Page 1

TÄYDENNYSKOULUTUKSET SYKSY 2014 - KEVÄT 2015


Tarjoamme osaamista työelämän tarpeisiin. Vahvistamalla omaa ja työyhteisösi osaamista varmistat menestymisen tulevaisuudessa. Tavoitteemme on kouluttaa ja tarjota takuulla parhaita tekijöitä. Tervetuloa!

Anne Bragge rehtori

Mitä osaamista Sinä tarvitset? Koulutuskalenteriimme on koottu monipuolinen tarjontamme. Tutustu, innostu ja uudistu!

Heli Järvelä markkinointi- ja viestintäjohtaja

Sisältö Lyhytkoulutusten yleisinfo

2

Lupakoulutukset ja -testit

3

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

6

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

10

Liiketalous ja kauppa

11

Matkailuala 14 Opetus- ja kasvatustyö

15

Puhdistuspalvelut 17 Rakentaminen 19 Sosiaali- ja terveysala

20

Tietojenkäsittely 22 Valmentavat ja valmistavat koulutukset

23

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutukset

24

Työelämäpalvelumme 25 Sähköinen ilmoittautuminen

26

Koulutuskalenteri 27

1


KOULUTUSPÄIVIEN SISÄLTÖ JA RÄÄTÄLÖINTI Koulutuskalenterissa mainitaan ennakkoon sovitut koulutuspäivät. Nämä koulutukset järjestetään, kun osallistujia on vähintään 8 henkilöä. Järjestämme samoja koulutuksia tarpeen mukaan myös muina aikoina ja räätälöimme oman koulutussisällön juuri teidän työyhteisönne tarpeiden mukaisesti. Pyydä tarjous räätälöidystä koulutuksesta: myynti@sskky.fi tai p. 044 7704 279 Koulutuksiin sisältyy tarvittava koulutusmateriaali, ellei siitä mainita muuta koulutustiedoissa. Vähintään 6 h kestäviin päiväkoulutuksiin sisältyy lounas ja aamu- tai iltapäiväkahvit. Alle 5 h kestäviin koulutuksiin sisältyy aamu- tai iltapäiväkahvit. Ilta- ja viikonloppukoulutukset, testit sekä ensiapukoulutukset eivät sisällä tarjoiluja, ellei niistä ole erikseen mainittu.

ILMOITTAUTUMINEN JA LASKUTUS Ilmoittaudu kalenterin koulutuksiin sähköisen koulutuskalenterimme kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset on tehtävä viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja kokonaan peruut tamatta jätetyistä koulutuksista peritään koko maksu. Koulutukset maksetaan toimistoaikana oppilaitoksen infopisteen kassaan viimeistään koulutuspäivänä. Pyynnöstä lähetämme laskun. Laskutuslisä on 5 €.

Opintotoimiston yhteystiedot ja aukioloajat: p. (02) 7704 643 tai akoinfo@sskky.fi ma-pe 8.00–14.00

KOULUTUSPAIKKA Koulutukset järjestetään pääasiassa Salon seudun aikuisopistossa osoitteessa Hyvoninkatu 1, 24240 Salo. Koulutustietojen yhteydessä on erikseen mainittu, mikäli koulutus järjestetään muualla.

www.sskky.fi/aikuisopisto Pidätämme oikeuden muutoksiin ja koulutusten peruuttamiseen.

2


LUPAKOULUTUKSET JA -TESTIT Aja nk s. 2 ohdat 7–2 8

ALKOHOLIASIAT RAVINTOLASSA

ELINTARVIKEHYGIENIAPASSI

ENSIAPU 1 m. voi . 3v

ENSIAPU 2 m. voi . 3v

3

Sisältö: Koulutus ja testi kesto 4 h, pelkkä testi kesto 1h. Anniskelulainsäädäntö -koulutuksen tavoitteena on perehtyä alkoholilainsäädäntöön ja valmistautua anniskelutestiin, jonka kautta voi pätevöityä vastaavaksi hoitajaksi aikaisemmasta koulu tuksesta ja kokemuksesta riippuen joko A- ja B-luvalla tai C-luvalla toimivaan anniskelupaikkaan. Anniskelupassilla osoitetaan, että henkilö hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset. Alkoholilain vaatimusten mukaiseen osaamistestiin valmistaudutaan lukemalla itseopiskelumateriaali Alkoholiasiat ravintolassa -julkaisu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston nettisivuilta http://www.valvira.fi files/tiedostot/v/a/Valvira_ohje_11_2012.pdf sekä lisätietoa lainsäädännöstä. Kenelle: Alkoholilain vaatimusten mukainen osaamistesti vastaaville hoitajille ja heidän sijaisilleen. Hinta: Koulutus ja testi 90 €/hlö (sis. alv 24 %), pelkkä testi 50 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 3, 4 tai 7 h. Koulutus sisältää perustiedot keittiöiden omavalvonnasta, elintarvikehygieniasta, mikrobiologiasta ja hygienialain vaatimuksista. Koulutus ja ennakkomateriaaliin tutustuminen antavat valmiuksia suorittaa hygieniaosaamistestin. Testin hyväksytysti suorittaneille Elintarviketurvallisuusvirasto myöntää hygieniapassin. Kenelle: Elintarvikkeiden kanssa työssään tai vapaa-ajallaan tekemisissä oleville. Hinta: 80 €/3 h, 90 €/4 h, 125 €/7 h per hlö (sis. alv 24 %), sisältää hygieniapassin. Pelkkä testi 50 €/hlö (sis. alv 24 %). Lisätietoja ja itseopiskelumateriaali: • www.lupakokata.fi • www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen • www.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti • www.edu.fi/oppimateriaalit/hygieniaosaaminen Sisältö: Kesto 16 h/ 2 pv. Koulutuksessa käsitellään ensiavun antamisen perusteet. Kun Ensiapu 1 -koulutus suoritetaan kahtena peräkkäisenä päivänä, voi osallistuja saada tästä ensiapukortin lisäksi kaksi EU-direktiivin mukaista jatkokoulutuspäivämerkintää. Kenelle: Ensiaputietoja ja -taitoja työssään tai vapaa-ajallaan tarvitseville. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää EA-kortin - ei tarjoiluja. Sisältö: Kesto 16 h/ 2 pv, sopimuksen mukaan. Koulutuksessa käsitellään tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun antaminen tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa ja haasteellisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Kenelle: Ensiaputietoja ja -taitoja työssään tai vapaa-ajallaan tarvitseville, joiden EA 1 -kortti on voimassa. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää EA-kortin - ei tarjoiluja.


