Page 143

KULTUR U

T

S

T

Ä

L

L

N

I

N

G

A

R

Ordningsfulla mönster

O

m mönster består av upprepningar och regelbundenheter, kan dessa vara kaotiska och slumpmässiga utan att upphöra att vara just mönster? Inför många av Hans Anderssons verk kan man som betraktare tycka sig stå inför en osorterad ansamling fragment. Men kanske är det rättare att säga att det stökiga och lite vårdslösa inte ska uppfattas som oordning och att det till synes kaotiska istället ska förstås som ett särskilt slags ordning. På Lars Bohman Gallery visas nu Hans Andersson collage i monumentalformat.

Lars Bohman Gallery

Visas till: Sista chansen, 15 februari!

Självklart och ogripbart Håkan Rehnberg är en av Sveriges tongivande konstnärer. Sedan 1970-talet har han skapat målningar och objekt som förefaller oberoende av de skiftande strömningar som satt sin prägel på diskussionerna i konstlivet. Trots strängheten och konsekvensen i Rehnbergs egen konst har han alltid förhållit sig öppen mot andra discipliner, bland annat poesin och den samtida dansen – och därmed befunnit sig i centrum för vårt kulturliv. I utställningen på Moderna Museet visas tio nya målningar och tre skulpturer: Den förseglade ateljén, 1999–2000, som ingår i Moderna Museets samling, och två helt nya tredimensionella verk. ”En målning grips man av som av en virvelvind, förstummad och söndertrasad”, säger Rehnberg.

Moderna Museet

Utställning: Dubbel Scen Visas från: 24 januari Visas till: 12 april

Håkan Rehnberg, Untitled, 2014 © Håkan Rehnberg / BUS 2014

Hans Andersson, Utan titel, 2014. Blandteknik på papper, 252 x 178 cm.

143

139_Kultur.indd 143

2015-02-06 03:55

Älskade Östermalm 02 2015  
Älskade Östermalm 02 2015  
Advertisement