Page 1

Kukurydza ZboĹźa jare

2018

Tabele odmian | Charakterystyka odmian | Programy i schematy nawoĹźenia


Szanowni Państwo, właśnie trzymają Państwo w dłoniach najnowsze wydanie katalogu dedykowanego tym razem zarówno kukurydzy, jak i ofercie nasiennej zbóż jarych i nasion roślin strączkowych. Uznaliśmy, że takie połączenie tematów będzie dla Państwa interesującym źródłem informacji, zwłaszcza że o zasiewie tych grup roślin trzeba podjąć decyzję w tym samym czasie. Kukurydza uprawiana jest z roku na rok na coraz większym areale. Spektakularne wzrosty dotyczą zwłaszcza plantacji „ziarnowych”, gdyż uprawa kukurydzy na ziarno znajduje się w gronie wysoko rentownych kierunków produkcji polowej. Widzimy, jak bardzo cenią Państwo ten gatunek i dlatego staramy się skupić na nim jak najwięcej uwagi, koncentrując ją tym samym na najważniejszych punktach. Odmiany, które Państwu polecamy, wybraliśmy na podstawie naszej wieloletniej pracy na terenie całego kraju, korzystając przy tym z najnowszych osiągnięć hodowców w Europie i na świecie. Znamy Państwa potrzeby – plon powinien być wysoki i najlepszej jakości. Dzięki lekturze tego opracowania dowiedzą się Państwo, jak ten plon i jakość osiągnąć. Po pierwsze – największe znaczenie mają tu najlepsze odmiany, po drugie – doskonała technologia (nawożenie doglebowe, dolistne i ochrona) i, oczywiście, zalecenia naszych Ekspertów dotyczące konkretnych zagadnień, w tym również żywienia zwierząt. Jestem przekonany, że nasze produkty i doradztwo przyniosą Państwu wysokie zyski.

Życzę udanej lektury. Łukasz Winiecki - Dyrektor Działu Nasiennego


Spis treści ................4 Odmiany kukurydzy......................6 Eksperci radzą...........................16 Tabela odmian kukurydzy

Nawożenie i wapnowanie pod kukurydzę mgr inż. Grzegorz Kopeć

.....................18

Programy nawożenia doglebowego kukurydzy

.............. 40

Schemat wiosennego nawożenia doglebowego kukurydzy

................................41

O fundamentalnym znaczeniu nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 w żywieniu krów mlecznych

...................... 46 Tabela odmian zbóż jarych............ 48 mgr inż. Mariusz Hein

Tabela odmian roślin motylkowych

................... 50

Programy nawożenia doglebowego zbóż jarych

............. 52

Schemat nawożenia doglebowego zbóż jarych

............. 53

Punkty skupu płodów rolnych Ampol-Merol

......... 58 Oddziały handlowe Ampol-Merol..... 59


Tabela odmian kukurydzy

NOWOŚĆ

Odmiana

LG 30.233

DRIM

GITAGO

SY WELAS

SL MAGELLO

Limagrain Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

FAO

240

220

220-230

230-240

250

Typ odmiany

SC

TC

TC

SC

SC

flint/dent

flint/dent

flint

flint/dent

semi dent

ziarno/kiszonka

wczesne ziarno/ kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

Wigor wiosenny

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

dobry

Wysokość roślin

wysokie

wysokie

wysokie

wysokie

wysokie

od słabych

wszystkie typy gleb

wszystkie typy gleb

wszystkie typy gleb

średnie/dobre

75-85

85-95

85-95

75-90

70-95

50

50

50

50

50

Rewelacyjna odmiana o bardzo dobrej strawności. Bardzo duży plon suchej masy i ziarna w różnych warunkach uprawy, również na słabych glebach.

Możliwość uprawy na glebach wolniej nagrzewających się wiosną, Stay Green. Wierna odmiana, dająca bardzo duży plon energetycznej zielonki, dzięki dużemu udziałowi kolb w masie zielonej.

Bardzo plenna odmiana o ziarnie w typie flint. Wysoka strawność kiszonki. Bardzo dobra zdolność adaptacyjna do wszystkich kompleksów glebowych.

Najnowsza odmiana kukurydzy z firmy Syngenta. Okrzyknięta hitem wśród niemieckich rolników. Rewelacyjne wyniki w użytkowaniu na ziarno, jak i na kiszonkę. W badaniach COBORU 2016 uzyskała najlepsze wyniki w swojej grupie wczesności.

Odmiana uniwersalna do uprawy na ziarno i kiszonkę, roślina wysoka o bardzo dobrym ulistnieniu, dobra zdrowotność, dobry wigor wiosenny i stabliny poziom plonowania.

Hodowca/ dystrybutor

Typ ziarna

Kierunek użytkowania

Wymagania glebowe Zalecana obsada (tys. szt./ha) Pojemność opakowania (tys. ziaren)

Cechy szczególne

Legenda: 4

SC - mieszaniec pojedynczy, TC - mieszaniec trójliniowy

Tabela odmian kukurydzy


NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MOROCK

GALACTUS

SATIVO

P8409

PIRRO

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Pioneer

Saatbau Polska Sp. z o.o.

230

230-240

250

Z - 250, K - 240

210

SC

SC

SC

SC

SC

flint

flint

semi flint

dent

semi dent

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka/CCM

ziarno/kiszonka/CCM

kiszonka

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

wysokie

wysokie

wysokie

średnio wysokie

bardzo wysokie

słabe/średnie

wszystkie typy gleb

średnie

od wilgotnych i zimnych do suchych i piaszczystych

średnie

70-80

80-90

75-100

75-90

75-100

50

50

50

80

50

Odmiana uniwersalna na ziarno i kiszonkę, wysoki plon ziarna, wysoka energetyczność kiszonki, bardzo dobry wigor wiosenny, wysoka odporność na głownię guzowatą.

Bardzo duży plon ziarna i wysoka zawartość skrobi w ziarnie – 9 wg badań BSA, Niemcy; kolba fix w pełni wypełniona, rewelacyjna zdrowotność i odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą, odmiana o podwójnym użytkowaniu - na ziarno i kiszonkę.

Bardzo dobry wynik plonowania na ziarno w badanej grupie COBORU - 106% wzorca. Wysoka odporność na głownię kukurydzy. Obserwuje się mniejsze uszkodzenia po omacnicy prosowiance.

Odmiana średniowczesna o doskonałej kombinacji wysokich plonów i szybkiego dojrzewania. Plonuje wysoko i stabilnie zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Ziarno szybko oddaje wodę. Odmiana bardzo dobrze toleruje okresowe niedobory wody.

Bardzo wcześnie dojrzewająca odmiana. Wysoki plon suchej masy. Kiszonka o wysokiej energetyczności oraz dobrej strawności.

Tabela odmian kukurydzy

5


Idealne ziarno i kiszonka Nazwa odmiany

LG 30.233

Pamiętaj o nawozach z

Hodowca / dystrybutor

Zn

Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka FAO: 240 Typ ziarna: flint/dent Wysokość roślin: wysokie Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy Zalecana obsada: 75 000-85 000 szt./ha Wymagania glebowe: od słabych

Wyniki plonowania:

MTZ 310-320 g

rzędów

w rzędzie

ziarno dość duże

Charakterystyka: Plon ogólny suchej masy SM (%) 100

99

wzorzec

LG 30.233

wzorzec

100

34-38 ziaren

102

• Stabilny i regularny plon ziarna w grupie odmian średniowczesnych • Bardzo dobry wzrost początkowy • Sprawdzona w każdych warunkach uprawy - od słabszych stanowisk do dobrych w dobrej kulturze • Wysoki plon suchej masy w uprawie na kiszonkę • Wysoka wartość energetyczna kiszonki

LG 30.233

Plon ziarna przy 14% wody (%)

15

Doświadczenia własne 2016 r.

PRODUKTY POLECANE W TECHNOLOGII UPRAWY KUKURYDZY Agravita® B Niezbędny mikroskładnik zalecany w uprawie kukurydzy

6

Charakterystyka odmian kukurydzy

MacroSpeed® Perfect Bogate źródło fosforu, potasu i cynku


Jak marzenie Nazwa odmiany

DRIM

Pamiętaj o nawozach z

Hodowca / dystrybutor

Zn Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: wczesne ziarno/kiszonka FAO: 220 Typ ziarna: flint/dent Wysokość roślin: wysokie Typ odmiany: mieszaniec trójliniowy Zalecana obsada: 85 000-95 000 szt./ha Wymagania glebowe: wszystkie typy gleb

14-16

28-30 ziaren

MTZ 280-310 g

rzędów

w rzędzie

ziarno dość duże

Wyniki plonowania:

Charakterystyka:

Analiza jakościowa kiszonki, GR Podolin, 2013 r. 200

74 %

Wartości minimalne

g/kg s.m. g/kg s.m. Wartości maksymalne

Wilgotność

Strawność

930

Plon ziarna przy 14% wilgotności

Energia netto produkcji mleka

300

g/kg s.m. VEM

142

NDF

Skrobia

394

335

78,8%

Włókno

1020

425

Doświadczenia własne Syngenta, 3 lokalizacje, 2013 r.

dt/ha

%

• Wielokierunkowe użytkowanie • Bardzo dobry wigor wiosenny • Szybkie oddawanie wody • Wysoki plon suchej masy kolb • Wysoki plon suchej masy i ziarna • Wysoka koncentracja energii w plonie • Roślina w typie Stay Green o liściastym pokroju • Może być uprawiana na glebach wolniej nagrzewających się wiosną

Badania LaboExpert

PRODUKTY POLECANE W TECHNOLOGII UPRAWY KUKURYDZY Agravita® Starter Mikrogranulat o wysokiej zawartości fosforu, cynku i innych niezbędnych składników pokarmowych

MacroSpeed® Green Nawóz magnezowo-siarkowy o wysokiej przyswajalności składników Charakterystyka odmian kukurydzy

7


Dobra inwestycja Nazwa odmiany

GITAGO

Pamiętaj o nawozach z

Hodowca / dystrybutor

Zn

Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka FAO: 220-230 Typ ziarna: flint Wysokość roślin: wysokie Typ odmiany: mieszaniec trójliniowy Zalecana obsada: 85 000-95 000 szt./ha Wymagania glebowe: wszystkie typy gleb

12-14

30-32 ziarna

MTZ ok. 280-300 g

rzędów

w rzędzie

ziarno dość duże

Wyniki plonowania: Ziarno Doświadczenia porejestrowe COBORU 2008-2011 i grupa średniowczesna 2010 r. Plon ziarna przy 15% wilgotności [dt/ha]

Doświadczenia własne 2012 r., 4 lokalizacje [dt/ha]

135,2 Wilgotność ziarna w czasie zbiorów. Plon ziarna przy 15% wilgotności [dt/ha]

2012 r.

99,9

2010 r.

119,9

2009 r.

2008 r.

105,9

Charakterystyka: • Szybki rozwój początkowy • Wysoka przydatność ziarna dla przemysłu młynarskiego i gorzelniczego • Wysoki plon suchej masy - zawartość skrobi na wysokim poziomie • Wysoka strawność zapewnia otrzymanie kiszonki o bardzo dobrych parametrach • Bardzo dobra zdrowotność roślin

28,2%

PRODUKTY POLECANE W TECHNOLOGII UPRAWY KUKURYDZY Agravita® Zn Niezbędny cynk i inne składniki uzupełniające w dokarmianiu kukurydzy 8

Charakterystyka odmian kukurydzy

MacroSpeed® Optima Wysoka dostępność składników pokarmowych i mikroelementów


Najlepszy w swojej grupie N OWO Ś Ć Nazwa odmiany

SY WELAS

Pamiętaj o nawozach z

Hodowca / dystrybutor

Zn Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka FAO: 230-240 Typ ziarna: flint/dent Wysokość roślin: wysokie Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy Zalecana obsada: 75 000-90 000 szt./ha Wymagania glebowe: wszystkie typy gleb

15 rzędów,

26 ziaren

kolba typu flex

w rzędzie

MTZ 290

Charakterystyka: • Wysoki plon zielonej i suchej masy nawet w trudnych warunkach glebowych i klimatycznych • Duże zdolności adaptacyjne do zmiennych warunków klimatu • Stabilność w plonowaniu na przestrzeni lat

• Plon i zawartość suchej masy zdecydowanie powyżej średniej • Duże, silnie ulistnione rośliny z mocnym Stay Green • Duży udział kolb w plonie i bardzo dobry plon ziarna

Wyniki plonowania: Plon i zawartość suchej masy - doświadczenia COBORU 2016 na zlecenie Syngenta, 2 lokalizacje

Plon i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju

228 137 38%

zawartość suchej masy

plon ziarna przy 14% wilgotności

27%

wzorzec

SY WELAS

wzorzec

SY WELAS

wzorzec

SY WELAS

Plon suchej masy (dt/ha)

26%

SY WELAS

121

34%

wzorzec

205

wilgotność

Charakterystyka odmian kukurydzy

9


Wysoki, stabilny, energetyczny Nazwa odmiany

SL MAGELLO Już zaprawione

Hodowca / dystrybutor

Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka FAO: 250 Typ ziarna: semi dent Wysokość roślin: wysokie Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy Zalecana obsada: 70 000-95 000 szt./ha Wymagania glebowe: średnie/dobre

Wyniki plonowania: Ziarno Sucha masa łodyg i liści wg COBORU

MTZ 320-350 g

rzędów

w rzędzie

ziarno dość duże

• Odmiana uniwersalna do uprawy na ziarno i kiszonkę • Rośliny wysokie o bardzo dobrym ulistnieniu • Dobra zdrowotność • Dobry wigor wiosenny • Wysoki i stabilny poziom plonowania

Plon jednostek pokarmowych

108% 105% 102%

2011 r.

2010 r.

2009 r.

2011 r.

2010 r.

101%

2009 r.