ENSIAVUN PÄIVITYS TAI HÄTÄENSIAPU

HENKILÖNOSTIMEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

IKÄRAJAPASSI -OSAAMISTESTI

TIETURVA 1 – Tietöiden liikenteenjärjestelyja turvallisuuskoulutus m. voi . 5v

TIETURVA 2

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKORTTI m. voi . 5v

Sisältö: Kesto 8 h, sopimuksen mukaan. Koulutuksessa käsitellään hätäensi avun perusteet, auttamistoiminta onnettomuus- ja sairauskohtaus tilanteessa, tavallisimmat sairauskohtaukset, haavat ja palovammat. Henkilö, jolla on voimassa oleva, enintään 3 vuotta vanha EA 1 tai EA 2 -kortti, uusii korttinsa 3 vuodeksi. Päivittämällä kortin voi uusia vain kerran. Henkilö, jolla ei ole aikaisempaa ensiapukorttia, saa koulutuksesta hätäensiapukortin. Kenelle: Ensiapu- tai hätäensiaputietoja ja -taitoja työssään tai vapaa ajallaan tarvitseville. Hinta: 65 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää hätäensiapukortin tai EA 1-/ EA 2 -kortin päivityksen - ei tarjoiluja. Sisältö: Kesto 8 h, sopimuksen mukaan. Kenelle: Henkilönostinta työssään tai vapaa-ajallaan käyttäville. Hinta: 150 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto noin 30 min. Opiskelu tapahtuu itseopiskeluna verkkomateriaalin avulla, jota varten saat omat käyttäjätunnukset ilmoittautumisen jälkeen. Kenelle: Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten, vähittäismyymälöiden ja -ketjujen työntekijöille, jotka myyvat ikärajavalvottuja tuotteita. Hinta: 50 €/hlö (sis. alv 24 %), Työnantaja ilmoittaa työntekijänsä testiin ja maksu veloitetaan testauksen tilanneelta työnantajalta - ei testin suorittajalta. Sisältö: Kesto 8 h, sopimuksen mukaan. Tavoitteena on antaa tiedot riskien huomioimisesta tiellä työskentelyssä, työkohteen liikennejärjestelyjen perusasioista ja liikenteen ohjaamisesta sekä kouluttaa huolehtimaan omasta ja muiden tielläliikkujien ja työskentelevien turvallisuudesta. Koulutuksen aikana suoritetaan kirjallinen koe. Kenelle: Yleisillä tiealueilla työskenteleville. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 16 h/ 2 pv, sopimuksen mukaan. Tavoitteena on lisätä työn johdon ja työntekijöiden tietämystä sekä liikenne- että työturval lisuuteen liittyvistä asioista. Tavoite sisältää tiellä tai muulla liiken nealueella olevien työkohteiden liikenteen järjestelyjen yhdenmukai suuden ja eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamisen. Kenelle: Tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturval lisuudesta huolehtiville ja vastuussa oleville henkilöille. Minimiryhmäkoko 10 henkilöä. Hinta: 250 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 8 h. Tavoitteena on tulitöitä tekevien riskitietoisuuden lisääminen ja tulityövahinkojen ennaltaehkäiseminen. Tulityö- koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat tulityökortin, joka on voimassa 5 vuotta. Kenelle: Tulitöistä ja kunnossapidosta vastaaville sekä tulitöitä suorittaville. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää tulityökortin. 4


TYÖTURVALLISUUSKORTTI

m. voi . 5v

TRUKKIKORTTI

TYÖHYVINVOINTI – TURVALLINEN JA ERGONOMINEN TYÖPÄIVÄ

VESITYÖKORTTI

m. voi . 5v

5

Sisältö: Kesto 8 h. Tavoitteena on kasvattaa henkilöstön työturvallisuus osaamista ja herättää kiinnostusta aiheeseen, vähentää teollisuuden tapaturmia ja alentaa kustannuksia, joita syntyy tapaturmista ja niistä aiheutuvista menetyksistä. Koulutuksella pyritään paranta- maan käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla työn tilaajan ja sen tekijöiden välillä sekä yhtenäistämään toimintatapoja. Koulutus antaa valmiudet laadukkaaseen perehdytykseen ja perus tietoa työsuojelusta. TraFi-jatkokoulutuspäivässä esimerkit kohdistetaan kuljetusalalle. Kenelle: Yhteisillä työpaikoilla töitä tekeville. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää työturvallisuuskortin. Sisältö: Teoriapäivät klo 8–16. Teoriapäivien jälkeen pidetään ajokoe (1 h) erikseen sovittuna ajankohtana oppilaitoksessa tai yrityksessä. Tavoitteena on tutustua vastapaino- ja työntömastotrukkien toimintoihin. Koulutuksessa käsitellään trukin kuljettamista, lainsäädäntöä, vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat trukinkuljettajan ajoluvan eli trukkikortin. Koulutus voidaan toteuttaa myös asiakkaan tiloissa. Kenelle: Työssään trukkeja käyttäville. Hinta: 185 €/hlö/pvä (sis. alv 24 %), sisältää trukkikortin. Sisältö: Kesto 8 h, sopimuksen mukaan. Tavoite on, että osallistuja tiedostaa omien elintapojensa sekä turvallisen ja ergonomisen työskentelyn merkityksen työhyvinvointinsa kannalta. Koulutus parantaa osallistujan valmiuksia oman työhyvinvoinnin parantamiseen sekä työn kuormitus tekijöiden ja tapaturmavaarojen hallintaan ja antaa tietoa työtä keventävistä tavarankuljetuksen apuvälineistä. Kenelle: Omasta ja muun henkilöstön työhyvinvoinnista ja työergonomiasta kiinnostuneille. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Koulutuksen kesto 7 h, klo 8–15; testi 1 h, klo 15–16. Tavoitteena on antaa perustiedot veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, talousveden laadusta, hygienian merkityksestä, lainsää dännöstä, talousveden valvonnasta, riskienhallinnasta ja erityistilan teissa toimimisesta. Testissä osaamisalueena on vesilaitostekniikka, vesijohtoverkostot tai allasvesi, joista voi suorittaa vain yhden kerrallaan. Testikieli on suomi tai ruotsi. Vesityökortin voi suorittaa myös pelkkään testiin osallistumalla. Testin hyväksytysti suorittanut henkilö saa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämän vesityökortin. Vesilaitostekniikka- ja vesijohto verkostot-testeihin valmistaudutaan lukemalla ”Vesilaitostekniikka ja hygienia”, Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja nro 51, Helsinki 2012. Allasvesi-testiin valmistaudutaan lukemalla julkaisu ”Uima allasveden laatu ja valvonta”, STM:n asetuksen 315/2002 soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry, 2008. Julkaisu sisältyy koulutuksen hintaan suomen- tai ruotsinkielisenä. Pelkän testin hintaan julkaisu ei sisälly. Kenelle: Kaikille niille, jotka voivat vaikuttaa vedenhankintaan, -käsittelyyn ja -jakeluun sekä talousveden laatuun. Hinta: 160 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää vesityökortin. Pelkkä testi 70 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää vesityökortin.


AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA EU-AMMATTIPÄTEVYYSDIREKTIIVIN MUKAISIA JATKOKOULUTUSPÄIVIÄ Tarve TraFi-merkintään on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Aja nk Osallistujalla tulee koulutuksessa olla mukanaan ajokortti. s. 2 ohdat 7–2 8

ADR-PERUS m. voi . 5v

ADR-TÄYDENNYS

m. voi . 5v

ADR-SÄILIÖ m. voi . 5v

AJO- JA LEPOAIKAASETUS, DIGITAALINEN AJOPIIRTURI

AMMATTIKULJETTAJAN TYÖHYVINVOINTI - TURVALLINEN JA ERGONOMINEN TYÖPÄIVÄ

ENNAKOIVA, TALOUDELLINEN AJAMINEN

Sisältö: Kesto 3 x 7 h. ADR-peruskurssin suorittamalla saat vaarallisten aineiden kuljetusoikeuden kappale- ja irtotavarakuljetuksiin lukuun ottamatta oikeutta kuljettaa räjähteitä (luokka 1) tai radioaktiivisia aineita (luokka 7). Yksi päivä on EU-direktiivin mukaista jatkokoulutusta. Hinta: 370 €/hlö (sis. alv 24 %) + ajokoemaksu 53 €, TraFi:n ajolupamaksu 40 € ja rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 2 x 7 h. ADR-täydennyskurssin suorittamalla vaarallisten aineiden kuljetusoikeutesi jatkuu 5 vuodella. Kurssi on suoritettava ennen kuljetusoikeuden päättymistä ja se voidaan suorittaa aikaisintaan vuotta ennen edellisen luvan umpeutumista. Yksi päivä on EU-direktiivin mukaista jatkokoulutusta. Hinta: 250 €/hlö (sis. alv 24 %)+ ajokoemaksu 53 €/ 95 € (sis. säiliö), TraFi:n ajolupamaksu 40 € ja rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 2 x 8 h. Sopimuksen mukaan. ADR-säiliökurssin suorittamalla saat vaarallisten aineiden kuljetusoikeuden säiliökuljetuksiin. Yksi päivä on EU-direktiivin mukaista jatkokoulutusta. Edellytyksenä ADR säiliökurssin suorittamiselle on ADR-peruskurssin suorittaminen hyväksytysti. Hinta: 250 €/hlö (sis. alv 24 %) + ajokoemaksu 53 €, TraFi:n ajolupamaksu 40 € ja rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 7 h. Koulutus antaa tietoa ajo- ja lepoajoista sekä digitaalisen ajopiirturin käytöstä. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 8 h. Tavoitteena on, että osallistuja tiedostaa omien elintapojensa sekä turvallisen ja ergonomisen työskentelyn merkityksen työhyvinvointinsa kannalta. Koulutus parantaa osallistujan valmiuksia oman työhyvinvoinnin parantamiseen sekä työn kuormitustekijöiden ja tapaturmavaarojen hallintaan ja antaa tietoa työtä keventävistä tavarankuljetuksen apuvälineistä. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 7 h. Koulutus antaa kuljettajalle tietoa toimimisesta liikenteessä huomioiden ennakoivan ja taloudellisen ajon peruasiat sekä muut tienkäyttäjät ja ympäristö ja ennakoimalla riskit. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 €

