Amnesty International - Suomen osasto

Amnesty International - Suomen osasto

Finland

Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.

amnesty.fi