Arpilleres

Page 1


és el nom d’una peça de roba ruixuda i aspra feta d’estopa que coneixem com a “roba de sac”.


Ês cosir i teixir experiències individuals i col.lectives.


entès com a experiència educativa integradora de l’aprenentatge autònom i socialitzador.


per a interrelacionar l’expressió artística i escrita de les experiències significatives que acompanyen tot procés creatiu.


per a representar, tot cosint, històries i experiències.


que uneix, en el I FÒRUM d’ARPILLERES de Catalunya, la participació de l’Ateneu Sant Roc de Badalona, les experiències de Vic i Sabadell i l’escola Sant Pau.


per a descobrir una forma diferent del que volem comunicar.


com la de les dones xilenes que van teixir en arpilleres la seva història de lluita durant el règim de Pinochet.


individual i col.lectiva on el fil i l’agulla van parlant i van entreteixint les històries de cadascĂş en un espai comunitari, un espai de tots i totes.


per a unir esforços i il•lusions per obrir un espai comunitari dels diferents projectes d’arpilleres a Catalunya.


ESCOLA SANT PAU