Page 1

Kask d ziecięc y prze czy hu znaczo lajnod ze ny nie jakośc tylko d i styro . Zapewni b o ez pianu. Regula Duże o pieczeństw jazdy na row cja ro o Twoje twory erze, a zmiaru przeds w mu dz le takż tawiają entyla za po iecku. e do ja c yjne z m bohate Wyko zdy na ap ra z ba ocą pokrętł ro jki Cars a. Ka ewniają odp nany z PVC sk po oraz w lkach o - Auta w iednią kryty ysokie . w entyla koloro FIT SY c ję głow j wymi STEM: wzora mi, k y. KONS tóre

TRUKC JA: WENT YLACJ A : CERTY FIKATY : ROZM IAR:

5-10

Turnfit In-Mold (1 częś ć) 13 otw orów CE – C PSC AS 50-56

WIDEK CARS roz.50-56cm WDK-C151

Dzwon ek ro werow rowerz y ys bezpie tów. Dono przeznaczon śny d czeństw y dla źwięk znajdu najmło o. Kolo dzwon je uzn dszych ka zw anie w rystyka i gra rówieś ięk fi ników . Szyb oczach nasz ka z bajki C sza ich a ki i pro e rs g o dzie - Auta sty mo cka ja Średn ntaż. ica: 5,5 k i jeg o cm.

Koloro wa fl aga id Ciekaw ealn a szata Łatwy graficz a dla dzie i na z b cięcyc o powie szybki mon wa i oz taż do haterami b h rowerków ajki C dabia roweru . rower . P odczas ars - Auta. dzieck Wysok jazdy a. ość: o fl a ga k. 60c m.

Flaga WIDEK CARS WDK-C142

Dzwonek rowerowy WIDEK CARS WDK-1974

26

Flaga WIDEK CARS składana WDK-C141


Kółka bo na row czne do row erów 1 erze. W 2" Auta. z Możliw estawie nak i 18". Idealn ość re Łatwy e le i szybk gulacji jki z bohate do nauki jaz i monta rami b dy wysok ajk ż. ości k Średn ółek b i Cars ica: 13 ocznyc cm. h.

Kółka boczne WIDEK CARS rower 12"-18" WDK-C101

Koszy k przygo rowerowy m to Wykon wany specja ontowany n an a kiero ln graficz y z tworz ie dla najm wnicę ny z bo y ło hatera wa sztuczn dszych row roweru, mi bajk e ego. Wesoły rzystów. i Cars - Auta eleme . nt

Koszyk na kierownice WIDEK CARS WDK-C125

27


PRINCE

SS

KASK

5-10

Kask d ziecięc y prze czy hu znaczo lajnod ze ny nie jakośc tylko d i styro . Zapewni b o ez pianu. Regula Duże o pieczeństw jazdy na row cja ro o Twoje twory erze, a zmiaru przeds w mu dz le takż tawiają entyla za po ieck e do ja c y mocą księżn zd iczki. pokrętł jne zapewnia u. Wykonan y z PVC y na rolkac a. Ka ją odpow h sk po oraz w iednią kryty ysokie w entyla koloro j FIT SY cję gło wymi STEM: wy. wzora mi, k KONS tóre

TRUKC JA: WENT YLACJ A : CERTY FIKATY : ROZM IAR:

Turnfit In-Mold (1 częś ć) 13 otw orów CE – C PSC AS 50-56

WIDEK PRINCESS roz.50-56cm WDK-P252

Fotelik dla lalki WIDEK PRINCESS biały WDK-P213

Fotelik dla lalki WIDEK PRINCESS różowy WDK-P210 Fotelik tylny I d e a ln d y d o o dziecięce g ulubio nej lalk p r z e w o ż e o roweru. n ia s i lub z Z tyłu w o je j abawk fo te i plusz lik piękny ow mi księ a okrągła naklejk ej. żniczk ami. a z

Dzwonek rowerowy WIDEK PRINCESS WDK-2263 kawa w. Cie werkó ż do cych ro ybki monta er ię c ie z z w is dla d Łatwy i ozdabia ro ealna i. id m a a k g wa nicz wa fla z księż flaga powie Koloro a n z c zdy grafi szata zas ja . Podc roweru . a dzieck m. k. 60c ość: o k o Wys

Flaga WIDEK PRINCESS WDK-P241

Flaga WIDEK PRINCESS składana WDK-P242

30


Śliczn a d o r torebka na ower kierow ku. nicę piękny W ch ks iężnicz i z e r u n e k uznan ek zn ie w ajduje oczach jak i je j koleż właścic anek. ielki

Torba na kierownicę WIDEK PRINCESS WDK-P211

WIDEK PRINCESS plastikowy zestaw 4szt. WDK-P225

WIDEK PRINCESS metalowy fioletowy WDK-P223

WIDEK PRINCESS metalowy różowy WDK-P224

WIDEK PRINCESS metalowy srebrny WDK-P226

WIDEK PRINCESS plastikowy zestaw 4szt. biały WDK-P221

Koszy k przygo rowerowy m to Wykon wany specja ontowany n an a ln graficz y z tworz ie dla najm kierownicę ny z pię ywa roweru sztucz łodszych ro knymi , we ne księżn iczkam go. Wesoły rzystek. i. eleme nt

