Page 1

REVISTA AMPA ARRELS Nยบ 14


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Í N D E X

PRESENTACIÓ 3 4 5 6

Editorial Assemblea General 2012 Direcció Assemblea Federació ACTIVITATS AMPA

7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 19 20 22 23

Xerrades 4a Festa de l’AMPA Campanya de Nadal Bossa de solidaritat Menjadors Teresa de Calcuta Feac Visita Museu Geològic Visita Ajuntament Senderisme Familiar Pilates Futbol Mares Sortida Modernisme Anglès Informàtica VIDA SOCIAL DEL CENTRE

24 26 27 28 29 30 32 33 34 36

Cursa AEFS Arrels Campus Arrels AE Arrels Congrés Edit 2013 (Alacant) School Song Contest Aula d’Estudi Poveda Una família de P3 AAArrels Finalitza una etapa... INSTITUCIÓ TERESIANA

37 Projecte Intered 38 Xarxa de Solidaritat 40 ACIT JOVE CULTURAL 41 Premis Sant Jordi 43 Recull Cultural

Enguany la revista ha estat maquetada per un grup d’alumnes de 4t d’ESO. D’esquerra a dreta són: Emma Falcó, Marta Trenado, Marta Cabrero, Cristina González, Carla Ortells, Nil Regidor, Paula Oliver, Ruth Romero i Laia Villalonga. També hem tingut la col·laboració de la Marga Pulido, el Jordi Pla i el Víctor Mas 1

Moltes Gràcies a Tots!


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

TEMPS D’EDUCAR PRESENTACIÓ

PLEGATS Vivim temps de canvi, de profunds i potents canvis al nostre món. I els canvis són una meravellosa oportunitat, però difícils de gestionar en molts casos. Això sol crear crispació i punts de vista massa curts. Però són el temps més important de les nostres vides, el temps d’educar els nostres fills. No tornaran, així que els hem d’aprofitar i fer-ho bé. Nosaltres som uns privilegiats. Comptem amb l’ajuda d’una meravellosa escola. Amb uns professionals que es deixen la vida cada dia pels nostres fills, fan sempre més enllà de les seves obligacions. Uns professors que no miren hores. Un personal administratiu pendent del més mínim detall. Una direcció entregada en fer possible que totes les famílies, sense excepció, tinguin en l’escola el seu referent de vida educatiu. I una Institució Teresiana que ho fa tot això possible, des de la seva constant entrega generosa a l’educació que l’ha fet referència a l’educació cristiana en tot el món. I nosaltres hem de saber valorar-ho i aprofitar-ho pel bé dels nostres fills.

I la millor manera de fer-ho és educar plegats. Col·laborar en tot allò que potenciï una educació integradora. L’educació d’un fill és com un cos. Tot té relació, i si volem cuidar el cap hem de cuidar també aliments, mobilitat... Perquè tot va de la mà. Doncs tant de bo que també fem el mateix amb l’educació. I així els nostres fills vegin unitat i coherència en l’educació de la família i l’escola. Per això cal col·laborar plegats. Tenim una escola oberta de bat a bat a escoltar i treballar plegats. Aprofitem-ho.

I a més de la relació directa famíliaescola, imprescindible, tenim com a una boníssima eina per fer-ho possible el nostre AMPA. En els fulls d’aquesta revista tindreu una bona mostra de la vida d’aquesta associació. I per continuar fent -ho possible necessitem la implicació de tots. I moltes mans per treballar i raonar plegats. I fer-ho des de la dolcesa i la unió. I com una bona mostra de com ferho, tenim la clau genuïna de la pedagogia de Pedro Poveda, fundador de la Institució Teresiana: “Con dulzura se educa, con dulzura se enseña, con dulzura se consigue la enmienda, con dulzura se evitan muchos pecados, con dulzura se gobierna bien, con dulzura se hace todo lo bueno”. Pedro Poveda. Hi confiem i hi donem suport. Eduquem i col·laborem amb dolcesa. S’ho mereixen. L’escola i els nostres fills. Que tingueu un excel·lent estiu. Justo Sampayo President AMPA Escola Arrels

2


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

PRESENTACIÓ

Assemblea de l’AMPA 2011-2012

L

’any passat fèiem servir la revista com altaveu per encoratjar les famílies a participar a l’assemblea ordinària anual. Enguany, us podem dir amb gran satisfacció que l’assemblea general del passat 24 de gener de 2013 va ser un tot un èxit de participació. Pensem que el paper dels interlocutors en la difusió i recordatori de l’esdeveniment va ser essencial. Els seus correus, més enllà del simple avís, ens van encomanar l’interès i coratge a assistir-hi. Es per això que aprofitem l’oportunitat que se’ns presenta per agrair la seva col·laboració i per esperonar-los a continuar la seva inestimable tasca. No volem tancar, però, aquest apartat sense recordar el paper cabdal de l’assemblea. D’acord amb els nostres estatuts, l’assemblea general, constituïda per tots els associats, és l’òrgan sobirà que delibera sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’associació i és l’únic que pot adoptar acords sobre la gestió feta, el pressupost i els comptes anuals. Cada associat té un vot en l’assemblea general, que pot exercir per delegació si els estatuts ho estableixen i determinen el procediment d’exercici d’aquest dret. Els acords s’adopten per majoria simple dels associats assistents. Finalment, recordar-vos que trobareu l’acta penjada a www.escola-arrels.com.

3

La revista de l’AMPA, s’adapta a les noves tecnologies La revista que anualment edita l’AMPA recull el conjunt de les activitats realitzades durant el curs, esdevé, per tant, la nostra memòria. Allà trobem, negre sobre blanc, el resum de la nostra història associativa. Sense menysprear la importància de la revista, però tenint en compte l’actual context de crisi econòmica que fa necessari posar en valor cadascuna de les actuacions que duem a terme, des de la Junta us vam proposar de treure més profit a la nostra nova pàgina web i passar de l’edició en paper a l’edició electrònica. La iniciativa ha estat majoritàriament acceptada pel socis i és per això que, a partir de l’any vinent, tindrem la revista al nostre abast amb un clic, la podrem consultar sempre que vulguem i imprimir els articles que més ens interessin i, alhora, estalviarem recursos tant dels econòmics com dels ambientals, serem més ecològics!


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Cap a una nova Llei

Tots sabem, pels mitjans de comunicació, que s’està parlant i debatent l’avantprojecte de la nova Llei d’Educació, la LOMCE.. En el món escolar estem acostumats, massa sovint, a adaptar-nos a les diferents lleis orgàniques que regulen el sistema educatiu. Ara ens trobem amb una nova llei que, en teoria, és també per reformar tot el sistema. La LOMCE , segons el preàmbul, apartat V, es justifica perquè “el sistema actual no permet progressar vers una millora de qualitat educativa”, d’aquí el seu nom: Ley Orgánica para la Mejora de la calidad Educativa. Els objectius que la defineixen són: Reduir la tasca d’abandonament prematur escolar. Millora de resultats d’acord amb criteris internacionals. Estimular l’esperit d’emprenedoria. I els principis en els que es basa són: L’augment de l’autonomia de centres. El reforç de la capacitat de gestió de la direcció dels centres. Les avaluacions externes. La flexibilització de les trajectòries.

Un cop definits els objectius i els principis, sorprèn que el desplegament de la llei quedi reduït en realitat, a modificacions, correccions i ampliacions de l’anterior llei educativa, la LOE. Això segons els experts pot incórrer en contradiccions entre els nous preceptes i els no modificats de la LOE.. Què significa i què aporta en realitat de nou.? Resumint podríem dividir-ho en dos grans blocs, per un cantó la revisió de l’estructura del sistema i per l’altre el currículum. En el primer bloc es contempla com a novetat la supressió dels cicles educació Primària i a Secundària ,que és on més queda palesa la reforma ,es subdivideix en itineraris i es crea un nou cicle de FP bàsic paral·lel i simultani a l’ESO En el bloc de continguts, basant-se en les avaluacions externes i els criteris internacionals concretament de PISA, proposa unes mesures concretes.

PRESENTACIÓ

d’Educació Per un cantó, en teoria, la simplificació del currículum i el reforç de les instrumentals. Aquest aspecte queda reduït , en realitat , en el tancament del currículum en totes les etapes. Això significa unificar els continguts de les àrees anomenades “troncals”, regulades exclusivament per l’administració de l’Estat. Per un altre cantó hi ha el que anomena,: flexibilització de les trajectòries segons les capacitats. Això pot suposar una segregació prematura dels alumnes, tenint present que estem parlant d’alumnes en període d’ensenyament obligatori. Per últim en aquest mateix apartat restaria encara, el paper que es dóna al sistema d’avaluació. Fins ara les Comunitats Autònomes tenien aquesta competència i eren qui regulaven els processos . Ara serà l’administració central qui regularà les avaluacions externes d’Educació Primària, ESO i Batxillerats de manera unificada per a tot l’Estat.

A hores d’ara l’avantprojecte de llei està en període de tràmit ,i es contempla la seva aplicació pel curs 2014-2015. Caldrà estar atents a tot aquest procés. Hi ha un gran debat social i polític que l’acompanya, la situació econòmica del país no hi ajuda i menys tenint en conte l’ increment de despesa educativa, que preveu l’aplicació d’aquesta nova llei Hem d’esperar i creure, que els responsables polítics sàpiguen estar a l’altura del que significa veritablement per a un país, l’educació. Tal i com es deia en el simposi Repensar el sentit de l’educació avui: “No hem de témer els canvis sinó promoure’ls”, i la professora Pilar Benajam afirmava que educar “ ha de ser un acte de respecte, d’amor i d’esperança”. Nosaltres, com a comunitat educativa, en som tots responsables i cal agrair la participació i la col·laboració de tots en aquests projecte comú. Creiem que aquest ha de ser el camí, cal contagiar la passió per l’educació. Montserrat Fuses, Directora Pedagògica 4


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

PRESENTACIÓ

ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ D’AMPAs PEDRO POVEDA U

na excel·lent oportunitat de prendre consciència de la dimensió educativa on participa la nostra escola ens ve donada per la Federació d’AMPAs Pedro Poveda. En aquesta federació s’apleguen els AMPAs de les 19 escoles que la Institució Teresiana promou a Espanya. I l’Assemblea que es fa anualment és un preciós mitjà per compartir, comprendre i aprendre de l’enorme energia educativa que desprenen les realitats de cadascun dels centres. I en aquest curs vam tenir de nou aquesta oportunitat. La trobada es va realitzar al gener a un centre de la Institució Teresiana, espai bàsic per a la promoció de la fe i la cultura: www.santamariadelosnegrales.org. En aquesta trobada vam poder una vegada més tastar els plantejaments educatius de les nostres escoles sorgides de la Pedagogia Poveda. A la web www.redcentrosit.org tenim un detall més complet, però resumint podríem destacar:

  

Una escola inclusiva Una escola democràtica i participativa Una escola compromesa amb la societat que ens envolta  Una escola innovadora i oberta als valors emergents  Una escola en la que el professorat és l’element clau

5

També vam tenir l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement de la tasca de la Institució Teresiana al nostre món, el marc és ideal per això, no cal que t’expliquin res, les converses amb la gent i les diferents mostres que hi ha a la casa fan que ho experimentis. Com a nota anecdòtica, dintre de l’Espai Poveda, un mostra museística de la història i present de la Institució Teresiana, sabeu quin és el centre educatiu que es mostra com a exemple dels molts que hi ha repartits per tot el món? Doncs la nostra estimada Escola Arrels!

Si voleu conèixer més d’aquesta tasca us recomano que visiteu www.institucionteresiana.org. I per assaborir el pensament de l’home que amb la seva entrega va començar aquest camí us recomanem www.pedropoveda.org.

Nosaltres, famílies de l’Escola Arrels, també som part d’aquesta Obra, i els que hem tingut la sort de participar a les trobades de la Federació Pedro Poveda, ho hem comprovat molt de prop.

Justo Sampayo


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

ACTIVITATS AMPA

ARTICLE XERRADES Durant aquest curs s’han fet dues xerrades dirigides a pares i mares de l’Escola Arrels. Totes elles han estat seleccionades pensant en temes d’actualitat que interessen a les famílies de l’escola. Hem continuat oferint el servei de custòdia que facilita a més pares l’assistència a aquestes xerrades. La gran acollida i valoració positiva ens anima a continuar buscant nous temes d’interès.

