Page 74

bröllop f

av

i m

i

tl

ej

se

tr

rt

t

Äktenskapsförord – ett vägledande dokument

Lina Nodby, Carl-Johan Tengvall, Pia Tengvall, Erik Tengvall, Sofia Söderberg och kontorshunden Bella.

En viktig fråga när giftermål kommer på tal är makarnas ekonomiska utgångspunkter. Vad utgör det gemensamma och vad ska hållas utom äktenskapet? Ett sätt att undvika både olägenheter och missförstånd är upprättande av ett äktenskapsförord.

Ä

lskade Östermalm har besökt Advokatfirman Tengvall på Narvavägen för att ta reda på mer information kring ämnet. Firman startades av Pia Tengvall som har varit yrkesverksam advokat sedan 1989. Efter sex år i branschen valde hon att starta eget och de senaste sex åren ligger kontoret på Östermalm – stadsdelen där hon själv också bor och trivs allra bäst. Kontorsmiljön är extra välkomnande med all konst i olika former och vi märker snabbt av engagemanget hos hela den

AV Malin Johansson

närvarande personalstyrkan när vi börjar diskutera olika aspekter kring just äktenskapsförord. När man ingår äktenskap eller blir sambo uppstår juridiska konsekvenser per automatik. Därför kan man behöva hjälp av en advokat. Viktigt att lyfta fram är att det inte handlar om misstroende eller en tanke på att något ska gå fel, utan ett äktenskapsförord i det här fallet handlar om att vara ett vägledande dokument som ska skapa trygghet och hjälp om något oförutsett händer. – Ekonomi är ett laddat ämne och det kan

vara svårt att prata om. Men det är desto viktigare idag med tanke på att många ingår fler än ett äktenskap under sin levnadstid. Det är därför viktigt med en gemensam konsultation där båda får samma information och ett tydligt utgångsläge, berättar Pia. En väsentlig infallsvinkel, som de berättar förvånar i nästan alla tvister, är hur lång tid det tar om problem uppstår. En timmes konsultation kan vara det som behövs för att slippa flera år av negativ påverkan i efterhand. En anledning till att kontakta en advokatfirma för rådgivning är delvis efter-

74

074_Advokat Tengvall.indd 74

2015-02-06 01:34

Älskade Östermalm 02 2015  
Älskade Östermalm 02 2015  
Advertisement