Kółka boczne WIDEK PRINCESS rower 12"-18" WDK-P201

31


5-10 Kask d ziecięc y prze czy hu znaczo lajnod ze ny nie jakośc tylko d i styro . Zapewni b o ez pianu. Regula Duże o pieczeństw jazdy na row cja ro o twory erze, a zmiaru przeds wenty Twojemu dz le takż tawiają za po lacyjn iecku. e do ja m bohate e zape Wy zdy na rów z b ocą pokrętł w n iają od konany z PV rolkac a. Ka ajki Ku C oraz h powie sk po buś Pu d wysok k n chatek ryty k ią wen iej olorow . ty ymi w lację głowy . zoram i, któ re

WDK-W166

STEM: FIT SY A: RUKCJ KONST : A YLACJ WENT : Y FIKAT CERTY IAR: ROZM

Turnfit ć) (1 częś In-Mold orów 13 otw AS PSC C CE – 48-54

WDK-W167

Gumo w rowerz a p is z c z a łk ys a ro w postać tów. Dono e ro w a śn z p rz e jak i je bajki Kubuś y dźwięk z większ z n a c z o n a go rów Pucha d ieśnik a ich ów. Sz tek znajduje bezpie la n a jm ło ybki i p dszyc u czeństw h rosty m znanie w o o. K czach ontaż. naszeg olorowa o dzie cka

az raficzn . zata g kawa s ż do roweru ie C . w monta werkó ych ro y i szybki ziecięc a dla d hatek. Łatw dziecka. ln a e er a id Puc bia row wa flag ubuś Koloro mi bajki K wiewa i ozda o ra bohate jazdy flaga p s Podcza m. k.. 60c ość: o Wysok

Flaga WIDEK KUBUŚ PUCHATEK składana WDK-W145

Flaga WIDEK KUBUŚ PUCHATEK

Fotelik roweru tylny do . Idea dziecię lny do swoje cego ju przew oż pluszo lubionej lalk i lub za enia wej. Z tyłu fo bawki naklejk teli a z Kubuś bohate ka okrągła Pucha rami tek. bajki

WDK-W144

Dzwonek WIDEK KUBUŚ PUCHATEK WDK-W183

34

WDK-W173

Fotelik dla lalki WIDEK KUBUŚ PUCHATEK WDK-W110


Dzwon ek ro we dzwon ka zwię rowy prze zn k uznan ie w oc sza ich bezp aczony dla zach n ieczeń najmło aszego stwo. dszych Koloro dzieck Średn row w a jak i ica: 5,5 jego ró e postacie z erzystów. cm. Do ba wieśnik ów. Sz jki Kubuś Pu nośny dźw ię ybki i p c rosty m hatek znajd k ują ontaż.

Dzwonek rowerowy WIDEK KUBUŚ PUCHATEK WDK-W160

Koszyk na kierownice WIDEK KUBUŚ PUCHATEK

Kółka boczn e do ro i 18". werów Id 12" rowerz ealne do na uki jaz e. W z estaw dy na z bo ie nak h a te r lejki ami Pucha b a jk i tek. Możliw K wysok ość re u b u ś oś gulacji i szybk ci kółek boc znych i monta . Ł ż. atwy Średn ica: 13 cm.

WDK-W133 weru, nicę ro kierow werzystów. a n nt ch ro wany monto najmłodszy soły eleme e la erowy k row specjalnie d tucznego. W k. Koszy te z y Pucha towan ywa s Kubuś przygo y z tworz i bajki an teram a Wykon h o b ny z graficz

la na d naczo a p r z e z ięk zwiększ a w o w neya y dź rower onośn jek Dis go D a bka b ą . z w tr tacie wa k i je rzystó cka ja G u m o szych rowe olorowe pos K d go dzie najmło ieczeństwo. czach nasze o ż. zp monta ich be anie w ją uzn zybki i prosty znajdu .S w ó ik n rówieś

Trąbka WIDEK KUBUŚ PUCHATEK WDK-W131

Dzwonek rowerowy WIDEK KUBUŚ PUCHATEK WDK-1652

Kółka boczne WIDEK KUBUŚ PUCHATEK rower 12"-18" WDK-W104

35


5-10 Kask d ziecięc y prze czy hu znaczo lajnod ze ny nie jakośc tylko d i styro . Zapewni b o ez pianu. Regula Duże o pieczeństw jazdy na row cja ro o twory erze, a zmiaru przeds wenty Twojemu dz le takż tawiają za po lacyjn iecku. e do ja m bohate e zape Wy zdy na ra z ba ocą pokrętł w n iają od konany z PV rolkac jki Mic a. Ka C oraz h powie key Mo sk po dnią w wysok kryty use. iej entyla koloro cję gło wymi w wzora mi, k y. tóre