6


ENSIAPU KULJETUSALALLE 1

Sisältö: Kesto 7 h/ 1 pv. Koulutuksessa annetaan perustiedot ensiavusta ja käsitellään yleistä auttamisvelvollisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä, onnettomuuspaikalle saapumista ja auton turvalaitteita. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 €

ENSIAPU KULJETUSALALLE 2

Sisältö: Kesto 7 h/ 1 pv. Koulutuksessa annetaan perustiedot ensiavusta ja käsitellään toimintaa onnettomuuspaikalla ja ensiaputilanteissa sekä tehdään käytännön ensiapuharjoituksia. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 €

ENSIAPU KUORMAAUTONKULJETTAJILLE

ENSIAPU LINJAAUTONKULJETTAJILLE

HÄTÄENSIAPU – ALKUSAMMUTUS

KUSTANNUSTIETOINEN KULJETTAJA

KULJETTAJAN TURVALLISUUDEN TAKAAMINEN TYÖTEHTÄVISSÄ

7

Sisältö: Kesto 7 h/ 1 pv. Koulutuksessa perehdytään vammamekanismeihin, tyyppivammoihin, auttamiseen ja ensiapuun raskaan liikenteen liikenne-onnettomuudessa sekä sairauskohtauksiin ja peruselvy tykseen. Koulutuksessa käydään läpi myös terveyttä ja työturval lisuutta edistäviä tekijöitä sekä tapaturmien ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 7 h/ 1 pv. Koulutuksessa käsitellään tapaturmia ja tapaturma riskejä tilastojen ja kokemusten perusteella sekä vammamekanismit, tyyppivammat, auttaminen, evakuointi ja ensiapu onnettomuustilan- teessa. Koulutuksessa perehdytään myös sairauskohtauksiin ja peruselvytykseen, terveyttä ja työturvallisuutta edistäviin tekijöihin sekä tapaturmien ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 7 h. Koulutus antaa valmiuksia uhkatilanteiden kohtaamiseen työtehtävissä ja tietoa kuljettajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Koulutuksessa tehdään myös käytännön harjoituksia. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 7 h. Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää kuljetusyrityksen kannattavuuden peruskäsitteet, kustannusten syntymisen perusteet ja vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin. Hän ymmärtää myös tiekuljetusten toimintamuotojen kustannusrakenteen ja osaa toimia kuljettajan työssään kustannustietoisesti. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 7 h. Koulutus antaa valmiuksia uhkatilanteiden kohtaamiseen työtehtävissä ja tietoa kuljettajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Koulutuksessa tehdään myös käytännön harjoituksia. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 €


KUORMAUSNOSTURIN JA NOSTOAPUVÄLINEIDEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

TRUKIN KÄYTTÖ KUORMA-AUTON LASTAUKSESSA

TIETURVA 1 – Tietöiden liikenteenjärjestelyja turvallisuuskoulutus m. voi . 5v

TRUKKIKORTTI

TYÖTURVALLISUUS KULJETUSALALLE

Sisältö: Kesto 7 h. Koulutus antaa valmiudet alle 25 tm:n kuormausnosturin, nostoapuvälineiden ja radio-ohjatun kuormausnosturin turvalliseen käyttöön. Nosturin ja apuvälineiden rakenteen, käytön ja tarkastusten lisäksi koulutuksessa käsitellään aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä sekä valmistajan, omistajan, työnantajan ja työntekijän vastuita ja velvollisuuksia. Koulutus sisältää käytännön harjoittelua ja kirjallisen kokeen. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Kesto 7 h. Tavoitteena on, että osallistuja oppii tuntemaan trukkityypit, hallitsemaan ajo- ja turvallisuusohjeet sekä lastaamaan ja purkamaan kuormat turvallisesti. Teoriakoulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa trukkikortti. Ajokoe suoritetaan erikseen sovittavana päivänä joko asiakkaan tai oppilaitoksen tiloissa. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 € Trukkikortin suorittamisesta lisämaksu 50 €/hlö (sis. alv 24 %). Sisältö: Kesto 8 h, sopimuksen mukaan. Tavoitteena on antaa tiedot riskien huomioimisesta tiellä työskentelyssä, työkohteen liikennejärjestelyjen perusasioista ja liikenteen ohjaamisesta sekä kouluttaa huolehtimaan omasta ja muiden tielläliikkujien ja työskentelevien turvallisuudesta. Koulutuksen aikana suoritetaan kirjallinen koe. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 € Sisältö: Hinta:

Teoriapäivät klo 8–16. Teoriapäivien jälkeen pidetään ajokoe (1 h) erikseen sovittuna ajankohtana oppilaitoksessa tai yrityksessä. Tavoitteena on tutustua vastapaino- ja työntömastotrukkien toimintoihin. Koulutuksessa käsitellään trukin kuljettamista, lainsäädäntöä, vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat trukinkuljettajan ajoluvan eli trukkikortin. Koulutus voidaan toteuttaa myös asiakkaan tiloissa. 185 €/hlö/pvä (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 €, sisältää trukkikortin.

Sisältö: Kesto 8 h. Tavoitteena on kasvattaa henkilöstön työturvallisuus osaamista ja herättää kiinnostusta aiheeseen, vähentää tapaturmia ja alentaa kustannuksia, joita syntyy tapaturmista ja niistä aiheutuvista menetyksistä. Koulutuksella pyritään parantamaan käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla työn tilaajan ja sen tekijöiden välillä sekä yhtenäistämään toimintatapoja. Koulutus antaa valmiudet laadukkaaseen perehdytykseen ja perustietoa työsuojelusta kuljetusalalla. Hinta: 135 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 €

8


VESITYÖKORTTI

m. voi . 5v

YHDISTETTY ADR-PERUS

Sisältö: Koulutuksen kesto 7 h, klo 8–15; testi 1 h, klo 15–16. Tavoitteena on antaa perustiedot veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, talousveden laadusta, hygienian merkityksestä, lainsää dännöstä, talousveden valvonnasta, riskienhallinnasta ja erityistilan teissa toimimisesta. Testissä osaamisalueena on vesilaitostekniikka, vesijohtoverkostot tai allasvesi, joista voi suorittaa vain yhden kerrallaan. Testikieli on suomi tai ruotsi. Vesityökortin voi suorittaa myös pelkkään testiin osallistumalla. Testin hyväksytysti suorittanut henkilö saa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämän vesityökortin. Vesilaitostekniikka- ja vesijohto verkostot-testeihin valmistaudutaan lukemalla ”Vesilaitostekniikka ja hygienia”, Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja nro 51, Helsinki 2012. Allasvesi-testiin valmistaudutaan lukemalla julkaisu ”Uima allasveden laatu ja valvonta”, STM:n asetuksen 315/2002 soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry, 2008. Julkaisu sisältyy koulutuksen hintaan suomen- tai ruotsinkielisenä. Pelkän testin hintaan julkaisu ei sisälly. Hinta: 160 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 €, sisältää vesityökortin. Pelkkä testi 70 €/hlö (sis. alv 24 %) + TraFi:n rekisteröintimaksu17 €, sisältää vesityökortin. Sisältö: Kesto 4 x 8 h. Sopimuksen mukaan. Tämän kurssin suorittamalla saat vaarallisten aineiden kuljetusoikeuden kappale- ja irtotavara- kuljetuksiin mukaan lukien oikeuden kuljettaa räjähteitä (luokka 1) tai radioaktiivisiaaineita (luokka 7). Yksi päivä on EU-direktiivin mukaista jatkokoulutusta. Hinta: 500 €/hlö (sis. alv 24 %) + ajokoemaksu 125 €, TraFi:n ajolupamaksu 40 € ja rekisteröintimaksu17 €

AMMATTIPÄTEVYYS VIIKOSSA Hanki direktiivikoulutuspaketti kerralla! Voit suorittaa viikon aikana tarvittavan 35 tunnin ammattipätevyyden. Hinta: 135 € (sis. alv 24 %) / pv + TraFi:n rekisteröintimaksu 17 € / pv.