TDAH, Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat El dijous 8 de novembre un representant de la Fundació ADANA ens va parlar sobre un problema que afecta molts dels nostres infants i joves, el TDAH o Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat. Ens va explicar en què consisteix aquest trastorn i ens va donar una sèrie d’indicacions per detectar-lo i recursos molt útils. Podeu trobar més informació a la web de la fundació: http://www.fundacionadana.org/

AFECTIVITAT I SEXUALITAT PER A TOTES LES EDATS (o de com conviure amb mutants del planeta Sexe!) Un cop més hem tingut la sort de poder comptar amb el Juanjo Fernández Sola, professor i membre del Departament Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. El dijous 7 de març ens va parlar sobre un tema que ens interessa molt als pares: com viuen els nostres fills l’afectivitat i la sexualitat. La xerrada començava així: “Vivim en un Planeta Sexe – mitjans de comunicació, publicitat, pel·lícules, Internet, cançons...-, però la sexualitat no apareix sobtadament a l’adolescència (encara que és llavors quan fills i filles esdevenen “mutants“) sinó que va lligada al desenvolupament afectiu al llarg de tota la vida. Pares i mares hem de conèixer aquest procés i saber com i quan intervenir-hi, amb discreció, naturalitat, sentit comú i sentit de l’oportunitat. Aquesta xerrada proposa conceptes, recursos, reflexions i estratègies que són d’utilitat en edats molt diverses.” Amb el seu habitual sentit de l’humor el Juanjo Fernández ens va fer reflexionar sobre aquest tema i ens va donar eines per entendre i ajudar els nostres fills a qualsevol edat.

El consum de l’alcohol en els adolescents El mes d’abril havíem convidat un expert de la Fundació Alcohol i Societat per impartir una sessió teòrica i pràctica que oferís pautes i eines d’utilitat per abordar situacions derivades del consum d’alcohol en adolescents. La xerrada es va haver de suspendre per falta d’assistents. Mirarem de tornar a oferir-la el curs vinent perquè considerem que és un tema important i interessant per als pares i mares.

6


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

ACTIVITATS AMPA

IV FESTA 26 de juny de 2012. La IV Festa de l’Ampa està per començar. La Xènia Aran, llavors secretària de la Junta de l’AMPA Escola Arrels, ens va regalar aquestes paraules de benvinguda que vull deixar reflectides en aquest article: Malcom X va dir: “No és culpa nostra estar a la situació en la que estem, però ho serà si no fem res per canviar-la”. Som conscients que són temps difícils per a moltes famílies del nostre entorn. De vegades sembla que tot es gira en contra, que totes les portes es tanquen. No s’ha de tenir por a demanar ajuda a la gent més propera, de la mateixa manera que cal que donem ajuda a qui ens ho demana i ho necessita. Només així aconseguirem tots junts tirar endavant, perque l’AMPA som tots. Aquest any ha estat especialment difícil per a algunes famílies que han patit situacions tristes i complicades. I en especial des de l’AMPA hem viscut de més a prop la situació d’una família que ha rebut un cop molt dur amb una enteresa admirable. I des d’aquí els vull dir a totes aquestes famílies: estem al vostre costat, sou un exemple de lluita i fortalesa. En vosaltres es troba el veritable significat de la paraula família.

7


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

D

it això, nens i nenes, familiars i convidats en aquesta IV Festa de l’AMPA, la festa de tots,

BENVINGUTS I GRÀCIES per participar d’aquest esdeveniment que gràcies a l’esforç i dedicació d’alguns pares, mares i mestres de l’escola, ha estat tot un èxit cada any. Si em permeteu els ho vull agrair amb noms i cognoms: gràcies a la Marga Pulido, per la seva energia inesgotable, I als membres de la comissió: la Maria Antonia Garcia, l’Almudena López, la Núria Navarro, l’Elvira Otero, la Isabel Serrano i Ascen Sampayo.

Gràcies també als presidents de les dues associacions esportives, l’Alex Carro i el Toni Castro. I a tots els col·laboradors com el Sergio Cabello, el Carlos Bas, la Marta Bofill, el Robert Surroca i molts d’altres que han ajudat desinteressadament. També el nostre agraïment als professors Carles Mas de Xaxars i Xavier Rubio, i a la Pilar Cuesta que sempre ens dóna el seu incondicional suport. Gràcies també a tots els nens i nenes que avui participen en els espectacles que han preparat amb tanta il·lusió. ESPEREM DE TOT COR QUE GAUDIU DE LA FESTA. Un fort aplaudiment per a tots ells perquè s’ho mereixen. No em queda res a dir, aquest any serà la V Festa de l’Ampa, i es prepara amb la mateixa (o

8

ACTIVITATS AMPA

DE L’ AMPA


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Arrels solidàries, fruits solidaris. ACTIVITATS AMPA

Tots els aliments i joguines recollits aquests dies a l’escola han estat repartits : Els alumnes de l’ ESO van portar part de la recollida a les parròquies de St. Esteve de Nou Barris i a la parròquia de Sant Pius X del nostre barri. L’altra part es va portar a la parròquia de St. Jaume, de Badalona, amb una activitat familiar el dia 15/12/12. En temps difícils…. el dia 15/12/12 va ser un dia solidari.

Ens vam disposar a descarregar els aproximadament 15 cotxes que ens havíem ajuntat. Les joguines les van portar a un local de la parròquia i les caixes de menjar (que pesaven molt) a un pis baix, a un carrer del costat de l’església. Els responsables i col·laboradors de la parròquia ens van rebre amb Agraïment. Els nens estaven emocionats, tots volien agafar paquets i de seguida s’acabaven se’ls feia cu en (volien més!).

A les 9:30 del matí van entrar al pati de l’Escola Arrels moltes famílies. El pati estava ple de cotxes i molts maleters ja estaven plens de menjar. Nens i pares vam baixar als gimnàs, vam recollir les joguines i les vam pujar, tot omplint la resta de maleters (amb un somriure a la cara de satisfacció). Després de les indicacions i d’una foto de record, ens vam dirigir a l’església de St. Jaume de Badalona, situada al barri de St. Roc. Es tracta d’una església petita en mig d’un barri obrer. Després vam entrar a l’església i el mossèn (molt proper) ens va rebre, agraït, amb una petita oració en què va fer participar els menuts. Vàrem cantar un nadala i 3 nenes de P5 van fer una petita actuació improvisada amb moltes ganes (recitant el vers i cantant una cançó de Nadal). Qui va voler, va fer una petó a la figura del nen Jesús i ens van donar caramels per endolcir el dia.

9


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Ens podem plantejar que hauria de ser l’Estat i el govern qui es fes càrrec de cobrir tanta necessitat amb els nostres impostos.

Tot i així, si no tenim a ningú al costat amb necessitat i no ens acostem, hem de fer l’esforç encara que ens quedi lluny… les mancances, la injustícia i la desigualtat sempre existeixen i ni són paraules llunyanes ni se les emporta el vent.

ACTIVITATS AMPA

Va estar una bona experiència. Els petits li van posar molta il·lusió i els més grans de primària i de l’ ESO (així com els adults) vam marxar contents a casa per haver aprofitant el matí, fent servir part del nostre temps per col·laborar en què mooooooltes famílies tinguin alguna cosa per menjar i perquè molts nens no es quedin sense joguines.

Si com a pares aconseguim que els nostres fills visquin experiències de voluntariat, que els acosti a una realitat de necessitat, deixarem arrels solidàries en ells i potser així col·laborarem a crear un futur més solidari i just. Bon Nadal!! Una mare.

Amb els anys i l’experiència he après que el voluntariat cobreix necessitats a les quals el govern no hi arriba (pels motius que sigui). Quedar-nos de braços plegats esperant que algú ho solucioni seria una possibilitat però, quan el nostre veí es queda a l’atur o passa gana, quedar-se parat no és la solució. El fet de posar cara i nom a les necessitat o mancances bàsiques importants fa que agafem consciència de com està el món, que valorem el poc o molt que tenim i que reflexionem de quina manera ho administrem.

10


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

ACTIVITATS AMPA

20 TONES DE SOLIDARITAT !!!! Aquest ha estat el nostre projecte més recent i de major envergadura, per la implicació que ha suposat a tota la nostra Comunitat Educativa. Va començar el 21 de novembre de 2012 amb el lema “DESTAPA’T PER UNA BONA CAUSA!”, i va acabar amb la darrera recollida el 26 d’abril de 2013. Al mes de febrer s’havien recomptat 9 tones, i el recompte final ha estat de 20 TONES!!! Aquesta iniciativa va néixer de la proposta d’un grup de mares, amb la intenció d’ajudar l’Eva Zhi, una alumna de 2n de Primària de la nostra escola, que fa poc més d’un any va patir una lesió medul·lar que va limitar la seva mobilitat. Són moltes les coses que necessita, i molts els que podem i volem ajudar-la. Es tractava de recollir taps de plàstic, i amb aquest petit gest aconseguir un gran objectiu. La família de l’Eva va sol·licitar ajuda a una Fundació que es dedica a aquest tipus de projectes. Van estudiar el seu cas amb un munt d’informació i documentació que van haver d’aportar. Un cop aprovat el projecte, va començar tot.. La Fundació se n’ha encarregat gratuïtament de la recollida i posterior venda a una recicladora de tots els taps aconseguits. Aquests diners s’han destinat íntegrament a l’objectiu del projecte. Així van néixer els V.T.A. (Voluntaris Taps Arrels), un grup d’alumnes d’ESO i professors voluntaris. En el seu temps lliure, ells han decorat les caixes de recollida, emmagatzemat els taps, han buscat la col·laboració d’establiments del barri... En fi, tot allò en el que podien col·laborar.

11


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

ACTIVITATS AMPA

Ha estat un èxit a tots els nivells, i hem aconseguit la fita que ens vam proposar amb escreix. Això ha estat possible gràcies a: - Les famílies de la nostra Escola, i els seus familiars i amics. - Els V.T.A. perquè són l’essència del que significa aquest projecte. - La implicació de la nostra Escola Arrels, que ha fet possible des del primer moment la gestió de tots aquests taps. - La Salle Congrés i altres Escoles i Associacions del barri que també han dut a terme el projecte als seus centres. - Totes les persones que anònimament i sense conèixer l’Eva també hi han col·laborat. A tots ells MOLTÍSSIMES GRÀCIES !! alguns dels m demanat a he , te ec oj pr Durant aquest seu parer: istes V.T.A. el on ag ot pr s re st no ra en l’ engrescado t molt participar da ra faag a o ha -h ns “E unicar de plàstic i com ps ta r lli co re rr s del ba i per tasca de algunes botigue a i s ïn ve s, ic tem molt miliars, am rodes. També es de ra di ca a un ó a aconseguir le la construcci pogut fer possib r ve ha rr pe pe , ts es conten fet petit los, però s’han rlli co re r In pe . de taps de caixes portem 9 tones ja e qu s ie tíc (Marc què tenim no gràcies a tots.” es m si tís ol M . rt creïble però ce Març 2013 tínez - 1r ESO) ar M er vi Ja i Torres

