Page 38

Nawożenie kukurydzy w technologii K+S

Radosław Pogłodziński K+S Polska Sp. z o.o.

Stanowisko pod uprawę kukurydzy Kluczowym elementem decydującym o końcowym plonie kukurydzy jest zasobność stanowiska, należy więc przyłożyć szczególną uwagę względem nawożenia. Pod kątem agrotechnicznym kukurydza pozwala na pewne uproszczenia bądź nawet częściowe zaniechanie uprawek, przez co należy starannie przemyśleć strategię nawożenia. Uprawa uproszczona jest wyzwaniem dla szybkiego przemieszczania składników pokarmowych w głąb profilu glebowego, który system korzeniowy eksploruje głęboko oraz intensywnie, co związane jest z potrzebami wodnymi. Aby optymalnie zaopatrzyć rośliny kukurydzy w składniki mineralne należy działać z dużym wyprzedzeniem czasowym, podanie nawozów tuż przed siewem bądź krótko po, często nie pozwala w pełni wykorzystać ich potencjału plonotwórczego.

Fot. 1 Skrajny niedobór magnezu, chlorozy przechodzące w nekrozy

Tabela 1. Pobranie składników kg/ha-1 potrzebne do wytworzenia 10 ton ziarna

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

240

100

320

65

100

Odpowiednie nawożenie Nawozy potasowe, takie jak Korn-Kali, należy stosować w kukurydzy jak najwcześniej, wiele osób decyduje się na nawożenie już jesienią dzięki czemu składniki wraz z dużą ilością wody opadowej zimą przemieszczają się głębiej, skąd bardzo efektywnie są pobierane. Jeżeli z różnych względów nie udało się zastosować nawożenia jesiennego, należy bezzwłocznie przystąpić do nawożenia w pierwszych miesiącach roku. Nawożenie Korn-Kali możemy potraktować jako pierwszy zabieg, jaki będziemy wykonywać na polu przeznaczonym pod uprawę kukurydzy. Dopuszczalne jest również zastosowanie Korn-Kali na gleby zamarznięte przy jednoczesnym spełnianiu warunków dobrej praktyki rol-

nej. Jak przedstawiono w tabeli 1, największym pobraniem charakteryzuje się potas, należy zadbać o niezakłócony dostęp właśnie do tego składnika, stąd kierunek nawożenia gleby – wzbogacania zasobności stanowiska (stosowanie nawozów jesienią – zimą). Aplikacja nawozów w krótkim okresie około siewnym powoduje zwiększoną koncentracją składników w wierzchniej warstwie gleby, co prowadzi do zasolenia, a w konsekwencji pogorszenia wschodów roślin. Korn-Kali to mocny pakiet składników odżywczych, mających bezpośredni wpływ na wysokość osiąganych plonów. Unikalny skład oraz obecność siarczanu magnezu z kizerytu jest gwarantem skuteczności.

40% K2O; 6% MgO; 4% Na2O; 12,5% SO3

Ampol-Merol Katalog Kukurydza i Zboża jare 2018  

Najnowszy katalog dedykowany jest zarówno kukurydzy, jak i zbożom jarym i nasionom roślin strączkowych. Takie połączenie tematów będzie dla...

Ampol-Merol Katalog Kukurydza i Zboża jare 2018  

Najnowszy katalog dedykowany jest zarówno kukurydzy, jak i zbożom jarym i nasionom roślin strączkowych. Takie połączenie tematów będzie dla...