32-35 ziaren

Charakterystyka:

113%

105%

12-14

PRODUKTY POLECANE W TECHNOLOGII UPRAWY KUKURYDZY Agravita® B Niezbędny mikroskładnik zalecany w uprawie kukurydzy

10

Charakterystyka odmian kukurydzy

MacroSpeed® Perfect Bogate źródło fosforu, potasu i cynku


Dwa w jednym Nazwa odmiany

MOROCK Już zaprawione

Hodowca / dystrybutor

Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka FAO: 230 Typ ziarna: flint Wysokość roślin: wysokie Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy Zalecana obsada: maksymalnie 70 000-80 000 szt./ha Wymagania glebowe: słabe/średnie

Wyniki plonowania: Plon ogólny suchej masy SM (%) 100

wzorzec

MOROCK

wzorzec

MTZ 320-330 g

rzędów

w rzędzie

ziarno dość duże

Charakterystyka:

105 100

32-34 ziarna

102

• Odmiana uniwersalna do uprawy na ziarno i kiszonkę • Wysoki plon ziarna • Wysoka energetyczność kiszonki • Bardzo dobry wigor wiosenny • Wysoka odporność na głownię guzowatą

MOROCK

Plon ziarna przy 14% wody (%)

12-15

Doświadczenia własne 2016 r.

PRODUKTY POLECANE W TECHNOLOGII UPRAWY KUKURYDZY Agravita® Starter Mikrogranulat o wysokiej zawartości fosforu, cynku i innych niezbędnych składników pokarmowych

MacroSpeed® Green Nawóz magnezowo-siarkowy o wysokiej przyswajalności składników Charakterystyka odmian kukurydzy

11


W kolbie jest moc N OWO Ś Ć Nazwa odmiany

GALACTUS

Pamiętaj o nawozach z

Hodowca / dystrybutor

Zn

Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka FAO: 230-240 Typ ziarna: flint Wysokość roślin: wysokie Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy Zalecana obsada: 80 000-90 000 szt./ha Wymagania glebowe: wszystkie typy gleb

Wyniki plonowania: Plon ziarna

34 nasiona

w kolbie, kolba fix

w rzędzie

MTZ 310 g

Charakterystyka:

Wilgotność

26,5%

27%

GALACTUS

wzorzec

140,3

GALCTUS (115% wzorca BSA)

18 rzędów

• Bardzo duży plon ziarna • Bardzo wysoka zawartość skrobi w ziarnie (9 wg badań BSA, Niemcy) • Kolba fix w pełni wypełniona • Rewelacyjna zdrowotność i odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą • Odmiana o podwójnym użytkowaniu - na ziarno i kiszonkę

PRODUKTY POLECANE W TECHNOLOGII UPRAWY KUKURYDZY Agravita® B Niezbędny mikroskładnik zalecany w uprawie kukurydzy

12

Charakterystyka odmian kukurydzy

MacroSpeed® Optima Wysoka dostępność składników pokarmowych i mikroelementów


Doskonały plon ziarna Nazwa odmiany

SATIVO Już zaprawione

Hodowca / dystrybutor

Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka/CCM FAO: 250 Typ ziarna: semi flint Wysokość roślin: wysokie Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy Zalecana obsada: 75 000-100 000 szt./ha Wymagania glebowe: średnie

Wyniki plonowania: Plon ziarna przy 14% wody (%)

Plon ogólny suchej masy SM (%) 104

rzędów

w rzędzie

MTZ 330-360 g

• Wysoka tolerancja na głownię kukurydzy • Wysoka tolerancja na omacnicę prosowiankę • Bardzo dobry wczesny wigor • Świetne rezultaty w produkcji CCM

SATIVO

wzorzec

100

SATIVO

wzorzec

38 ziaren

Charakterystyka:

106 100

14

COBORU 2014 r.

PRODUKTY POLECANE W TECHNOLOGII UPRAWY KUKURYDZY Agravita® Aktiv 48 Szybka regeneracja po chłodach i herbicydach

MacroSpeed® Green Nawóz magnezowo-siarkowy o wysokiej przyswajalności składników Charakterystyka odmian kukurydzy

13


Rewelacyjny plon i jakość za rozsądną cenę N OWO Ś Ć Nazwa odmiany

P8409

Pamiętaj o nawozach z

Hodowca / dystrybutor

Zn

Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka/CCM FAO: Z - 250, K - 240 Typ ziarna: dent Wysokość roślin: średnia Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy SC Zalecana obsada: 75 000-90 000 szt./ha Wymagania glebowe: gleby piaszczyste do gleb mocnych

Wyniki plonowania: Wilgotność w trakcie zbioru (%)

Plon na mokro (t/ha)

30,5

15,16

P8409

12,27

P8409

wzorzec

10,5

46 ziaren

kolba typu flex

w rzędzie

MTZ 360-400 g

Charakterystyka:

P8409

Plon ziarna przy 14% wody (%)

16-18 rzędów,

• Doskonała kombinacja wysokich plonów i szybkiego dojrzewania • Wysokie i stabilne plonowanie zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę oraz CCM • Ziarno szybko oddaje wodę • Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody • Odmiana o podobnych wymaganiach glebowych do P8400

PRODUKTY POLECANE W TECHNOLOGII UPRAWY KUKURYDZY Agravita® Zn Niezbędny cynk i inne składniki uzupełniające w dokarmianiu kukurydzy 14

Charakterystyka odmian kukurydzy

MacroSpeed® Optima Wysoka dostępność składników pokarmowych i mikroelementów


Najwcześniejsza kiszonka Nazwa odmiany

PIRRO

Pamiętaj o nawozach z

Hodowca / dystrybutor

Zn Właściwości:

Kolba:

Kierunek użytkowania: kiszonka FAO: 210 Typ ziarna: semi dent Wysokość roślin: bardzo wysokie Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy Zalecana obsada: 75 000-100 000 szt./ha Wymagania glebowe: średnie

Wyniki plonowania:

PIRRO

Plon ogólny suchej masy SM (%) 100

100

PIRRO

99

46 ziaren

MTZ 350-380 g

rzędów

w rzędzie

ziarno dość duże

Charakterystyka:

wzorzec

100

wzorzec

Plon ziarna przy 14% wody (%)

12

• Bardzo wczesne dojrzewanie • Wysoki plon suchej masy • Wysoka energetyczność kiszonki • Dobra strawność

COBORU 2015 r.

PRODUKTY POLECANE W TECHNOLOGII UPRAWY KUKURYDZY Agravita® Starter Mikrogranulat o wysokiej zawartości fosforu, cynku i innych niezbędnych składników pokarmowych

MacroSpeed® Perfect Bogate źródło fosforu, potasu i cynku

Charakterystyka odmian kukurydzy

15


Eksperci radzą

mgr inż. Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Uprawa kukurydzy staje się powszechna nawet w północnej części Polski, choć tę lokalizację postrzegano niekorzystnie ze względu na jej warunki klimatyczne. Prace hodowlane nad odmianami dały jednak tej roślinie szeroki zakres dostosowania się do różnych warunków środowiskowych i użytkowych. Kukurydza wymaga wyższych temperatur i dobrego naświetlenia - na te czynniki reaguje w postaci zróżnicowanego plonu ziarna w aspekcie ilościowym i jakościowym. Tegoroczne opady w czerwcu i lipcu wpłynęły na wysokie wykorzystanie azotu przez rośliny - stworzyły one wyjątkową biomasę części wegetatywnych. Niestety, małe nasłonecznienie w okresie wzrostu przełożyło się na większe wydzielanie hormonu gibereliny i wydłużanie łodyg. Prace w uprawie kukurydzy można ograniczyć do dwóch terminów - wiosennego, tj. nawożenia, siewu i ochrony oraz jesiennego, czyli zbiorów, a tegoroczne są trudne. Zbiór na ziarno jest mocno opóźniony z powodu opadów i wilgotności powietrza - wpływa to na długość wysychania nasion. Zbiór na zielonkę, natomiast, jest kłopotliwy z powodu mokrych pól z zastoiskami wody, które ograniczają wydajność sieczkarni. Wiele miejsc na polach jest omijane i pozostawione do późniejszego zbioru, co dezorganizuje pracę, a tworzące się przy wyjazdach z pól koleiny sprawiają, że wraz z transportem zielonki do silosów trafia ziemia z kół i zanieczyszcza surowiec, który nie jest już dobrym komponentem do otrzymania wartościowej kiszonki. Kukurydza jest największym nośnikiem paszy objętościowej w gospodarstwach prowadzących produkcję mleka i mięsa wołowego, a ziarno stanowi coraz większy udział w obrocie sprzedażowym w Polsce. Jest rośliną godną uwagi.

16

dr inż. Aneta Mierzejewska Dyrektor ds. Naukowo-Badawczych Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

Przystępując do uprawy kukurydzy, trzeba pamiętać, że jest to roślina o wysokim potencjale plonowania i dużych wymaganiach pokarmowych. Jeśli chcemy maksymalnie wykorzystać jej potencjał, musimy zabezpieczyć rośliny przed niekorzystnymi warunkami wzrostu. We wczesnych fazach rozwojowych kukurydza narażona jest bowiem na wiele czynników stresowych, takich jak: susza, niskie temperatury, uszkodzenia czy ograniczona dostępność składników pokarmowych ze względu na powolny rozwój systemu korzeniowego. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że kukurydza jest szczególnie wrażliwa na niedobór składników pokarmowych w fazie od 5. do 12. liścia, kiedy to następuje formowanie pierwotnej struktury plonu. Zawiązek kolby powstaje już w fazie 5.– 6. liścia, a do 12. liścia ustala się liczba rzędów w kolbie oraz ziarniaków w rzędzie. Dlatego też nawożenie dolistne kukurydzy należy traktować jako obowiązkowe. W tym celu warto zastosować nowoczesne nawozy dolistne Agravita® o wielokierunkowym działaniu, które szybko i skutecznie dostarczają roślinom składniki pokarmowe, ale także stymulują rozwój, podwyższają odporność na patogeny, zwiększają odporność na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe. Rolnicy często zadają sobie pytanie, czy nawożenie dolistne kukurydzy przeprowadzić profilaktycznie czy po pojawieniu się objawów niedoboru? Zdecydowanie lepsza jest profilaktyka, gdyż większość niedoborów ma przebieg utajony – nie można dostrzec ich gołym okiem, a mimo tego prowadzą do pewnej straty plonu. Zatem nawozy dolistne Agravita® zaleca się stosować przede wszystkim prewencyjnie, celem pełnego wykorzystania potencjału plonotwórczego kukurydzy – uzyskania wyższego plonu o lepszej jakości.


mgr inż. Łukasz Winiecki Dyrektor Działu Nasiennego Ampol-Merol Sp. z o.o.

Kukurydza – sen z powiek czy strzał w dziesiątkę? Uprawa kukurydzy w Polsce stała się ostatnio bardzo popularna, a wszystko za sprawą trzech istotnych rzeczy. Po pierwsze - gatunek plonuje bardzo dobrze nawet na słabszych stanowiskach, po drugie - portfolio odmian pozwala na uprawę w całym kraju, po trzecie - pojawiło się więcej sprzętu do uprawy kukurydzy - siewniki, przystawki do kombajnów, a to zachęciło do jej uprawy mniejsze gospodarstwa. Uprawa kukurydzy nie jest łatwa, to roślina ciepłolubna jak ziemniak, burak czy soja. Niestety, często o tym zapominamy i wydaje się nam, że nasze doświadczenie pozwala poprawić przyrodę. Susza w czerwcu czy majowe przymrozki będą miały istotny wpływ na poziom i jakość plonu. W tym sezonie doświadczyły nas dwa problemy - zimna wiosna i ogromne problemy ze wschodami, następnie intensywne opady, w efekcie których opóźniły się zbiory na ziarno przy jednoczesnym dużym porażeniu fuzariozami. Na pogodę nie mamy wpływu, możemy jedynie oferowane naszym Klientom nasiona uszlachetnić, polepszając tym samym pewne ich cechy. Kukurydza na Agravicie? Jak pomóc? Jak polepszyć? Co zrobić? Zaoferowaliśmy Klientom nasiona wybranych odmian kukurydzy standardowo, profesjonalnie zaprawione jeszcze w fabryce nawozem Agravita® Aktiv 48. Cel był taki, aby rolnicy skorzystali z rewelacyjnych cech tego nawozu i nie musieli za to dopłacać. Przygotowaliśmy odmiany: Morock, Sativo, Pirro i Magello. Odnieśliśmy SUKCES! Nasiona te nie miały problemów ze wschodami, siewki wykazywały silny wigor i energię wschodów, a rolnicy cieszyli się pełną obsadą zdrowych roślin na plantacji. Zespół ludzi pracujących w Dziale Nasiennym kreatywnie szuka rozwiązań poprzez innowacje, a te - dają satysfakcję Klientom.

mgr inż. Mariusz Hein Dyrektor Działu Żywienia Zwierząt Ampol-Merol Sp. z o.o.

