Page 1

C/ Teide s/n - 08031 BARCELONA Tlf.: 934 293 921 Fax: 934 209 913 E-mail: amordedios@amordedios.org www.amordedios.org

Col·legi AMOR DE DIOS

Barcelona, 28 de febrero de 2011.

COMUNICACIÓN DEL MES DE MARZO. Día 1. Martes

P-3 “C”

Visita a la BIBLIOTECA DEL BARRIO. Sesión de mañana.

Día 4. Viernes

Fiesta de Carnaval en el Colegio para LOS ALUMNOS de los niveles de LLAR D’ INFANTS, ED. INFANTIL y ED. PRIMARIA. Tema: “LOS ANIMALES”. Sesión de tarde.

Día 7. Lunes

Festividad local.

Del 8 al 11

SEMANA BLANCA. Aquellos alumnos inscritos en el “CASAL D’HIVERN” recibirán circular informativa sobre horarios y actividades.

Día 14. Lunes

Se reanudan las clases para todos los niveles en el horario habitual.

Día 17. Jueves

6º de EP.

Salida a “L’ AUDITORI” de Barcelona. Tema: “Músiques de l’arbre”. Sesión de mañana.

2º de ESO

Visita a la Parroquia NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. Sesión de mañana.

3º de ESO Visita al MONASTERIO DE PEDRALBES (Barcelona). Sesión de mañana. Día 18. Viernes

Día 22. Martes

P-5

Visita a “L’ AQUÀRIUM” de Barcelona. Todo el día.

4º de ESO

Visita guiada a LA SAGRADA FAMÍLIA (Barcelona). Sesión de mañana.

6º de EP

Salida a “CAN DRAGÓ”. Actividad: “La Dragonada”. Sesión de mañana.

1º y 2º de ESO

Salida al TEATRO REGINA (Barcelona). Sesión de mañana.

Día 26. Sábado Día 27. Domingo

1º y 2º EP y ED. INFANTIL

Celebración del DÍA DE LA FAMILIA. Festival de alumnos de Ed. Infantil y de 1º y 2º de Ed. Primaria. Se entregará programa.

Día 30. Miércoles

1º de BACH. Alumnos de Química

Día 31. Jueves

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

P-4

3º y 4º de ESO

LLAR D’INFANTS

Salida a “L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL” (Barcelona). Sesión de mañana. Visita al ZOO de Barcelona. Todo el día.

“XKPTS.com”. Programa de Prevención sobre drogodependencia.

Celebramos la llegada del “REI CARNESTOLTES”.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 5º,6º de EP. ESO y BACH.

Durante este mes se realizarán celebraciones penitenciales por cursos.

Sres.................................................................................................................................. padres/tutores del alumno/a .................................................................................................................. del curso........................ acusan recepción de comunicación con fecha 28 de febrero de 2011 y autorizan a su hijo/a a las salidas organizadas para su curso. Firma de los padres/tutores


C/ Teide s/n - 08031 BARCELONA Tlf.: 934 293 921 Fax: 934 209 913 E-mail: amordedios@amordedios.org www.amordedios.org

Col·legi AMOR DE DIOS

Barcelona, 28 de febrer de 2011.

COMUNICACIÓ DEL MES DE MARÇ. Dia 1. Dimarts

P- 3 “C”

Visita a la BIBLIOTECA DEL BARRI. Sessió de matí.

Dia 4. Divendres

Festa de Carnestoltes al Col·legi pels ALUMNES dels nivells de LLAR D’INFANTS, ED. INFANTIL i ED. PRIMÀRIA. Tema: “ELS ANIMALS”. Sessió de tarda.

Dia 7. Dilluns

Festivitat local.

Del 8 al 11

SETMANA BLANCA. Els alumnes inscrits al “CASAL D’HIVERN” rebran circular informativa sobre horaris i activitats.

Dia 14. Dilluns

Comencen les classes per tots els nivells en l’horari habitual.

Dia 17. Dijous

Dia 18. Divendres

Dia 22. Dimarts

Dia 26. Dissabte Dia 27. Diumenge Dia 30. Dimecres

6è. d’ EP.

Sortida a L’AUDITORI de Barcelona. Tema: “Músiques de l’arbre”. Sessió de matí.

2n d’ ESO

Visita a la Parròquia NOSTRA SENYORA DE FÀTIMA. Sessió de matí.

3r d’ ESO

Visita al MONESTIR DE PEDRALBES (Barcelona). Sessió de matí.

P- 5 4t. d’ESO

Visita guiada a LA SAGRADA FAMÍLIA (Barcelona). Sessió de matí.

6è d’ EP

Sortida a CAN DRAGÓ. Activitat: “La Dragonada”. Sessió de matí.

1r i 2n d’ ESO

Sortida al TEATRE REGINA (Barcelona). Sessió de matí.

1r i 2n. d’EP i ED. INFANTIL

Celebració del DÍA DE LA FAMÍLIA. Festival d’alumnes d’ Ed. Infantil i 1r. i 2n. d’ Ed. Primària. Es lliurarà programa.

1r de BATX. Alumnes de Química

Dia 31. Dijous

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Visita a L’ AQUÀRIUM de Barcelona. Tot el dia.

P- 4

3r i 4t d’ ESO

LLAR D’INFANTS

Sortida a L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL ( Barcelona). Sessió de matí. Visita al ZOO de Barcelona. Tot el dia.

“XKPTS.com”. Programa de Prevenció sobre drogodependència.

Celebrem l’arribada del REI CARNESTOLTES.

DEPARTAMENT DE PASTORAL Durant aquest mes es realitzaran celebracions penitencials per cursos. 5è, 6è. d’ EP., ESO i BATX.

Srs..................................................................................................................................... pares/tutors de l’ alumne/a ................................................................................................................. del curs........................ acusen recepció de comunicació amb data 28 de febrer de 2011 i autoritzen el/la seu/va fill/a a les sortides organitzades pel seu curs. Signatura dels pares/tutors

Full informatiu març 2011  

Full informatiu març 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you