Page 1

What’s In My Bag

What’s

1

D

ian magazine

IN My Bag


1.กระเป๋าผ้าลายสก็อต 2. ถุงมือโบว์ 3. สมุดและปากกา 4. สมุดโน๊ตสำ�หรับทำ�งาน 5. กระเป๋าสตางค์ลายดอกไม้ 6. หมากฝรั่ง 7. ลิปบาล์ม 8. กระเป๋าสำ�หรับใส่ของ (ใบใหญ่ ที่สุดสำ�หรับใส่ยาทุกชนิด, ใบกลาง สำ�หรับใส่หูฟังและ iPod, ใบเล็ก สำ�หรับใส่ปากกา)

9. แว่นสายตา และแว่นกันแดด 10. พวงกุญแจ 11. กระเป๋าหนังสำ�หรับใส่เงิน เหรียญ 12. แอทานอลฮาร์ตดิส 13. สมุดจดบันทึกตารางเวลา 14. iPhone 2

Dian Magazine


กระเป๋าสตางค์ เนื่องด้วยรูปทรงของกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงและแฟชั่นเสื้อผ้า

ที่ไม่นิยมให้ผู้หญิงยัดมันลงไปในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงได้ เราจึงมักเอามันใส่ในกระเป๋า ถือคู่ใจเพื่อความปลอดภัยของกระเป๋าสตางค์ คุณประโยนช์ คงไม่ต้องแจงกันมากว่านอกเหนือจากเสื้อผ้าแล้ว หลักทรัพย์ก็เป็นอย่าง หนึ่งที่ต้องพกติดตัวเสมอ และเป็นที่ๆสามารถรวบรวมเหล่าธนบัตร เงินเหรียญ บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรประชาชน และบัตรสำ�คัญต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ ถ้าไม่มี อยากบอกว่า “ความซวย” มาหอมแก้มคุณแล้วล่ะ ไม่ต้องพูดก็รู้ว่าอำ�นาจด้าน การเงินและการชอปปิ้งจะสูญหายไปเพียงขยิบตา จึงต้องพึ่งเครดิตตัวเองเพื่อหยิบยืมเพื่อน ฝูงแล้วล่ะ

ไ อ เ ท็ ม ย อ ด ฮิ ต

ที่ ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งพกติ ดกระเป๋ า

กระจกเงา หนึ่งในข้าวของที่ฮิตสุดๆ สำ�หรับผู้หญิงห่วงสวยทุกคน อาจเปรียบได้ว่ามันคือวัย

วะชิ้นหนึ่งของร่างกายก็ว่าได้ คุณประโยชน์ กระจกเงาจะถูกหยิบขึ้นมาก็ต่อเมื่อเวลานั้นเป็นเวลาแห่งการสำ�รวจ เช็ครูปหน้าค่าตา ว่ามีส่วนไหนขาดตกบกพร่องหรือไปเรียนร้อยไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ชายทั้ง หลาย ถ้าไม่มี ไม่อยากจะพรรณนาเลยมันคงเหมือนคนติดยาที่ทำ�ทุกวิถีทางให้ได้ยา เราจะพยายามอย่างยิ่งที่ จะหาวัตถุใดๆ ซึ่งสามารถสะท้อนเงาได้ แม้จะลางๆ แบบไม่ชัดเหมือนกระจกก็ตามทีเถอะ

3


4

Dian Magazine


กระดาษทิชชู่

ทุกช่วงจังหวะของผู้หญิงต้องพร้อม เสมอ ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องพกทิชชู่เพื่อเช็ดคราบความไม่สวยที่ ติดตัวยามเผลอ อันเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ความไม่ชวนมองเกิดขึ้น คุณประโยชน์ กระดาษทิชชู่นั้นเลอะตรงไหนก็เช็ดตรงนั้น ด้วย เหตุนี้มันจึงเป็นทั้งผ้าเช็ดหน้า กระดาษชำ�ระ และผ้าขี้ริ้วในเวลา เดียวกัน ถ้าไม่มี คุณผู้หญิงทั้งหลายจะกลายเป็นผู้ที่ซกมก แปดเปื้อนไป ด้วยความสกปรก ไม่ชวนมอง

