Page 1

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA MARIA LLUÏSA SERRA DE MAÓ (versió en català) La reunió es du a terme dimecres 10 d’Abril a les 20:30h, amb l’assistència de na Magda, Alex, Amor, M. Rosa, Dani i Marga.

1.- Aprovació acta anterior El punt nombre 9 de l’acta es canvia perquè no queda ben explicat el que realment es va dir, es tornarà a redactar i s’adjuntarà a l’acta. També es comenta que les actes haurien d'estar redactades de tal manera que les persones que no assisteixen a les reunions puguin agafar el fil de la temàtica.

2.- Tresoreria. Resum de la festa primavera: 413'95€, hem de restar 196'45€ dels tallers, i falta pagar la beguda i un tiquet més. A caixa hi ha 727'04€. Recordem que del berenars hi ha 219.59€. Per la pròxima reunió s’intentarà pagar el que falta de la festa i dur el resum d’aquesta.

3.- Valoració activitats realitzades. Festa: - Per part d’un membre de l’AMPA es fa un suggeriments sobre els preus del bar, ja que el got de beguda era molt gros i el compraven per a compartir. Més val cobrar menys i fer-los mida normal. - També que les neveres i la beguda ho haurien de dur el dia abans. - L’equip de so no és suficient per al pati, per una altra vegada hem de dur algun aparell que es pugui sentir millor. - Si es fa una activitat com la d’en Miquelet, s’haurien d'aturar els tallers, i desinflar el castell per tal de centrar l'activitat en aquest esdeveniment i que els fiets no estiguin tan repartits per tot el pati. - Per una altra vegada el castell ha de tenir el cartell més a prop, s’ha de tancar un poc la zona i la persona encarregada és qui ha de posar el segell a la mà. - En una festa d’aquest tipus, tots el membres de l’AMPA s’haurien d’involucrar un poc més, sempre hi ha algú que li és impossible, però hem d’intentar que hi hagi més ajuda.


- El taller que va fer en Kiko, no va sortir prou bé, no hi va haver la comunicació suficient entre en Kiko i l’AMPA i l’hauríem d’haver ajudat més. Va faltar donar-li una mà amb els fiets i l'activitat en si. Sortides: Excursió a Truvi. El preu s’hauria d’haver pactat amb l’AMPA ja que és interessant que el preu del bitllet per als socis i no socis sigui diferent, per tal de motivar i incentivar la necessitat de fer-se soci de l'AMPA. En aquest cas, l'Associació ha d'abonar la part que es necessiti per als seus socis. Per altre part, es demana que en altres ocasions l'autocar que utilitzem per fer les excursions dugui cinturó de seguretat. En principi va ser un èxit i tothom va quedar molt content. Sortida a sa Base Naval Va ser molt interessant, i els fiets s'ho van passar molt bé. Sortida a l’ Ajuntament de Maó i a la Biblioteca pública de Maó Tant a un lloc com l’altre tots el fiets van estar molt atents a les explicacions que els hi van donar sobre Maria Lluïsa Serra, per tal de poder fer activitats relacionades amb la seva persona. Van quedar molts contents dels fiets de l’escola.

4.- Comunicació amb l’escola. Ens expliquen que de cara a l’any que ve, s’han posat en contacte des de l’escola amb el CEP, per decidir quin tipus de formació seria interessant que fessin els professors de manera que a poc a poc puguin anar incorporant noves metodologies didàctiques i poder introduir la idea de treballar per projectes a l’escola. Ja els hi han dit que aquest tipus de formació dóna els seus fruits en un termini aproximat de 5-7 anys. Es faran unes visites a altres escoles per veure com funcionen, i una persona farà un dia sencer a St. Climent. El claustre de professors ha decidit que es donarà un poc més de tems per demanar als fiets que facin lletra lligada. Aquest objectiu es demanarà a segon. Es dia 24 d’Abril es farà la Jornada de Portes Obertes a l’escola. Es demana si durant les reunions que la tutora fa amb els pares conjuntament es podria contractar per part de l’AMPA un servei de guarda per intentar que venguin a les reunions el major numero possible de famílies que han vist que no tenen amb qui deixar els fills. Ens informen que l’AMPA es podria fer càrrec de demanar les agendes escolars de cara l’any que ve. Es demanen els pressupostos dels toldos per poder començar a triar quins es posaran. També es comenta la possibilitat d'instal·lar breument un aparca bicis a l’escola.


5.- Proposta activitats i actuacions excursions, berenars, etc...

tercer

trimestre.

St.

Jordi,

Dia 19 hi ha un berenar a l’escola, n’Amor demana més ajuda sobretot per vendre tiquets. Aquesta vegada els de primer vendran els tiquets als mes petits i nosaltres només als pares. Sant Jordi: Els fiets de P4 i P5 aniran a la Biblioteca pública de Maó, també s’ha de mirar una donació de llibres que ha fet aquesta a l’escola par veure si es pot fer una botigueta de llibres emprats o un intercanvi de llibres, encara per decidir. Es farà una sèrie de conte contes en varis idiomes. Des de la plataforma estatal per l’escola pública ens comuniquen que hi ha prevista una tancada el proper dia 25 d’Abril, per protestar contra les retallades, LOMCE, avantprojectes a nivell autonómic, etc... Com a AMPA decidim sumar-nos a la tancada i serà el pròxim dia 25 d’Abril de 17h a 19h. Es crea una petita comissió de feina: Laia, Amor i Alex.

6.- Fi de curs. Es proposa organitzar la festa de final de curs amb s’Apima de Sa Graduada. Es comenta que seria millor que venguin en qualitat de convidats. Es proposa com a dia per la festa el 14 de Juny. Es fa una comissió de festa: Maria Rosa, Marga i Alex.

7.-Organització curs que ve. Trasllat Sa Graduada, extraescolars, escola matinera, menjadors, llibres i llibreries... Hi ha uns documents de Esport-Art, relatius a les activitats extraescolars, que s’enviaran per correu electrònic per no haver de llegir-ho tot aquí. Es presenta el disseny del carnet de soci el qual s’aprova entre els membres de la reunió, i es faran el més aviat possible. Es demana a l’escola fer arribar una relació de les famílies del centre per poder posar bé les dades. S’ha de fer el logo de l’AMPA per les botigues adherides amb descomptes. En principi s'encarregaran n'Eva i en Dani.

8.- Precs i suggeriments.. I sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23.00h, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

Acta 10 Abril - CAT  

Acta AMPA 10 Abril - CAT

Acta 10 Abril - CAT  

Acta AMPA 10 Abril - CAT

Advertisement