Kiszonka i ziarno z kukurydzy są nieodzownym elementem żywienia bydła. Dla krów mlecznych kukurydza stanowi najczęściej 50% zadawanej dziennej masy dawki (30-35% podawanej dziennie krowom suchej masy), w żywieniu opasów, natomiast, stosujemy nawet do 75% kukurydzy (co stanowi do 50% suchej masy). Popularność tego pokarmu wynika z: nowych odmian, które poprzez wzrost plonów poprawiają wyniki produkcyjne z ha, większej różnorodności FAO, mniejszego wpływu czynników pogodowych na termin zbioru, dużej zawartości cukrów prostych i niskiej pojemność buforowej kukurydzy i dzięki temu - łatwego procesu zakiszania, coraz większego dostępu do nowoczesnych technologii zbioru, transportu, przechowywania, świadomości rolników na temat ujemnego bilansu energetycznego u krów na początku laktacji, łatwości przechodzenia skrobi z kukurydzy w glukozę. Kukurydza jest niejako złotym środkiem w żywieniu bydła. Dobór odmiany, odpowiednie przygotowanie pól, nawożenie i ochrona roślin to strefy, w których producenci mleka i mięsa wołowego coraz częściej osiągają optimum jakości kukurydzy i w związku z tym - kiszonki. Istotne pod względem optymalizacji wyników, z punktu widzenia gospodarstw, jest zarządzanie silosem. Ograniczenie odpadów, utrzymanie parametrów żywieniowych kiszonki, ograniczenie rozwoju niekorzystnych bakterii i grzybów to poważne wyzwania, jakie stoją przed farmerami. W najbliższej przyszłości wyniki produkcyjne i ekonomiczne między gospodarstwami będziemy porównywali w kategoriach ilości białka i energii uzyskanych z ha, ilości ha potrzebnych na określoną produkcję mleka bądź mięsa. Czy możemy zatem poprawić wyniki? Najbardziej spektakularnego efektu poprawy pod względem żywieniowym (choć najmniej widocznego gołym okiem) możemy spodziewać się, stosując preparaty biologiczne, poprawiające przebieg fermentacji i stabilność tlenową, do czego wszystkich zachęcam. 17


Nawożenie i wapnowanie pod kukurydzę mgr inż. Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

NAWOŻENIE MINERALNE Wysokie plony zielonki i ziarna wymuszają na producencie wyjątkowe podejście do istotnego zagadnienia, jakim jest zaopatrzenie roślin w optymalną ilość składników pokarmowych.

Kukurydza uprawiana pobiera średnio:

NA ZIARNO: (NA 1 TONĘ ZIARNA I ODPOWIEDNIĄ MASĘ SŁOMY): 22 kg azotu; 10 kg fosforu; 28 kg potasu; 10 kg wapnia; 7 kg magnezu; 3,5 kg siarki; 15 g boru; 60 g cynku; 12 g miedzi; 80 g manganu; 0,8 g molibdenu

NA ZIELONKĘ: (NA 10 TON BIOMASY) 40 kg azotu; 17 kg fosforu; 45 kg potasu; 18 kg wapnia; 7 kg magnezu; 6 kg siarki Z tego wynika, że kukurydza bez względu na kierunek użytkowania jest rośliną o wyjątkowo wysokich wymaganiach pokarmowych, które należy pokryć wysokim poziomem nawożenia mineralnego.

I NAWOŻENIE AZOTOWE Pobieranie azotu w początkowych fazach rozwojowych roślin jest niewielkie i ograniczone niższymi temperaturami powietrza oraz gleby. Szczególnie nasila się w momencie tzw. wyrzucania miotełki. Tak późne wykorzystywanie azotu przez kukurydzę sugeruje nam wybór nawozu, który posiada przedłużony okres działania. Najlepiej takie warunki spełnia mocznik, PULREA® 46% oraz POLIFOSKA®21. 18

Nawożenie i wapnowanie pod kukurydzę

Wysokość nawożenia azotowego uzależniona jest również od procesu mineralizacji resztek roślinnych, w wyniku którego uwalnia się średnio od 40 do 60 kg/ha N. Ze względu na wysoki poziom nawożenia azotowego najlepiej wykonać go w dwóch terminach: 1. termin PRZED SIEWEM Z WYKORZYSTANIEM NAWOZÓW: • SALETRZAKI, CANWIL, SALMAG® • SALETROSAN® 26 + 13 S, ZAKSAN®, YARA BELA EXTRAN, RSM® • Saletra amonowa 34%, PULAN® 34% 2. termin POGŁÓWNIE, KIEDY ROŚLINY MAJĄ OD 4 DO 6 LIŚCI, W POSTACI: • PULREA® 46%, PULGRAN® • POLIFOSKA® 21 + 13 S Pogłówne nawożenie nawozem PULREA® 46% i POLIFOSKA® 21 najlepiej wykonać przed okresem deszczowym i na rośliny suche. Dzięki temu unikniemy większych strat azotu i chronimy rośliny przed poparzeniami. W tym terminie należy unikać stosowania nawozów saletrzanych, gdyż zawarte w nich formy azotu są bardziej agresywne i stwarzają większe ryzyko uszkodzeń roślin.

II NAWOŻENIE FOSFOROWO -POTASOWE Kukurydza jest rośliną wyjątkowo wrażliwą na niedobór fosforu w glebie, szczególnie w okresie wiosennych chłodów, co objawia się w postaci antocyjanowych (fioletowych) przebarwień liści i zahamowanym tempem wzrostu. Dlatego właśnie należy stosować nawozy o wysokiej dostępności tego składnika. Określa ją zapisana na opakowaniu procentowa zawartość fosforu rozpuszczalnego w wodzie. Zdecydowanie lepiej ten krytyczny okres wiosennych chłodów przechodzą rośliny, w których wcześniej wykonano siew współrzędny z wykorzystaniem nawozów POLIDAP®, Ultra Korn oraz uzupełniającymi nawozami specjalistycznymi jak AGRAVITA® STARTER.


Duża koncentracja składników nawozowych w obrębie Roczne potrzeby wapna przy plonie 10 ton kukuryrozwijającego się systemu korzeniowego daje wysoką dzy na ziarno to: oszczędność w nawożeniu doglebowym przy jednoczepobranie wapna: około 100-110 kg CaO/ha, śnie wysokim stopniu ich wykorzystania. wymycie: 100-250 kg CaO/ha, W tradycyjnym wysiewie doglebowym najbardziej zalecanymi nawozami są MacroSpeed® OPTIMA, MacroSpeed® zobojętnienie nawożenia mineralnego: 100-300 kg CaO/ha. PERFECT, POLIFOSKI oraz nawozy YARA, Ultra 8, NPK i PK Wynika z tego, że całkowite potrzeby kukurydzy w upra(tabela, str. 40). Łączy je wysoka koncentracja dostępnego wie na ziarno (jak i na zielonkę) kształtują się na poziomie fosforu. Z wymagań pokarmowych wynika, że kukurydza 300-660 kg CaO/ha. jest rośliną o wyjątkowo dużym zużyciu potasu, zatem Regulację odczynu gleby powinno się przeprowadzić wymaga stosowania nawozów o zwiększonej koncentra® odpowiednio wcześniej. Optymalnym terminem jest cji tego składnika jak MacroSpeed PERFECT. Na stanookres przed siewem rośliny przedplonowej wiskach bogatych w potas ® lub bezpośrednio po jej zbiorze pod podorywzalecany jest MacroSpeed EKSPERT RADZI kę, gruber lub bronę talerzową. Najbardziej OPTIMA. Dla osiągnięcia wysokich i warTermin stosowania nawobezpiecznym i wysoce skutecznym nawozem tościowych plonów nawożenie zów doglebowych uzależniowapniowym z przeznaczeniem na wszystkukurydzy powinno być szczeny jest od składu mechaniczkie typy gleb jest wapno kredowe. Zaleca się gólnie zbilansowane, wykonane nego gleby, więc na glebach stosowanie nawozów o bardzo wysokiej reakw odpowiednim terminie z wykociężkich najlepiej wykonać tywności (neutralizacji), która wpływa bezporzystaniem najlepszych nawozów nawożenie PK jesienią. W tym mineralnych. średnio na tempo odkwaszania gleby. terminie mamy pewność odpowiedniego usytuowania się Wykres 1. składników w wierzchniej warstwie gleby. Wiosenne naRodzaje nawozów wapniowych a regulacja odczynu gleby wożenie powinno mieć miejsce na glebach o lżejszym składzie mechanicznym, co zabezpieczy składniki pokarmowe przed ich nadmiernym wypłukiwaniem w głąb gleby. Prawidłowa dynamika rozwoju kukurydzy uzależniona jest również od dwóch bardzo ważnych składników pokarmowych, takich jak magnez i siarka. W tym celu idealnym nawozem granulowanym jest MacroSpeed® GREEN. Zalecana jego dawka przedsiewna to 0,15-0,2 t/ha. MacroSpeed® GREEN zawiera magnez i siarkę w najbar4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 0 dziej dostępnej formie siarczanowej, która szybko i bezpoMiesiące średnio pobierana jest przez rośliny. Poza tym nawóz ten Węglany Dolomity mielone Tlenki Dolomity odsiew Kreda częściowo niweluje na roślinach objawy niewłaściwego Polecam stosowanie nawozów wapniowych granuodczynu gleby. lowanych, dzięki czemu można wysiewać je siewnikami tradycyjnymi do nawozów mineralnych nawet w szerokie ścieżki technologiczne powyżej 20 m. Pozwala to Przystępując do nawożenia kukurydzy, w pierwszej korównież w wyjątkowych sytuacjach na zastosowanie ich lejności należy zadbać o odczyn gleby przez niezbędne wapnowanie stanowiska. w terminie pogłównym w dawce 0,5-1,0 t/ha.

WAPNOWANIE

Nawożenie i wapnowanie pod kukurydzę

19


„To, co daję ziemi, ziemia oddaje. A ja dzielę się tym z innymi. Dlatego dbam o nią jak najlepiej. TAKA MOJA ROLA“

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police tel. 91 317 28 19, e-mail: polifoska@grupaazoty.com nawozy.eu polifoska.pl


Nawożenie kukurydzy

Kukurydza jest zbożem o dużych wymaganiach cieplnych i równomiernie wschodzi dopiero w temperaturze 9-10°C, ale kiełkuje już w glebie o temperaturze 6°C. Wytrzymuje przymrozki do -3°C. Kukurydza może być uprawiana w monokulturze przez kolejne 3-4 lata.

Wymagania glebowe Kukurydza nie lubi gleb podmokłych, zimnych, bardzo ciężkich i suchych. Może być uprawiana na glebach kompleksów pszennych i żytnich (klasa I-IVb). Gleba powinna mieć uregulowany odczyn (pH w 1M KCl powyżej 5,5). Wiosną jak najbardziej ograniczyć uprawki i jak najgłębiej przykryć stosowane nawozy mineralne, w tym także azot. Wysiew ziarna możliwie jak najwcześniej, już od 25 kwietnia do 5 maja. Im wcześniej jest zasiana, tym lepiej się ukorzeni, a więc lepiej plonuje.

Wymagania pokarmowe Kukurydza jest rośliną, którą trudno przenawozić.

Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 4 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 10 kg oraz 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo) i 85 g cynku (Zn). W uprawie na silos z plonem 10 t zielonki przeciętnie pobiera: 38 kg azotu (N), 16 kg fosforu (P2O5), 45 kg potasu (K2O), 20 kg wapnia (CaO), 12 kg magnezu (MgO), 5 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 12,5 kg oraz 17 g boru (B), 13 g miedzi (Cu),

150 g manganu (Mn), 1,5 g molibdenu (Mo) i 150 g cynku (Zn). Wykazuje dużą wrażliwość na niedobór cynku oraz średnią na niedobór boru, manganu i miedzi. W porównaniu z pozostałymi zbożami pobiera około dwukrotnie więcej wapnia oraz dwu- trzykrotnie więcej magnezu i boru.

Nawożenie Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, po zbiorze przedplonu stosować wapno i wymieszać z glebą. Wapnowanie

zawsze wykonywać od lata do późnej jesieni. W przypadku niskiej zasobności gleby w magnez zastosować nawet niewielkie ilości (300-600 kg/ha) drobno mielonego dolomitu. Kukurydza pobiera

bardzo dużo magnezu i wyjątkowo źle rośnie na glebach ubogich w magnez.

PAMIĘTAJ: Kukurydza uprawiana na silos powoduje znaczne ubożenie gleby z próchnicy. Z wszystkich roślin uprawnych kukurydza najlepiej wykorzystuje składniki pokarmowe z nawozów naturalnych, dlatego dysponując obornikiem, gnojówką lub gnojowicą, należy je w pierwszej kolejności stosować pod kukurydzę, szczególnie w uprawie na silos.


Nawożenie organiczne – naturalne Najlepszym terminem stosowania obornika jest jesień, ale dobrym jest także wiosna. Dawka 30 t obornika pokrywa wymagania pokarmowe kukurydzy na poziomie około 35% azotu i fosforu oraz około 50% potasu. Jeżeli dysponujemy jeszcze gnojówką, to zastosowanie 20 m3 na hektar w kwietniu (nie na zbyt wilgotną glebę, bo nie wolno gleby podtopić) daje nam dodatkowo 60 kg azotu i 140 kg potasu. Gnojówka prawie nie zawiera fosforu. Łącznie daje to dawkę 120-140 kg azotu i 240 kg potasu, czyli zapewnia około 75% dawki azotu, 35% fosforu i całą dawkę potasu. W gospodarstwach dysponujących gnojowicą zastosowanie dawki 25 m3 jesienią i 25 m3 późną wiosną pokrywa wymagania kukurydzy względem fosforu i potasu. Uzupełnienia wymaga tylko nawożenie azotem (pogłównie), a na glebach o niższej zasobności w fosfor, także startowo, współrzędnie do 100 kg/ha POLIDAPU®.

Nawożenie fosforem i potasem jest najbardziej efektywne, gdy nawozy są dobrze wymieszane z co najmniej 10-20 cm warstwą gleby. Nawozy kompleksowe stosować najlepiej pod orkę – jesienią lub na glebach lżejszych – pod najgłębiej wykonywane uprawki wiosenne, co najmniej 7-10 dni przed siewem ziarna. Dawki nawozów, w zależności od zasobności gleby i przewidywanego plonu, przedstawiono na www.polifoska.pl.

Ważny wybór nawozu Ze względu na około 3-krotnie większe pobieranie potasu niż fosforu przez kukurydzę, zaleca się stosować nawóz kompleksowy o jak najszerszym stosunku fosforu do potasu (P:K), czyli: POLIFOSKĘ® KRZEM (P:K-1:2,8), POLIFOSKĘ® PLUS, POLIFOSKĘ® 5 (P:K-1:2) lub POLIFOSKĘ® PETROPLON (P:K-1:3).