"Un parell d e cops per se tmana, amb nenes de Cic ajuda de nen le Superior, si en s encarreguem buidar les bo d'anar a sses dels tap s que s'han po la. És increïb rtat a l'escole veure com molts alumnes granet de so posen un rra en aques t projecte tan grescador. Ja solidari i enportem més d e 9 tones reco Tots junts, se llides!! guim fent xa rx a i navegant junts!!!” (La ura Sánchez Andrada -Pro glès) Març 2 fessora d'an013

el projecte i he pogut veure " Per a mi ha estat i està sent una molt bona experiència perquè m'he sentit integrada en amb tots els projectes que la quantitat de taps que hem arribat a aconseguir tota l'escola junta. Estic molt contenta nt, un grup ha fet les capinteressa mot ia experiènc proposa la meva escola ARRELS. Considero que ha estat i és una pot convertir en realies ses, altres hem recollit taps, altres els han portat. Gràcies a tots i a totes perquè un somni tat" (Susana Echevarría – 3r ESO) Març 2013

la més graïda a a n ta re ut deimp Luna, se ilitat, no ha volg a d a o B : ib ia La famíl a d’afecte i sens ar-vos unes línies salç tr s re o ts vo ’ad petita m recem a to e heu rtunitat d d o a p o s l’ n r E a i. s xar pas l'Eva Zh tan important qu pares de "Som els air la contribució gr a. ilitat i tres per a er a la nostra fill nt viure la sensib , p s ció rta fet de tap res és molt impo terme aquesta ac , lt n a a e t s o ix ta n e r n o a o p Per s'ha ens c o m n o c s e t a lt per o it r la solida es que tot i que m t ens dóna forces esn fe o t s b s i el en que amb per suport. A licitat, la dignitat t a n o d n ens ha per la fe ia a dia, ràcilluitar, d stra filla petita. ats. Mil g n io o c n o la m e e tar d raïts i aig 2013 s molt ag Uns pare ia Boada-Luna) M íl es." (Fam

Sempre a la ref m’agrada aca lex bar am b algun "El ma ió: a frase jor esp per e c tacle és l’adver un hom sitat; p e e rò hi lluitant gran: v ha un contra eure un altre e altre ho ajuda." n c a r m a e llanç Oliver més Goldsm ar-se e ith n la se va

Xènia Aran Junta AMPA Escola Arrels

12


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

ACTIVITATS AMPA

MENJADORS MARE TERESA DE CALCUTA L’EXPERIÈNCIA DELS ALUMNES DE 3r d’ESO

Quan vaig anar als menjadors, va ser una molt bona experiència perquè allà vaig poder comprovar la diferència de com pot viure una persona i una altra en una mateixa ciutat, em va impactar que fos com fos, la gent guardés a les bosses el menjar que li sobrava. Sincerament és una experiència que recomano, ja que a part d’ ajudar i sentir-te millor, aprens a valorar, per mínim que sigui, el que tens. Susana Echevarria (Alumna 3r ESO) Al principi anaves allà pensant com seria, què hauries de fer…, però només arribes ja et donen feina. De seguida vaig veure que n’era d’agraïda i amable la gent. Vaig estar ajudant una estona al menjador i una altra estona a la cuina, però no vaig parar ni un segon, hi havia feina de sobrera. A l’ acabar, quan ja recollien les taules vaig pensar que se n’havia fer curt. Quan vaig arribar a casa tenia ganes de tornar-hi, perquè en sentia molt be amb mi mateixa. Laura Navarro (Alumna 3r ESO) Quan van entrar, jo vaig pensar que seria d’una altra manera però després resultava que era tot el contrari, la gent era molt educada, si que hi havia algú que era una mica mal parlat, però en general la gent molt bé. Quan ja feia estona que era allà em vaig adonar que alguns voluntaris el agradava manar. En definitiva ha estat una experiència molt agradable tant que m’agradaria tornar-la a repetir Anna Blanco (Alumna 3r ESO) Primera hora del mati. Un petit grup de pares, alumnes i alguns professors hem quedat per anar a fer tasques de voluntariat als Menjadors de la Mare Teresa de Calcuta.

13

Els alumnes amb experiència explicaven les seves vivències als novells: que la gent és molt amable i agraïda, que fan diversos torns de menjar i les diferents tasques que hem de fer. Com a mare, puc dir que és una experiència que hauríem de compartir tots nosaltres amb el nostres fills, els ajuda a veure que prop nostre hi ha una altra realitat molt diferent a la que estem acostumats. Que a prop nostre hi ha persones que estan passant moments de molta necessitat. És una experiència que els ajuda a obrir el seu cor i a ser persones més caritatives amb el proïsme. Per acabar unes paraules de la Mare Teresa “ Als nens i als pobres, a tots els que pateixen i estan sols, brinda sempre un somriure alegre; no tan sols els hi donem les nostres cures sinó també el nostre cor. Potser no podem donar molt, però sempre podrem donar l’ alegria que surt del nostre cor ple d’amor “


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

ACTIVITATS AMPA

Aquest any el programa FEAC ha fet una aposta per un treball més documentat amb pàgines i informació interactiva. Els temes tractats han estat molt engrescadors: educar l’espera, la felicitat, la responsabilitat i la gestió del temps.

Tot el que hem treballat i més, ho podeu trobar en els blocs FEAC, un de cada Etapa: Infantil: http://blocs.xtec.cat/feacinfantil/ Primària: http://blocs.xtec.cat/feacprimaria/ Secundària: http://blocs.xtec.cat/feaceso/

14


ACTIVITATS AMPA

REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

El pasado 17 de noviembre hicimos una salida cultural al Museu Geològic de Barcelona. Yo, como muchos, ni siquiera sabía que existía un Museu de Geologia en nuestra Ciudad. Y realmente me sorprendió, y muy gratamente. El Museo Geológico del Seminario de Barcelona, fundado en 1874, es más un museo de paleontología que estrictamente de geología. Visitamos varias de sus salas acompañadas de Josep Torrent, que forma parte del personal pedagógico del Museo, y nos guió por las salas explicándonos el por qué y el cómo de la formación de los fósiles. Tanto niños como mayores disfrutamos mucho de esta visita, en la que también realizamos un pequeño taller de fósiles, y cada uno “fabricó” un fósil a su gusto. El Museo Geológico del Seminario de Barcelona es uno de los más importantes de Europa en paleontología especializada en invertebrados, con gran reconocimiento a nivel mundial, y cuenta con más de 70.000 entradas fósiles de todos los periodos geológicos. Es una visita muy recomendable para todas las edades, podéis visitar la pagina web y consultar actividades. http://www.telefonica.net/web2/pa-ko/MGSB/ index.htm La dirección es: c/ Diputació, 231 08007 Barcelona Tel. 934 541 600 Se puede llegar en metro L1 y L2, parada Universitat, o en autobús (16-17-54-58-63-64-66-67 y 68).

15


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Tot i ser un diumenge al matí, a la Plaça de Sant Jaume som un bon grup de persones. Entrem a l’Ajuntament per la part de darrere i aquí la nostra primera sorpresa, la noia que ens farà de guia no es catalana sinó que és una noia italiana. Comença la seva explicació comentant les dues façanes que té l’Ajuntament, la gòtica que El Consell de Cent va encarregar l'any 1399 al mestre d'obres Arnau Bargués i neoclàssica la renovació de la qual va ser encarregada, l'arquitecte municipal Josep Mas i Vila; la seva data d'acabament va ser l'any 1847. Aquesta explicació ens la fa al pati interior, on podem contemplar diverses escultures com són La Deessa de Josep Clarà, La Puixança de Josep Clarà, Els Tres Gitanets de Joan Rebull i La dona asseguda de Manolo Hugué. Per un moment ens hem sentit d’allò més importants tot pujant per l’escala d’honor. I arribem allà on pensaven que seria el lloc més important, és a dir el Saló de Cent, lloc on s’acostumen a fer casaments. Molts prenen nota per si han de celebrar les noces d’argent i volen renovar els seus vots. Però ens espera una sorpresa darrere l’altre del Saló de Cent i passem al Saló de la Reina Regent, que és la cambra que acull els plens municipals, i els més petits no poden aguantar les ganes de seure ni que sigui per un moment a les cadires que fan servir el nostres dirigents. Presideixen la sala un retrat de la Reina regent Maria Cristina amb el seu fill el Rei Alfons XIII, i un bust del Rei Joan Carles I. El doble retrat reial fou pintat per Francesc Masriera i Manovens l'any 1888, amb motiu de la visita que la Reina regent i Alfons XIII

ACTIVITATS AMPA

A mi com a molta gent, quan surto de viatge m’agrada visitar tots els llocs més importants d’ allà on vaig, però vet aquí que em poso a pensar i dic, i aquí a Barcelona, hi ha llocs que no he vist mai per dins ?. Aquesta va ser una de les inquietuds que van sorgir a una de les reunions de la Junta de l’Ampa i des de aleshores hem intentat conèixer una mica més la nostra ciutat i els seus òrgans de govern. Aquest any la nostra opció ha estat l’Ajuntament.

Però coincidim tots els que hem gaudit de la visita que la veritable joia de l’Ajuntament és el Saló de Cròniques. És un dels espais que més reformes va tenir l'any 1929 quan se'n van variar les dimensions i se'n va elevar el sostre. Tanmateix, el que crida més l'atenció del saló són els murals de pintura que cobreixen les seves quatre parets i el sostre. Es va fer l'encàrrec al pintor Josep Maria Sert, llavors resident a París; fins allí es va traslladar Agustí Duran i Sanpere, per, entre ambdós, realitzar la proposta de la representació de les pintures: havia de ser sobre la narració de les cròniques de Ramon Muntaner i Bernat Desclot que van fer sobre l'expedició de la Companyia Catalana d'Orient , que havia estat dirigida per Roger de Flor. Per la seva realització es van emprar fulles de pa d'or i plata i sobre aquest material la narració en pintura a l'oli de la trobada de Roger de Flor amb l'emperador Andrònic II Paleòleg, el pagament dels grecs amb moneda falsa, la marxa cap al Bòsfor, la defensa de Gal·lípoli, l'assassinat de Roger de Flor, la venjança catalana, la incorporació a la corona catalano-aragonesa dels ducats d'Atenes i Neopàtria, els dos cronistes Ramon Muntaner i Bernat Desclot. Al sostre, la pintura amb l'escena de la defensa de la torre d'Adrianòpolis. L'efecte de les pintures es ressalta sobre manera amb el paviment de marbre negre, concretament aquesta pintura no s’ha de contemplar des d’ un sol punt, ja que el que esdevé interessant és el poder veure-la des de tots el seus anglés. I passant per la Capella del Bon Consell ens acomiaden de la moreneta i li diem adéu a aquesta visita que tots hem gaudit. Ara és hora de tornar a casa o d’aprofitar i anar a fer un vermut. Què hauríeu triat vosaltres? Marga Pulido (Vocal Ampa)

En unes fornícules laterals es poden veure les escultures realitzades per Josep Viladomat de “Sant Jordi” i “Santa Eulàlia”. L'hemicicle es distribueix en dos nivells, un per als regidors amb cinquanta seients i un altre per al públic i premsa que vulgui assistir als plens. El mobiliari va ser renovat el 1891 per l'arquitecte Pere Falqués, d'estil alfonsí.

16


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

ACTIVITATS AMPA

E M S I R E SEND Sortides del curs: OCTUBRE. Montseny: Pujada al Matagalls NOVEMBRE. Collserola: de Sant Just Desvern a Molins de Rei FEBRER. Delta del Llobregat: Remolar-Filipines MARÇ. La Serralada de Marina: Sant Jeroni de la Murtra. ABRIL. Les Roques Encantades: Collsacabra MAIG. El Bages Hola amics, Us volem explicar algunes aventures de les nostres sortides de senderisme. Com ja sabeu l’AMPA organitza dues excursions al trimestre. El primer trimestre d’aquest curs van ser tres, però es van anul·lar dues excursions per culpa de la pluja, les dues vegades al Matagalls. Els únics que van anar van ser la família de l’Àmber i l’Oriol Pons. Els més valents de tots! Així que tenim pendent el Matagalls. Quan el temps sigui més favorable ho intentarem de nou.

A una de les excursions d’aquest curs, a la del Delta del Llobregat, vam enredar els més petits. Els vam fer creure que hi havia un cocodril nedant a l’aigua, però en realitat era un tronc, s’assemblava molt! I els petits del grup s’ho van creure! En aquesta mateixa excursió vam estar jugant una bona estona a la platja, agafant petxines, saltant ones, …i és clar, va passar el que tots us esteu imaginant: l’Òscar, l’Oriol, el Jan i el Pau es van mullar el calçat, els pantalons… Però ens ho vam passar molt bé i vam riure molt.

A la majoria de nosaltres ens agraden més les excursions a les quals s’hi pot anar en metro, autobús o tren, però moltes vegades hem d’anar fins al punt de sortida en cotxe. No us penseu que ens passem el dia caminant, sempre tenim estones per jugar, per buscar insectes, per fer coves, explorar, … A les sortides sempre FEM AMICS!