STEM: FIT SY A: RUKCJ KONST : A J YLAC WENT : Y T FIKA CERTY IAR: ROZM

Turnfit ć) (1 częś In-Mold orów 13 otw AS PSC C CE – 50-56

WDK-D172

WDK-D173

a dla aczon ksza przezn wię erowa y dźwięk z w ey ro i Mick łka nośn z bajk ka jak i iszcza w. Do wa p rowerzystó wa postać c o ie z m d u o G ro naszeg dszych . Kolo najmło ieczeństwo ie w oczach ntaż. zp an ty mo s ich be najduje uzn ro p i z ybki Mouse ieśników. Sz w jego ró

18". 12" i erów .W do row na rowerze e n z c bo dy key i Mic Kółka do nauki jaz jk a b e kości i z Idealn aklejk gulacji wyso bki n ie zestaw ożliwość re twy i szy .M Ła Mouse ocznych. b kółek ż. monta cm. ica: 13 Średn

Flaga WIDEK MICKEY MOUSE WDK-D145

Kółka boczne WIDEK MICKEY MOUSE WDK-D104

36

Trąbka WIDEK MICKEY MOUSE WDK-D159


Gumo wa trą bk zwięks za ich a rowerowa prz be oczach naszeg zpieczeństw eznaczona dla na o. Kolo o dziec jmłods ro ka jak zych ro i jego ró wa postać werzy zb wieśnik stów. ów. Sz ajki Mickey Donoś M ybki i p ny d rosty m ouse znajd uje uz źwięk ontaż. nanie w

Dzwonek rowerowy WIDEK MICKEY MOUSE WDK-1214

Dzwonek WIDEK MICKEY MOUSE gumowy WDK-D133

a ny n ntowa wany y mo werow , przygoto y c h ro k Koszy roweru a j m ł o d s z n wa nicę tworzy t kierow n i e d l a l n any z a j c e Wykon ł y e l e m e sp . w tó ys so key rowerz e g o . W e jki Mic a b i n m z sztuc ohatera ny z b graficz . e s Mou

Koszyk na kierownice WIDEK MICKEY MOUSE plastikowy WDK-D130


Kask d ziecięc y prze czy hu znaczo lajnod ze ny nie jakośc tylko d i styro . Zapewni b o ez pianu. Regula Duże o pieczeństw jazdy na row cja ro o twory erze, a zmiaru przeds wenty Twojemu dz le takż tawiają za po lacyjn iecku. e do ja m bohate e zape Wy zdy na rów z b ocą pokrętł w n iają od konany z PV rolkac a. Ka ajki Sp C oraz h powie sk po onge B d wysok k n ryty k ob. ią wen iej olorow ty ymi w lację głowy . zoram i, któ re

a werow a ro h z c z a łk a jm ło d s z y c is p n wa ię k G u m o c z o n a d la o ś n y d ź w a n wo. on p rz e z w . D z p ie c z e ń s t ob z y s tó be e B g n h o rower p ic sza bajki S zego z w ię k h nas stać z wa po nie w oczac ybki Koloro a ów. Sz n ik z n u ś je wie znajdu jego ró i k ja a ż. dzieck monta i prosty

5-10

STEM: FIT SY A: RUKCJ KONST : A J C YLA WENT : Y T A FIK CERTY : IAR ROZM

Turnfit ć) (1 częś In-Mold orów 13 otw AS PSC CE – C 50-56

Flaga WIDEK SPONGE BOB WDK-S341

Kółka boczne WIDEK SPONGE BOB WDK-S301

WDK-S331

40

Flaga WIDEK SPONGE BOB składana WDK-S342

i 18". w 12" roweró rowerze. W ne do a z n i c o y b d m bajk Kółka do nauki jaz hatere e i z bo ć regulacji jk Idealn le k a ś ie n y i ożliwo zestaw b. M cznych. Łatw e Bo Spong ci kółek bo ś o wysok ontaż. m szybki cm. ica: 13 Średn

Trąbka WIDEK SPONGE BOB

WDK-S351


Wesoła torebk bohate a na k ie ra naszeg bajki Spon rownicę do ge Bob rowerk o dziec u z ka jak i jego ró najduje uzn . Wizerunek anie w wieśnik oczach ów.

Dzwonek rowerowy WIDEK SPONGE BOB WDK-S361

Torba na kierownicę WIDEK SPONGE BOB WDK-S311

Koszy k najmło rowerowy m d bohate szych rowerz ontowany n rem ba a kiero y jki Spo stów. Wyko nany z wnicę row nge Bo eru tworzy b. wa sztu , przygoto wany czneg o. Wes specja oły ele ment g lnie dla raficzn yz

Koszyk na kierownice WIDEK SPONGE BOB plastikowy WDK-S326

41

WIDEK-2012  

Katlog Produktów WIDEK2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you