Page 1

REUNIÓ DE COLÒNIES (P-5 / 5è) Dimarts 5 de febrer de 2013 a les 17:00 Aquest any les colònies es faran a Can Miqueló de Sant Martí de Centelles del 10 al 12 de maig. En aquesta casa de colònies els monitors són titulats amb lleure i la temàtica de les colònies és escola de cel. Es faran diverses activitats relacionades amb el cel, el sistema solar, el sol, l’univers i, fins hi tot hi ha una tirolina. Les colònies estan pensades perquè els nens s’ho passin bé d’una forma diferent i cap activitat és obligatòria. També es faran jocs de nit, discoteca i totes les activitats típiques de les cases de colònies. TRANSPORT: 1. Els nens marxen el divendres dia 10 de maig de l’avinguda de la Garrotxa (al costat del pati de l’escola) amb autocar a les 18:00 h. Es repassen la llista dels nens inscrits, es recullen les targes sanitàries (ORIGINALS) i els medicaments, es comprova que tots pugin a l’autocar i marxen amb els monitors. a. Esperem que no plogui i totes aquestes operacions es puguin fer correctament i sense problemes. Si es així, es col·locaran cartells als arbres per reunir els nens per classe i facilitar la recollida de targetes i el control d’arribada. b. A cada autocar s’indicarà quines classes hi han de pujar. 2. Quan arriben a la casa de colònies tenen monitors les 24 hores. 3. Tornada al mateix lloc des d’on surten, el diumenge dia 12 de maig a les 18:15h. S’intentarà ajustar al màxim l’hora de tornada però al ser diumenge a la tarda és difícil determinar amb exactitud els horaris. LA CASA: -

La casa està situada a Sant Martí de Centelles i pot ser que als vespres faci una mica de fred, per tant, s’aconselli portar algun polar i pantalons llargs.


-

Té dos nivells i els més petits es queden al pis de baix i els grans van al pis de dalt. Des de P-5 a 2on els nens van barrejats, però a partir de 3er separen els nens i les nenes. Hi ha habitacions adaptades i els sanitaris també estan adaptats.

-

Hi ha un monitor cada 10 nens durant les 24 h del dia, ja que els monitors mengen i dormen amb els nens.

-

No es poden portar medicaments a la motxilla. Si algun nen ha de prendre medicació s’ha de signar una autorització i entregar els medicaments als monitors.

-

Tot i que a la casa de colònies hi ha piscina, no estarà oberta i els nens no es banyaran.

MATERIAL: -

Cal que tota la roba estigui marcada amb el nom, ja que sempre es perd material.

-

Cal que els nens sàpiguen quina roba porten i així evitar pèrdues. És molt aconsellable que es faci la maleta amb els nens i així saben que porten.

-

S’ha de portar una muda per nit. Tot i que no es banyaran, han de portar tovallola i xancletes per banyar-se i, si fes molt de sol, poden portar banyador per fer jocs d’aigua.

-

A la casa es disposa de llençol de sota i coixinera, per tant, s’aconsella portar sac de dormir prim o llençols.

-

Si la previsió del temps és de pluja es millor portar cangur, però si ha de fer sol millor portar gorra i crema solar, ja que la majoria d’activitats es faran a l’exterior.

-

Imprescindible portar lot pels jocs de nit amb piles de recanvi o en cas de no necessitar piles, s’aconsella portar un segon lot.

PAGAMENTS: 1. El cost total de les colònies és de 130 €. Es passarà un full via motxilla a tots els nens per fer un primer pagament de 75 € abans del dia 4 de març. Qui ho desitgi, pot pagar els 130 € en un sol


pagament abans del 4 de març. Amb aquest full s’haurà de signar l’autorització dels pares per anar de colònies. 2. El segon pagament serà de 55 € abans del dia 8 d’abril. Quan es passi la fulla del segon pagament s’adjuntarà la fitxa que s’ha d’omplir per la casa de colònies i la llista del material que s’ha de portar. 3. Si després de fer els pagaments algun nen es dona de baixa NO es garanteix la devolució dels diners (segons instruccions de la casa de colònies). Sempre es carregarà un mínim d’un 10 % en concepte de reserva d’autocar. DOCUMENTACIÓ: 1. S’haurà d’omplir la documentació que s’adjuntarà en el segon pagament. S’ha d’adjuntar fotocòpia del carnet de vacunes. 2. Es pot entregar l’original de la targeta sanitària a secretaria al llarg del divendres dia 10 de maig o bé als membres de l’AMPA que serem a la zona dels autocars.

Reunió Colònies pares P5- a 5è  

Reunió Colònies pares P5- a 5è