Page 1

Teknologia Mintegia 2009-2010 ikasturteko memoria

Teknologia mintegia

2009-2010 ikasturteko memoria • • • •

1 DBH A+B+C +D ( ASTEAN 2 ORDU JARRAIAN), 2 DBH A+B+C+D( ASTEAN ORDU BAKARRA), 3 DBH A+B+C+D+E (ASTEAN 2 ORDU JARRAIAN) 4 DBH ABC+AD ( ASTEAN HIRU ORDU EMAN DITUGULARIK)

Ikasturte honen berezitasunak: •

Urtero gertatzen zaigun bezala ikasleen irteerak direla eta talde guztietan orduak galdu dira. Taldeko 6 ordu gutxi gora behera. Teknologia mintegiak 3. mailako ikasleekin irteera bat egin zuen Lekeitioko Santa Katalina itsasargia bisitatzera.

Urteroko denbora falta kontutan izan da, teknologiako gai ezberdinak ondo sakontzeko programazioa laburtu behar dela uste dugu.

LEHENENGO ZIKLOA: Lehenengo kurtsoa: • 1A ( 21 ikasle ,9 neska eta 12 mutil) Taldea oso zaratatsua izan da eta klasea ematea zaila izan da. Garatu diren atalak: o Egiturak o Energia o Makina sinpleak o Mekanismoak o Elektizitatea o Marrazketa. Bistak eta perspektiba. Garatu diren proiektuak izan dira: o Egiturak o Mekanismoak


• •

1B ( 19 ikasle ,10 neska eta 9 mutil) 1C ( 23 ikasle, 7 neska eta 16 mutil) Taldea ona izan da. Garatu diren atalak 1 DBH A-n garatutakoak berdinak izan dira

1D ( 18 ikasle ,9 neska eta 9 mutil) Programatutatako azken zatia , hau da, elektrizitatea ordu batean ikusi da. Hau kontutan harturik 2. mailan elektrizitatearekin hastea gomendatzen dugu. Emaitzak onak izan direla esango nuke eta teknologiako lan ohitura minimoak ere lortu dutela esango nuke. Proiektuetan batez ere autonomiari eman diogu garrantzia. Garatu diren proiektuak izan dira: Egiturak (Kanikodromoa) Marrazketa( Tangram-a)

Bigarren kurtsoa: 2 A ( 24 ikasle , 8 neska eta 16 mutil) 2B ( 26 ikasle , 12 neska eta 14 mutil ) 2 C ( 23 ikasle , 13 neska eta 10 mutil) 2 D (25 ikasle, 15 neska eta 10 mutil)

Asteko saio bakarra izan dugu. Hau dela eta ikasleek eman dioten garrantzia ikasgaiari urria izan da eta asko kostatu zaigu ikustaraztea ikasgaiak duen garrantzia. Honetaz aparte taldeak kopurutsuak izan dira. Ikasturte honetan elektrizitatea eta marrazketa landu dituguz. Bi proiektu egin ditugu bata elektrizitatearekin loturik (Programadore ziklikoa (Semaforoa) ) eta bestea marrazketarekin loturik (3 dimentsiotako puzzlea) Informatika arloan programatutakoa ez da landu aurrean komentatutakoagatik. Emaitzak onak izan dira aurreko guztia komentatu eta gero .

BIGARREN ZIKLOA: Hirugarren kurtsoa: 3 A ( 21 ikasle, 9 neska eta 12 mutil) 3 B (22 ikasle, 11 neska eta 11 mutil) 3 C ( 23 ikasle , 15 neska eta 8 mutil) 3 D (24 ikasle , 13 neska eta 11 mutil)


3 E (13ikasle , 8 neska eta 5 mutil) A.-DBH-ko 3. mailan ez da programatutako guztia eman. Hirugarren ebaluaketarako programatuta zegoen informatikako atala eta enpresan erabiltzen diren agiriei buruzko gaia ez dugu ikusi denbora falta dela eta. 3. mailako taldeak nahiko onak izan dira eta ori emaitzetan ere ikusten da . Orokorrean nahiko autonomoak izan dira eta proiektuen metodoa dexente barneratuta dagoela esango nuke. Arazorik handiena azterketa momentuan heldu da askok uste dutelako teknologia gainditzeko ez dela teoriarik behar, baina azkenean konturatu dira zer garrantzia zuen honek. Salbuspen moduan 3D taldea aipatu behar dugu. Talde honen jarrera egoki aizan ez denez, proiektuen metodoa alde batera utzi behar izan dugu. Hala ere, azkeneko ebaluaketan metodoa hau era egokian lantzea lortu dugu, emaitza oso onak lortuz. 2 proiektu garatu dira : Mekanikako proiektua ( itsasargia ) Elektrizitateko proiektua ( Etxebizitza baten instalazio elektrikoa)