9

ma 25.8. Ennakoiva ajaminen ti 26.8. Trukin käyttö kuorma-auton kuormauksessa ke 27.8. Ensiapu kuljetusalalle osa 1 to 28.8. Ensiapu kuljetusalalle osa 2 pe 29.8. Tieturva 1 la 30.8. Kuormausnosturi


KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA HITSAUSKOULUTUKSET JA -KOKEET

Sisältö: Sopimuksen mukaan. Järjestämme hitsauskoulutusta ja pätevyys kokeita eri perusaineisiin, perusainepaksuuksiin ja hitsausasentoihin SFS-EN-287-standardin mukaan. Hitsauskokeet tarkastaa HOK Laatutesti Ky. Hitsauskoulutus Hinta €/pv (sis. alv 24 %) Puikkohitsaus Fe-levy 100 € Fe-putki 125 € Rst-levy 150 € Rst-putki 125 € MIG/MAG-hitsaus Fe-levy 100 € Fe-putki 125 € Pienahitsaus 100 € Täytelanka 170 € Al-levy 170 € TIG-hitsaus Fe-putki 125 € Rst-putki 160 € Hitsauskoe Hinta €/koe (sis. alv 24 %) Puikkohitsaus Fe-levy 200 € Fe-putki 200 € Rst-levy 210 € Rst-putki 210 € Pienahitsauskoe 125–160 € MIG/MAG-hitsaus Fe-levy 200 € Fe-putki 200 € Pienahitsauskoe 125–160 € Täytelankalevy 200 € Rst-umpilanka 225 € Al-levy 225 € + taivutuskoe 100 € Levypäittäisliitos- ja pienaliitoshitsauskokeet SFS-EN-287-1 -standardin 10.10.2011 mukaan yhteensä 300–335 €. TIG-hitsaus Fe-putki 200 € Rst-putki 210 € Kaasuhitsaus Fe-putki 175 € Taivutuskoe 100 € Kenelle: Kone- ja metallialan työntekijöille ja yrittäjille.

OHJELMOINTIKOULUTUKSET KONEISTAJILLE

Sopimuksen mukaan. CAD-kurssi koneistajille CNC-työstökeskusohjelmointi (Fanuc, Heidenhain) CNC-sorviohjelmointi (Fanuc 0T, 10T ja 32i pyörivillä työkaluilla) WinCAM-ohjelmointi (työstökeskus, sorvi) SurfCAM-ohjelmointi

24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 10


LIIKETALOUS JA KAUPPA ESIMIESTEN VASTUUT, ROOLIT JA TEHTÄVÄT PROSESSIEN KEHITTÄJINÄ

JAETTU JOHTAJUUS

KEHITTÄMISPROJEKTIN HALLINTA – IDEASTA PROJEKTIKSI

MYYMÄLÄTYÖN TURVALLISUUS

11

Sisältö: Kesto 7 h. • ihmisten asenteet, motivaatio ja sitoutuminen • foorumit innovaatioiden ja tuottavuuden kehittämiseksi • prosessimittarit: läpimenoajat, vaihto-omaisuus ja turhan työn poistaminen • tuottavuuden kehittäminen: toimitusvarmuus, laatu ja kustannustehokkuus • palautejärjestelmä: faktapalaute Kenelle: Teollisuudessa toimiville tuotantopäälliköille, työnjohtajille, tuotannon suunnittelijoille tai ryhmänvetäjille. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 7 h. Organisaation menestymisen edellytys on toimiva ja onnistunut yhteistyö. Tieto ja asiantuntemus syntyvät yhteisenä oivalluksena ja oppimisen kautta. Yhteisössä on avointa keskustelua, yhteistä ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja perustehtävän toteuttamista. • jaettu johtajuus toimintakulttuurina • yksilöllinen ja yhteinen vastuu • toiminnan periaatteet ja rakenteet • inhimilliset voimavarat käyttöön • esimies – este vai mahdollistaja Kenelle: Esimiehille ja tiimin vetäjille. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 2 x 7 h. • projektin tavoitteet ja rajaus • projektisuunnitelman laadinta, projektin resurssit ja aikataulu • projektin toteutus, ohjaus, riskien hallinta ja laatu • projektin viestinnän hallinta, tulosten arviointi ja projektin päättäminen Kenelle: Teollisuudessa toimiville tuotantopäälliköille, työnjohtajille, tuotannon suunnittelijoille tai ryhmänvetäjille. Hinta: 250 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 6 h. • työympäristön turvallisuus • myyjän oikeudet ja velvollisuudet • myyjän ennakointi uhkaavissa tilanteissa • myymälävarkaustilanteet Kenelle: Kaupan työntekijöille ja asiakaspalvelussa työskenteleville henkilöille. Hinta: 110 €/hlö (sis. alv 24 %)

Aja nk s. 2 ohdat 7–2 8


PROSESSIT JOHTAMISJÄRJESTELMÄN PERUSTANA

PROSESSIEN JOUSTAVUUS HYVÄN TUOTANNONSUUNNITTELUN TEKIJÄNÄ

PROSESSIEN SISÄINEN ASIAKKUUS JA 0-VIRHELAATU

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ

Sisältö: Kesto 7 h. • prosessijohtamisen kokonaisuus, tarkoitus ja tavoitteet • asiakaslähtöisyys prosessimaisen toiminnan perustana • työpaikan resurssit käyttöön • ydin- ja tukiprosessit • verkostot ja projektiryhmät osana prosessitoimintaa Kenelle: Teollisuudessa toimiville tuotantopäälliköille, työnjohtajille, tuotannon suunnittelijoille tai ryhmänvetäjille. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 7 h. • toimitusnopeus ja -varmuus tuotannonsuunnittelun tavoitteena • ohjauksessa yksinkertainen on toimivaa - juuri oikeaan tarpeeseen (JOT) • hienosuunnittelun joustavuus ja kuormituksen hallinta • tuotannonsuunnittelupalaverit ja osanottajat • alihankinta ja verkostomainen toiminta joustavuuden tekijöinä Kenelle: Teollisuudessa toimiville tuotantopäälliköille, työnjohtajille, tuotannon suunnittelijoille tai ryhmänvetäjille. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 7 h. • työvaiheet toistensa sisäisinä asiakkaina • laatu syntyy prosessissa tekemällä, virheet palautetaan toimittajalle • prosessien kehittäminen perustuu prosessivirheiden käsittelyyn • esimiehen ja ryhmän yhteinen toiminta prosessien kehittäjinä • 5 S tuottavan, turvallisen ja sujuvan toiminnan perustana Kenelle: Teollisuudessa toimiville tuotantopäälliköille, työnjohtajille, tuotannon suunnittelijoille tai ryhmänvetäjille. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto neljä arki-iltaa klo 16.30-20.00. Koulutus on käytännönläheinen ja aiheiden tarkemmat sisällöt räätälöidään osallistujien tason ja kiinnostuksen mukaan. • verkko ja sosiaalinen media • some-viestinnän sisältö • markkinointiviestintäkokonaisuuden hallinta • kehittämistehtävä (vapaaehtoinen) Kenelle: Yritysten ja yhdistysten markkinointiviestinnästä vastaaville henkilöille. Hinta: 230 €/hlö (sis. alv 24 %)