Najlepszy nawóz do siewu współrzędnego roślin współrzędnie powinno się stosować tylko mało ruchliwe w glebie składniki, czyli amonową formę azotu i fosfor. Nie stosować do nawożenia współrzędnego nisko skoncentrowanych nawozów z ruchliwymi formami składników, które powodują lokalne zasolenie gleby i wywołują lokalną suszę fizjologiczną. Efektywne i bezpieczne jest stosowanie małych (do 150 kg/ha) dawek POLIDAPU®, ewentualnie nawozu o stosunkowo małej zawartości potasu, np. POLIFOSKA® 8 – na 1 kg P przypada 1 kg K.

Nawożenie azotem kukurydzy na ziarno

Niedobór fosforu W przypadku uprawy na oborniku, szczególnie bydlęcym, który jest bogatym źródłem potasu, można stosować nawóz kompleksowy o węższym stosunku P:K, czyli 1:1,5 (POLIFOSKA® 6), a nawet POLIFOSKĘ® 8. Niskie wiosenne temperatury utrudniają pobieranie fosforu, co powoduje zaczerwienienie liści i zahamowanie wzrostu kukurydzy. Dlatego zaleca się nawożenie startowe w ilości 100-150 kg/ha fosforanu amonu, czyli POLIDAPU®, wykorzystując specjalne siewniki do współrzędnego siewu ziarna i nawozu. Dla bezpieczeństwa wschodzących

Kukurydza na każdą 1 t ziarna i odpowiednią ilość słomy pobiera 25-32 kg azotu. Intensywniej pobierany jest dopiero od fazy 4-5 liścia, a przede wszystkim w lipcu i sierpniu. Wysoka temperatura w tym okresie sprzyja uwalnianiu się (mineralizacji) dużej ilości azotu z gleby, który kukurydza jako jedyne zboże dobrze wykorzystuje. Dlatego można przyjąć zalecaną dawkę azotu na każdą 1 t ziarna na poziomie od 15 kg N na glebach próchnicznych, dobrze nawożonych do 20-23 kg N na stanowiskach słabych. Przewidując plon ziarna na poziomie 8 t z hektara należy więc zastosować od (8 x 15) 120 do (8 x 20-23) 160-184 kg N/ha, przy plonie 10 t ziarna od 150 do 200-230 kg N/ha.

Nawożenie azotem kukurydzy na silos Na każde 10 t zielonki kukurydzy wysoce efektywną dawką azotu jest od 25 kg N na glebach próchnicznych, dobrze nawożonych do 30-35 kg N na stanowiskach słabych. Przewidując plon zielonki na poziomie 50 t z hektara należy więc zastosować od (5 x 25) 125 do (5 x 30-35) 150-175 kg N/ha w uprawie bez obornika.


Przedsiewnie stosować do 50% planowanej dawki (do 60 kg N/ha) – najlepiej w formie nawozów wieloskładnikowych i mocznika lub RSM. Do nawożenia kukurydzy najlepszym nawozem azotowym jest mocznik, ponieważ azot z mocznika jest dłużej dostępny. Na glebach bardzo ciężkich skuteczniejsza w działaniu jest saletra amonowa.

przy pH w 1M KCl powyżej 6,3-6,5. Okres dokarmiania dolistnego jest krótki i praktycznie można tę roślinę dokarmiać od fazy 5. wyrośniętych liści przez około 5 tygodni, co 6-8 dni. Faza 5. liścia to najważniejszy termin stosowania większości mikroskładników i azotu, bo w tej fazie programuje się wielkość kolby i potencjalna ilość zawiązanych ziaren. Wtedy też rozpoczyna się intensywne pobieranie składników, a mikroskładniki te procesy stymulują. Konieczne są opryski mikroskładnikami na glebach świeżo wapnowanych i o uregulowanym odczynie – o pH powyżej 6,3. Stosując zabiegi ochrony kukurydzy (na choroby i szkodniki), gdy dozwolone jest mieszanie pestycydu z mocznikiem, zawsze korzystnie jest dodać nie tylko mocznik, ale także mangan i do 100 g/ha boru (zapobiega szczerbatości kolby, ogranicza występowanie wielu chorób), szczególnie w suche lata.

Przyorując słomę kukurydzy,

Kukurydza w uprawie bez nawozów naturalnych dobrze reaguje na siarkę. Najbardziej celowe jest jej stosowanie wiosną, czyli przedsiewnie. Można stosować wiosną azot z siarką, czyli Saletrosan lub POLIFOSKĘ® 21 [N(MgS) 21-(4-35)]. Pozostałą część azotu (od 50 do 100 kg N/ha) należy stosować pogłównie, w miarę późno, kiedy wysokość roślin umożliwia jeszcze techniczne wykonanie tego zabiegu – od fazy 4-5 liścia do wysokości nawet 40-60 cm. Pogłównie stosować azot na suche rośliny, tylko w formie mocznika lub RSM wężami rozlewowymi, na krótko przed spodziewanym deszczem. Stosowanie pogłównie saletry amonowej zawsze powoduje uszkodzenie (poparzenie) roślin.

przy plonie 8 t ziarna, z przyoraną słomą wprowadza się do gleby średnio 120 kg azotu, 40 kg fosforu i 240 kg potasu, czyli w przybliżeniu tyle samo co z dawką 20-25 t obornika bydlęcego. Tak duża ilość składników wprowadzonych ze słomą powinna być uwzględniona przy ustalaniu dawek pod następną roślinę. Przyorując słomę kukurydzianą, bogatą w azot, nie ma potrzeby stosowania dodatku azotu, by przyspieszyć jej rozkład.

Dokarmianie dolistne Kukurydza dobrze reaguje na dokarmianie dolistne azotem w postaci 6% wodnego roztworu mocznika, czyli 6 kg mocznika w 100 litrach wody, łącznie z 5 kg siarczanu magnezu i mikroskładnikami. Nie zapominajmy o dodaniu

Przyorana słoma cennym nawozem Uprawiając kukurydzę po kukurydzy (w monokulturze), można dawki nawozów wieloskładnikowych obniżyć, na przykład na glebie średnio zasobnej o około 20-30% fosforu i 50% potasu. Z przyoranej słomy, w następnym roku kukurydza, albo inna uprawiana roślina, wykorzysta około 12 kg fosforu i 125 kg potasu. Dawka azotu wynosi wówczas tylko 15 kg na każdą przewidywaną 1 t ziarna, czyli dla plonu 8 t ziarna wynosi 120 kg N/ha. dr inż. Adam Grześkowiak

Niedobór cynku co najmniej trzykrotnie boru po 50-70 g B/ha, dwukrotnie manganu po 150-200 g Mn/ha, a w uprawie bez obornika, także co najmniej jeden raz miedzi i cynku – zawsze

Więcej informacji na www.polifoska.pl, a dokładniej https://polifoska.pl/vademecum-nawozenia oraz https://polifoska.pl/abc#kukurydza-na-kiszonkę i https://polifoska.pl/abc#kukurydza-na-ziarno.


Efektywność nawożenia azotem

Azot azotanowy - preferowana forma azotu

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA

pobieranych przez rośliny uprawne składników pokarmowych.

Azot w nawozach może być dostarczany do gleby w formie azotanowej (NO3-), amonowej (NO4+) lub amidowej (CO(NH2)2). Forma azotanowa (NO3-) jest preferowaną formą azotu

W celu uzupełnienia azotu w glebie konieczne jest coroczne

pobieraną z gleby przez rośliny uprawne. Działanie nawozów

stosowanie nawozów azotowych. Nawozy azotowe powodują

azotowych zawierających azot również w formie azotanowej (np.

intensywny wzrost i rozwój roślin. Stosowanie azotu wpływa

Pulan® i RSM®) jest szybkie, natomiast pozostałych - wolniejsze,

na wyższy plon ziarna, masy zielonej, korzeni, dłuższy okres

co spowodowane jest faktem, że rośliny pobierają głównie jony

wegetacji, wyższą zawartość i jakość białka. Niedobór azotu

azotanowe, a w mniejszym stopniu jony amonowe. Amonowe

hamuje wzrost roślin, co może doprowadzić do znacznego

i midowe formy azotu ulegają w glebie przemianom do azotanów

zmniejszenia plonu.

i dopiero wtedy mogą być pobierane przez rośliny. Jest to proces

Azot ma najważniejsze znaczenie spośród wszystkich

wymagający czasu i dlatego działanie takich nawozów jest Rośliny pobierają azot prawie w całości z gleby poprzez system

wolniejsze.

korzeniowy. Natomiast dokarmianie dolistne azotem, chociaż często praktykowane, nie zastępuje nawożenia doglebowego -

Forma mocznikowa (amidowa) ulega w glebie przemianie

przedsiewnego oraz pogłównego. Celem uzyskania wysokiego

do formy amonowej, a ta z kolei w procesie nitryfikacji przechodzi

i jakościowo odpowiedniego plonu konieczne jest doglebowe

w formę azotanową. Jednakże przy obniżonej temperaturze,

stosowanie azotu.

przy małej lub zbyt wysokiej wilgotności, aktywność bakterii biorących udział w procesie nitryfikacji spada, w wyniku czego

Rośliny mogą pobierać azot przez system korzeniowy

ilość azotu ulegającego przemianom do formy azotanowej będzie

zarówno w formie amonowej, jak i azotanowej. Azot z połączeń

niewystarczająca dla zaspokojenia wymagań rośliny.

organicznych może być pobierany w bardzo małej ilości w postaci amidowej lub aminokwasów (jednak te formy nie mają praktycznie

Nawozy Grupy Azoty PUŁAWY to:

większego znaczenia w odżywianiu roślin). Formy azotanowa i amonowa mogą być traktowane jako równorzędne w żywieniu

forma stała i płynna,

rośliny. A to, którą formę pobierają rośliny, zależy od wielu

wysoka zawartość i wszystkie formy azotu (N),

czynników, przede wszystkim od gatunku rośliny, jej stanu

szybkie i powolne działanie,

fizjologicznego oraz formy azotu w zastosowanych nawozach.

niska cena czystego składnika N,

Duży wpływ na proces pobierania azotu ma także odczyn (pH)

sprawdzone w kraju i za granicą,

gleby.

markowa jakość.

Grupa Azoty PUŁAWY oferuje szeroki asortyment nawozów azotowych: Atuty nawozów z Puław

forma azotanowa NO3

forma amonowa NH4+

forma amidowa CO(NH2)2

saletra amonowa

szybkie działanie

siarczan amonu

powolne mocznik

Forma stała i płynna

Wysoka zawartość i wszystkie formy azotu N

działanie

Szybkie i powolne działanie

Nawozy wytwarzane przez Puławy spełniają w pełnym zakresie wymagania ustawodawstwa unijnego. Zgodności z wymaganiami technicznymi załącznika I i III Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 r. w sprawie nawozów potwierdzone zostały Certyfikatami Zgodności (NAWÓZ WE) wydanymi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


Nowoczesne standardy nawożenia

Płynna formuła na sukces 28% N, 30% N, 32% N

26% N + 3% S

20% N + 6% S

rsm@grupaazoty.com nawozy.eu


Nawรณz XXI wieku

rsm@grupaazoty.com


Nie wszystko kreda, co kredą zwą

Omya Sp. z o.o. Na rynku spotykamy wiele nawozów wapniowych o różnym składzie i właściwościach. Sprzedający prześcigają się w ofertach, a rolnikom coraz trudniej przebrnąć przez gąszcz informacji. Nie od dziś wiadomo, że różnice między nawozami wapniowymi mogą być znaczące, a efekty widoczne często dopiero za kilka lub kilkanaście lat, o ile w ogóle się pokażą. Najbardziej poszukiwane, ze względu na nieinwazyjne działanie, są produkty węglanowe. W obrębie tej grupy spotykamy twarde skały, jak też formy miękkie dające szybki efekt na polu. Do najbardziej miękkich, bo najmłodszych form węglanu wapnia, zdecydowanie należy kreda. Nazwa ta określa zarówno okres, w którym powstało złoże, jak również informuje o strukturze budowy cząsteczek wapnia. Budowa amorficzna, określana często porowatą, jest wyróżnikiem świadczącym o jakości nawozu, szybkości działania, a tym samym i efektów ekonomicznych odkwaszania gleb. Określenie „kreda” stało się synonimem jakości nawozu ze względu na jej wręcz lecznicze działania na glebę. Przypisanie tak wielu pozytywnych cech zaowocowało tym, iż na rynku znalazło się wiele produktów „kredą” nazywanych, niemających wspólnego pochodzenia naturalnego, a na pewno niecharakteryzujących się amorficzną budową cząsteczek. Informacja ta jest o tyle istotna, że budowa porowata daje nieporównywalnie większą powierzchnię styku wapnia z roztworem glebowym, a tym samym przyspieszone działanie w stosunku do silnie zmineralizowanej skały wapiennej. Rolnik, widząc kredy: pastewne, techniczne, rolnicze, jurajskie i inne wymyślone nazwy, nie potrafi ocenić przydatności nawozu do szybkiego, a zarazem bezpiecznego regulowania odczynu gleby. Z pomocą w tej sytuacji przychodzi ustawodawca. Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 8 września 2010 r. jednoznacznie pokazuje, które odmiany nawozów wapniowych pochodzą z przerobu skał wapiennych, a które są pochodzenia naturalnego - kopaliny. Producent ma obowiązek podać typ wapna nawozowego i jego odmianę, a tym samym odkryć tajemnicę, z jakiego źródła pochodzi nawóz. Informacja ta musi być umieszczona w sposób czytelny na opakowaniu i w dokumentach.

Budowa amorficzna, porowata cząsteczki kredy odmiany 06a, 07a.

