Page 1

Frederikke

LÆSNING ER MOTION FOR HJERNEN

- Vi støtter og opmuntrer! At give læsning betydning - Børn og unge læser mindre og mindre, men omgivelsernes forventninger har stor betydning for, om de finder det betydningsfuldt at læse, siger fondens formand Palle Vennekilde.

Agedrup Læsefond ALF


Hvorfor en lokal læsefond? AGEDRUP LÆSEFOND ALF ønsker at støtte børns og unges læsning gennem offentlige kampagner og projekter. Gennem frivillig indsats forsøger vi at skaffe midler til denne opgave. Initiativet er privat og har altså ikke direkte tilknytning til Agedrup Skole, der dog kan søge om midler hos fonden til ekstraordinære projekter August

Læseevne er først og fremmest en frihedsgevinst for den enkelte. At kunne læse giver frihed til oplevelser og oplysning og til at vælge kvalificeret. Desuden er det forudsætningen for enhver uddannelse. Men læseevne er også med til at forbedre oplysningsniveauet i samfundet, den demokratiske indstilling og landets bruttonationalprodukt.

Marie

Det er derfor uheldigt, når Pisa-undersøgelserne viser et tydeligt fald i den tid, som børn og unge bruger på at læse og i deres lyst til at læse. Vi ser det som én af grundene til, at frafaldet på erhvervsuddannelserne er hele 46%. Forskerne bag undersøgelsen anbefaler kampagner, der fremmer børn og unges læselyst med små daglige læsedryp. Jamen, er det ikke skolens opgave? Jo, skolens og forældrenes. Men omgivelsernes forventninger har stor betydning for, om eleverne finder det betydningsfuldt at læse. Børns fremtid er ikke alene vigtig for børnene selv, men også for samfundet. Det er således også en folkesag.

Mikkel

Hvorfor en lokal læsefond? Læsesagen har national karakter, men vi tror, det er betydningsfuldt, at der sker en forøget indsats og opmærksomhed om læsningen lokalt. Så bliver sagen ikke så anonym. Der står rigtige mennesker bag. Og vi får lejlighed til at støtte den lokale, offentlige skole, hvor vores børn og børnebørn går.

Rebecca

Dannelsen af AGEDRUP LÆSEFOND er inspireret af projekterne „Ordet fanger“ og „Vi læser for livet“ samt etableringen af en national læsefond. AGEDRUP LÆSEFOND vil bidrage til at motivere børn og unge i lokalområdet og give dem muligheder, der kan stimulere til varig læselyst.

Palle Vennekilde, formand

Kalle


En lære for livet Læsning er med til at stimulere 1) Barnets sproglige udvikling, 2) Barnets viden om verden, 3) Barnets evne til at kommunikere, 4) Barnets evne til selv at læse og skrive (Nationalt Videnscenter for Læsning)

Jeppe

Hvad vil ALF? 1. Gennem økonomisk støtte til ekstraordinære læseprojek-

ter at bidrage til at skabe mulighed for at udvikle læselyst og læseevne hos børn og unge i Agedrup. 2. Gennem oplysningskampagner at skabe øget opmærk-

somhed og viden om vigtigheden af at læse.

Ida

Hvem vil ALF i kontakt med? 1) Børn og unge i alderen 3-16 år 2) Forældre 3) Bedsteforældre 4) Lærere og pædagoger

Jo mere forældrene har læst med børnene, mens de var små, jo større læselyst senere i livet.

Anton

Hvordan kan du støtte? Projektet finansieres af fonde, eksterne sponsorer og en støttekreds. Alle de medvirkende aktører bidrager med blandt andet frivillig og ulønnet arbejdskraft. Din eller dit firmas støtte er lokalt helt afgørende for, at projektet bliver en succes.

Julie

Støttebeløb af enhver størrelse modtages på konto 5389 0241774

Martin


Katrine

Mohammed

AGEDRUP LÆSEFOND BESTYRELSE: Palle Vennekilde (fmd.), Lene Bischoff-Mikkelsen, Erik Rønn, Thomas Bach-Laursen, Lisbeth Kaspersen, Claus Bo Petersen, Vicki Møberg Torp, Peter Topp Jensen, Jacob Vestergaard. AMBASSADØRPANEL: Jørgen Skaastrup, Ulla Holmsten, Ole Rasmussen, Lars Arvad, Steen Illum, Anja Fonseca.

Agedrup Læsefond ALF

KONTAKT: Formand Palle Vennekilde, Arendalsvej 11 Tlf. 21 72 24 30 . pv@fv-tool.dk

KONTONUMMER: Arbejdernes Landsbank Reg. 5389 kontonr. 0241774 CVR. nr. 33903049

Palle Vennekilde Fhv. brugsuddeler

Lisbeth Kaspersen Indkøber

Peter Topp Jensen IT-chef

Lene Bischoff-Mikkelsen Sognepræst

Jacob Vestergaard Direktør

Erik Rønn Redaktør

Claus Bo Petersen Filialdirektør

Vicki Møberg Torp Konsulent

Thomas Bach-Laursen Journalist

Ulla Holmsten Bogholder

Lars Arvad Revydirektør

Jørgen Skaastrup Lektor

Ole Rasmussen Bankrådgiver

Steen Illum Souschef

Anja Fonseca DR-vejrvært

Læsning er motion for hjernen  

Laesning er motion for hjernen