__MAIN_TEXT__

Page 21

4

3

2

1

0,35 t/ha 0,15 t/ha

MacroSpeed® PERFECT

0,25 t/ha

Pulrea®

0,15 t/ha

MacroSpeed® GREEN

0,3 t/ha

0,5 t/ha Agravita® Starter

0,3 t/ha

RSM®

MacroSpeed® TIGER 4:12:32

20-30 kg/ha

RSM®

0,1 t/ha

Pulgran®

MacroSpeed® GREEN

0,25 t/ha

0,2 t/ha

Polidap®

Saletrosan® 26

0,3 t/ha

Korn-Kali® 0,4 t/ha ZAKsan™ 0,25 t/ha

0,15 t/ha

MacroSpeed® GREEN

Polifoska® Krzem

20-30 kg/ha

4-5 liści

Agravita® Starter

2-3 liście

0,5-0,6 t/ha 0,25 t/ha

przedsiewny

siew współrzędny

YaraBela™ Nitromag (Extran 27)

kiełkowanie

0,25 t/ha

Pulan®

MacroSpeed® PERFECT

Nawozy wapniowe przedsiewne i pogłówne (granulowane) - Tabela 2 (str. 20)

Schemat nawożenia doglebowego kukurydzy Bilans składników pokarmowych [kg/ha]

N - 194 P - 75 K - 150 S - 52 Mg - 38 +Zn

N - 198 P - 69 K - 160 S - 40-50 +Zn

N - 196 P - 92 K - 160 S - 36 Mg - 49

N - 212-218 P - 60-72 K - 170-204 S - 50 Mg - 48 +Zn

termin wysiewu

Notatki:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Profile for Ampol-Merol

Ampol-Merol Katalog Kukurydza i Zboża jare 2021  

Katalog Kukurydza i zboża jare 2021 od Ampol-Merol pomoże zadecydować, jakie odmiany kukurydzy i zbóż jarych zasiać na polu, jakimi nawozami...

Ampol-Merol Katalog Kukurydza i Zboża jare 2021  

Katalog Kukurydza i zboża jare 2021 od Ampol-Merol pomoże zadecydować, jakie odmiany kukurydzy i zbóż jarych zasiać na polu, jakimi nawozami...