Page 5

4. Delavnica: revščina in človekove pravice Resnične zgodbe 5. Delavnica: spoštuj moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo

48 51 54

Zgodba skupnosti Deep Sea

58

Kartice Deep Sea

60

Zapiski za izvajalce delavnice o skupnosti Deep Sea

61

Vprašalnik

62

Indeks: ACT 35/021/2011, december 2011

PRVI SKloP – REVŠČINa IN ČloVEKoVE PRaVIcE SPOŠTUJ MOJE PRAVICE, SPOŠTUJ MOJE DOSTOJANSTVO

Profile for Amnesty International Slovenija

Sklop 1 - Revščina in človekove pravice  

Sklop 1 - Revščina in človekove pravice

Sklop 1 - Revščina in človekove pravice  

Sklop 1 - Revščina in človekove pravice

Profile for amnesty