12


TIIMITYÖ ORGANISAATIOSSA

TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVAN TOIMINNAN TUKENA

UUDISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

13

Sisältö: Kesto 4 x 7 h. Koulutuksessa perehdytään tiimityöhön ja sen mahdollisuuksiin organisaation johtamisen näkökulmasta. Päivien teemat ovat Tiimityö työkulttuurina, Osaaminen käyttöön, Tiimin dynaamiset voimat ja Johtajana tiimiorganisaatiossa. Teemat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja niiden keskeisinä sisältöinä ovat tiimityön perusperiaatteet ja edellytykset, tiimityö johtamisen välineenä, osaaminen tiimissä ja tiiminvetäjän tehtävät. Koulutuksen aikana osallistuja laatii suunnitelman tiimityön käyn- nistämiseksi omassa yksikössään. Kenelle: Ensisijaisesti esimiestehtävissä toimiville - soveltuu myös koko työyhteisölle. Hinta: 500 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 7 h. • turvallisuusjohtaminen – tavoitteellisuus ja järjestelmällisyys • esimiesten työsuojeluvastuut, Työturvallisuuslaki • vaarojen selvittäminen, riskien arviointi ja työsuojelun toimintaohjelma • työturvallisuuskierrokset, vaarojen selvittäminen ja prosessin kehittäminen • perehdytys, työnopastus ja työohjeet työturvallisuuden ja tuottavuuden tekijöinä Kenelle: Teollisuudessa toimiville tuotantopäälliköille, työnjohtajille, tuotannon suunnittelijoille tai ryhmänvetäjille. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 3 h. Päivän motto: Ei ole vaikeampaa ja vaarallisempaa tehtävää kuin luoda asioille uusi järjestys. Kaikki ne vastustavat uudistusta, joille vanhasta järjestelmästä on ollut etua ja sitä puolustavat vaimeasti ne, jotka siitä ehkä hyötyisivät.” (Machiavelli, Ruhtinas 1532) • uudistumisen ja organisaation toiminnan kehittäminen • esimies uudistumisen mahdollistajana ja ohjaajana • yksilö ja työyhteisö tunteiden aallokossa • henkilöstö inhimillisenä voimavarana ja uuden toteuttajana Kenelle: Esimiehille. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %)


MATKAILUALA

MATKAILUALAN TURVALLISUUSPASSI - MATUPA

Sisältö: Kesto 8 h. Matkailualan turvallisuuspassi on turvallisuuskoulutus, joka antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen. MATUPA:n päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteen laadun parantaminen. Koulutuspäivä sisältää luentoja, keskustelua, itsearviointia ja ryhmätöitä. Kurssin päätteeksi on koe. Kokeen läpäisseet saavat MATUPA-kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kenelle: Matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää MATUPA-kortin ja Turisti turvassa -kirjan.

Aja nk s. 2 ohdat 7–2 8

14


OPETUS- JA KASVATUSTYÖ Aja nk s. 2 ohdat 7–2 8

ADHD/ AS COACHING

LASTEN KUVATAIDEKASVATUS

LIIKKUMINEN PIENESSÄ TILASSA

MUSIIKIN TEORIAA LAPSILLE LEIKIN AVULLA

15

Sisältö: Kesto 4 h. • Mitä haasteita ADHD- tai AS-henkilö kohtaa elämänsä eri vaiheissa? • Miten valmennuksella voidaan parantaa henkilön selviytymistä arjesta ja aikuisuuden vaatimuksista? Kenelle: Koulutoimessa, päivähoidossa, kehitysvammahuollossa, terveyden- huollossa, päihdehuollossa ja TE-toimistossa työskenteleville, sosiaa- litoimen ja poliisitoimen viranomaisille, vanhemmille ja läheisille. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 3 h. Pidä välineitä ja materiaaleja lasten saatavilla, ohjaa niiden käytössä. Pysähdy hämmästelemään, kannusta kokeilemaan. Taiteilija sinun ei tarvitse olla! Kenelle: Lasten kanssa toimiville, jotka kaipaavat perustietoja, -taitoja ja -välineitä kuvalliseen tekemiseen. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 3 h. Autoilun ja tietotekniikan valloittamassa maailmassa kasvattajan tärkeä tehtävä on luoda lapselle liikuntaan innostava ympäristö ja tarjota päivittäin liikuntamahdollisuuksia ulkona ja sisällä. Ahtaat sisätilat voivat kuitenkin aiheuttaa melkoisia haasteita. Teoreettisen alustuksen jälkeen käydään itse kokeillen läpi erilaisia varhaiskasvatusikäisille suunnattuja tapoja liikkua pienissä tiloissa ja saadaan vinkkejä liikuntavälineiden valmistamiseen. Liikkumisen mahdollistava asu suotava. Osallistujat saavat koosteen tehdyistä harjoitteista ja ohjeita liikuntavälineiden valmistamiseen. Kenelle: Lasten kanssa toimiville. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 3 h. Musiikki kuuluu kaikille ikään tai taitotasoon katsomatta. Leikin varjolla musiikin elementit opitaan hauskasti ja helposti aivan kuin huomaamatta. Teoreettisen alustuksen jälkeen tehdään itse kokeillen erilaisia varhaiskasvatusikäisille suunnattuja leikkihar joitteita ja saadaan vinkkejä helppojen soitinten valmistamiseen. Omaa musiikillista harrastuneisuutta ei tarvita. Osallistujat saavat koosteen tehdyistä harjoitteista ja ohjeita soitinten valmistamiseen. Kenelle: Lasten kanssa toimiville. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %)


TARINAHIERONTAA

VIRIKKEITÄ IKÄIHMISTEN KUVALLISEEN ILMAISUUN JA KOKEMISEEN

Sisältö: Kesto 3 h. Koulutuksessa saat tietoa kosketuksen ja hieronnan merkityksestä sekä käytännön työkaluja tarina- ja satuhieronnan käyttämiseen arjessa. Kenelle: Lasten, erityisryhmien ja ikäihmisten kanssa toimiville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 3 h. Pienin teoin voidaan tuoda kuvataiteen lumoa ikäihmisten pariin. Tule hakemaan vinkkejä mm. taidekorttien käyttöön arjessa. Kenelle: Ikäihmisten kanssa toimiville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %)

16


PUHDISTUSPALVELUT Aja nk s. 2 ohdat 7–2 8

KOSTEIDEN TILOJEN PUHTAANAPITO

KÄSIHYGIENIA JA SIIVOUSHYGIENIA

PINTAMATERIAALIT

SIIVOUSAINEET

ASIAKASTILANTEIDEN HOITAMINEN JA NEUVOTTELUTAITO

OPPIMISPROSESSI, -TYYLIT SEKÄ ERILAISEN OPPIJAN OHJAAMINEN 17

Sisältö: Kesto 3 h. Koulutuksessa käydään läpi kosteiden tilojen siivousvälineitä, koneita ja aineita sekä muita kosteiden tilojen puhtaanapidossa huomioon otettavia asioita. Kenelle: Alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 4 h. Miten kädet pestään ja miten käytetään käsidesinfektio ainetta oikein? Koulutus tarjoaa myös perustietoa mikrobeista ja aseptisesta työskentelystä. Kenelle: Alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 2 x 4 h. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin nykyaikaisiin lattiamateriaaleihin. Samalla opetellaan materiaalien puhdistus-, hoito- ja suojausohjeet. Kenelle: Alan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä henkilöille, jotka haluavat päivittää lattiamateriaalitietouttaan. Hinta: 110 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 2 x 4 h. Koulutuksessa käsitellään siivouksessa käytettäviä siivousaineita sekä opetellaan pH-taulukko ja aineiden käyttö kohteet. Lisäksi mietitään aineiden annosteluihin liittyviä asioita. Kenelle: Alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Hinta: 110 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 6 h. Asiakas ei ole aina oikeassa, mutta siitä huolimatta asiakastilanteet täytyy hoitaa kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Koulutuksessa perehdytään seuraaviin aiheisiin: • Millaisia ovat vaativat asiakastilanteet? • Miksi asiakas käyttäytyy niin kuin käyttäytyy? • Millaisia ratkaisuja asiakastilanteiden hoitamiseen voidaan löytää? • Miksi kannattaa sopia yhteisistä pelisäännöistä vaativissa asiakaspalvelutilanteissa? Kenelle: Siivoustyön ohjaajille ja puhdistuspalvelualan yrittäjille. Hinta: 110 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 6 h. Opi kohtaamaan erilaiset ohjattavat ja ymmärtämään jokaisen henkilökohtaiset oppimis- ja ohjaustarpeet. Koulutuksessa saat vinkkejä myös erityistukea tarvitsevan henkilön työpaikka ohjaukseen. Kenelle: Siivoustyönohjaajille, siivoustyöntekijöille ja puhdistuspalvelualan yrittäjille. Hinta: 110 €/hlö (sis. alv 24 %)


SIIVOUSTYÖHÖN PEREHDYTTÄMINEN

TYÖTURVALLISUUSKORTTI PUHDISTUSPALVELUJA KEITTIÖALALLE m. voi . 5v

Sisältö: Kesto 7 h. Uudet työtehtävät onnistuvat huolellisella perehdytyksellä. Koulutuksessa käsitellään • Mitä on hyvä perehdyttäminen? • Miten huomioin erilaiset perehdytettävät • Perehdytyskansion sisältö ja laadinta Kenelle: Siivoustyön ohjaajille, perehdyttämisestä kiinnostuneille laitoshuoltajille ja puhdistuspalvelualan yrittäjille. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 8 h. Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot turvallisesta työskentelystä yhteisillä työpaikoilla sekä saavuttaa valmiudet suorittaa vaatimusten mukainen työturvallisuuskortti. Koulutuksessa painotetaan puhdistuspalvelu- ja keittiöalan työturvallisuutta ja sen edistämistä. Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta. Kenelle: Yhteisillä työpaikoilla puhdistuspalvelu- ja keittiöalalla töitä tekeville. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää työturvallisuuskortin.

