerzowe Kultywatory ścierniskowe Pługi Siewniki Agregaty przedsiewne

• Opryskiwacze przyczepiane • Opryskiwacze sadownicze

Kultywatory dłutowe Kultywatory ścierniskowe Wały uprawowe Wały do pługów Brony talerzowe

www.amrol.pl


Skup płodów rolnych

Ampol-Merol Sp. z o.o. w kompleksowy sposób dba o swoich Klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko wysoki plon, ale również jego odpowiednie przechowanie jest niezwykle istotne. Wsparcie naszych Klientów od momentu siewu, nawożenia i ochrony roślin, przez zbiór aż po skup daje tak istotne poczucie bezpieczeństwa. Zajmujemy się zaopatrzeniem młynów, mieszalni pasz, olejarni i indywidualnych odbiorców w płody rolne oraz eksportem.

Powierzchnia naszych elewatorów pozwala zgromadzić ponad 80 tys. ton płodów rolnych.

Prowadzimy całoroczny skup: • zbóż konsumpcyjnych i paszowych • pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta • rzepaku • roślin strączkowych • kukurydzy

Nasza działalność zgodna jest z europejskim systemem REDcert oraz GMP+, które są gwarancją wysokiej jakości.

Sprawdź, jakie to proste: • skup zbóż i rzepaku prowadzimy na terenie całego kraju • towar odbieramy od producentów we własnym zakresie • przez cały rok podpisujemy umowy kontraktacyjne i handlowe na odbiory płodów rolnych • terminy i płatności dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów

Wąbrzeźno

Pronie

Trępnowy

Ampol-Merol Karol Smoleński ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 77

Oddział Handlowy Ampol-Merol 82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Caldena Sp. z o.o. Sp.k. ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 55 261 08 27

Kornatowo Oddział Handlowy Ampol-Merol Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Rywałd Oddział Handlowy Ampol-Merol 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 674 68 27

Białogard Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łubianka k. Torunia

Ryńsk Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Rodar - Firma Zbożowa Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Lidzbark Warmiński Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342 74

Masz pytania? Odpowiedzą na nie eksperci z Działu Skupu

tel. 56 688 48 13, 56 688 48 43, 56 688 48 17


Oddziały handlowe Zapraszamy do kontaktu

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 00

Kujawsko-Pomorskie Wąbrzeźno

ul. 1-go Maja 55 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 80

Jabłonowo Pomorskie ul. Kościelna 5 87-330 Jabłonowo Pomorskie tel. 662 280 645

Jądrowice

Odwiedź stronę www.ampol-merol.pl

Ryńsk

Szczytniki Czerniejewskie

Rywałd

Pomorskie

ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 68 27

Świętosław

Świętosław 41 87-408 Ciechocin tel. 56 683 70 27

Jądrowice 6a 87-880 Brześć Kujawski tel. 54 252 21 04

Twarda Góra

Kornatowo

Unisław

Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Kwieciszewo

Kwieciszewo 37 88-321 Kwieciszewo tel. 52 315 83 25

Łubianka

PHU Agromix ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

86-170 Nowe n/Wisłą tel. 52 332 88 90 PHU Agromix ul. Dworcowa 3a 86-260 Unisław tel. 56 686 63 44

Wielkopolskie Borzykowo

ul. Wrzesińska 104 62-306 Kołaczkowo tel. 61 437 85 07 tel. 696 041 483

Dominowo

86-330 Mełno tel. 56 468 35 37

ul. Sportowa 10a 63-012 Dominowo tel. 61 285 92 40 tel. 608 369 390

Ostaszewo

Kłoda

Mełno

PHU Agromix Ostaszewo 1 87-152 Łysomice tel. 56 674 04 11

Radomin

Radomin 10 87-404 Radomin tel. 56 682 70 90

Polub nas facebook.com/ampolmerol

ul. Kolejowa 7 64-130 Kłoda tel. 696 794 636

Słupca

ul. Dworcowa 64 62-400 Słupca tel. 63 277 18 09 tel. 602 339 225

62-250 Czerniejewo tel. 61 427 41 37 tel. 664 765 825

Pronie

82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Sąborze

Sąborze 2b 76-231 Damnica tel. 59 846 50 14

Trępnowy

ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Warmińsko-Mazurskie Lidzbark Warmiński

ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Lubawa

ul. Kupnera 68 14-260 Lubawa tel. 668 633 782

Zachodniopomorskie Białogard

ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łęczyca

Łęczyca 13a 73-112 Stara Dąbrowa tel. 91 562 82 88 Wierzbnica Wierzbnica 69 74-300 Myślibórz tel. 95 747 01 28


Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00

www.ampol-merol.pl

 /ampolmerol

Profile for Ampol-Merol

Ampol-Merol Katalog Kukurydza i Zboża jare 2021  

Katalog Kukurydza i zboża jare 2021 od Ampol-Merol pomoże zadecydować, jakie odmiany kukurydzy i zbóż jarych zasiać na polu, jakimi nawozami...

Ampol-Merol Katalog Kukurydza i Zboża jare 2021  

Katalog Kukurydza i zboża jare 2021 od Ampol-Merol pomoże zadecydować, jakie odmiany kukurydzy i zbóż jarych zasiać na polu, jakimi nawozami...