Page 1

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA MARIA LLUÏSA SERRA DE MAÓ La reunió es du a terme divendres dia 6 de Febrer de 2013 a les 20:30h, amb l’assistència de na Natàlia, Alex, Amor, M. Rosa, Dani, Marga, Isabel, Laura, Alberto, Ali, Magda , Vanesa. 1.- Aprovació Acta anterior S’aprova l’acta anterior. 2.- Tresoreria. A caixa hi ha 507€, més 116,57€ recaptats del berenar que vam fer per comprar “toldos” per s’escola.

3.-Valoració berenar escola. Un fall que vam tenir és que les coques no estaven tallades, i es va perdre molt de temps per repartir-les. Per la propera vegada, a ser possible, fer dos torns, un al del matí i un altre a l’hora del pati per poder fer alguna cosa amb el fillets mes grossos. Data pròxima del berenar, dia 22 de febrer. S’encarreguen Amor, Ali i Natàlia i que xerrin amb n’Ana, la mestre de primer, per si han de fer alguna cosa tots els fillets junts. 4.- Festes segon trimestre Dijous, es farà carnaval , aniran de pallassos i divendres poden anar amb les disfresses que ells vulguin. El dia 23 de Març, es farà la festa de segon trimestre. Grup de treball: Dani, Laura, Marga, Alex i Magda.

5.- Carnets de socis. Farem els carnets amb es logo de s’escola de fons, i els datos que agafem a sa fua des carnets. Recordar fer carta per els socis. 6.- Precs i suggeriments. Es decideix col·locar un taulell informatiu de l’AMPA i l’escola en tindrà un de més informal a la pared dels lavabos. Na Magda ens informa que cada curs farà una reunió de pares per donar un poc més d’infirmació del que van fent. Els horaris són: P3- 20/02 16:30 P4-P5 20/02 18:00


1er 25/02 17:00 Per part de l’escola ens comuniquen que la conselleria ha aprovat una dotació de psicomotricitat per l’escola a partir de setembre. L’equip directiu de l’escola es va reunir amb el de Sa Graduada per començar a tractar temes en conjunt de cara l’any que ve. Ens fan arribar la informació de les extraescolars que tenen, el servei d’escola matinera i menjador. També per part de l’escola ens expliquen que els estudiants del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de jardineria han començat a sembrar a l’escola. Per part d’una persona Anónima s'ha fet una donació de 10 alzines i 40 pins. Cal recalcar que el blog de l’escola es va actualitzant i no està de més comunicar-ho a la gent per si encara no el coneix. I sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:00, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

Acta AMPA 6 febrer 2013  

Acta AMPA 6 febrer 2013 - català

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you