18


RAKENTAMINEN Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan mukaan muoviputkien hitsauskoulutus on vaatimuksena haettaessa pätevöitymistä. Kokeneet hitsaajat voivat hakea pätevyyttä myös osaamisen perusteella.

MUOVIPUTKIEN PUSKU- JA SÄHKÖHITSAUSKOULUTUS ALAN TÖITÄ TEHNEILLE

MUOVIPUTKIEN PUSKU- JA SÄHKÖHITSAUSKOULUTUS

MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTÄJÄ SERTIFIKAATTI

19

Sisältö: Kesto 1–2 pv riippuen osallistujan taidoista ja osaamisesta, sopimuksen mukaan. Osaamisalueet ja kokeet: • teoriakoe, kokeen materiaali lähetetään etukäteen • sähkömuhvihitsaus • puskuhitsaus • kaivantotyöt (putkiasennus) • käytännön hitsauskokeet + painetestit Kenelle: Alalla todistetusti pitkään toimineille muoviputkihitsaajille. Oppilaitokseen on toimitettava 7 arkipäivän kuluessa ilmoittautu- misesta seuraavat materiaalit edellytyksenä kurssille osallistumiselle: työnantajan allekirjoittama kirjallinen todistus TAI kopiot hitsaus- pöytäkirjoista, joista selviää henkilön työkokemus muoviputkien hitsauksesta viimeisen vuoden ajalta. Maksimiryhmäkoko 12 opiskelijaa. Hinta: 500–750 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 4 x 8 h, sopimuksen mukaan. • muoviputkien tekniset ominaisuudet • pusku- ja sähkömuhvihitsausmenetelmät • silmämääräinen tarkastus • hitsien merkintä • koestusmenetelmät • hitsauslaitteiden vaatimukset • hitsausharjoitukset • kirjallinen koe ja työnäyttö Kenelle: Muoviputkihitsaajiksi aikoville esim. kunnallistekniikan asentajille. Maksimiryhmäkoko 12 opiskelijaa. Hinta: 1230 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 8 h. Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt osaa tehdä rakennuksen märkätilojen vedeneristystyöt itsenäisesti määräysten, suunnitteluasiakirjojen ja asennusohjeiden mukaan oikeaa työjärjestystä noudattaen. VTT myöntää hakemuksesta koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle henkilösertifikaatin ensin kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen se uusitaan viideksi vuodeksi. Teoriakoulutuksen jälkeen erikseen sovittuna päivänä järjestetään teoriakoe ja näyttö kunkin koulutettavan omalla työmaalla aidoissa olosuhteissa työmaan materiaaleja käyttäen. Kenelle: Sinulle, jolla on vähintään 18 kk:n työkokemus rakennusalalta ja joka haluat sertifioida osaamisesi märkätilojen vedeneristämisestä. Hinta: 520 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää yhden näytön ja sertifikaatin; uusintanäyttö 100 € (sis. alv 24 %).

Aja nk s. 2 ohdat 7–2 8


SOSIAALI- JA TERVEYSALA Aja nk s. 2 ohdat 7–2 8

LÄHIHOITAJAN ARVIOIJAKOULUTUS

LÄHIHOITAJAN ARVIOIJAKOULUTUKSEN PÄIVITYS

RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS

TunteVa– HOITAJAKOULUTUS

TURVAKORTTIKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalalle m. voi . 5v

Sisältö: Kesto 3 x 3 h. Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita: • näyttötutkintotoiminta ja siihen liittyvät käsitteet • näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen • henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelman arvioiminen • arviointiaineiston kokoaminen, arviointimenetelmät, arvioinnin dokumentointi ja arviointiesitysten tekeminen Kenelle: Lähihoitajaksi opiskelevien näyttötutkintoja arvioiville. Hinta: maksuton Sisältö: Kesto 1,5 h. Koulutuksessa päivitetään tietoja ja mm. perehdytään uusiin Hensu-lomakkeisiin ja tutkintosuorituksen keskeyttämiseen liittyviin asioihin. Kenelle: Lähihoitajan näyttötutkinnon arvioijakoulutuksen käyneille. Hinta: maksuton Sisältö: Kesto 3 h. Sopimuksen mukaan Koulutuksessa harjoitellaan läsnäoloa, kuuntelemisen taitoa, yhdessä ideointia ja päämäärään pyrkimistä toiminnallisella tavalla. Improvisaatiopohjaiset harjoitukset ovat hauskoja ja helppoja eivätkä vaadi erityisosaamista. Kenelle: Työyhteisöille, jotka haluavat parantaa me-henkeä ja vuorovaikutus- taitoja Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 10 lähipäivää. TunteVa-validaatio on vuorovaikutustapa, jonka avulla hoitaja kykenee vastaamaan muistisairaan ihmisen tarpeisiin. Menetelmän käyttö lisää vaikuttavuutta muistisairaan hoitoon ja lisää muistisairaan ihmisen elämänlaatua. Työntekijälle menetelmän käyttäminen lisää työssäjaksamista ja työhyvinvointia muistisairaiden hoitotyössä. Kenelle: Vanhusten sekä eri ikäisten muistisairaiden kanssa toimiville. Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa. Hinta: 1020 €/hlö (sis. alv 24 %) Sisältö: Kesto 8 h. Koulutuksessa: • opit havaitsemaan työpaikalla piileviä riskejä ja aktivoidut toimimaan niiden ehkäisemiseksi • saat valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistesi turvallisuudesta silloin, kun työpaikalla tapahtuu jotain odottamatonta • opit varautumaan vaaratilanteisiin Kenelle: Kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Hinta: 125 €/hlö (sis. alv 24 %)

20


YHDENVERTAINEN VANHUUS

21

Sisältö: Kesto 3,5 h. Ihmisen seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli ovat moninaisia. Vanhustyö rakentuu yhä enemmän yksittäisen ihmisen tarpeisiin, joiden pohjalta suunnitellaan yhdenvertaista ja vaikuttavaa hoito- ja hoivatyötä. Sukupuolivähemmistöön kuuluvien ikäihmisten seksuaalisuuteen liittyviä tarpeita ei ole tunnistettu eikä tunnustettu tarpeeksi. Koulutuksen tarkoituksena on poistaa sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa näköalattomuutta antamalla tietoa ikääntyvän yhdenvertaisesta kohtaamisesta. Kenelle: Ikäihmisten kanssa toimiville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hinta: 55 €/hlö (sis. alv 24 %)


TIETOJENKÄSITTELY

Sisältö: Räätälöimme asiakkaan tarpeiden mukaisen tietojenkäsittelykoulutuksen, jolla kasvatetaan johdon ja muun henkilöstön osaamista halutulla osa-alueella. Alla muutamia esimerkkjä koulutuksista ja aiheista. Kenelle: Yritysten ja muiden organisaatioiden työntekijöille ja yrittäjille.

EN OLE KÄYTTÄNYT TIETOKONETTA

KOULUTUS Tietokoneen käytön alkeet 2x0,5 pv Hinta: 1450 €/ryhmä (sis. alv 24 %)

TASO 1 Tunnen jo näppäimistön ja hiiren. Osaan vähän kirjoittaa ja tulostaa.

