Issuu on Google+

St yl e:Char med ( I ni t i al ) St one:Cl earQuar t z Bul l etShel l/Col or :357 Mag,gol d Chai n:24�br as st onebal lchai n

4 Ammuni t i onJ ewel r yI2014


Page 4 print