Page 1

Les TIC a l’escola Sant Gabriel Cèlia Farré Amparo Alarcón


L’escola És un centre d’ensenyament privat, concertat per la Generalitat de Catalunya. Situat al barri del Besòs (Barcelona). La seva oferta educativa s’inicia al cicle d’infantil fins l’ESO, és un centre de doble línia. La llengua vehicular és el català.


Espais i equips informàtics  Aules d’informàtica Planta baixa 2 sales: -1 educació infantil (26 ordinadors+ 1 impressora) -1 educació primària (30 ordinadors+1impressora) Tercera planta 1 sala: - educació secundaria(30ordinadors+1impressora) Tots els alumnes a partir de 4t de primària disposen d’un compte de correu electrònic i un pen drive, per arxivar treballs.


Espais i equips informàtics  Biblioteca 2 ordinadors per alumnes (ús exclusiu consultes internet) + 1ordinador ús exclusiu bibliotecària.  Sala Audiovisuals 1 ordinador connectat a una pissarra interactiva+ projector + equip audiovisual (DVD).  Sala de Teatre 1 taula de so i llum 1 pantalla amb projector


Espais i equips informàtics  Sales de Mestres 5 sales amb 2 ordinadors + 1 impressora  Sala del Cap d’Estudis 1 ordinador  Despatx de direcció 1 ordinador  Secretaria 1 ordinador + 1 impressora general (impressió en qualsevol format i mesura)  Consergeria 1 ordinador


Equips audiovisuals Educació infantil: 3 càmeres fotogràfiques digitals + 1 càmera de vídeo digitals. Educació primària: 6 càmeres fotogràfiques digitals + 1 càmera de vídeo digitals. Educació secundaria: 6 càmeres fotogràfiques digitals + 2 càmeres de vídeo digitals.


Horaris i docents  Etapa infantil: 1hora setmanal 1 professor. Es

busca un primer contacte amb els equips informàtics, es treballa de forma lúdica.

 Etapa primària: 2 hores setmanals 3 professors. Les classes d’informàtica s’imparteixen en anglès, com a projecte especial de l’etapa i del centre.

 Etapa secundaria: 2 hores setmanals 3 professors. Classes dirigides únicament a l’ús de

programes i aplicacions. Al finalitzar l’ESO es realitza una prova per obtenir un certificat de coneixements informàtics.


Com s’aprofiten els equips? Els equips de l’escola, tant d’informàtica com audiovisuals, es fan servir per aprendre, però també es fan servir per: - projectes d’aula i sortides (treball per projectes, sortides fora d’escola) - activitats de l’escola (festes, teatre) - revista de l’escola


Vols saber més? Fes click per tenir més informació


Agraïments A l’escola Sant Gabriel i en especial a Miquel Carreras, membre i antic alumne del centre.

Les TIC a l'escola  

Power point sobre les TIC a l'escola Sant Gabriel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you