HALLITSEN TASON 1

KOULUTUS Internet ja Outlook-sähköposti 2x0,5 pv Hinta: 1450 €/ryhmä (sis. alv 24 %)

TASO 2 Osaan tallentaa oletuskansioihin ja löydän sähköpostin liitetiedostot. Löydän netistä tietoa ja osaan käyttää sähköpostia.

HALLITSEN TASON 2

HALLITSEN TASON 3

MINULLA ON TIEKEN @-/A-KORTIN OSAAMINEN

KOULUTUS Laitteen käyttö ja tiedon hallinta 3x0,5 pv Hinta: 2050 €/ryhmä (sis. alv 24 %)

KOULUTUS • Office-paketti: @/A-kortti • Word 3x0,5 pv • Excel 3x0,5 pv • PowerPoint 2x0,5 pv Hinta: 820 €/½ pv/ryhmä (sis. alv 24 %) KOULUTUS • Office-paketti / AB-kortti • Word 3x0,5 pv • Excel 3x0,5 pv • PowerPoint 2x0,5 pv • Yhteiskäyttö 2x0,5 pv Hinta: 820 € /½ pv/ryhmä (sis. alv 24 %)

@ A

@ A

@ A

AB

TASO 3 Osaan tallentaa eri kansioihin ja löydän tiedostot verkosta. Osaan luoda hakemistoja sekä järjestellä tiedostot järkevästi. TASO 4 Osaan käyttää ko. ohjelmia Tieken @-/A-korttivaatimusten mukaan.

TASO 5 Osaan käyttää ko. ohjelmia Tieken AB-kortin vaatimusten mukaan.

22


VALMENTAVAT JA VALMISTAVAT KOULUTUKSET YLEINEN KIELITUTKINTO, SUOMEN KIELI

PERUSTASO Aika: la 8.11.2014 la 11.4.2015 la 7.11.2015

Ilmoittautumisaika: 1.–30.9.2014 2.–27.2.2015 1.–30.9.2015

KESKITASO Aika: la 30.8.2014 la 8.11.2014 la 24.1.2015 la 11.4.2015 la 29.8.2015 la 7.11.2015

Ilmoittautumisaika: 2.–13.6.2014 1.–30.9.2014 1.–12.12.2014 2.–27.2.2015 1.–12.6.2015 1.–30.9.2015

Hinta: perustaso 90 €, keskitaso 100 € Kenelle: Henkilölle, joka tarvitsee todistuksen kielitaidostaan esimerkiksi Suomen kansalaisuuden hakemista varten. Sisältö: Yleinen kielitutkinto on valtakunnallinen Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämä aikuisille suunnattu kielitutkinto. Koe mittaa kielen osaamista käytännön tilanteissa. Kielitaito arvioidaan asteikolla perustaso 1–2, keskitaso 3–4 ja ylin taso 5–6. Testit koostuvat neljästä osakokeesta: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen. Tutkinto antaa luotettavan arvion kokeen suorittajan kielitaidosta riippumatta siitä, missä ja miten kielitaito on hankittu.

23


TYÖPAIKKAOHJAAJA- JA ARVIOIJAKOULUTUKSET Työssäoppimisjaksolla toimivat työpaikkaohjaajat sekä näyttötutkintojen työpaikka-arvioijat ovat tärkeässä asemassa opiskelijan perehdyttämisessä työelämään ja työhön. Tarjoamme maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta sekä näyttötutkintojärjestelmässä vaadittavaa arvioijakoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä työelämän ja tutkinnonjärjestäjän välillä sekä taata opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille oikeudenmukainen ammattitaidon arviointi. Koulutusten sisältö perustuu Opetushallituksen laatimiin perusteisiin. Lisä- ja täydennyskoulutus vahvistavat ammatillisen osaamisen arviointitaitoja, joita tarvitaan työssäoppimisen ohjaamisen lisäksi myös esimiestyössä.

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutusta toteutetaan pääsääntöisesti koulutusalakohtaisesti työelämän tarpeet huomioiden. Koulutus suunnitellaan työpaikkaohjaajina toimivien henkilöiden osaamistarpeiden mukaisesti joustavasti käyttäen mm. monimuoto-opiskelua. Koulutusten ajankohdista tiedotetaan työpaikoille ja nettisivuilla.

Näyttötutkintojen arvioijakoulutus Tutkintotilaisuus arvioidaan kolmikantaisesti työnantajan, työntekijän ja opettajan yhteistyönä. Arvioijakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työelämän edustajia näyttötutkintosuoritusten arvioijiksi. Koulutus perehdyttää työelämän näyttötutkinnon arvioijat (työnantaja- ja työntekijäarvioijat) aikuisten näyttötutkintojärjestelmään, kyseisen alan näyttötutkinnon rakenteeseen, tutkintotilaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Arvioijakoulutuksia toteutetaan tutkintokohtaisesti useita kertoja vuodessa. Koulutusten ajankohdista ja hakeutumisesta tiedotetaan työpaikoille ja oppilaitosten nettisivuilla. Arvioijakoulutusta voidaan toteuttaa myös yritys/työpaikkakohtaisesti tutkinnon vastaanottajina toimiville henkilöille.

Aikataulu syksyllä 2014 Aikuisopiston yleiset työpaikkaohjaajakoulutukset: • 10.9. klo 9–15 • 21.10. klo 8.30–11.30 ja toinen osa 28.10 klo 12–15 Aikuisopiston kuljetusalan työpaikka- ja arvioijaohjaajakoulutus • laivaseminaarina 13.9. Aikuisopiston ja Ammattiopiston rakennusalan työpaikkaohjaajakoulutus • laivaseminaarina lokakuussa

24


TYÖELÄMÄPALVELUMME ‘‘Olemme monialainen aikuiskouluttaja ja työelämän kehittäjä!’’

Tarjoamme ratkaisuja työyhteisösi kehittämiseen ja henkilöstösi osaamisen kasvattamiseen. Olemme kumppanisi, joka suunnittelee ja toteuttaa valmennuksia ja kehittämishankkeita työyhteisösi tarpeiden mukaisesti ja teitä kuunnellen. Selvitämme myös mahdollisuutenne saada koulutus- ja kehittämisprosesseihin julkista rahoitusta. Räätälöityjen koulutusten toteuttamiseen voi hakea esimerkiksi ELY-keskuksen yhteishankintarahoitusta. Palvelumme tuottavat Sinulle ja työyhteisöllesi mittavaa pääomaa. Työhön sitoutuminen voimistuu, laatu kehittyy, tuottavuus kasvaa ja kilpailukyky paranee. Investointi osaamisen kasvattamiseen kannattaa aina. KOULUTUSPALVELUT • räätälöidyt työyhteisökohtaiset koulutukset ja valmennukset • lyhytkestoiset lupakorttikoulutukset • eri ammattialojen henkilöstö-, täydennys- ja ammattipätevyyskoulutukset • pitkäkestoiset tutkintoon tähtäävät koulutukset ASIANTUNTIJA- JA KEHITTÄMISPALVELUT • kehittämishankkeet tuettuna erilaisilla rahoitusmuodoilla • osaamis- ja kehittämistarvekartoitukset sekä kehittämissuunnitelmat • asiantuntijaluennot ja seminaarit

p. 044 7704 279 tai myynti@sskky.fi

TYÖHARJOITTELU- JA REKRYTOINTIPALVELUT • opiskelijoita työssä oppimaan • opiskelijatöitä räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin • valmistuvia opiskelijoita työmarkkinoille

OTA YHTEY TTÄ!

KOKOUSPALVELUT • tilavuokraus ja tarjoilut projektisuunnittelija Jaana Nyström, p. 044 7704 590

kehittämistoimintatiimin tiiminvetäjä Reija Kiviluoto, p. 044 7704 532

asiakkuusjohtaja Susanna Löf, p. 044 7704 630

25

markkinointi- ja viestintäjohtaja Heli Järvelä, p. 044 7704 616

projektisuunnittelija Kirsi Ruohonen, p. 044 7704 251

myynnin koulutussihteeri Tarja Rask, p. 044 7704 279


SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMINEN Hae täydennyskoulutuksiin sähköisen koulutuskalenterimme kautta nettisivuillamme

www.sskky.fi/aikuisopisto

Klikkaa kuvaketta

HAE AIKUISOPISTON KOULUTUKSIIN ja ilmoittaudu! Koulutuskalenterin kautta voit hakeutua myös pitkäkestoisiin koulutuksiin.