L’any passat a la festa de l’AMPA vam presentar un pastís decorat amb Playmobil sobre les sortides de senderisme i VAM GUANYAR UN PREMI! Sí, és veritat que els diumenges fa molta mandra aixecar-se d’hora per anar a caminar, però ja veieu que ens ho passem molt bé, així que us animem per tal que us apunteu a les properes

17


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

CLASE DE PILATES ACTIVITATS AMPA

Y después de un montón de años...continuamos haciendo pilates... - Nos ponemos en forma y nos da vitalidad. - Soy la profe...tengo un grupo de chicas trabajadoras, divertidas y maravillosas. Un placer darles clase. P.d. y han adelantado muchísimo. - ¡¡¡¡Muy buen rollo!!! Desconectamos de casa, niños, etc... nos reímos un montón !! - Hacemos ejercicio, nos lo pasamos genial y si llegamos a casa y tenemos la cena puesta...ni te cuento. - Pilates, una vez lo pruebas es adictivo.

MAMIS CACHIS!!! Aquets son els Pensaments profunds de les Mami Cachis. Que a 2/4 de 9 del vespre dels dimecres, ens canviem per anar a descarregar-nos de la tensió mitja de setmana, cansades de la jornada i amb molt poques ganes inicials, ens posem a les ordres de la nostra entrenadora Lupe, que no perd els estreps malgrat que li posem difícil el moment del escalfament i la classe teòrica que sempre ens prepara. Però els últims 20 minuts de partidet són elsmés divertits, posem a la pràctica els nous coneixements de control de la bimba amb grans rialles sobre els grans avenços. A mi em serveix per fer una mica d´esport, que d´altra manera no faria, i per desconnectar una estoneta, que sempre va bé. Futbol?? Sí futbol, però sobretot diversió. Esport, sentiment d'equip i el millor de tot, AMIGUES. AMUNT MAMI CACHIS!!

Amb les vides que portem, tot el dia corrents i plena d'obligacions. Sempre és d'agrair tenir un moment d'esbarjo, de rialles, de compartir i aquest moment és el dimecres. Un equip molt especial, les Mamis Cachis!! que corren ,salten i brinquen com cabretes. Xutar ho fem molt, riure bastant. Un entrenament de nit, una Entrenadora potent, amb molta paciència, aixó sí! Un control de pilota que mai no s'ha vist en nosaltres. Una Delegada, la qual sense les seves cartes missatgeres, no seria ella. Eixamplem els pulmons i ens posem a treballar. Els dimecres s'acaben en una nit màgica. Desitjo que arribin aviat els dimecres!!..

Jo tinc una pilota que bota bota bota i nosaltres ja no som tan petites i la pilota volem controlar. Els entrenaments de les Mamis Cachis en lletres: A = Amistat, aprendre, cruiximents. B = Bons moments, C = CACHIS, Coneixements,compromís,caigudes. D = Diversió, Delegada, DIMECRES. E = Entrenament, esforç, equip. F = Forma física. G = Ganes. H = Honestedat, I = Il.lusió. J = Jugar. L = LUPE. M = MAMI. N = Nervis. O = Organització. P = Paciència, pilota. Q = Quieta. R = Riure. s = Satisfacció, sopars, suar. T = Tocs. U = Uiiiiiii (acompanyat de rialles). V = Valoració. W = Whatsapp. X = Xiscles. Z = zumzejar (oscil·lar, moure’s pujant i baixant alternativament).

18


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

ACTIVITATS AMPA

PASSEIG PEL MODERNISME Com a resultat de la pujada de la burgesia catalana, gràcies a les indústries que es van instal·lar al voltant de la nostra ciutat a principis del segle XIX, tenim molts meravellosos edificis dels que podem gaudir i això és el que farem aquest matí. Són les 10 del matí d’un diumenge de primavera i un grup hem quedat als Jardinets de Gràcia o Jardinets Salvador Espriu ( rebem aquest nom perquè en uns dels edificis del carrer vivia el conegut poeta), de mica en mica van arribant els participants en aquesta sortida. La persona que ens guiarà es en Javier Albajar, professor d’història de la nostra escola. Una vegada hi som tots, és hora d’ anar fins a la nostra primera parada just al davant d’ on som. La Casa Fuster dissenyada i creada per Lluís Domènech i Montaner, entre els anys 1908 i 1910. Es tracta d'una construcció estructurada en tres façanes de marbre blanc. amb un cos cilíndric que forma tribunes, típica de Domènech. L'edifici obeeix a formes més racionalistes encara amb algun tret historicista, emprant vidre, marbre, pissarra..., i està rematat per unes curioses golfes d'aire francès molt poc habituals en l'arquitectura modernista catalana.

19

Al seu moment va ser considerat l'edifici més car de Barcelona a causa dels materials emprats. Actualment és un hotel. D’aquí marxem cap a la casa CASA COMALAT (Diagonal, 442), obra insòlita de Salvador Valeri i Popurull (19091911), amb clares influències gaudinianes a la façana. La llàstima ha estat no poder gaudir-la per dins ja que el que hem vist pels vitralls de la porta ens ha deixat a tots bocabadats, el vestíbul consta d’un mobiliari exquisit i d’unes llàmpades espectaculars. La següent parada és el Palau del Baró de Quadres edifici situat al número 373 de l’Avinguda Diagonal, realitzat per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, entre els anys 1904 i 1906. L'edifici és actualment la seu de la Casa Àsia. Del Palau del Baró de Quadres caminem fins a la casa Terrades, més coneguda per tots els barcelonins com la Casa de les Punxes un edifici dissenyat per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch el 1905. Inscrit entre els carrers de Rosselló, Bruc i l'avinguda Diagonal. Va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el 9 de gener de 1976. D'aspecte medieval, amb elements que recorden el gòtic europeu. Una de les característiques d'aquest edifici són les seves sis torres, coronades per sengles agulles de forma cònica, la qual cosa va donar el nom popular de Casa de les Punxes. Per a la construcció de la façana es va utilitzar el maó. En ella poden veure's alguns plafons decoratius; un d'ells, en el que apareix Sant Jordi, té escrita la següent llegenda “Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat “.


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Seguint el nostre passeig arribem a una de les nostres joies arquitectòniques, La Casa Milà, també coneguda com «la Pedrera», és un edifici modernista que es troba al Passeig de Gràcia de Barcelona, a la cantonada amb el carrer de Provença. Va ser la darrera obra civil dissenyada per Antoni Gaudí i fou construïda entre l'any 1906 i el 1910. Va ser un encàrrec de l'empresari Pere Milà i Camps i de la seva dona Roser Segimon i Artells, natural de Reus i vídua de l'acabalat indià, Josep Guardiola i Grau. En el seu moment fou molt polèmica a causa de les agosarades formes ondulades de la façana de pedra i els ferros forjats retorçats que en decoren les balconades i finestres, dissenyats en gran part per Josep Maria Jujol, qui també va projectar alguns dels cels rasos de guix. Arquitectònicament està considerada una obra innovadora en comptar amb una estructura de columnes i plantes lliures de murs de càrrega.

De la mateixa manera, la façana –totalment en pedra– és autoportant, és a dir, sense haver de suportar càrregues de les plantes. Un altre element innovador va ser la construcció del garatge soterrat. L'any 1984 fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Actualment és la seu de la Fundació Catalunya Caixa, la qual en gestiona les diverses exposicions i activitats que s'hi fan i les visites del públic. I acabem el nostre recorregut a l’illa de la Discòrdia, és el nom que rep un tram del Passeig de Gràcia de l'Eixample de Barcelona, situat entre els carrers d'Aragó i de Consell de Cent. Es tracta d'un conjunt d’edificis: casa Lleó Morera, de Domènech i Montaner, casa Amatller de Puig i Cadafalch i casa Batlló d'Antoni Gaudí. Si bé totes són d'arquitectes reconeguts del modernisme, l'apel·latiu popular de «mansana de la discòrdia» es referia a la rivalitat professional entre Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i Antoni Gaudí i, molt especialment, a les façanes dels seus edificis. Quan Gaudí va haver de resoldre l'encàrrec de la casa Batlló ja sabia el que havien fet els altres dos. De fet, la presència de l'arquitecte més sorprenent de tots ells era l'element que hi provocava aquest nom. Una anècdota curiosa es que cal destacar es que cap d’aquestes cases es recorda pel arquitecte que la va construir sinó pel que va fer la seva remodelació. I fins aquí la nostra sortida d’avui espero que sigui tan interessant per qui ho llegeixi com ho ha estat per a tots els que hi hem participat. Marga Pulido (Vocal Ampa)

20

ACTIVITATS AMPA

La decoració en pedra amb dibuixos florals de tribunes i balcons és plenament modernista. La teulada és a doble vessant. Baixant per Pau Claris arribem al Palau Ramon Muntaner al carrer Mallorca 278. Projectada per Josep Domènech i Estapà, per encàrrec de l'industrial Ramon Muntaner (d'editorial Muntaner i Simón), un desacord va trencar el contracte i Domènech i Muntaner, nebot del propietari, la va finalitzar. La planta quadrada, la simetria i el jardí que l'envolta, li donen un aire renaixentista. La façana està decorada, al seu pis superior, amb ceràmiques d’al·legories a la impremta, al llibre i a l'art. De l'interior destaca l'escala noble amb una lluerna amb vitrall de temes florals.


ACTIVITATS AMPA

REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Hello. I am 52 years old. I work in 3D design equipment for quality control in the industry. I love traveling and now when I go abroad I can talk to people and we can understand. It is also important to my work, I have to send e-mails to customers in other countries and I look for technical information on the Internet and it is in English. Today learning English is very important to me. I feel lucky to learn English with Muntsa, our English teacher. She´s fantastic. Thank you very much. Photo: Houses of Parliament from London Eye See you tomorrow. Best regards. Juan Carlos Hebrard Hello, my name is Pilar. I´m 43 years old. Three years ago I got unemployed. At the moHello everyone! ment I take care of my three children and this is My name is Sergio. I’m 40 years old. At the moharder than working out of the house. In Sepment I’m learning English because I think that’s tember I have to make a final decision, if I don´t very important for me for two reasons. The first find a good job before next year, I will start a one is my job: I can improve my professional business. skills and, in two or three years, I hope I will be I wanted to study English again because I finisable to work in another company. hed it more than 20 years ago, and I didn´t reThe second reason are my holiday travels. I’d member a lot of things. So I thought that it like to travel around the world and It’s neceswould be good to improve my English level in sary to speak English because it’s the language order to find a job. I really enjoy my English most used in the world. classes. We are a few students so we can parWe hope that you encourage to learn this interticipate more than usual and learn a lot. Our esting language teacher is very nice, she help us very much Sergio Rufas Bermejo and makes interesting classes so I never get

Hello, my name is Xavi R., I’m studying English every Tuesday with Montse (teacher) and another students, parents like me. This is my first year studying English at Arrels School, this is a AMPA course, I’m very happy to study English because this course will be very useful in my future. In class we do a lot of exercises, listening, writing and grammar. In my case, I’m studying English for two reasons. First of all is to travel, you need to speak English to make a Hotel book, or give a direction. Finally to try to get a better job, in Spain or abroad, and another language will be very useful. I’m very happy to study English, and this is the reason that I recommend this course to everybody. Bye. Xavi Ruiz

21


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

INFORMÀTICA formática, enseñando algunos de los rincones del Excel, y no paro de sorprenderme con la capacidad que tiene el grupo de aprender nuevas cosas y de afianzar lo aprendido anteriormente. Igualmente, y sin pretender quitar ningún mérito académico, lo que más me gusta es el gran grupo humano que forman los alumn@s del curso.

ACTIVITATS AMPA

És el segundo año que imparto la clase de in-

Por mi parte he de comentar que me parecen las clases dinámicas y activas, el ritmo lo marca el grupo y yo lo sigo bastante bien aunque a veces me despisto porque como dice nuestro profe "el ordenador es tonto" pero hay que ver la guerra que nos da.... Me siento muy a gusto y al ser un grupo reducido las dudas siempre quedan resueltas. Por lo menos tengo más conocimientos que antes. Le agradezco de todo corazón a Carlos su buen hacer y paciencia con nosotras un año más!! Elvira Otero (madre alumna 2º ESO)

Este ha sido un curso muy interesante porque aunque hemos repetido excel , también hemos tocado un poco de tablas dinámicas y ya tenemos mucho más claro las fórmulas del excel.

