Page 1


Ivan radosavljević o romanu "Kralj komaraca" Vladimira Krakova  

Kritika romana "Kralj komaraca" Vladimira Krakova, objavljena u časopisu Beogradski književni glasnik broj 6/2007. Autor kritike je Ivan Rad...

Ivan radosavljević o romanu "Kralj komaraca" Vladimira Krakova  

Kritika romana "Kralj komaraca" Vladimira Krakova, objavljena u časopisu Beogradski književni glasnik broj 6/2007. Autor kritike je Ivan Rad...

Advertisement