26


KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2014 27

ELOKUU 2014 14.8. Vesityökortti 20.8. Elintarvikehygieniapassi (pelkkä testi) 20.8. Alkoholiasiat ravintolassa koulutus ja osaamistesti 20.8. aloitus Ensiapu 1 21.8. Työturvallisuus kuljetusalalle 21.8. Työturvallisuuskortti 25.8. Ennakoiva ajaminen 26.8. Trukin käyttö kuorma-auton kuormauksessa 27.8. Ensiapu kuljetusalalle osa 1 28.8. Ensiapu kuljetusalalle osa 2 28.8. Tulityökortti 29.8. Tieturva 1 30.8. Kuormausnosturi 30.8. Yleinen kielitutkinto, suomen kieli, keskitaso

10.10. Uudistuminen ja vuorovaikutus 13.10. aloitus ADR-perus 14.10. Jaettu johtajuus 14.10. Ikärajapassi -osaamistesti 15.10. Vesityökortti 16.10. Työturvallisuuskortti 17.10. Prosessien sisäinen asiakkuus ja 0-virhelaatu 20.10. Hätäensiapu – alkusammutus 22.10. aloitus Pintamateriaalit 23.10. Tulityökortti 22.10. Virikkeitä ikäihmisten kuvalliseen ilmaisuun ja kokemiseen 28.10. aloitus Ensiapu 1 29.10. Esimiesten vastuut, roolit ja tehtävät prosessien kehittäjinä

SYYSKUU 2014

MARRASKUU 2014

4.9. 9.9. 9.9. 11.9. 11.9. 13.9. 16.9. 16.9. 17.9. 17.9. 17.9. 18.9. 18.9. 19.9. 22.9. 23.9. 23.9. 24.9. 24.9. 24.9. 25.9. 27.9. 29.9. 29.9. 30.9.

3.11. Ammattikuljettajan työhyvinvointi – turvallinen ja ergonominen työpäivä 4.11. Siivoustyöhön perehdyttäminen 8.11. Yleinen kielitutkinto, suomen kieli, perustaso ja keskitaso 11.11. Yhdenvertainen vanhuus 11.11. Ikärajapassi -osaamistesti 11.11. Myymälätyön turvallisuus 12.11. Elintarvikehygieniapassi (pelkkä testi) 12.11. Märkätilojen vedeneristäjä -sertifikaatti 13.11. Tulityökortti 14.11. Työturvallisuus tuottavan toiminnan tukena 15.11. Ensiapu linja-autonkuljettajille 18.11. Lähihoitajan arvioijakoulutuksen päivitys 19.11. aloitus Siivousaineet 19.11. Tarinahieronta 20.11. Työturvallisuuskortti 22.11. Kustannustietoinen kuljettaja 25.11. Matkailualan turvallisuuspassi - MATUPA 26.11. Vesityökortti 27.11. SOTE-turvakorttikoulutus 28.11. Kehittämisprojektin hallinta – ideasta projektiksi

aloitus Ensiapu 1 aloitus Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinointiviestinnässä Ikärajapassi -osaamistesti aloitus Tiimityö organisaatiossa Työturvallisuuskortti Kuljettajan työnkehittäminen omaa työtä arvioimalla aloitus Lähihoitajan arvioijakoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus puhdistuspalvelu- ja keittiöalalle Elintarvikehygieniapassi Alkoholiasiat ravintolassa (pelkkä testi) Märkätilojen vedeneristäjä -sertifikaatti Tulityökortti Prosessit johtamisjärjestelmän perustana Uudistuminen ja vuorovaikutus Ajo- ja lepoaika-asetus, digitaalisen ajopiirturin käyttö aloitus Ensiapu 1 Musiikin teoriaa lapsille leikin avulla Käsihygienia ja siivoushygienia Elintarvikehygieniapassi Alkoholiasiat ravintolassa (pelkkä testi) SOTE-turvakorttikoulutus ADR-täydennys Trukkikortti Matkailualan turvallisuuspassi – MATUPA ADHD/AS-coaching

LOKAKUU 2014 3.10. Prosessien joustavuus hyvän tuotannon suunnittelun tekijänä

JOULUKUU 2014 1.12. Trukin käyttö kuorma-auton lastauksessa 1.12. Trukkikortti 3.12. Elintarvikehygieniapassi 3.12. Alkoholiasiat ravintolassa (pelkkä testi) 9.12. Ikärajapassi -osaamistesti 11.12. Työturvallisuuskortti 18.12. Tulityökortti 19.12. Kehittämisprojektin hallinta – ideasta projektiksi


9.1.

Raskaan kaluston ennakoiva ajaminen

18.3. Työturvallisuuskorttikoulutus puhdistuspalvelu- ja keittiöalalle

13.1. Ikärajapassi -osaamistesti

18.3. Lasten kuvataidekasvatus

15.1. Työturvallisuuskortti

19.3. Työturvallisuuskortti

21.1. Liikkuminen pienessä tilassa

23.3. ADR-peruskurssi

22.1. Tulityökortti 24.1. Yleinen kielitutkinto, suomen kieli, keskitaso

25.3. aloitus ADR-perus 26.3. SOTE-turvakorttikoulutus

27.1. aloitus Lähihoitajan arvioijakoulutus 29.1. Vesityökortti

HUHTIKUU 2015

29.1. SOTE-turvakorttikoulutus

1.4.

Matkailualan turvallisuuspassi – MATUPA

30.1. Kuljettajien turvallisuuden takaaminen työtehtävissä

9.4.

Vesityökortti

11.4.

Yleinen kielitutkinto, suomen kieli, perustaso ja keskitaso

HELMIKUU 2015

13.4. Raskaan kaluston ennakoiva ajaminen

3.2.

Matkailualan turvallisuuspassi - MATUPA

14.4. Ikärajapassi -osaamistesti

3.2.

Ikärajapassi -osaamistesti

15.4. Märkätilojen vedeneristäjä -sertifikaatti

4.2.

Elintarvikehygieniapassi

15.4. Elintarvikehygieniapassi

4.2. Alkoholiasiat ravintolassa -koulutus ja osaamistesti 12.2. Tulityökortti 18.2. Märkätilojen vedeneristäjä -sertifikaatti 24.2. Oppimisprosessi, -tyylit sekä erilaisen oppijan ohjaaminen 25.2. Kosteiden tilojen puhtaanapito

15.4. Alkoholiasiat ravintolassa (pelkkä testi) 16.4. Tulityökortti 18.4. Ensiapu kuorma-autonkuljettajille 20.4. Työturvallisuus kuljetusalalle 23.4. Työturvallisuuskortti 27.4. Trukkikortti

26.2. Työturvallisuuskortti 28.2.

aloitus ADR-täydennys

MAALISKUU 2015 3.3.

aloitus TunteVa – hoitajakoulutus

3.3. Asiakastilanteiden hoitaminen, neuvottelutaito

TOUKOKUU 2015 5.5.

Yhdenvertainen vanhuus

6.5.

Elintarvikehygieniapassi

6.5. Alkoholiasiat ravintolassa (pelkkä testi) 19.5. Ikärajapassi -osaamistesti 20.5. Elintarvikehygieniapassi (pelkkä testi)

4.3.

Elintarvikehygieniapassi (pelkkä testi)

21.5. Tulityökortti

5.3.

Vesityökortti

27.5. Työturvallisuuskortti

9.3. Trukin käyttö kuorma-auton lastauksessa 9.3.

Trukkikortti

10.3. Ikärajapassi -osaamistesti 12.3. Tulityökortti 17.3. Lähihoitajan arvioijakoulutuksen päivitys

KESÄKUU 2015 3.6.

Elintarvikehygieniapassi

3.6.

Alkoholiasiat ravintolassa (pelkkä testi)

10.6. Vesityökortti

KOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2015

TAMMIKUU 2015

28


Salon seudun aikuisopisto Hyvoninkatu 1, 24240 Salo p. (02) 77041, akoinfo@sskky.fi www.sskky.fi/aikuisopisto

www.facebook.com/SalonSeudunAikuisopisto

Salon seudun aikuisopiston täydennyskoulutukset  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you