Na podstawie odmiany dowiemy się, czy jest to nawóz z przerobu skał wapiennych (odmiana 04, 05) - twardych, mielonych, nie porowatych, czy tak poszukiwana przez rolników kreda suszona (06a, 07a), określona w ustawie jako „wapno kredowe” - amorficzna, porowata, miękka i najłatwiej rozpuszczalna struktura (kopalina pochodzenia naturalnego). Jak widać, wystarczy przeczytać typ i numer odmiany, by otrzymać istotne z rolniczego punktu widzenia informacje. Podobną odpowiedź daje Rozporządzenie Unii Europejskiej 2003/2003, wg którego kreda jest określona jak następuje: „G. Środki wapnujące, G1. Wapń naturalny, 5a) kreda standardowa lub 5b) kreda rozdrobniona”. Przy okazji warto zwrócić uwagę, czego należy wymagać od dystrybutora lub producenta nawozu, aby być pewnym, że decydujemy sie na zakup dokładnie tego nawozu, na którym nam zależy: • wszelkie możliwe badania i atesty z akredytowanych laboratoriów (np. SChR, IUNG) • badania powinny zawierać zawartość CaO lub CaO + MgO (dolomity) w masie nawozu • oraz wyżej wspomniane: typ i odmianę nawozu na dokumentach i opakowaniach • reaktywność I tu uwaga: kreda w glebie ma reaktywność bliską 100% lub 100% w kwasie cytrynowym. Reaktywność w słabym kwasie cytrynowym odzwierciedla prawdziwą reaktywność nawozu wapniowego w glebie. Jeżeli reaktywność nawozu jest niższa, to znaczy, że będzie on reaktywny na niższym poziomie, a zatem mniej skuteczny.


CANWIL

CANWIL S

 magnez spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie  wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby  gwarantuje wysoki, doskonałej jakości plon  może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb  dobrze rozpuszczalny w wodzie, nie zakwasza gleby

 siarka zwiększa efektywność nawożenia azotem  wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby  może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb  wzrost zawartości białka, skrobi, cukru  wzrost wytwarzania tłuszczu w roślinach oleistych

z magnezem

z siarką


Nawożenie kukurydzy w technologii K+S

Radosław Pogłodziński K+S Polska Sp. z o.o.

Stanowisko pod uprawę kukurydzy Kluczowym elementem decydującym o końcowym plonie kukurydzy jest zasobność stanowiska, należy więc przyłożyć szczególną uwagę względem nawożenia. Pod kątem agrotechnicznym kukurydza pozwala na pewne uproszczenia bądź nawet częściowe zaniechanie uprawek, przez co należy starannie przemyśleć strategię nawożenia. Uprawa uproszczona jest wyzwaniem dla szybkiego przemieszczania składników pokarmowych w głąb profilu glebowego, który system korzeniowy eksploruje głęboko oraz intensywnie, co związane jest z potrzebami wodnymi. Aby optymalnie zaopatrzyć rośliny kukurydzy w składniki mineralne należy działać z dużym wyprzedzeniem czasowym, podanie nawozów tuż przed siewem bądź krótko po, często nie pozwala w pełni wykorzystać ich potencjału plonotwórczego.

Fot. 1 Skrajny niedobór magnezu, chlorozy przechodzące w nekrozy

Tabela 1. Pobranie składników kg/ha-1 potrzebne do wytworzenia 10 ton ziarna

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

240

100

320

65

100

Odpowiednie nawożenie Nawozy potasowe, takie jak Korn-Kali, należy stosować w kukurydzy jak najwcześniej, wiele osób decyduje się na nawożenie już jesienią dzięki czemu składniki wraz z dużą ilością wody opadowej zimą przemieszczają się głębiej, skąd bardzo efektywnie są pobierane. Jeżeli z różnych względów nie udało się zastosować nawożenia jesiennego, należy bezzwłocznie przystąpić do nawożenia w pierwszych miesiącach roku. Nawożenie Korn-Kali możemy potraktować jako pierwszy zabieg, jaki będziemy wykonywać na polu przeznaczonym pod uprawę kukurydzy. Dopuszczalne jest również zastosowanie Korn-Kali na gleby zamarznięte przy jednoczesnym spełnianiu warunków dobrej praktyki rol-

nej. Jak przedstawiono w tabeli 1, największym pobraniem charakteryzuje się potas, należy zadbać o niezakłócony dostęp właśnie do tego składnika, stąd kierunek nawożenia gleby – wzbogacania zasobności stanowiska (stosowanie nawozów jesienią – zimą). Aplikacja nawozów w krótkim okresie około siewnym powoduje zwiększoną koncentracją składników w wierzchniej warstwie gleby, co prowadzi do zasolenia, a w konsekwencji pogorszenia wschodów roślin. Korn-Kali to mocny pakiet składników odżywczych, mających bezpośredni wpływ na wysokość osiąganych plonów. Unikalny skład oraz obecność siarczanu magnezu z kizerytu jest gwarantem skuteczności.

40% K2O; 6% MgO; 4% Na2O; 12,5% SO3


Dolistna kontrola odżywienia – produkty EPSO Osiąganie wysokich plonów sprzężone jest z kompleksową obsługą potrzeb roślin, nawożenie doglebowe makroskładnikami wsparte jest dolistną aplikacją nawozów mikroelementowych wraz z dodatkiem siedmiowodnego siarczanu magnezu. W celu odpowiedniego odżywienia roślin proponujemy wybór spośród 3 dostępnych produktów: • EPSO Top: 16% MgO, 32% SO3, • EPSO Microtop: 15% MgO, 31% SO3, 0,9% B, 1% Mn • EPSO Combitop: 13% MgO, 34% SO3, 4% Mn, 1%Zn Są to siedmiowodne siarczany magnezu pochodzące z naturalnego minerału kizeryt z dodatkiem soli mikroelementowych, będących podstawowym źródłem składników. Całkowita rozpuszczalność produktów gwarantuje skuteczność oraz odpowiednie odżywienie we właściwym momencie, nawet w okresie występowania niskich temperatur. Aplikując produkty EPSO, pamiętajmy o stosowaniu ich w 5% stężeniu cieczy, dopuszczone jest stosowanie łączne z środkami ochrony roślin, o ile etykieta danego produktu nie stanowi inaczej.

Fot. 2 Skrajny niedobór potasu prowadzi do zakłócenia metabolizmu rośliny, czego skutkiem jest brak pobrania pozostałych składników pokarmowych

Więcej informacji na stronie www.korn-kali.pl/mocnypakiet

Korn-Kali® – mocny pakiet składników Idealne połączenie magnezu, potasu, sodu i siarki w Korn-Kali oraz wysoka rozpuszczalność składników pokarmowych w nawozie (40 % K 2O, 6 % MgO, 4 % Na2O, 12,5 % SO3 ) zasila optymalnie rośliny w potas i magnez – zwiększając ich odporność i efektywne gospodarowanie wodą. Więcej informacji na stronie www.korn-kali.pl/mocnypakiet K+S Polska sp. z o.o. · telefon +48 61 628 52 10 · info.kali@ks-polska.com · www.ks-polska.com Spółka należąca do Grupy K+S

39


Programy nawożenia doglebowego kukurydzy Aby osiągać satysfakcjonujące poziomy plonowania kukurydzy, należy pamiętać o optymalnym zaopatrzeniu roślin we wszystkie składniki pokarmowe. Kukurydza ma bardzo duże wymagania pokarmowe - co wiąże się z wysokimi potrzebami nawozowymi. W szczególności należy pamiętać o bardzo łatwo dostępnych formach fosforu, który jest szczególnie ważny w okresie wiosennej wegetacji roślin. Podstawowym źródłem składników pokarmowych jest prawidłowo dobrane nawożenie. Niewłaściwa technologia nawożenia może skutkować znacznym obniżeniem plonu. Tylko nawozy najwyższej jakości pozwolą uzyskać zaplanowany plon i w pełni spełnią Państwa oczekiwania. Dla prawidłowego ustalenia dawek nawożenia P i K ważne jest aktualne badanie zasobności gleby oraz uregulowanie pH gleby. Tabela

Wykaz zalecanych nawozów stosowanych w uprawie kukurydzy Nazwa

Producent

Składniki pokarmowe N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Na2O Mikro

Pulrea®

Grupa Azoty SA

46

-

-

-

-

-

-

-

RSM®

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

-

-

-

Saletrosan® 26

Grupa Azoty SA

26

-

-

-

32,5

-

-

-

ZAKsan™

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

Salmag®

Grupa Azoty SA

27

-

-

4

-

3,5

-

-

Polifoska® 21

Grupa Azoty SA

21

-

-

4

35

-

-

-

MacroSpeed® PERFECT PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5%

Yara Poland Sp. z o.o.

-

15

30

-

10,5

7

-

0,5% Zn

MacroSpeed® OPTIMA PK (Ca, S) 18-30 (6-6,5) + Zn 0,5%

Yara Poland Sp. z o.o.

-

18

30

-

6,5

6

-

0,3% Zn 0,2% Mn

Phosagro Baltic Sp. z o.o.

20

20

-

-

35

-

-

0,4% Zn

Polidap®

Grupa Azoty SA

18

46

-

-

-

-

-

-

Polifoska® Krzem

Grupa Azoty SA

6

12

34

-

10

-

-

0,5% Si

Phosagro Baltic Sp. z o.o.

8

20

30

-

5

-

-

-

MacroSpeed® GREEN Mg 25%, SO3 50%

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

-

-

25

50

-

-

-

Agravita® Starter

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

13

32

-

4

10

-

-

2% Zn

Korn-Kali®

K+S Kali GmbH

-

-

40

6

12

-

4

-

Esta® Kizeryt

K+S Kali GmbH

-

-

-

25

50

-

-

-

Ultra Korn

Ultra 8

Legenda:

40

-

Producent wskazuje na występowanie składnika w nawozie bez określenia jego procentowej ilości.

Programy nawożenia doglebowego kukurydzy


Bilans składników pokarmowych [kg/ha]

N - 199 P - 78-100 K -120-150 S - 38 Mg - 48 N - 194 P - 75 K - 150 S - 52 Mg - 38 N - 202 P - 88 K -132 S - 30 N - 196 P - 92 K - 160 S - 36 Mg - 49 N - 176-184 P - 80-100 K - 120-150 S - 40-50

termin wysiewu

Siarka podana jest w kg S

1

2

3

4*

5

*program zalecany na stanowiska lekko zakwaszone

MacroSpeed® Optima PK (Ca, S) 18-30 (6-6,5) + Zn 0,3%, Mn 0,2%

0,4-0,5 t/ha YaraBela™ EXTRAN 27 (CAN)

0,3 t/ha

MacroSpeed® Perfect PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5%

MacroSpeed® Green Mg 25%, SO 50%

Pulgran® Pulrea®

RSM®

Notatki:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Pulgran® Pulrea®

4-5 liści

0,3 t/ha

0,25 t/ha

Pulgran® Pulrea®

0,25 t/ha

Esta® Kizeryt

0,25 t/ha

0,15 t/ha

Polidap®

0,1 t/ha

MacroSpeed® Green Mg 25%, SO3 50%

0,15 t/ha

3

Schemat wiosennego nawożenia doglebowego kukurydzy

Agravita® Starter

0,15 t/ha

20-30 kg/ha

0,35 t/ha

MacroSpeed® Perfect PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5% Pulan®

Ultra Korn

0,3 t/ha

Polifoska® Krzem

0,2 t/ha

0,2 t/ha

0,5-1 t/ha

Nawozy wapniowe granulowane

0,4 t/ha

Korn-Kali® 0,4 t/ha ZAKsan™ 0,25 t/ha

Ultra 8

0,3 t/ha

Polifoska® 21

2-3 liście

0,4-0,5 t/ha

siew współrzędny

Salmag®

0,3 t/ha

przedsiewny


Dr inż. Aneta Mierzejewska Dyrektor ds. Naukowo-Badawczych, CALDENA®

NOWY WYMIAR NAWOŻENIA MINERALNEGO MacroSpeed® PERFECT PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5%

MacroSpeed® OPTIMA PK (Ca, S) 18-30 (6-6,5) + Zn 0,3%, Mn 0,2%

Dawka: 200-500 kg/ha

granulowane nawozy fosforowo-potasowe do stosowania przedsiewnego i pogłównego

ZALETY bardzo dobra rozpuszczalność i szybkie przenikanie pierwiastków do poziomu systemu korzeniowego fosfor łatwo rozpuszczalny i przyswajalny (w ok. 96% rozpuszczalny wodzie) wysoka koncentracja mikroelementów dodatkowa zawartość wapnia i siarki gruba i wyrównana granula (średnica 1-5 mm – 97%) doskonałe właściwości fizyczne: • gęstość nasypowa – 1050 kg/m3 • twardość – 50 N • wilgotność – 2,5-3,5% jednolity skład granul – taka sama ilość składników pokarmowych w każdej granuli równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul – do 36 m

Dawka: 150-450 kg/ha

wyprodukowane w Holandii przez Yara dla firmy Caldena®

idealnie zbilansowana kompozycja składników pokarmowych

KORZYŚCI stymulują wzrost systemu korzeniowego • większy pionowy zasięg i gęstość korzeni • lepszy drenaż w profilu glebowym • efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody z gleby zwiększają odporność na chłody, niedobór wody i patogeny optymalizują wykorzystanie azotu poprawiają wigor i kondycję roślin wpływają na lepsze zawiązywanie ziaren poprawiają wypełnienie ziarna (wzrost MTZ) i cechy jakościowe plonu


Polska znajduje się w strefie gleb ubogich w przyswajalny fosfor i potas. Średni udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności w fosfor wynosi ponad 30%, a w potas ponad 40%. Uważa się, że niedobory potasu zajmują drugie miejsce po zakwaszeniu wśród czynników ograniczających produkcyjność gleb. Dlatego składniki te muszą być regularnie dostarczane do gleby. Rozwiązaniem są najwyższej jakości granulowane nawozy fosforowo-potasowe MacroSpeed® OPTIMA i MacroSpeed® PERFECT. Fosfor i potas pełnią bowiem zasadniczą rolę w prawidłowym rozwoju roślin i formowaniu struktury plonu. Fosfor decyduje o przemianach energetycznych i wzroście systemu korzeniowego. Z kolei potas warunkuje stabilność plonów, szczególnie w suchych latach. Reguluje gospodarkę wodną roślin i zwiększa efektywność wykorzystania azotu. Nawozy MacroSpeed® OPTIMA i PERFECT zawierają także siarkę, wapń oraz mikroelementy bardzo ważne dla kukurydzy i zbóż jarych – cynk i mangan. W strategii nawożenia nie można zapominać o podaniu roślinom magnezu i siarki. Nawozem zalecanym do podstawowego nawożenia tymi składnikami jest wysoce skoncentrowany nawóz magnezowo-siarkowy MacroSpeed® GREEN, który bardzo szybko rozpuszcza się, a składniki są natychmiast dostępne dla roślin.