Otro año más, con el fin de seguir "descubriendo" los misterios de la informática, asisto al curso de Excel. Somos un grupo con la misma inquietud, un grupo que con un nivel similar, conseguimos gracias a Carlos "el profe" (que con una paciencia de santo) aprender día a día un poquito más. Nuria Navarro (madre exalumnos) Un curso más participo en las clases de informática y como en años anteriores estoy encantada con los resultados son de sumo interés y de cada clase sales con algo nuevo aprendido, la clase siempre se hace corta. El ambiente es inmejorable y el profesor tiene la paciencia suficiente para repetir una y otra vez las explicaciones hasta que han sido asimiladas con el debido éxito. Sólo dar las gracias al grupo y al profesor con el que tenemos la suerte de contar. Margarita Pulido (Vocal Ampa y madre alumna de 3º ESO)

El profe Carlos se ha empeñado en que nos quede muy claro y con las clases de informática hemos repasado matemáticas y física . ¡ Qué paciencia tiene! Las clases son amenas y hay muy buen ambiente, además de aprender lo pasamos bien y se hace la hora corta. Gracias Carlos un año más por tus enseñanzas. Almudena López (madre exalumno)

En mi caso, es el primer año que hago informática en el colegio y tengo que decir que a pesar de que las clases de excel son difíciles, he tenido la suerte de encontrar un buen profesor y unas buenas compañeras que me están ayudando mucho. Además al ser un grupo reducido las clases son más personalizadas y participativas. Gracias, Carmen Díez (madre alumna 3º ESO)

Entre tablas dinámicas, fórmulas , gráficos, columnas, celdas y demás,encontramos todos los miércoles, a nuestro profesor Carlos que verdaderamente es nuestro Santo Job.( a Job el diablo tentó con tanta solicitud que los bienes, la salud y los hijos quitó)...Pero no su Fe, Como Carlos en sus alumnos, te apreciamos. Marce Luque (madre exalumna) 22


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

VIDA SOCIAL

QUADRE D’HONOR DE LA CURSA ARRELS XXXII NºCURSA

CATEGORIA

POS.

01

NOIS 1997-98

1r

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

11BIS

12

23

NOIES 1997-98

NOIS 1999-00

NOIES 1999-00

NOIS 2001

NOIES 2001

NOIS 2002

NOIES 2002

NOIS 2003

NOIES 2003

PARES

ANTICS ALUMNES

MARES

NOM

DORSAL

ESCOLA

RUBEN GRACIA SERRANO

1211

ARRELS

2n

RICARD ARAGONES PLANA

1287

ARRELS

3r

GUILLEM ANGLES GARCIA

1368

SANTS INNOCENTS

1r

JUDIT CARRO ALEMANY

1177

ARRELS

2n

ANNA BLANCO PULIDO

1285

ARRELS

3r

PILAR TOMAS FRANCO

1168

ARRELS

1r

RUBEN CUESTA FERNANDEZ

1083

ARRLES

2n

QUIM CASTELLVI PICANYOL

1252

ARRLES

3r

PAU HERRERA NOGUES

1374

ARRELS

1r

ASHLING SILVESTRE McCOLE

1174

ARRELS

2n

MARIA EMILIA MUÑOZ TIPAN

1370

ARRELS

3r

HELENA BARRAGAN GUERRERO

1371

ARRELS

1r

PAU RUIZ DELLA

1253

ARRELS

2n

ALEX LOPEZ GONZALEZ

1362

ARRELS

3r

PAU GARRIGA FONT

1258

ARRELS

1r

EULALIA TODA CASABAN

1074

ARRELS

2n

CRISTINA BARGUEÑO VILAR

1366

ARRELS

3r

SANDRA JUAN RODRIGUEZ

1075

ARRELS

1r

JOAQUIM RICO GUASCH

1280

JESUS MARIA CLAUDINA

2n

ADRIA DE LA GUIA ALCOLEA

1131

ARRELS

3r

MARIO MEDINA ESPEJO

1036

ARRELS

1r

MARIA GONZALEZ GONZALEZ

1182

ARRELS

2n

IRIA TEIJEIRO GAMEZ

1184

ARRELS

3r

MARINA AGUILERA GOMEZ

1117

ARRELS

1r

JOEL PEREZ RODRIGUEZ

1228

ARRELS

2n

DAVID CASTRO POZO

1332

PRIMAVERA

3r

ALVAR JIMENEZ PRAT

1267

ARRELS

1r

JULIA ESCALERO MARTI

1429

ARRELS

2n

JULIA SAMPAYO CORTES

1247

ARRELS

3r

GLENDA RIUS TEROL

1058

ARRELS

1r

JORGE FERNANDEZ SANCHEZ

1343

2n

ALBERT HERRERO

1115

3r

VICTOR GONZALEZ GARCIA

1183

1r

FERRAN BETLLOCH

1257

2n

CARLOS ALBAJAR BUIL

1085

3r

FRANCESC SENAN CAMPOS

1337

1r

MARTA SANCHEZ SOLER

1108

2n

MIRIAM CARNERO LOPEZ

1462

3r

GEMMA CORTES PASTOR

1248


REVISTA AMPA ARRELS Nยบ 14 12BIS

14

15

16

17

18

NOIS 2004

NOIES 2004

NOIS 2005

NOIES 2005

NOIS 2006

NOIES 2006

1r

ARIADNA NOVELLA XICOY

1278

2n

CLARA TOSCANO PRAT

1166

3r

--------------

1r

POL OLIVER LLOPART

1024

ARRELS

2n

ARNAU GONZALEZ GONZALEZ

1181

ARRELS

3r

ORIOL GARRIGA FONT

1257

ARRELS

1r

CORA PUIG BALLESTER

1205

ARRELS

2n

SANDRA DOMINGUEZ SANTOS

1198

ARRELS

3r

ALBA TORRES LOPEZ

1041

ARRELS

1r

DANI GARCIA SANCHEZ

1107

ARRELS

2n

JOAN RUIZ DELLA

1149

ARRELS

3r

TOMAS PETROV POPOV

1123

ARRELS

1r

ANDREA AGUILERA GOMEZ

1116

ARRELS

2n

MARTA CONTRERAS CLAROS

1028

ARRELS

3r

ALINA LLOSES PALMER

1093

ARRELS

1r

RUBEN TEIJEIRO GAMEZ

1185

ARRELS

2n

POL BRAJONES MARTINEZ

1128

ARRELS

3r

PAU AMOROS FARO

1223

ARRELS

1r

MARTINA CANALS ROMERO

1030

ARRELS

2n

NURIA SOLER HUERTA

1229

ARRELS

3r

RAQUEL REGIDOR PONS

1033

ARRELS

VIDA SOCIAL

13

ANTIGUES ALUMNES

24


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

AEFS ARRELS VIDA SOCIAL

La temporada 2012-2013 va començar amb els entrenaments dels jugadors dels equips federats,en què aquesta temporada al sènior A, sènior B, sènior femení, juvenil i cadet, s’hi han afegit un infantil i un aleví. En total han estat 7 equips federats que incorporen nois a partir de 5è de primària i fins que pengin les botes. En la competició escolar del Ceeb han jugat 12 equips masculins i femenins, des de 3r de primària fins a juvenil (18 anys). En les lligues recreatives han jugat 4 equips de menuts i menudets, de 2n, 1r i P-5. En total han estat 23 equips, que setmana La nostra Associació compta amb una estructura esportiva sòlida, amb un projecte ambiciós i amb una massa social que dóna suport a les propostes d’aquesta junta directiva, tal i com s’ha pogut valorar en les reunions que el nostre president ha mantingut amb les famílies de cada equip, durant els mesos de març i abril.

Aquesta temporada el futbol sala Arrels va donar la benvinguda a una nova modalitat esportiva com és el PATINATGE ARTÍSTIC, el qual l’ han practicat més de quaranta noies, des de P-5 fina a 6è de primària. Ha estat una experiència molt positiva. L’entusiasme posat per les patinadores i la professionalitat de la Jessica i l’Alba, que són les dues monitores que han ajudat a agafar la tècnica, equilibri i fer unes vistoses coreografies per a les proves de nivell del Ceeb, les més grans, i per a la trobada de centres, les més petites. L’últim trimestre ha estat dedicat a preparar el festival de final de curs a la nostra pista 2. Desitgem que la propera temporada continuïn totes aquestes noies i s’hi puguin apuntar moltes més.

25

La concentració a Amposta, el 22 i 23 de setembre, va fer que s’intensifiqués la preparació dels nostres jugadors per encetar aquesta temporada amb molta il·lusió i ganes d’aconseguir gaudir jugant a aquest esport apassionant, com és el futbol sala. A l’octubre es van fer les fotos oficials i la presentació de tots els equips amb la desfilada de la pista 2 al pati de la nostra Escola on esperaven un munt de famílies per aplaudir i animar tots els jugadors i jugadores. El 7 d’abril, al Complex Esportiu de la Mar Bella va tenir lloc la 3ª diada de la FAMILIA, amb rotacions per les diferents modalitats esportives de grans i petits. Més de 200 persones que, de 9 a 14 hores, van practicar futbol sala, bàdminton, tennis taula, volei platja, bàsquet i es va compartir el dinar que el nostre amic José Mª del Cantábrico ens va fer. El magnífic dia va fer que poguéssim prendre el sol i practicar esport en família.

Del 17 al 20 de maig un grup de més de 200 persones hem estat a Cambrils Playa gaudint d’uns dies de descans, platja i esports, abans de celebrar el nostre 27è trofeu futbol sala Arrels, del 29 de maig al 2 de juny amb molta participació de públic i un bon ambient durant aquests 5 dies, deixant a les famílies noves que s’han incorporat al nostre col·lectiu, bocabadats per la implicació de tantes famílies, fent les diferents tasques que calen perquè tot surti com ens mereixem.

Moltes gràcies a les famílies que han confiat els seus fills i filles a la nostra Associació i que tingueu unes bones i merescudes vacances. Toni Castro President AE FS ARRELS


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

A.E. Campus Arrels VIDA SOCIAL

Aquest curs ha estat importantissim per a la curta vida de la nostra Associació. S’han ofertat moltes més activitats EXTRAESCOLARS de 5 a 6, que el curs anterior. L’Anglès ha estat el tercer any que ho hem fet de dilluns a dijous amb alumnes d’infantil i primària que tenen l’oportunitat de parlar en aquest idioma al ser grups reduïts. El teatre i joc dramàtic ha estat el segon any que s’ha fet en dos dies, un per a infantil i un altre per a primària. S’obre el teló i la fantasia entra en acció. La iniciació esportiva també fa tres anys que ho agafen molts nens en dimecres i divendres. Els nens d’infantil fan esport a través del joc. La guitarra ha estat una de les de recent incorporació i han participat un bon grupet de nois i noies de primària, que han progressat i ja fa goig sentir-los tocar i cantar conjuntament. El dibuix i pintura també és una altra novetat d’aquest curs. També hi havia un grupet de nois i noies de primària que utilitzant la seva creativitat s’han atrevit a plasmar a les làmines les diferents tècniques apreses. Totes aquestes activitats omplen les tardes d’extraescolars en la nostra Escola i en les reunions fetes amb les famílies de cada modalitat han mostrat un alt grau de satisfacció per part dels participants. La nostra idea és que totes aquestes activitats ajudin en el creixement integral dels nostres alumnes i siguin persones competents en molts variats camps. Esperem seguir comptant amb la confiança de moltes famílies per al proper curs.

