Page 99

chefredaktören möter k

r

i

s

nom traditionell insamling, gåvor, donationer och testamenteringar. Det sistnämnda är ett givande som ökar och nu finns en enkel handledning om man vill testamentera till fonden. Fonden är dessutom gåvo- och reavinstskattebefriade vilket innebär att testamenterade gåvor tas in till fullt värde vid avyttring. Hjärt-Lungfonden delade 2014 ut 225 miljoner till dem som ansökt om bidrag för att bedriva forskning inom området. Anslagen beviljas av ett forskningsråd med ett 20-tal professorer som prioriterar och bedömer ansökningarna. SCAPIS är en stor befolkningsstudie som just nu är under uppbyggnad och kommer att omfatta 30 000 personer. Studien blir den största som gjorts inom området hjärt-, kärl-, och lungsjukdom och ett av målen är att finna metoder som gör att man hittar personer i riskzon innan de blir sjuka. Studien påbörjas nu och 2017 ska det vara klart. Sex universitet i Sverige samlar in underlaget och Hjärt-Lungfonden bekostar två tredjedelar delar av projektet. Kristina berättar att hon själv är barn till en hjärtsjuk pappa som fick sin första infarkt vid 39 års ålder och dog alldeles för tidigt.

t

i

n

a

s

p

a

r

r

e

l

– Att dela ut mer pengar till forskning och unika frågeställningar som borde få en chans att utvecklas – det brinner jag för, berättar Kristina. Forskning räddar liv och för att få lite perspektiv på det hela så har livslängden sedan 80-talet förlängts med hela 12 år på de personer som drabbas av hjärtinfarkt. Samhällets vinst tack vare forskning är över 800 miljarder kronor. Vi rundar av vårt samtal och det är många tankar som snurrar i huvudet. Forskningen ger resultat och räddar liv och det stämmer ju faktiskt. Det är ett av vår tids stora problem hos befolkningen – det behövs pengar och de gör verkligen nytta! n

Kristina Sparreljung

j

u

n

g

Så bidrar man till forskningen:

1. Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 2. Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se 3. Ring in din gåva på telefon 0200 – 88 24 00 4. Starta en egen insamling

Om hjärt-kärlsjukdom


1,4 miljoner svenskar lever med hjärtkärlsjukdom. 4 av 10 svenskar avlider av sjukdom i hjärta och kärl, som är den vanligaste dödsorsaken. Varje år inträffar cirka 30 000 hjärtinfarkter i Sverige. Tack vare forskningen är hjärtinfarkterna idag mindre allvarliga och de drabbade lever längre. Hjärtforskningen har på 30 år räddat mer än 150 000 liv. Hjärt-Lungfonden vill med forskningens hjälp halvera dödstalen i hjärtinfarkt och ge fler friska år.

Ålder: 47 år

Yrke: Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Bor: Mälarhöjden Familj: Gift, två barn och två bonusbarn Fritid: Läser böcker, styrketränar, lantstället, hund Udda kunskap: Truckförarkort, tekniskt lagd, tapetserar/målar

Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 110 kronor till forskningen

Husby Säteri – en mötesplats för alla! Konferenser, bröllop & fest, jakt & skytte och upplevelser. Konferenser, bröllop & fest, jakt & skytte, julbord & upplevelser. Besök vår jaktbutik! erbjudande vinter och vår. Besök vår jaktbutik!Fina Fina erbjudande förför höst och vinter.

info@husbysateri.se • Söderköping Tel: 0121-34700 • www.husbysateri.se

098_Hjärt och lung.indd 99

2015-02-06 02:29

Älskade Östermalm 02 2015  
Älskade Östermalm 02 2015  
Advertisement