โทรศัพท์มือถือ & สมอทอค โลกแห่งการ

สื่อสารได้ทำ�ให้คุณทั้งหลายครบครันไปด้วยอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่น ที่ แสนสะดวกสบายและบันเทิงอย่างโทรศัพท์มือถือ เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมใด ของโลก ก็ไม่มีความเหงา มากล้ำ�กราย เป็นผลมาจากเสียงตามสายจาก คนที่รักของคุณ ดังนั้นการพกโทรศัพท์เหมือนพกคนเหล่านั้นติดตัวไปด้วย คุณประโยชน์ วัตถุประสงค์ของผู้หญิงเพียงแค่ใช้มันในการคุย โทรศัพท์ คุยผ่านแอพฯ เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ต่างๆ ก็เท่านั้น ถ้าไม่มี วันนั้นทั้งวันคงเป็นวันที่ผู้หญิงทั้งหลายหงุดหงิดงุ่นง่าน เนื่องจากถูกตัดขาดจากโลกแห่งการสื่อสาร ทำ�ให้รู้สึกเหมือนว่าอยู่อย่าง ลำ�พังโดดเดี่ยวเอกา

ชุดเครื่องสำ�อาง

เรียกได้ว่ากว่า 70% ของสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าล้วนแต่ เป็นอุปกรณ์เสริมความงามทั้งนั้นแหละ จึงไม่แปลกที่ ในกระเป๋าถือจะมีอายไลเนอร์ มาสคาร่า ลิปสติก และ สิ่งบันดาลความงามแบบฉับพลันทันด่วน คุณประโยชน์ หากใบหน้าของผู้หญิงโทรมละก็สิ่ง บันดาลความงามในกระเป๋าเหล่านั้นจะมีค่าขึ้นมาทันที ถ้าไม่มี ผู้หญิงสามารถแต่งเติมสีสันบนใบหน้าได้ โดยไม่ต้องเสียเวลากลับบ้านเพราะไม่ว่าจะบนรถ ใน ห้องน้ำ� หรือที่ไหนๆ ผู้หญิงก็พร้อมโบะแน่นอนอยู่แล้ว

What’s IN My Bag

5


6

Dian Magazine


ข้าวของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ชุดป้องกันตัว ของผู้หญิง เปรย์พริก

ผู้หญิง เป็นพวกที่ชอบเผื่อเหลือเผื่อขาด แล้วยิ่งถ้า กระเป๋ายังว่างอยู่ละก็ แน่นอนว่าเธอจะต้องหยิบ ของที่คิดว่าอาจจะได้ใช้ อาจจะมีประโยชน์ ยัดใส่ กระเป๋าติดตัวไปด้วยแน่นอน ไปดูตัวอย่างสิ่งของ เหลา่นั้นกันดีกว่าค่ะ

ไทย มีดพก และเครื่อง ช็อตไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ ป้ อ ง กั น ภั ย ที่ ค ว ร พ ก ติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจ

ชุดเครื่องเขียน การมีปากกา ดินสอ และ สมุดเล่มเล็กๆ ในกระเป๋า เป็ น การกั น ลื ม เมื่ อ นึ ก อะไรขึ้นได้แล้วจดเก็บเอา ไวทันที

แว่นกันแดด ไม่ ใ ช่ แ ค่ ใ ส่ ไ ว้ กั น แดด แยงตาเท่านั้น แต่ ยังเป็นอุปกรณ์เสริม ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ ห้ กั บ ใบหน้าอีกด้วย

กล้องถ่ายรูป เป็นไอเท็มสำ�คัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นไอเท็มสำ�คัญที่ใช้บันทึก ความทรงจำ�ได้เป็นอย่างดี

ลูกอมปรับลมหายใจ เพราะระหว่างวันแบคทีเรียในช่อง ปากอาจก่อตัวอย่างช้าๆ สะสม ให้เกิดกลิ่นปาก เวลาพูดกับใคร ก็ จ ะทำ � ให้ เ ขาอยากเผ่ น แน่ บ ไปซะ มากกว่าอยากเข้าใกล้

ยาคุมกำ�เนิด & ถุงยางอนามัย อาจดู แล้วอายๆ แต่เชื่อเถอะว่า กันไว้ดีกว่าแก้ หากเกิด ท้องแบบไม่พึงประสงค์ขึ้น มาล่ะก็ดูไม่จืดแน่ๆ What’s IN My Bag

7

What' in bag  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you