Issuu on Google+

MENJADOR ESCOLAR

MENJADOR ESCOLAR

AVÍS PER A LA COORDINADORA

AVÍS PER A LA COORDINADORA

Nom de l’alumne: ..........................................................Curs: .........

Nom de l’alumne: ..........................................................Curs: .........

Data: ..............................

Data: ..............................

(Marqueu l’opció desitjada)

(Marqueu l’opció desitjada)

Es queda a dinar (esporàdics imprescindible adjuntar tiquet).

Es queda a dinar (esporàdics imprescindible adjuntar tiquet).

No es queda a dinar

No es queda a dinar

Necessita menú especial. Quin?..........................

Necessita menú especial. Quin?..........................

Necessita pic-nic pel dia ......... (mínim amb 3 dies d’antel·lació).

Necessita pic-nic pel dia ......... (mínim amb 3 dies d’antel·lació).

Vull parlar amb la cordinadora.

Vull parlar amb la cordinadora.

Altres: .................................................................................................

Altres: .................................................................................................

Signat Pare/mare/Tutor

DNI

Signat Pare/mare/Tutor

DNI


AVIS COORDINADORA MENJADOR