EL CAMPUS D’ESTIU 2012 va ser tot un èxit de participació amb un alt nivell de satisfacció, per part de totes les famílies, en quant a activitats a les nostres instal·lacions com a les sortides. Moltes experiències viscudes, moltes hores compartides i moltes ganes de fer que els nois i noies que venen al campus marxin amb ganes de tornar el dia següent, que els seus monitors i companys els esperen, mentre que els pares treballeu. Aquest any ofertem campus de psicomotricitat i joc per a infantil amb immersió en anglès, aquet any compten amb una professora nativa, auxiliar de conversa. Campus de tecnificació de futbol sala, precampus, multi esport i de patinatge artístic. Aquest últim és una novetat per els alumnes que els hi agradi anar sobre quatre rodes i també perquè puguin provar aquells que el proper curs pensin apuntar-se a fer aquesta extraescolar. Són moltes les sortides i activitats que omplen des del 25 de juny al 2 d’agost i del 26 d’agost al 10 de setembre. Totes aquelles famílies que treballeu o voleu que els vostres fills i filles gaudeixin d’experiències inoblidables no dubteu de venir i apuntar-los. Estem al vostre servei. Moltes gràcies per confiar en nosaltres i que tingueu un bon estiu.

Toni Castro President AE CAMPUS ARRELS

26


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

AE ARRELS CONGRÉS: VIDA SOCIAL

“Amb l’esport també fem xarxa i naveguem junts”

Arribem un altre cop al final de curs i per tant de la temporada esportiva. Com bé sabeu, aquest any el lema de l’escola ha estat “fem xarxa i naveguem junts”. Nosaltres, des del nostre vessant formatiu i educatiu, com a complement de l’educació escolar, hem intentat treballar també aquest aspecte. Així, hem procurat emfatitzar en la tasca educativa durant els entrenaments, construint la nostra xarxa, per tal de millorar les pautes de conducta, adquirir major compromís envers l’equip i millorar la nostra tècnica personal coordinant-la amb la resta de jugadors/es dels equips. En definitiva remar tots en la mateixa direcció per tal d’assolir els objectius predeterminats.

Aquests objectius no són bàsicament el guanyar partits, sinó el d’ajudar els nostres fills i filles a participar d’unes activitats esportives sanes que complementin en bona mesura la tasca educativa. Que els nostres fills facin un esport és quelcom fonamental per desenvolupar el creixement dintre d’uns hàbits saludables, ja que els permet desenvolupar el seu cos, en costant creixement durant aquestes etapes, i relacionar-se amb els altres companys i companyes en un àmbit una mica diferent a l’escolar. Per altra banda, també els ajuda a treballar uns hàbits molt im-

27

En definitiva, els nostres entrenadors/es intenten ajudar els nostres fills a gaudir d’unes activitats necessàries per al seu desenvolupament i aprendre moltes coses no només inherents a l’esport. Creiem que aquest objectiu ha estat aconseguit.

Per tot això, volem aprofitar per animar els nostres esportistes a continuar l’any que ve amb nosaltres i, sobretot, engrescar la resta dels alumnes de l’escola a que s’apuntin a fer una de les activitats que us proposem (bàsquet, tennis taula i judo) ja que a través de l’esport podreu complementar el vostre creixement físic i psicològic. Finalment voldríem agrair a l’AMPA el seu suport envers les activitats que realitzem dintre de la nostra associació, així com agrair aquesta finestra que ens obriu a la vostra revista per tal d’explicar a tots els alumnes, mares i pares les activitats que desenvolupem.


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

EDIT, UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE VIDA SOCIAL

Del 7 al 12 de març vam anar a l’EDIT (Encuentro Deportivo de la Institución Teresiana) d’enguany, que es va celebrar a Alacant. Durant aquests dies vam tenir l’ocasió de conèixer altres alumnes de tota Espanya, amb una cosa en comú: anar a col·legis de la Institució Teresiana (IT). Amb “l’excusa” de les competicions esportives, l’EDIT no és més que una forma de conèixer alumnes d’altres escoles, d’establir relacions d’amistat i de crear vincles entre els centres participants. Tots els alumnes de la nostra escola que hi vam anar, coincidim en que va ser una experiència que va marcar un abans i un després, que deixarà petja a les nostres vides. Ja des del moment en què l’autocar va arrencar, ens vam adonar que ja no podíem tornar enrere, que “alea jacta est”, la sort havia estat llançada.

I l’EDIT no ens va decebre; van ser tres intensos dies, sense un respir, en els quals vam poder gaudir de les meravelles arquitectòniques d’Alacant, competir contra altres ciutats en els esports col·lectius i representar la nostra en l’atletisme (5 primers llocs).

Vam viure la glòria i la decepció, l’alegria i la tristesa, tot allò que fa que l’EDIT sigui el que és: una EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE. Xavier Povill, Marc Torres, i Daniel Girón 1r. ESO

28


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

VIDA SOCIAL

School Song Contest Tot esforç té la seva recompensa! Ja fa tres anys que l’escola Arrels participa a l’School Song Contest, que consisteix en fer un lipdub (un curtmetratge musical en anglès). Un any més, hem tingut la sort de participar en aquest projecte, així doncs, què us sembla si us expliquem la nostra experiència? Bé, tot va començar a l’octubre, quan ens van plantejar la idea de fer un lipdub. Sincerament, al principi teníem dubtes, ja que no sabíem exactament què era. Però una vegada vam començar, ens va encantar. Com a treball d’orientació, les professores ens van posar un petit treball per grups, en el qual havíem d’ explicar la nostra historia com a grup de música, i més tard, escriure la lletra per al Lipdub. El tema d’engany era la multiculturalitat, un tema que té molt a dir, ja que vivim en un món on hi podem trobar de tot i més. Després d’una llarga i extenuada pluja d’idees, vam decidir enfocar la lletra cap a la joventut, la diversió, el fet que no importa que siguem diferents, perquè en el fons tots volem el mateix, tots som un!

Així doncs la cançó va ser titulada “Together all night long”. Però abans de tenir la lletra enllestida, no hi havia dia que faltessin veus per cantar, i tampoc faltaven ganes per ballar, ja que la coreografia inspirada en bollywood va ser una motivació més per a les alumnes de quart. Però no ens podem oblidar de tota la feina , de tota la gent que ens ha ajudat a seguir endavant, de l’edició, de l’ajuda de l’estudi de gravació, dels ànims, dels nens petits, dels assajos, de l’alegria del dia que vam gravar per tota l’escola, del companyerisme… I de les nostres magnifiques professores, la Marta Abril i l’Imma Prat, ja que sense la seva implicació, res no hagués estat possible. El temps anava passant, i ja faltava menys pel compte enrere. Sembla mentida que en l’espai entre octubre i maig poguessin passar tantes coses. Emoció, nervis, estrés, motivació, energia, il·lusió, esforç… tot un seguit de valors, que costen de creure si no els has viscut. I per fi arriba el dia tan esperat, el dia que tots desitjàvem, aquell dimecres 15 de maig, on semblava que arribar al destí final, era una aventura complicada: el metro, els imprevistos meteorològics, menjar pel camí, anar soles… Bé, de fet no anàvem soles, els nervis ens feien companyia.

29


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

VIDA SOCIAL

Passaven les escoles i per fi ens tocava, era el nostre torn. Després de mesos i mesos, va arribar el moment, el nostre moment. Ara sí que sí, els nervis ocupaven tot l’escenari. “Maybe you think that we will never find the piece that we all want…” La cançó començava, i amb ella les passes que tants patis ens havien robat. El públic estava expectant, ningú no s’esperava una actuació com la nostra. Finalment, va arribar el recompte de vots. L’ emoció envaïa la sala, el cor se’ns sortia del cos.

And the winner is… ESCOLA ARRELS! L’emoció sortia de dins nostre, l’eufòria cridava que érem els campions, que érem Arrels!!! Tot l’esforç havia valgut la pena, tots els sacrificis, la col·laboració, l’ajuda, la constància. Sí, vam guanyar, però això no és tot. Aquesta experiència ha aconseguit que ens unim d’una manera especial, i això és el millor premi que una escola podria guanyar. NB: Ens agradaria fer una menció especial al Xavier Martín, ja que ens ha fet una edició de vídeo magnífica, que tot i que ja ha deixat l’escola, ens ha donat un cop de mà.

De les alumnes de quart; Anna Martínez, Ruth Romero, Alba Sans i Rebeca Santos

“Together all night long” Arrels http://www.youtube.com/watch?v=s-CDaswwOrA 30


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

VIDA SOCIAL

EL AULA DE ESTUDIO POVEDA CUMPLE 15 AÑOS UN POCO DE HISTORIA El Aula de Estudio Poveda nace como proyecto del Casal Poveda para integrar el grupo de ACIT JOVE a la actividad del estudio de los alumnos de la Escola Arrels. El proyecto tenía una doble finalidad, por una parte los alumnos de Secundaria podían conocer mejor el grupo de jóvenes de la Institución Teresiana: compromisos, actividades, intereses, ocio… y por otra parte tenían un espacio abierto para el estudio y trabajos de grupo durante la semana.

Durante los primeros años dichas actividades se llevaron a cabo en las actuales dependencias que hoy ocupan Convivim y el Casal Poveda. Los alumnos realizaban dos horas de estudio o trabajo de clase y una hora de reuniones o juegos. Dichas actividades eran apoyadas por un grupo de voluntarios de ACIT y un responsable del aula de estudio. Pasado un tiempo, por cuestiones de organización y espacio, se contempló la necesidad de deslindar las actividades del Casal, así las horas de trabajo escolar pasaron a desarrollarse en la Biblioteca de la Escola Arrels con el nombre Aula de Estudio Poveda.

EL AULA POVEDA HOY El Aula de Estudio Poveda hoy acoge al alumnado de Secundaria y 6º de Primaria, de lunes a jueves (17,15-19 h) procurando un ambiente de trabajo serio y responsable que facilita los hábitos de estudio y comportamiento en grupo. La posibilidad de asistir a este espacio se ofrece a principio de curso a alumnos y padres; se les explica la organización y las normas de convivencia que deben cumplir para respetar el silencio y el trabajo.

Los alumnos que asisten habitualmente han de entregar a la responsable del Aula una ficha cumplimentada por los padres y firmada por el padre o madre y el alumno, en la que se contempla el horario y las normas de convivencia. La profesora responsable del aula tiene contacto con los tutores del alumnado para poner en su conocimiento tanto el aprovechamiento como las incidencias de los asistentes; igualmente los padres pueden contactar con ella a través de la agenda. La concurrencia durante el curso 12-13 ha sido de 30 alumnos, registrados como habituales, en total con una media de entre 10 y 20. La mayor parte de alumnos corresponden a los cursos de 6º de Primaria y primer ciclo de ESO, ya que la afluencia coincide en muchas ocasiones con la asistencia a las actividades deportivas extraescolares, ya sean en la propia escuela o en otros centros. Tanto alumnos como padres valoran satisfactoriamente este espacio y tiempo “porque pueden hacer sus deberes antes de las actividades extraescolares” y “porque encuentran un lugar tranquilo donde realizar sus tareas”, “utilizar el ordenador y a la vez hacer alguna consulta a sus compañeros o al responsable del Aula”. El Aula de Estudio Poveda sigue cumpliendo año tras año su compromiso de un espacio abierto para aquellos chicos y chicas que quieran ejercitarse en el hábito de trabajo serio y responsable. Ramona Mallén 31


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Muchos conocidos del barrio nos habían hablado muy bien del colegio Arrels, pero eso no te quita la preocupación como padres de elegir un buen colegio para nuestro hijo, que creo que todos tenemos. Una de las cosas que más nos influyó fue que muchos de nuestros amigos habían estudiado en este colegio y que seguían apostando por él para la educación de sus hijos, así que, finalmente después de hacer un par de visitas a diferentes centros del barrio, decidimos inscribir a nuestro hijo en Arrels y empezamos con todos los trámites pertinentes y como no: los nervios de la fase del sorteo de plazas. Pasado el verano y después de todos los preparativos para septiembre llegó el gran día. Durante unas semanas todos sufrimos el tan famoso periodo de adaptación, nuevo cole, nuevos horarios, nuevos profesores, nuevos amiguitos y nuevos papas, ¡qué nosotros los adultos también participamos! El paso de la guardería al colegio se notó ya que estábamos acostumbrados a entrar en clase, ayudarle a ponerse la bata, hablar cada día con la profesora de si había comido bien o de cualquier cosita relacionada con el niño. Esta fue la parte más dura, para nosotros claro, Gerard por su parte aceptó desde el primer momento los nuevos retos sin problemas. Con el tiempo, poco a poco, todo fue encajando, también hay que decir que ya desde buen principio notamos que las sensaciones serían buenas. Un ejemplo fue el primer día en el que íbamos nerviosos por lo que suponía ir “al cole de mayores”, supongo que para ese día todos teníamos nuestra propia versión, y la posible reacción del niño (lloros, pataletas, tristeza...), pero fue un gran alivio ver que desde las tutoras, diferentes profesores, hasta la directora estaban allí en la puerta para ayudar.