MacroSpeed® GREEN MgO 25%, SO₃ 50% 25% magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie 50% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

Dawka: 130-260 kg/ha

granulowany nawóz magnezowo-siarkowy do stosowania przedsiewnego i pogłównego

Dawka: 55-140 kg/ha

najwyższa jakość, wyrównana granulacja

ZALETY

szybka i łatwa rozpuszczalność

KORZYŚCI

uniwersalne stosowanie – termin, typ gleby najwyższa koncentracja magnezu i siarki – efektywne współdziałanie bardzo szybka rozpuszczalność i przyswajalność składników przez rośliny siarka w formie siarczanowej – łatwo dostępna dla roślin stabilna i wyrównana granula • rozmiar: 2-5 mm • gęstość nasypowa: 1000-1100 kg/m3 precyzyjny oraz szeroki wysiew nawozu

zwiększa zawartość chlorofilu i intensywność fotosyntezy reguluje transport asymilatów i ich przemiany kształtuje masę roślin intensyfikuje rozwój systemu korzeniowego i usprawnia jego funkcjonowanie poprawia zdrowotność roślin zwiększa efektywność plonotwórczą azotu podnosi odporność na niekorzystne warunki środowiska

Infolinia CALDENA® +48 692 00 00 13 CALDENA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy

T: +48 55 61 51 611 E: info@caldena.com

pon.-pt. 8:00-16:00

www.caldena.com


mgr inż. Grzegorz Osiński Dyrektor ds. Rozwoju Rynku, CALDENA®

Nowoczesne nawozy Agravita® w uprawie kukurydzy AGRAVITA® STARTER – UNIWERSALNY MIKROGRANULAT Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ ROOT BOOSTER

R

R

TE

TE

T B OS O

O

T B OS O

O

TE

plus

RO

RO

T B OS O

O

Dawka: 20-30 kg/ha – łącznie z siewem przy użyciu aplikatora do mikrogranulatu

RO

NPK 13-32-5 + magnez, siarka, cynk

plus

R

plus

Agravita® Starter

Agravita® Starter podawany jest do gleby z profesjonalnych aplikatorów siewnikowych, bezpośrednio pod wysiewane ziarno kukurydzy. Korzyści: wysoka zawartość składników NPK i mikroelementów, głównie cynku, dla wschodzących roślin

odporność na stresy wywołane niskimi temperaturami lub innymi czynnikami środowiskowymi

bliskie sąsiedztwo wysokiej zawartości fosforu w strefie wzrostu korzonka zarodkowego to gwarancja uzyskania mocnej i rozbudowanej bryły korzeniowej

PROGRAM AGRAVITA® AKTIV STYMULUJE WZROST PLONU KUKURYDZY Agravita® Aktiv 48

Agravita® Aktiv 70

NPK 8-20-20 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, cynk*

NPK 10-52-8 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, cynk*

*mikroelementy schelatowane

*mikroelementy schelatowane

Reguluje wzrost wegetatywny

Reguluje rozwój generatywny

Dawka: 0,5 kg/ha – 2 zabiegi od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy

Dawka: 0,5 kg /ha – 1-2 zabiegi od fazy 8 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu

Efekty działania:

Efekty działania:

stymuluje wzrost plonu

zwiększa plon

pobudza rozwój systemu korzeniowego

intensyfikuje kwitnienie i wyrównuje dojrzewanie

regeneruje po uszkodzeniach (herbicydowych, pogodowych)

zwiększa zaziarnienie kolb

poprawia kondycję i wigor roślin

poprawia witalność i podtrzymuje zieloność liści


NAWÓZ DOLISTNY AGRAVITA® Zn FAST – KONIECZNY W UPRAWIE KUKURYDZY Agravita® Zn FAST Zn – 15% + B – 2%, NH2 – 5%, MgO – 6,5% Dawka: 0,5 kg/ha – 1-3 zabiegi od fazy 2 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu

niedobór cynku

PAMIĘTAJ! Nawet utajone niedobory kluczowych mikroelementów powodują spadek plonu. Stosuj nawóz dolistny Agravita® Zn FAST profilaktycznie.

MAKROELEMENTOWE NAWOZY DOLISTE AGRAVITA® W UPRAWIE KUKURYDZY Agravita® Premium FAST NPK 10-50-10 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, molibden, cynk* *mikroelementy schelatowane

Dawka: 3-4 kg/ha – od fazy 2 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu

niedobór fosforu

Efekty działania: poprawia bilans energetyczny w pełni kwitnienia, gwarantując uzyskanie w pełni zapylonych kolb

ostatecznie uzyskiwany jest wyższy plon biomasy w uprawach na kiszonkę oraz ziarna o wyższej wartości technologicznej

zmniejsza ryzyko chłodów

AGRAVITA® SIARCZAN MAGNEZU (SIEDMIOWODNY) Agravita® Siarczan Magnezu MgO – 16%, SO3 – 32% Dawka: stężenie do 5% – od 2 do 5 zabiegów, przez cały okres wegetacji

Zalety: bardzo wydajne źródło magnezu i siarki błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych zapobiega chlorozie liści i intensyfikuje procesy fotosyntezy

Prawidłowy poziom magnezu jest niezbędny do optymalnego wykorzystania dostarczanego azotu oraz pełnego zaziarnienia kolb.

Optymalne nawożenie magnezem to odpowiednia jakość i strawność paszy w kiszonce z kukurydzy.

Infolinia CALDENA® +48 692 00 00 13 CALDENA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy

T: +48 55 61 51 611 E: info@caldena.com

pon.-pt. 8:00-16:00

www.caldena.com


O fundamentalnym znaczeniu nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 w żywieniu krów mlecznych. Stosujmy niezbędne dawki oparte na kukurydzy! Mariusz Hein Dyrektor Działu Pasz Ampol-Merol Sp. z o.o.

Już od pewnego czasu polski sektor produkcji mleka znajduje się w fazie zmian dotyczących struktury stad, jak również wydajności zwierząt. W wielu gospodarstwach wydajność mleczna krów wzrasta, w wielu proces ten trwa nadal, co wciąż stwarza nowe wyzwania przed zarządzającymi stadami. Wraz ze wzrostem wydajności rosną potrzeby żywieniowe krów. W szeregu regionów Europy wzrost wydajności mlecznej krów wpłynął na pogorszenie zdrowia zwierząt, co w efekcie dało wysokie wskaźniki brakowania, a te przełożyły się na konieczność remontu ponad 40% stad i spowodowały wzrost kosztów produkcji, pochłaniający profity ze zwiększonej produkcji. Jednym z najczęstszych powodów brakowania krów mlecznych jest jałowość, bądź przedłużony okres międzywycieleniowy, który skutkuje wieloma powikłaniami w kolejnej laktacji. Należy zatem dążyć do równoległej poprawy wskaźników: zdrowia, produkcji, rozrodu. Dział Pasz firmy Ampol-Merol od zawsze szuka dla krów mlecznych najlepszej oferty produktowej na pasze od wiodących producentów, szczególnie zwracając uwagę na temat koniecznej optymalizacji działania organizmu krowy pod względem rozrodczym. Wspólnie z firmą Gelamin - firmą „córką“ niemieckiego koncernu Mischfutter-Marktführers Deutsche Tiernahrung Cremer (Deuka) - Ampol-Merol wprowadził na polski rynek innowacyjny koncentrat energetyczny Linum Plus, który uzupełnia w dawce pokarmowej nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3. Linum Plus jest przeznaczony dla wysokowydajnych krów i uwzględnia potrzeby zwierząt karmionych dawkami żywieniowymi z przewagą kiszonki z kukurydzy, bogatymi w cukry i skrobię oraz nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-6. Innowacyjny Linum Plus pozwala stosować w gospodarstwach mlecznych nowe źródło kwasów tłuszczowych Omega-3, łatwo dostępnych w jelicie, a dodatkowo dostarcza też odpowiednią ilość energii oraz polisacharydy nieskrobiowe. 46

Stosując Linum Plus, pozytywnie wpływamy na rozród stada krów mlecznych (głównie poprzez poprawę ilości zagnieżdżonych zarodków) bez konieczności ograniczania ich produkcyjności i utrzymując wciąż wysoki status zdrowotny, jakże trudny do zachowania w gospodarstwach bazujących w większości na kiszonce z kukurydzy i zbóż wyprodukowanych we własnym zakresie. Rozwiązanie proponowane przez Ampol-Merol i Gelamin posiada ponadto jeszcze jeden atut, a jest nim wzrost poziomu CLA (sprzężony kwas linolowy). Badania wykazały wzrost CLA w mleku krów karmionych Linum Plus o ponad 50% i wzrost sumy kwasów tłuszczowych Omega-3 o ponad 60% (tabela 1). Tabela 1. Zawartość kwasów Omega-3

w mleku krów w zależności od żywienia

C 18:2 (CLA), %

Ω - 3 razem, %

Grupa kontrolna

0,35

0,54

Linum Pus

0,63

0,87

Dla krowy dojnej trawa jest najważniejszym źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 (tabela 2). Tabela 2. Zawartość kwasów tłuszczowych

Omega-3 i Omega-6 w surowcach paszowych

zawartość Omega-3 [%]

zawartość Omega-6 [%]

świeża trawa

49,5

16,1

trawa kiszona

45,2

18,6

siano

38,8 18,4

kukurydza kiszonka

6,3

44,3

kukurydza ziarno

1,0

52,0

pszenica 3,9 55,5 olej sojowy

8,0

54,0

olej słonecznikowy

1,0

68,0

olej lniany

52,0

16,0


Analiza zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3 i -6 w surowcach pokazuje, że w dawkach opartych w głównej mierze o kiszoną kukurydzę i duże ilości ziarna zbóż dominują kwasy tłuszczowe Omega-6.

Pamiętajmy, że kwasy tłuszczowe Omega-3 odpowiadają między innymi za następujące funkcje rozrodcze: • powiększenie i przedłużenie życia ciałka żółtego, • wspieranie procesu wytwarzania progesteronu, • blokadę prostaglandyn, • wspieranie procesu odżywiania i zagnieżdżania embrionu, • obniżenie straty embrionów,

Odpowiedzią żywieniową na wymienione wyżej problemy jest podaż ziarna lnu, jednak pojawia się też wyzwanie w postaci konieczności redukcji działania substancji antyżywieniowych, bowiem ziarno lnu zawiera linamrynę i linustatynę. Obie są substancjami cyjanogennymi, które w wyniku działania enzymu linamarazy przechodzą w kwas pruski (cyjanowodór), trując organizm. Zastosowanie obróbki termiczno-ciśnieniowej oraz specjalnie zastosowana kompozycja produktu pozwalają zredukować substancje antyżywieniowe pięciokrotnie. Linum Plus w pełni potrafi sprostać tym wymaganiom. Technologia przerobu ziarna lnu, pszenicy i wysłodków buraczanych pozwoliła na wprowadzenie do dawki pokarmowej kwasów Omega-3 w przyswajalnej dla bydła formie, a kombinacja udziałów pomiędzy surowcami pozwala na optymalizację poziomów lizyny, metioniny.

natomiast kwasy tłuszczowe Omega-6:

Linum Plus zawiera:

• są prekursorami prostaglandyn, • są odpowiedzialne za niszczenie ciałka żółtego, • są inhibitorem progesteronu,

• 18% białka • 23% tłuszczu • 7,3% włókna • 20% skrobii • 140 g nXP (białka dostępne w jelicie) • 0,76% lysin • 0,34% methionin • oraz wprowadza 9,3 MJ NEL w każdym kilogramie.

• są odpowiedzialne za obumieranie embrionu, • nową ruję. W przypadku wysokowydajnej krowy w pierwszych tygodniach nawet poprawnie zbudowana dawka żywieniowa (właściwa podaż białka i energii) może nie zaspokoić potrzeb na nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3. Deficyt kwasów Omega-3 - przy jednoczesnej nadpodaży kwasów Omega-6 - wpływa na wzrost ilości zabiegów inseminacyjnych na krowę oraz na wydłużanie się okresu międzywycieleniowego, co dla gospodarstw w praktyce często oznacza rezygnację z droższego, lepszego nasienia, z nasienia seksowanego, a także rezygnację z  narzędzi oznaczających bezpieczny rozwój zarówno dla stada, jak i gospodarstwa.

Przypominamy, że ten innowacyjny produkt paszowy dla krów wysokowydajnych został z sukcesem przetestowany w niemieckich stadach krów mlecznych. Jak zawsze, specjaliści z Działu Pasz Ampol-Merol chętnie zapoznają się z Państwa pytaniami dotyczącymi Linum Plus oraz z pytaniami na temat zasad wprowadzania produktu do żywienia.