Laugarren kurtsoa: 4 ABC ( 24 ikasle, 2 neska eta 22 mutil) 4 AD (14 ikasle, 2 neska eta 12 mutil) Talde hauekin benetan pozik egon naiz . Talde oso langileak eta autonomoak izan dira. Oso ondo moldatu dira eta benetan proiektuen metodoa, salbuespenak kenduta, barneratuta daukate. Emandako guztia ondo landu, sakondu eta barneratu dute aspektu teorikoak barne. Emaitzak oso onak izan dira. Ikasle jarrera oso ona izan da irakasgaiarekiko. Programazioaren zati bat eman barik gelditu da baina beste guztia behar bezala ikusi dugu. INDUSTRIA TEKNOLOGIA 2009-2010 ikasturteko memoria INDUSTRIA TEKNOLOGIA I 1. batxilergoan programatutako guztia eman da Produktuen diseinua, fabrikazio eta komerzializazioa izan ezik. Datorren ikasturteari begira bloke bakoitza azaldeko klase edo ordu kopurua aldatu beharko da, gai batzuk gehiago sakontzeko ordu gehiago behar baitira. Taldea nahiko heterogeneoa izan da baina ikasleek irakasgaiarekiko azaldutako interesa dela eta emaitzak onak izan dira. Kurtsoko batazbesteko nota 7 izan da. INDUSTRIA TEKNOLOGIA II


2. batxilergoan programatutako guztia azaldu da. Azken gaiak azaltzeko ez dugu denbora gehiegirik izan beraz hurrengo ikasturteari begira hobeto planifikatu beharko da orduen banaketa gai desberdinen artean. Aurten denbora gehiegi erabili dugu gai batzuk azaltzen eta gero ez dugu denborarik izan azken gaiak behar diren moduan azaltzeko. Taldea oso ikasle gutxiz osatuta egon da eta hau dela eta klaseko giroa nahiko ona izan da. Oso ikasle onak izan dira bat izan ezik. Kurtsoko batazbesteko nota 6.5 izan da. Selektibitateko notak onak izan dira


EBALUAZIOAREN LABURPENA KURTSOA

0-4

1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 3.E 4.ABC 4.AD 5 C/D 6B

0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

% 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25

5

6 6 2 2 5 1 2 2 2 3 2 8 4 4 7

6

% 14,29 10,53 21,74 35,29 8,33 0,00 3,03 0,00 33,33 22,73 0,00 25,00 15,38 8,70 7,14 28

2

% 28,57 31,58 8,70 11,76 20,83 4,35 6,06 8,00 9,52 13,64 9,09 33,33 30,77 17,39 50,00 9.5

0

0,00

0

0,00

3 2 5 6 2 0 1 0 7 5 0 6 2 2 1

6

7

2 5 3 4 5 7 7 5 4 2 6 5 3 6 3 3 1

% 9,52 26,32 13,04 23,53 20,83 30,43 21,21 20,00 19,05 9,09 27,27 20,83 23,08 26,09 21,43 14.5 25

8

7

% 28,57 10,53 21,74 0,00 33,33 39,13 18,18 40,00 19,05 18,18 18,18 12,50 7,69 26,09 0,00 33.5

0

0,00

6 2 5 0 8 9 6 10 4 4 4 3 1 6 0

9

1 1 7 4 1 5 7 8 2 6 7 1 3 5 3 2 2

% 4,76 5,26 30,43 23,53 4,17 21,74 21,21 32,00 9,52 27,27 31,82 4,17 23,08 21,74 21,43 9.5 50

10

%

3 14,29 1 5,26 1 4,35 0 0,00 3 12,50 0 0,00 10 30,30 0 0,00 1 4,76 1 4,55 2 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1

5

0

0,00

memoria  

memoria 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you