VIDA SOCIAL

UNA FAMíLIA DE P-3 Las siguientes semanas fueron muy enriquecedoras, desde nuestro punto de vista, pues vimos como los niños ya se habían adaptado, salían más tranquilos de clase, se encontraban a gusto, consideraban el patio como suyo, se iban conociendo por los nombres y hacían sus juegos a la salida. Además en lo que se refiere al colegio, notamos que enseguida se le motivó, se le dio unas pautas y a pesar de ser tantos niños en clase se notaba una buena disciplina y respeto, ¡un diez para las profesoras! También del aprendizaje que realizan somos conscientes pues cada día nos sorprende con algo nuevo: letras, números y canciones entre otras cosas. Aunque el día de puertas abiertas pudimos disfrutar de todo el trabajo que se hace en clase, ya que no siempre conseguimos que nos explique tanto como querríamos. ¡Es un día que aconsejamos a todos que vayáis! Por otra parte, nos han sorprendido gratamente las jornadas que tanto el AMPA como el colegio han ido realizando, pues es una manera de poder entrar en contacto con el colegio y poder coincidir con otros padres y así ir conociéndonos. En lo que a esto se refiere, destacar el trabajo que han realizado los enlaces con el AMPA quienes han formado un grupo de google groups y que nos permite comunicarnos y ayudarnos en temas que podamos tener dudas.

Para finalizar, decir que en lo que llevamos de curso nuestra valoración es muy buena, aunque supongo que cada familia tendrá su propia opinión y seguro que hay cosas en las que no coincidiremos todos, y eso es bueno, porque así cada uno puede dar sus ideas para ayudar a nuestros hijos y al colegio. Está claro que siempre habrá cosas que se podrán mejorar y cosas que habrá que ir cambiando para adaptarse a los nuevos tiempos, y en esta labor tan complicada tenemos que aportar nuestro granito de arena con gran respeto y humildad. Noemí Arrué y Luis Sánchez Padres de P-3

32


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

VIDA SOCIAL



Com cada any, des de l’Associació d’Antics Alumnes Arrels ens fem presents en la revista de l’AMPA amb la intenció de fer-vos un petit resum de l’any 2012. Passat el 2011, un any farcit d’actes pel Centenari de la Institució Teresiana, el 2012 ha estat un any més relaxat. La gran notícia és que l’Associació segueix creixent en número de socis. El passat 23 de gener vam celebrar la V Assemblea General Ordinària. Aquest any hem renovat alguns càrrecs. Volem destacar que ja ha deixat la Junta el qui en fou president des del seu inici, en Javi Cortés, a qui volem agrair sentidament la seva feina al capdavant de l’Associació tots aquests anys. També s’han desvinculat definitivament de la Junta la Pilar Ferreiro, que si bé ja havia marxat l’any anterior, ens ha estat donant un cop de mà durant tot el 2012. En contrapartida, ha entrat a la Junta la Judit Fernández, que exerceix com a vocal. El 2012 va començar, com ja és tradició, amb la participació de l’Associació a la Jornada de Portes Obertes de l’escola, pel febrer. I també a la Cursa Escolar Arrels, en què van participar una desena d’antics i antigues alumnes. L’Associació, com a membre de la família teresiana, també va ser present al Romiatge a Montserrat, que el 22 d’abril de 2012 va fer tota la Institució com a acte final del Centenari. I a finals de juny, el dia 26, ja a les portes de l’estiu, vam ser presents també al Comiat de la Promoció de 4t d’ESO de l’Escola Arrels. Comentar també com a apunt que, coincidint amb les vacances, vam canviar la nostra seu, que ha passat a estar a l’Escola Arrels, ja que anteriorment estava a la seu de la IT a Barcelona, al costat mateix del col·legi. El retorn de les vacances d’estiu i l’adveniment de la tardor sempre acostumen a ser èpoques de més activitat per a la nostra associació. I és que és quan arriben les cites anuals ineludibles: la trobada lúdicoesportiva i les trobades de promocions. La festa de l’esport de l’Associació es va fer el passat 6 d’octubre. Enguany vam comptar amb la participació de quatre equips de futbol formats per alumnes de diferents promocions. A banda del futbol, una de les grans novetats d'aquesta edició va ser que durant la jornada, vam tenir un parell de persones dedicades només a fer-se càrrec dels infants que van venir acompanyant els seus pares. A banda de poder jugar a pintar, van poder fer una petita gimcana. Així, l’acte es consolida com una trobada ben familiar. 33


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

VIDA SOCIAL

Pel que fa a les trobades de promocions, si el 2011 vam fer una Trobada General d'antics alumnes, el 2012 va tocar reprendre les trobades de promocions que fa vint-i-cinc anys que han deixat l’escola, i que fem cada dos anys. El dissabte 27 d'octubre va ser la data escollida per retrobar-se els antics alumnes i els antics professors de les promocions 1987 i 1988. En total, uns 35 exalumnes van poder recordar el seu pas per l'escola en una tarda plena de sorpreses. Volem destacar que en el transcurs d’aquesta trobada vam estrenar el nou vídeo promocional de l’Associació d’Antics Alumnes. Un muntatge fet excel·lentment per l’exalumne de l’escola, Xavier Martín, i que podeu veure també al nostre web (www.aaarrels.org). Però ens queda remarcar la gran novetat que hem engegat enguany i que és important per a l’escola i per a tots els exalumnes. A principis del mes de juliol passat, la junta de l’Associació es va reunir amb la direcció del Col·legi Arrels amb la proposta de treballar conjuntament per instaurar el Dia de l’Antic Alumne Arrels. D’aquella reunió en va sortir el propòsit ferm de fer realitat aquesta col·laboració, i durant tota la tardor passada, la junta de l’Associació d’Antics Alumnes i una Comissió de quatre professors de l’escola van estar treballant per donar forma a aquest 1r Dia de l’Antic Alumne, que finalment va veure la llum el passat dissabte 2 de març. És una fita que ens feia molta il·lusió, i que compartim amb l’escola. L'objectiu és oferir a tots i totes els i les exalumnes la possibilitat de trobar-se un cop a l'any a la seva antiga escola, el seu col·legi de sempre. El passat mes de març se’n va fer la primera edició, de la qual n’estem molt contents, però la intenció és que cada any n'hi hagi una. Us demanem que en feu difusió i ens ajudeu a consolidarla també, ja que molts de vosaltres sou exalumnes del col·legi. Per acabar, dir-vos que en aquest 2012 serem presents un any més en el comiat de la nova promoció de 4t d’ESO que deixa l’escola; i ja estem preparant també la propera Trobada lúdicoesportiva 2013. Un 2013 en el que esperem seguir fent família junts. Aquest és el nostre desig i la nostra il·lusió. Una salutació ben afectuosa.

34


VIDA SOCIAL

REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

M’han dit que fes un escrit sobre la meva experiència a l’escola Arrels, i el millor és començar pel principi. Vaig arribar a principi de curs de l’any passat,disposada a cursar tercer d’ Eso. El primer dia estava molt nerviosa, no sabia el que m’esperava en aquesta escola. Ens vam reunir a la biblioteca, cares desconegudes, professors que no coneixia el seu caràcter, horaris diferents, aquest eren els objectius que havia de viure durant els dos propers anys. Els dies passaven, ja tenia amics, i no tan amics, els professors ja se sabien el meu nom, les notes del primer trimestre s’apropaven, i tots, amb nervis, esperant que no fossin tan dolentes. Els mesos transcorrien amb pressa però sense calma, fins que va arribar l’estiu i en un tres i no res, tornava a veure aquelles cares bronzejades, plenes de somriures i aventuretes per explicar. Començava el temor de quart de l’ Eso, i l’últim desitjat però trist curs. I en un obrir i tancar d’ ulls, som aquí acabant el tercer trimestre i fent colzes per als globals. El nostre camí junts de l’ Eso està arribant al seu fi, però ara no ens podem venir enfonsar, perquè almenys per part meva m’enduc un bon sac de bons records, de rialles amb els professors i sobretot m’enduc grans companys que m’han millorat com a persona. Laia Villalonga Muncunill. 4t B

35


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

“Actua amb cura. Transforma la realitat”

Des de l'ONGD InteRed hem iniciat una nova campanya amb el lema "Actua amb Cures. Transforma la Realitat". L'objectiu és visibilitzar i reconèixer el treball de cures (alimentar, cuidar, estimar...) com a imprescindible per al sosteniment de la vida i de les societats. La iniciativa parteix d'una anàlisi de la realitat que posa de manifest que vivim en un sistema injust, excloent i insostenible que té com a centre els mercats financers, en comptes de defensar l’ésser humà com a subjecte central del desenvolupament. Denuncia que el sistema econòmic es sosté gràcies a dos àmbits tradicionalment gratuïts i, per tant, invisibilitzats: els treballs de cures (les persones hem d'estar ben alimentades, viure en condicions higiènicament correctes i sentir-nos aprecia-

VIDA SOCIAL

La nova campanya d’Intered a l’Escola Arrels "Actua amb Cures. Transforma la realitat" pretén sensibilitzar i mobilitzar la comunitat educativa, i la societat en general, a favor d'un model de vida alternatiu que prioritzi les persones i la cura del planeta. Un model que busqui la igualtat en una vida senzilla i feliç. Que suposi aprendre a viure amb menys. La campanya, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, ja s'ha començat a treballar amb el professorat, l'alumnat i l'AMPA de l'Escola Arrels i continuarà durant tot el curs vinent tant en aquest centre com en altres espais de la ciutat. Per a més

informació

visiteu

el

web:

www.actuaconcuidados.org.

des per tal de poder rendir de manera òptima) i la naturalesa (la qual és explotada per obtenir els recursos naturals i l'energia que aquests proporcionen). S'origina, així, una crisi de cures (la nocoresponsabilitat dels homes, les institucions i les empreses en les tasques domèstiques i familiars ha creat un «buit» de cures, sovint cobert per les dones a través de les anomenades "dobles jornades" i de la disminució de les seves oportunitats professionals, del seu temps de descans, d'estudi, de participació social...) i una crisi ambiental (contaminació, canvi climàtic, exhauriment de matèries primeres, etc.).

31

36


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

INSTITUCIÓ TERESIANA

Arrels fa xarxa de Solidaritat amb Chinautla. Quaresma Solidària 2013 Hola a tots i a totes, us volem explicar com hem viscut aquest any la Quaresma Solidària, amb el nostre lema: Arrels fa xarxa de solidaritat amb Chinautla. Com ja sabeu, cada any l’Equip de Pastoral juntament amb Intered Catalunya (ONG) organitzen l’experiència d’apropar els nostres alumnes a realitats ben diferents a ells i elles. Realment, per a ells, és una experiència d’obrir horitzons, de veure que hi ha un altre món fora de la nostra escola, fora de casa seva.... Apropar els nostres alumnes a realitats de pobresa, que ja no es veuen tan lluny sinó que també, per desgràcia, ben a prop. Gràcies a Intered Catalunya, amb la Núria Vives, hem conegut el Projecte de Chinautla. Ella, amb il·lusió, ens ha explicat els diferents projectes que té Intered a Chinautla i que ara breument farem referència. La Núria, ha fet servir diferents metodologies i motivacions segons l’edat dels nostres alumnes, tots i totes han passat per la seva explicació.