Masz pytania? Odpowiedzą na nie eksperci z Działu Pasz Mariusz Hein: tel. kom. 696 012 262 Adam Lichocki: tel. kom. 696 012 263

47


Tabela odmian zbóż jarych

TORRIDON

ARABELLA

TYBALT

KWS OLOF

KWS VERMONT

pszenica jara

pszenica jara

pszenica jara

jęczmień jary

jęczmień jary

A

A

A

pastewny

pastewny

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Wiersum Plantbreeding

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Termin kłoszenia

średnio późny

bardzo wczesny

średni

średni

średnio wczesny

Wysokość roślin

średnia

średnia

średnia

średnia

średnia

średnia do dużej

średnia do dużej

średnia

duża do bardzo dużej

bardzo duża

Liczba opadania

-

-

Odporność na porastanie

-

-

Fuzarioza kłosów/ Helmintosporioza (owies)

-

-

Choroby podstawy źdźbła/ Rdza źdźbłowa (owies)

-

-

Odmiana Gatunek Typ odmiany Hodowca/Dystrybutor

MTZ

Odporność na wyleganie Mączniak prawdziwy Rdza brunatna/ Rdza jęczmienia Brunatna plamistość liści/ Plamistość siatkowa jęczmienia

Septorioza liści/ Rynchosporioza (jęczmień) Septorioza plew/ Czarna plamistość jęczmienia

Wymagania glebowe

średnie i dobre

niskie i średnie

średnie

średnie

średnie

mąka/pasza

mąka/pasza

mąka/pasza

pasza

pasza

Obsada ziaren (szt./m2)

400-450

400-450

360-400

280-330

280-330

Ilość wysiewu (kg/ha)

180-200

180-200

170-200

140-160

140-160

Przydatność

Cechy

48

Czołówka Wybitne cechy Wysoko plonująca Bardzo plenna odmiana najplenniejszych Bardzo wczesna odmiana. przewódki. Bardzo dobra odmiana dla (średni wynik w Coboru pszenic. Szczególnie Wysoka tolerancja zdrowotność i sztywna wymagających rolników. - 9 t/ha). Wermont duża odporność na rdzę na gorsze pH gleby. słoma. Duży potencjał Piękne, grube i zdrowe wykazuje podwyższoną brunatną i choroby Możliwość uprawy na plonowania. nasiona. Odmiana tolerancję na podstawy źdźbła. glebach słabszych. Wykorzystywana przydatna do mieszanek. zakwaszenie gleby. Przydatna do mieszanek. też do mieszanek.

Legenda:

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

bardzo dobra dobra średnia


Odmiana

ELLA

RADEK

BINGO

SOPOT

jęczmień jary

jęczmień jary

owies

pszenżyto jare

pastewny

pastewny

pastewny, konsumpcyjny

pastewny

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Termin kłoszenia

średnio wczesny

średni

wczesny

średni

Wysokość roślin

średnia

średnia

średnia do wysokiej

niskie

duża

duża

bardzo duża

średnia

Liczba opadania

-

-

-

-

Odporność na porastanie

-

-

Gatunek Typ odmiany Hodowca/Dystrybutor

MTZ

Odporność na wyleganie Mączniak prawdziwy Rdza brunatna/ Rdza jęczmienia

-

Brunatna plamistość liści/ Plamistość siatkowa jęczmienia

-

-

Septorioza liści/ Rynchosporioza (jęczmień) Septorioza plew/ Czarna plamistość jęczmienia

-

Fuzarioza kłosów/ Helmintosporioza (owies)

-

-

Choroby podstawy źdźbła/ Rdza źdźbłowa (owies)

-

-

niskie i średnie

średnie

średnie

niskie i średnie

pasza

pasza

pasza/płatki

pasza

Obsada ziaren (szt./m2)

280-330

280-330

400-450

400-450

Ilość wysiewu (kg/ha)

130-150

130-150

160-180

170-200

Typowa paszowa odmiana o rewelacyjnej plenności. Niższy udział łupiny nasiennej - cecha korzystna w żywieniu drobiu i trzody chlewnej.

Odmiana wzorowa w plonowaniu w Coboru. Dedykowana do uprawy na paszę na glebach słabszych.

Jedna z najlepiej plonujących odmian o małym udziale łuski, przydatna do mieszanek w wysiewie czystym.

Obecnie jeden z najwyższych poziomów plonowania. Bardzo duża odporność na wyleganie.

Wymagania glebowe Przydatność

Cechy

Legenda:

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

bardzo dobra dobra średnia

49


Tabela odmian roślin motylkowych

Odmiana

BATUTA

ARVENA

Gatunek

groch siewny

groch siewny

Typ odmiany

ogólnoużytkowy

ogólnoużytkowy

Hodowca Termin dojrzewania

DANKO Hodowla Roślin DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Sp. z o.o.

REGENT

LAZUR

łubin wąskolistny łubin wąskolistny pastewny

pastewny

Hodowla Roślin Smolice Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Sp. z o.o.

GEA lucerna siewna pastewny Continental Semences SPA

średnio późny

średni

bardzo wczesny

bardzo wczesny

wczesny

średnia

średnia

średnia

średnia

wysoka

MTZ

bardzo duża

duża

niska

średnia

-

Zabarwienie kwiatów

kwiaty białe

kwiaty białe

kwiaty niebieskie

kwiaty niebieskie

-

Zabarwienie nasion

nasiona jasne

nasiona jasne

nasiona szare

nasiona szare

-

Zalety

bardzo dobra zdrowotność

bardzo dobra zdrowotność

bardzo słodka, rozgałęziająca się, samokończąca

bardzo słodka, rozgałęziająca się, samokończąca

nasiona zaprawiane Rhizobium, bardzo dobra zimotrwałość, bardzo duża zdrowotność

średnie

średnie

niskie

niskie

średnie/dobre

ogólnoużytkowy

ogólnoużytkowy

pasza

pasza

zielonka/kiszonka

Obsada nasion (szt./m2)

110-120

110-120

100-120

100-120

-

Ilość wysiewu (kg/ha)

200-250

180-230

150-180

150-180

25-40

Wysokość roślin

Wymagania glebowe Przydatność

Cechy

50

Najplenniejszy groch w Polsce.

Bardzo plenna i zdrowa Odmiana niewrażliwa odmiana. Ma nieco na opóźnienie Bardzo plenna drobniejsze nasiona terminu siewu. Strąki i wczesna odmiana. od Batuty, ale za to niepękające. Odmiana Najwyższa odporność obniża to koszt w typie rozgałęziającym na antraknozę łubinu. nasion/ha. się, samokończąca.

Bardzo ulistniona odmiana z bardzo wczesnym pierwszym pokosem. Odmiana dedykowana do uprawy wieloletniej. Silne rośliny, wykazujące intensywny odrost. Możliwość uzyskania czterech pokosów w sezonie.


wsparcie i praktyczne

doradztwo ekspertów w każdej dziedzinie związanej z produkcją rolną

Masz pytania? Oto eksperci do Twojej dyspozycji: Ekspert ds. nasiennictwa nasiona@ampol-merol.pl tel. +48 694 466 837 Ekspert ds. nawożenia mineralnego nawozy@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 80 Ekspert ds. nawożenia dolistnego dolistne@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 84 Ekspert ds. środków ochrony roślin sor@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 86 Ekspert ds. żywienia zwierząt zywienie@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 12 Ekspert ds. skupu płodów rolnych zboza@ampol-merol.pl tel. +48 56 688 48 13


Programy nawożenia doglebowego zbóż jarych Nawożenie doglebowe to główny czynnik podwyższający zasobność, żyzność, a w konsekwencji urodzajność gleb. Aby osiągnąć jego najwyższy efekt, należy posłużyć się szeroką wiedzą o nawozach, jak i o potrzebach pokarmowych roślin w poszczególnych fazach rozwojowych. Źle dobrany program nawożenia może skutkować znacznym obniżeniem plonu. Nawożenie dolistne nie jest w stanie wprowadzić odpowiedniej ilości makroskładników. Tylko nawozy najwyższej jakości pozwolą uzyskać zaplanowany plon. Dla prawidłowego ustalenia dawek nawożenia P i K ważne jest aktualne badanie zasobności gleby oraz uregulowanie pH gleby. Poniżej przygotowaliśmy propozycje programów nawożenia doglebowego z wykorzystaniem najwyższej jakości nawozów mineralnych. Zaproponowane nawozy tworzą nowoczesny układ/technologię z wysoką dostępnością składników pokarmowych dla roślin. Na podstawie zasobności pola oraz poziomu planowanego plonu można wybrać najbardziej optymalną technologię nawożenia dla swojej plantacji.

Wykaz zalecanych nawozów stosowanych w uprawie zbóż jarych Nazwa

Producent

Pulrea® i Pulgran®

Składniki pokarmowe N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Grupa Azoty SA

46

-

-

-

-

-

-

-

Pulan®

Grupa Azoty SA

34

-

-

-

-

-

-

-

RSM®

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

-

-

-

ZAKsan™

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

Polifoska® 21

Grupa Azoty SA

21

-

-

4

35

-

-

-

Polifoska® Krzem

Grupa Azoty SA

6

12

34

-

10

-

-

-

Anwil SA

27

-

-

4

-

6,5

-

-

YaraMila™ NPK 23-7-10

Yara Poland Sp. z o.o.

23

7

10

-

5

-

-

0,02 B

Yara Bela® Extran 27 (CAN)

Yara Poland Sp. z o.o.

27

-

-

4

-

7

-

-

Caldena Sp. z o.o. Sp. k.

-

-

-

25

50

-

-

-

MacroSpeed® PERFECT

Yara Poland Sp. z o.o.

-

15

30

-

10,5

7

-

0,5 Zn

MacroSpeed® OPTIMA

Yara Poland Sp. z o.o.

-

18

30

-

6

6,5

-

0,2 Mn

Canwil

MacroSpeed® GREEN

Legenda:

52

Na2O Mikro

-

Producent wskazuje na występowanie składnika w nawozie bez określenia jego procentowej ilości.

Programy nawożenia doglebowego zbóż jarych


Ilość dostarczonych składników w kg/ha

N - 190 P2O5 - 72 K2O - 120 Mg - 25 S - 20 Zn - 1,2 Mn - 0,8

P2O5 - 54

N - 188 P2O5 - 60 K2O - 120 Mg - 25 S - 20 Zn - 2,0

N - 176 K2O - 153

N - 180 P2O5 - 39 K2O - 55 S - 40

1

2

3

4

1-2 programy nawożenia proponowane pod produkcję pszenicy konsumpcyjnej 3 program nawożenia na gleby o średniej i niskiej zasobości w potas 4 program tzw. ekonomiczny zalecany na gleby zasobne w składniki pokarmowe W przypadku nawożenia jęczmienia jarego dawkę azotu „na tzw. kłos” należy zmniejszyć od 20% do 30%

termin wysiewu

MacroSpeed® Optima

0,4 t/ha + Pulan®

0,3 t/ha MacroSpeed® Perfect RSM® 32

0,4 tha +

0,15 t/ha

ZAKsan®

0,15 t/ha

CANWIL - saletrzak

kłoszenie BBCH 55-59

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Notatki:

Schemat nawożenia doglebowego zbóż jarych

0,1 t/ha

Pulgran®

MacroSpeed® Green

MacroSpeed® Green

0,25 t/ha

Polifoska® 21

0,2 t/ha

RSM® 32

0,1 t/ha

0,3 t/ha

0,3 t/ha

0,45 t/ha

0,2 t/ha

YaraBela™ Extran 27

Polifoska® Krzem

0,25 t/ha

YaraMila™ 23:7:10

liść flagowy BBCH 37-39

0,3 t/ha

BBCH 21-30

YaraMila™ 23:7:10

przed siewem


mgr inż. Daniel Skubij Dyrektor ds. Innowacji Produktowych CALDENA®

Wielofunkcyjne nawozy Agravita® w uprawie zbóż jarych NAWOŻENIE DOLISTNE PROGRAM AGRAVITA® AKTIV STYMULUJE WZROST PLONU ZBÓŻ JARYCH Agravita® Aktiv 48

Agravita® Aktiv 70

NPK 8-20-20 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, cynk*

NPK 10-52-8 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, cynk*

*mikroelementy schelatowane

*mikroelementy schelatowane

Reguluje wzrost wegetatywny

Reguluje rozwój generatywny

Dawka: 0,5 kg – 2 zabiegi od początku krzewienia do fazy liścia flagowego

Dawka: 0,5 kg – 1-2 zabiegi od fazy liścia flagowego do fazy dojrzałości mlecznej ziarna

Efekty działania:

Efekty działania:

stymuluje wzrost plonu

zwiększa plon

pobudza rozwój systemu korzeniowego

intensyfikuje kwitnienie i wyrównuje dojrzewanie

szybko regeneruje po uszkodzeniach (herbicydowych, pogodowych)

zwiększa zaziarnienie kłosów

poprawia kondycję i wigor roślin

zwiększa odporność na warunki stresowe

zwiększa odporność na stresy biotyczne i abiotyczne

usprawnia transport metabolitów do organów generatywnych i poprawia parametry jakościowe plonu

zwiększa zawartość chlorofilu i intensywność fotosyntezy

poprawia witalność i podtrzymuje zieloność liści

Program Agravita®NASION Aktiv to skuteczne rozwiązanie problemów z: ZAPRAWIANIE opóźnionymi siewami

słabym, źle rozwiniętym systemem korzeniowym

niewyrównanym wzrostem

złym wigorem i kondycją roślin

uszkodzeniami herbicydowymi i pogodowymi

efektami zahamowania wzrostu po czynnikach stresowych (chłody, susza)

ZAPRAWIANIE NASION AGRAVITA® AKTIV 48 – NIEZASTĄPIONA ENERGIA DLA KIEŁKUJĄCYCH ZIARNIAKÓW ZBÓŻ Dawka: 250-300 g/1 t nasion Stosować łącznie z zaprawami fungicydowymi

Efekt zaprawiania nasion nawozem Agravita® Aktiv 48: szybsze i wyrównane wschody lepsza siła kiełkowania nasion bardziej rozbudowany system korzeniowy większa energia i wigor siewek


NAWOZY DOLISTNE AGRAVITA® Cu FAST I AGRAVITA® Mn FAST – W NOWOCZESNEJ AMERYKAŃSKIEJ TECHNOLOGII Agravita® Cu FAST

Agravita® Mn FAST

Cu – 10% + Mn – 2%, Zn – 4%, NH2 – 5%, MgO – 5%

Mn – 14% + Zn – 3%, NH2 – 5%, MgO – 6,5%

Dawka: 0,3 kg/ha – 1-2 zabiegi od początkowej fazy krzewienia do fazy 2. kolanka

Dawka: 0,5 kg/ha – 1-2 zabiegi od fazy krzewienia do fazy 3. kolanka

PAMIĘTAJ! Nawet utajone niedobory kluczowych mikroelementów powodują spadek plonu ziarna. Stosuj nawozy dolistne Agravita® Cu FAST, Agravita® Mn FAST profilaktycznie. Nie czekaj na wystąpienie wizualnych objawów niedoboru mikroelementów.

