Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut Bellvitge

matèria LLENGUA CATALANA I LITERATURA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA ANGLÈS FILOSOFIA I CIUTADANIA CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI modalitats CN1, CG1, TC1 MATEMÀTIQUES CN1, TC1 FISICA CN1, CG1 BIOLOGIA* CN1, CG1 BIOLOGIA* CG1 CIÈNCIES DE LA TERRA TC1 TECNOLOGIA INDUSTRIAL TC1, ART1 DIBUIX TÈCNIC CN1, CG1, TC1 QUIMICA CE1 MATEMÀTIQUES APLICADES HC1 LLATI HC1, CE1 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMP HC1, CE1 ECONOMIA TOTES PSICOLOGIA CN1, CG1, HC1 FRANCÈS CE1, T1, ART1

LLENGUA CATALANA I LITERATURA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA ANGLÈS

LLIBRES 1r BATXILLERAT. CURS 2011-12 Disponibles a Abacus de l’Hospitalet (Rambla Just Oliveras, 5) del 28 de juliol al 9 de setembre

LLIBRES DE TEXT Llengua Catalana i Literatura 1 Lengua Castellana y Literatura 1 Get it right 1, student’s book Get it right 1, workbook Filosofia i ciutadania Ciències per al món contemporani

editorial Castellnou Santillana (La casa del saber) Oxford University Press Oxford University Press Octaedro Vicens Vives

Matemàtiques 1 Barcanova Física 1 Mc Graw Hill Biocontext 1 Teide Conceptes Bàsics. Biologia Teide Ciències de la Terra i el Medi Ambient 1 Castellnou Tecnologia Industrial 1 Mc Graw Hill Dibuix Tècnic 1 Vicens Vives Química 1 Casals Matemàtiques aplicades a les ciències socials Barcanova Llatí 1 Castellnou Història del món contemporani Vicens Vives Economia 1 Mc Graw Hill Psicologia Teide Rond point 2, livre de l’élève Difusión FLE Rond point 2, cahier d’exercises Difusión FLE LLIBRES DE LECTURA Joanot Martorell: Tirant lo Blanc (text adaptat) Ed. Proa (Les Eines, 45) *** Tres sombreros de copa, Miguel Mihura. Ed Vicens Vives Vicens El árbol de laVives ciencia, Pío Baroja. Ed Cátedra, Letras Hispánicas *** The Double Bass Mystery. Ed Cambridge University Press ** A Picture to Remember. Ed Cambridge University Press ** The Woman in Black. Ed McMillan **

ISBN 978 8498045031 978 8479183912 978 0194746014 978 0194746045 978 8480639309 978 8431689285 978 8448923280 978 8430752539 978 8430752539 978 8498045109 978 8448167708

978 8448923310 978 8498045055

8430750630

9788492672257 9788437605227 8466108289 8466108254 9721405077019

* llibres no utilitzats en cursos anteriors *** llibres de lectura utilitzats el curs 2010-11, ** llibres de lectura d’anglès utilitzats a 1r de batxillerat el curs 2009-10 Les següents matèries de modalitat de Batxillerat Artístic NO utilitzen llibre de text: DIBUIX ARTÍSTIC, VOLUM, TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICOPLÀSTIQUES Avda. Amèrica, 99. 08907 L'Hospitalet de Llobregat. www.ibellvitge.net

Tel 93 335 83 14. Fax 93 335 32 91 info@ibellvitge.net


1 BAT. Llibres i material 2011-2012  

Relació de llibres i material necessaris a 1r de Batxillerat per al curs 2011-2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you