La novetat d’aquesta Quaresma Solidària és que a l’hora de recaptar fons ho hem fet amb la recollida de mòbils vells. N’ hem recollit 260, gràcies per la vostra col·laboració. Intered Catalunya ha portat aquests mòbils a un centre de reciclatge i estem a l’espera que ens diguin quina és la quantitat de diners que representa aquests mòbils. Aquests diners aniran al projecte de Chinautla (Guatemala). Chinautla, és un municipi de la zona metropolitana de Guatemala, es troba a 12 km de la mateixa capital. Aquesta zona es caracteritza per una manca d’ higiene, les cases estan construïdes sobre terra molt erosionada i en barrancs. L’atur arriba al 75 %. Hi resideixen unes 3.800 famílies, entre 5 i 7 persones per llar. Moltes famílies venen el que tenen per comprar després aliments. Un grup petit de pares i mares tenen feina i treballen a la ciutat; en la construcció, fusteria, comerç... Molts nois i noies que han d’estar escolaritzats, no ho estan i es passen hores i hores al carrer. De cada 10 nens que comencen la primària, només l’acaben 5.

Aquí tenim un dels cartells que motivava la Campanya: Mobilitza’t i recicla.

37


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

A nivell educatiu:

Els projectes:

INSTITUCIÓ TERESIANA

 Molts nois i noies presenten dificultats a nivell d’aprenentatge.  L’alumnat no disposa de llibres de text. No existeixen Bibioteques Públiques.  El professorat està desmotivat per la falta de recursos per poder impartir les seves classes: alguns centres estan mancats de taules, Hi ha molts casos de nois i noies desnodrits....

1. Programa de suport escolar: ofereix a nois i noies de totes les escoles públiques de primària que necessiten millorar el seu aprenentatge. Moltes d’aquestes escoles públiques, de l’estat no tenen cadires, ni taules, ni pissarres. Aquest programa es realitza a la Fundació Pedro Poveda. 2. Programa de Suport Tutorial (PAT). Aquest és un programa o projecte extraescolar que permet als nois i noies no escolaritzats acabar els seus estudis de primària a través d’un procés individualitzat. Ofereix una educació de qualitat per a tots i totes. Volem afavorir l’accés a l’educació a menors en situació de pobresa extrema Centre Comunitari Infantil: el centre atén nois i noies en edat infantil, de 2 a 6 anys, ja que els seus pares són treballadors però viuen una situació de pobresa extrema. Ofereixen suport nutricional, revisen el seu estat de salut. Els nois i noies reben cada dia dos àpats esmorzar i dinar.

30

 Chinautla, és una zona en què molts nois i noies no van a escola, es passen el dia al carrer. A arrel d’aquesta situació es posa en marxa la Fundació Pedro Poveda amb el suport d’Intered actualment porta a la pràctica els següents projectes:

Equip de Pastoral

38


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

ACIT Jove ACIT Jove és el moviment de joves de la Institució Teresiana i a Barcelona tenim la sort de tenir-lo

INSTITUCIÓ TERESIANA

al costat nostre, al Casal Poveda, l’edifici just tocant a l’escola. Aquí som diversos grups, que van des de joves de 1er d’ESO fins a universitaris i joves professionals. Què som? Un Moviment de joves cristians que volem viure l’Evl’Evangeli com les primeres comunitats cristianes. Ser un Moviment és una forma d’associar-se, d’exercitar-se en un estil de vida que fa possible viure segons l’Evangeli i actuar i implicar-nos en la realitat amb un tarannà propi.

Què volem? Compartir el que som i el que tenim Oferir i rebre suport mutu, amistat i acolliment Créixer com a persones Conèixer Jesús i apostar per ell Celebrar la vida Fer-nos sensibles, crítics davant els problemes del món i comprometre’ns amb els que són a prop Treballar amb altres perquè creiem que un altre món és possible Sentir-nos comunitat de creients de l’Església ACIT Jove porta 35 anys sent el Moviment de Joves de la Institució Teresiana a Espanya. Volem mirar la realitat i implicar-nos en ella per transformar-la amb un estil, el de Pedro Poveda. Potser aquí trobes el que busques...

animes? http://www.acitjoven.org/

T’hi

Què fem? Moltíssimes coses... Formen GRUPS on podem parlar i compartir; són un lloc de vida, formació i acció. Ens reunim una vegada a la setmana, al Casal Poveda. A l’estiu tenim JORNADES en què els grups de tota Espanya es reuneixen per edats. És un temps fort de relació i comunicació. Les d’aquest any són: Los Molinos( Madrid) : 17-26 de juliol per als joves d’ESO. Los Negrales: 19-28 de juliol. Per a joves de batxillerat. Aldeas de Yeste (Arguellite, a Albacete), "Animació Sociocomunitària": per a joves majors de 18 anys. 1-8 d´agost. Viatge a Taizè.17-25 d’ agost. Per a joves majors de 18 anys que volen fer aquesta experència. Organitzem TROBADES i CONVIVÈNCIES. Publiquem el nostre BLOG: http://acitjoven.blogspot.com/

39


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

CULTURAL

Hola a tots i a totes, el primer de tot és compartir amb vosaltres que la participació al Certamen Literari de Sant Jordi a Arrels ha estat molt bona. Agraïm la qualitat dels escrits. Enguany volem mostrar-vos quatre poesies, els quatre 1rs premis de 1r a 4t de Secundària. Són quatre obres literàries realitzades amb esforç i amb interès. Gràcies de nou a tots els que hi heu participat. Finalment, us volem comunicar que la Pilar Tomás, alumna de 3r A de Secundària, ha estat seleccionada en l’opció de narració per Participar en els Jocs Florals de Barcelona. Esperarem amb il·lusió el resultat dels guanyadors.

ONZE DE SETEMBRE

PLAERS MEDITERRANIS

Tot poble té una diada i no en som l’excepció fent ondejar l’estelada celebrem-la amb gran ressò.

Beneïda Mediterrània, únicament puc dir, què me’n dieu de les seves costes? aquella brava que em guaita cada estiu, i m’impregna la seva frescor, la seva vida i el seu vent salí? No he conegut millor sensació, que la brisa fregant les meves carns, mentres contemplo la posta de sol, i l’esmorteïment del meu preuat mar.

Però no celebrem victòria naixement o aniversari celebrem que aquella escòria ens feu passar un gran calvari. I es que el mil set-cents catorze no vam poder evitar que entressin a Barcelona les tropes del rei tirà. La venjança es serveix freda tres-cents anys l’hem esperat però s’ha acabat l’espera convertim-nos en estat. Xavier Povill 1r ESO 1r Premi de Poesia Català

I les nostres admirables serralades? els Pirineus, els Apenins, els Balcans… Totes elles oferint-nos un lloc al fred hivern on esquiar, on viatjar i gaudir entre aquelles marees blanques que converteixen la malenconia, la tristor i l’assossec de l’hivern en un paradís d’alegria, joia i divertiment. I la triologia mediterrània? Cereals, vinya i olivera, predominen en els nostres cultius, camps de cereals, amb els que faig els esmorzars, vinyes amb les que el meu avi, omplia la seva bóta de vi i oliveres amb les que fem els millors olis que han pogut existir. De la cultura què podem dir? Molts us preguntareu… Els edificis romànics i aqüeductes a la nostra zona peninsular, el gran coliseu romà a prop del Vaticà, i el Partenó a territori grec, que tot bon turista mataria per visitar. Beneïda Mediterrània, només tinc benèvoles paraules cap a les teves terres, i solament et vull demanar, poder gaudir dels teus plaers fins que el destí marqui el meu fi, el moment en què hagi de morir. Raquel Velasco. 2n ESO. 1r Premi Poesia. Català.

40


CULTURAL

REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Surt el Sol

Amor de contraban

Surt el Sol i amb ell un home va cap a la feina Sense eufòries ni penes, només obligacions Un cos envellit lluita per aguantar-se dret Sense eufòries ni penes, només un bon record

Ella ja no busca nits estelades, no alimenta cors afamegats. Com ocell sense ales, no gosa alçar el cap. El sol surt, debades, la foscor il·lumina la seva llar. Essència pura, mes poc estimada, ombres dansen en el seu passat. Ella no troba sort en la cantonada, ningú vol el seu cos manllevat. Les seves abatudes petjades, seran l’únic llegat. Avui cap home l’ha comprada, què dinaran els seus fills demà? Potser anirà a la carretera, a buscar amor de contraban. Un cotxe s’atura, un riure sorneguer, li descorda la brusa, tot li està bé. Ella no ha tornat més a casa, hom sap on és? Presa en una notícia esquinçada, d’un diari matiner.

Surt el Sol, i un somriure forçat es dibuixa Es desperta una ànima vestida de cos nu Que viu atrapada dins d’un trist romanç de bruixes On quan més necessita amor, no troba ningú Surt el Sol i surt també la Lluna a un altre lloc Una nena somia abraçant la seva nina Un nen agafa una pistola i obre foc Mentrestant surt el Sol com qualsevol altre dia Surt el Sol i un noi jove llença el seu esmorzar A l’endemà un indigent el troba entre la brossa Una mare té molts fills però res per a menjar Una noia aprima per així no estar tant sola Un matrimoni comparteix llit però no paraules Un cor trencat pateix veient que l’amor no arriba Un nen gaudeix pintant a les taules de les aules Un home anònim lluita per una millor vida Surt el Sol i amb ell un home va cap a la feina Sense eufòries ni penes, només il·lusió Un cos envellit dorm per no llevar-se més Sense eufòries ni penes, només pau al cor

Dalmau López 4t ESO 1r Premi de Poesia. Català.

41

Pilar Tomas 3r ESO 1r Premi de Poesia. Català.


REVISTA AMPA ARRELS Nº 14

Recull cultural CULTURAL

LA LECTURA, UN BON HÀBIT ADULTS ........................................................................................................................................... COM AJUDAR ELS FILLS A ESTUDIAR (I FER ELS DEURES DEL COL·LE) Autor: Juanjo Fernández Sola Claret, 2013 Un llibre sobre l’estudi on no es parla de «tècniques d’estudi». Aquest és un llibre d’actituds, d’estils, de maneres de fer, un llibre per a pares i mares que volen ser i fer de pares i mares, dels que volen ajudar els fills a estudiar i fer els deures de la forma més adequada i educativa. Com ajudar els fills a estudiar (i fer els deures del col·le!) és un llibre animador i motivador, on trobareu resposta a les inquietuds més diverses, amb contes, anècdotes, situacions quotidianes, i també propostes i conceptes que us resultaran interessants. INFANTIL ......................................................................................................................................... EL MEU VEÍ ÉS UN GOS Autores: Isabel Minhós Martins i Madalena Matoso Intermon Oxfam Una nena explica en primera persona l’arribada a l’edifici dels seus nous veïns. Aquests són estranys… però no pas més que els que hi vivien abans. Una història rica en valors però també en art i literatura.

SORTIM PETIT EXPLORADOR. Un munt d’activitats per gaudir en família. La revista on-line del Petit Explorador un mitjà de comunicació orientat a donar suport en l'educació i en l'oci a totes aquelles persones que conviuen amb nens. La informació del web pretén oferir a les famílies, professors i educadors una alternativa en el temps d'oci i en el temps lliure de qualitat. Les propostes incloses són valorades per l’equip tècnic. També es convida a tots els Amics del Petit Explorador a enviar la seva valoració personal amb la finalitat d'enriquir el portal i oferir a les futures generacions experiències enriquidores. http://www.petitexplorador.com/

A LA XARXA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI. Noves respostes per afrontar les necessitats socials i educatives cada vegada més urgents i complexes. La Fundació proposa un treball compartit amb les famílies i la comunitat, i establint aliances amb les administracions. Els valors humans que orienten aquests objectius són la utopia –per avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia i la fraternitat– la solidaritat, la iniciativa –per fomentar la participació, l'autonomia personal i l'esforç individual i col·lectiu, per fer front als reptes amb creativitat i per desenvolupar una ciutadania activa i responsable– i la felicitat fonamentada en l'autoconfiança i en l'obertura a l'altre, en l'honestedat, la generositat, l'expressió dels sentiments i el compromís amb la comunitat. Per aquest estiu ens proposen la campanya "Encerta l'Estiu. Un estiu per a tothom" que inclou una oferta de més de 500 activitats per a infants, joves i famílies, una campanya amb beques i ajuts i un sistema d'autofinançament per garantir que les activitats estiguin a l'abast de tothom. http://www.esplai.org

42


REVISTA AMPA ARRELS Nยบ 14

43

Revista AMPA 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you