ZBILANSOWANE NAWOŻENIE MAKROELEMENTOWE NAWOZAMI DOLISTNYMI AGRAVITA® W UPRAWIE ZBÓŻ JARYCH Agravita® Complete

Efekty działania:

NPK 20-20-20 + bor, miedź*, żelazo*, mangan*, molibden, cynk* *mikroelementy schelatowane

zwiększa biomasę i odporność roślin poprawia żywotność, kondycję i wigor dostarcza niezbędnych składników z grupy NPK w całym okresie wegetacji

AGRAVITA® SIARCZAN MAGNEZU (SIEDMIOWODNY) Agravita® Siarczan Magnezu MgO – 16%, SO3 – 32% Dawka: stężenie do 5% – od 2 do 5 zabiegów, przez cały okres wegetacji

Zalety: bardzo wydajne źródło magnezu i siarki błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych zapobiega chlorozie liści i intensyfikuje procesy fotosyntezy

Prawidłowy poziom magnezu jest niezbędny do optymalnego wykorzystania dostarczanego azotu oraz pełnego zaziarnienia kłosów zbóż.

Optymalne nawożenie magnezem to wysoka jakość zbóż o doskonałych parametrach.

Infolinia CALDENA® +48 692 00 00 13 CALDENA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy

T: +48 55 61 51 611 E: info@caldena.com

pon.-pt. 8:00-16:00

www.caldena.com


Brak doświadczonych operatorów kombajnów? Rozwiązanie: Automatyzacja Kombajn prowadzony bez użycia rąk? Zdalne monitorowanie maszyny za pomocą połączenia sieciowego? Możliwość zajrzenia „do środka” kombajnu i obserwacja na żywo jakości zbieranego ziarna? Nowoczesne i zautomatyzowane rozwiązania odgrywają coraz większą rolę w rolnictwie. Układ automatycznego prowadzenia maszyny

Interaktywna regulacja kombajnu

Maszyna kierowana przez operatora, który nie musi dotykać kierownicy podczas zbioru? To nie żadna wizja przyszłości, a teraźniejszość, za którą odpowiada satelitarny system automatycznego prowadzenia maszyny. – Kombajny są projektowane w ten sposób, aby można łatwo zintegrować je z takim systemem i odciążyć operatora od ciągłego obserwowania, czy koszenie odbywa się na pełnej szerokości kosy. Wystarczy podłączyć wyświetlacz z aktywacją do przewidzianego gniazda wewnątrz kabiny i zamontować odbiornik na dachu – mówi Mateusz Janicki z John Deere Polska.

Obecnie produkowane kombajny są wyposażone w bardzo innowacyjny pakiet technologii, który daje możliwość automatycznego, maksymalnego zwiększenia wydajności i jakości zbieranego plonu. Pomagają one operatorowi w ustawieniu i optymalizacji kombajnu oraz dostosowują jego pracę do warunków na polu. Operator musi jedynie określić, co jest dla niego priorytetem: jakość ziarna czy np. poziom strat.

Tego typu układ poprawia wydajność kombajnu poprzez koszenie pełną szerokością zespołu żniwnego z dokładnością do nawet ±2,5 cm, co pozwala na podniesienie prędkości jezdnej kombajnu. Do tego zapewnia wyższą wydajność podczas pracy po zmierzchu oraz w ograniczonej widoczności (kurz).

Zdalny dostęp do wyświetlacza Wyobraźmy sobie sytuację, w której operator musi dokonać zmiany ustawienia kombajnu na wyświetlaczu maszyny w pierwszych dniach żniw po prawie 10-miesięcznej przerwie od ostatniego sezonu. Zamiast „w ciemno” tłumaczyć przez telefon serwisowi, co jest widoczne na ekranie, przedstawiciel dealera może zalogować się do maszyny z portalu MyJohnDeere lub JDLink i widzieć na monitorze swojego komputera dokładnie to samo, co ma przed oczami operator na wyświetlaczu w kombajnie znajdującym się na polu kilkaset kilometrów od serwisu. Specjalista dealera dzięki tej funkcji może poprowadzić operatora, krok po kroku w rozmowie telefonicznej, do poszukiwanej strony optymalizacji ustawień w menu wyświetlacza.

Układ synchronizacji maszyny = usprawnianie logistyki Do wielu zadań operatora kombajnu należy dodać jeszcze kontrolowanie i sterowanie kombajnem podczas rozładunku ziarna w trakcie koszenia. Często zdarza się, że część rozładowywanego ziarna ze zbiornika kombajnu nie trafi do przyczepy ciągniętej przez ciągnik podążający przy kombajnie z powodu niedostosowania toru jazdy oraz prędkości ciągnika do pracującego kombajnu. System automatycznej synchronizacji ciągnika i kombajnu umożliwia wyładunek ziarna w trakcie koszenia poprzez synchronizację prędkości i kierunku jazdy ciągnika z kombajnem, co prowadzi do zmniejszenia strat ziarna podczas odbioru plonu z kombajnu. - Automatyzacja i przekazywanie danych logistycznych z systemu synchronizacji maszyn jest możliwe dzięki bezprzewodowej komunikacji między kombajnem i ciągnikiem John Deere – mówi Mateusz Janicki.

Dalej system przejmuje kontrolę nad kombajnem, kamery monitorując ziarno oraz niedomłoty w kombajnie na żywo przekazują obraz do komputera. Komputer kombajnu analizuje na bieżąco otrzymane informacje i natychmiast dokonuje automatycznie zmian ustawień różnych parametrów: prędkości bębna młócącego/rotora, szczeliny na klepisku itp., aby nie przekroczyć ustawionego przez operatora poziomu strat i jakości ziarna. Jednocześnie prędkość kombajnu jest automatycznie regulowana, aby cały czas zagwarantować maksymalną wydajność maszyny.

Kombajn w sieci Każdy właściciel gospodarstwa rolnego chce wiedzieć, ile zebrano ziarna, jaka była wydajność jego kombajnu, czy rozładunek ziarna odbywał się w trakcie koszenia, a jeśli nie, to ile czasu poświęcono na postój podczas rozładunku. Na jakim poziomie było zużycie paliwa i ile czasu łącznie pracował kombajn na poszczególnych polach lub na jakim polu obecnie znajduje się maszyna? Zebrane przez kombajn dane mogą być automatycznie przesyłane poprzez telematyczny terminal JDLink i zapisywane w internetowym centrum operacyjnym, do którego dostęp po zalogowaniu mają tylko upoważnione przez właściciela kombajnu osoby, w dowolnym miejscu i czasie. – Narzędzia w Centrum Operacyjnym zapewniają gospodarstwom rolnym i wykonawcom prac możliwość monitorowania i analizowania zebranych informacji o plonie, maszynie, możliwość zbierania informacji, optymalizacji logistyki i pracy w polu, jak również zwiększenia plonów i rentowności – mówi przedstawiciel John Deere. Producenci innowacyjnych kombajnów cały czas starają się wykorzystać automatyzację, aby uniezależnić wydajność i jakość pracy maszyny od poziomu umiejętności operatora.

Z nami

zawsze po drodze

Centrala

Oddział Drobin

Oddział Jądrowice

Lipnica 30, 87-207 Dębowa Łąka Tel. 56 689 12 30

Sierpecka 85, 09-210 Drobin Tel. kom. 604 127 000

Jądrowice 6A, 87-880 Brześć Kujawski Tel. 54 252 21 04


Jak opakować plony? Zrób sobie prezent najwyższej jakości

Z nami zyskujesz maksymalne parametry masz gwarancję wytrzymałości i odporności zabezpieczasz plony przed promieniami UV, używając naszych folii do sianokiszonki

uzyskasz warunki beztlenowe ochronę przed czynnikami atmosferycznymi właściwą temperaturę dla procesu zakiszania dzięki naszej folii do kiszonki

najlepsze wartości odżywcze paszy zabezpieczenie przed wilgocią dzięki naszym siatkom owijającym

parametry

wytrzymałości i najwyższej jakości przy użyciu naszych sznurków

FOLIE DO SIANOKISZONEK Ampol-Merol, Ampolfarm: 500 mm x 1800 m 750 mm x 1500 m John Deere XtraFilm: 500 mm x 1800 m 750 mm x 1500 m

SIATKA OWIJAJĄCA John Deere XtraNet 4200 m John Deere XtraNet 3600 m John Deere CoverEdge XL 3300 m John Deere CoverEdge 3800 m John Deere 2000 m John Deere 3000 m

SZNUREK John Deere XtraTwine

Więcej o produktach na stronie www.ampol-merol.pl


Skup płodów rolnych

Ampol-Merol Sp. z o.o. w kompleksowy sposób dba o swoich Klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko wysoki plon, ale również jego odpowiednie przechowanie jest niezwykle istotne. Wsparcie naszych Klientów od momentu siewu, nawożenia i ochrony roślin, przez zbiór aż po skup daje tak istotne poczucie bezpieczeństwa. Zajmujemy się zaopatrzeniem młynów, mieszalni pasz, olejarni i indywidualnych odbiorców w płody rolne oraz eksportem.

Powierzchnia naszych elewatorów pozwala zgromadzić ponad 80 tys. ton płodów rolnych.

Prowadzimy całoroczny skup: • zbóż konsumpcyjnych i paszowych • pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta • rzepaku • roślin strączkowych • kukurydzy

Nasza działalność zgodna jest z europejskim systemem REDcert oraz GMP+, które są gwarancją wysokiej jakości.

Sprawdź, jakie to proste: • skup zbóż i rzepaku prowadzimy na terenie całego kraju • towar odbieramy od producentów we własnym zakresie • przez cały rok podpisujemy umowy kontraktacyjne i handlowe na odbiory płodów rolnych • terminy i płatności dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów

Wąbrzeźno Ampol-Merol Karol Smoleński ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 77

Lidzbark Warmiński Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Łubianka k. Torunia Rodar - Firma Zbożowa Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Ryńsk Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Kornatowo Oddział Handlowy Ampol-Merol Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Pronie Oddział Handlowy Ampol-Merol 82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Trępnowy Oddział Handlowy Ampol-Merol Trępnowy 2a 82-230 Nowy Staw tel. 664 765 947

Stańkowo Oddział Handlowy Ampol-Merol Stańkowo 5/6 82-550 Prabuty tel. 664 765 935

Rywałd Oddział Handlowy Ampol-Merol 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 674 68 27

58

Białogard Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Masz pytania? Odpowiedzą na nie eksperci z Działu Skupu

tel. 56 688 48 13, 56 688 48 43, 56 688 48 17


Oddziały handlowe Zapraszamy do kontaktu Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 00

Polub nas facebook.com/ampolmerol

Kujawsko-Pomorskie

Świętosław

Stańkowo

Wąbrzeźno

Świętosław 41 87-408 Ciechocin tel. 56 683 70 27

Stańkowo 5/6 82-550 Prabuty tel. 55 245 02 19

ul. 1-go Maja 55 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 80

Jabłonowo Pomorskie ul. Kościelna 5 87-330 Jabłonowo Pomorskie tel. 662 280 645

Jądrowice Jądrowice 6a 87-880 Brześć Kujawski tel. 54 252 21 04

Kornatowo Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Kwieciszewo Kwieciszewo 37 88-321 Kwieciszewo tel. 52 315 83 25

Mełno 86-330 Mełno tel. 56 468 35 37

Radomin Radomin 10 87-404 Radomin tel. 56 682 70 90

Ryńsk ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Rywałd

Twarda Góra 86-170 Nowe n/Wisłą tel. 52 332 88 90

Trępnowy 2a 82-230 Nowy Staw tel. 55 261 08 27

Wielkopolskie

Mazowieckie

Borzykowo

Drobin

ul. Wrzesińska 104 62-306 Kołaczkowo tel. 61 437 85 07

ul. Sierpecka 85 09-210 Drobin tel. 664 765 856

Dominowo

Warmińsko-Mazurskie

ul. Sportowa 10a 63-012 Dominowo tel. 61 285 92 40

Kłoda ul. Kolejowa 7 64-130 Kłoda tel. 696 794 636

Słupca ul. Dworcowa 64 62-400 Słupca tel. 63 277 18 09

Szczytniki Czerniejewskie 62-250 Czerniejewo tel. 61 427 41 37

Pomorskie Pronie

87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 68 27

82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Sadki

Sąborze

ul. Wyrzyska 4 89-110 Sadki tel. 52 304 40 50

Trępnowy

Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Lubawa ul. Kupnera 68 14-260 Lubawa tel. 668 633 782

Zachodniopomorskie Białogard ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łęczyca Łęczyca 13a 73-112 Stara Dąbrowa tel. 91 562 82 88 Wierzbnica Wierzbnica 69 74-300 Myślibórz tel. 95 747 01 28

Sąborze 2b 76-231 Damnica tel. 59 846 50 14

59


Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00

www.ampol-merol.pl

 /ampolmerol

Ampol-Merol Katalog Kukurydza i Zboża jare 2018  

Najnowszy katalog dedykowany jest zarówno kukurydzy, jak i zbożom jarym i nasionom roślin strączkowych. Takie połączenie tematów będzie dla...

Ampol-Merol Katalog Kukurydza i Zboża jare 2018  

Najnowszy katalog dedykowany jest zarówno kukurydzy, jak i zbożom jarym i nasionom roślin strączkowych. Takie połączenie tematów będzie dla...