Page 1

L'AMPA de rescola Pompeu Fabra, convoca a tots els seus sccis a PAssemblea General que es celebrará si menjador de l'escola el dia 1 de ntarc de 2012 a les 21:15 ñores en primera convocatoria i a les 21:30 hores en segona convocatoria, amb el següent ordrs del día: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ESTAT DE COMPTESCURS 2010-2011 PRESSÜPOSTCURS2011-2012 ACTIVITATS DE L'AMPA DURANT EL CURS 2010-2011 ACTIVITATS PREVISTES PEL CURS 2011-2012 ALTRES INFORMACIONS PRECS I PREGUNTES

Tot seguit i en acabar PAssemhíea General es comencará una Assembiea Extraordinaria amb ei següent ordre deí dia: 1. MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS ESTATUS DE L'AMPA 2, PRECS I PREGUNTES

C/ Pompeu Fabra, 34-38 08560 Manlleu e-ma¡l: ampapompeu28®gmaü.com

CONVOCATORIA ASSAMBLEA  

Convocatoria de l'assamblea general i extraordinaria, curs 2011-2012