Page 1

MENJADOR ESCOLAR

MENJADOR ESCOLAR

AVÍS PER A LA COORDINADORA

AVÍS PER A LA COORDINADORA

Nom de l’alumne: ..........................................................Curs: .........

Nom de l’alumne: ..........................................................Curs: .........

Data: ..............................

Data: ..............................

(Marqueu l’opció desitjada)

(Marqueu l’opció desitjada)

Es queda a dinar (esporàdics imprescindible adjuntar tiquet).

Es queda a dinar (esporàdics imprescindible adjuntar tiquet).

No es queda a dinar

No es queda a dinar

Necessita menú especial. Quin?..........................

Necessita menú especial. Quin?..........................

Necessita pic-nic pel dia ......... (mínim amb 3 dies d’antel·lació).

Necessita pic-nic pel dia ......... (mínim amb 3 dies d’antel·lació).

Vull parlar amb la cordinadora.

Vull parlar amb la cordinadora.

Altres: .................................................................................................

Altres: .................................................................................................

Signat Pare/mare/Tutor

DNI

Signat Pare/mare/Tutor

DNI

AVIS COORDINADORA MENJADOR  

Si voleu contactar amb la coordinador per escrit, podeu fer servir el seguent formulari

AVIS COORDINADORA MENJADOR  

Si voleu contactar amb la coordinador per escrit, podeu fer servir el seguent formulari