Page 1

Sisältö Tervehdys ysiluokkalainen

3

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

5

Liiketalouden perustutkinto 9 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

11

Talotekniikan perustutkinto 12 Rakennusalan perustutkinto 13 Kone- ja metallialan perustutkinto

14

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

15

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

16

Puualan perustutkinto 18 Pintakäsittelyalan perustutkinto 19 Autoalan perustutkinto 20 Logistiikan perustutkinto 21 Suunnitteluassistentin perustutkinto

22

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

23

Hiusalan perustutkinto 24 Hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkinto

25

Ohjaavat ja valmistavat koulutukset

27

Työssäoppiminen 29 Opintojen yhdistäminen 30 Jatkokoulutus 32 Opiskelijahuolto 33

Taitto: Hanna-Maria Kulmala Kuvat: Salon seudun ammattiopisto Painopaikka: Sälekarin kirjapaino Oy, Somero

1


OPINTOJEN RAKENNE 120 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Teoriaa ja käytännön opintoja suuntautumisen mukaan • TYÖSSÄOPPIMINEN 20-40 ov • OPINNÄYTE 2-7 ov

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov • äidinkieli, ruotsi, englanti • matematiikka, fysiikka, kemia • yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto • terveystieto ja liikunta • taide ja kulttuuri VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov

Ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu 120 ov:n laajuinen ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin sekä korkeakouluihin. 2

ov= opintoviikko 1 ov= 40 tuntia 40 ov= 1 vuosi 120 ov= 3 vuotta


Tervehdys ysiluokkalainen, Nyt on ihana aika elämässäsi, saat itse pohtia, mihin suunnata jatkossa. Ammattiopisto tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Se on hyvä ponnahduslauta niin työelämään kuin jatko-opintoihinkin. Meillä on myös mahdollista yhdistää lukio-opintoja ammatillisiin opintoihin. Täällä voit vielä miettiä, mitä haluat tehdä tulevaisuudessa. Kaikki portit ovat avoinna jatkoon. Tervetuloa opiskelemaan hyvää tulosta tehneeseen viihtyisään ammattiopistoomme.

Riikka Riihimäki koulutusjohtaja Ps. Melkein unohdin mainita – katso, onko opetuspaikan jälkeen merkintä VK. Se tarkoittaa, että sinun tulee osallistua oppilaitoksemme järjestämään valinta- tai soveltuvuuskokeeseen.

3


Hyödyllistä tietää Opetustilat saattavat vaihdella lukuvuoden aikana tekstissä ilmoitetuista opetustiloista.

INTERNETIN hakusanoja ammatillinen koulutus ammatinvalinta opintotuki yrittäjyys

4

ulu PK = perusko utkinto st ila p p io yl YO = us linen koulut til a m m a = AK uskoe vu ltu ve koe/so VK = valinta

www.sskky.fi/ssao www.facebook.co salonseudunamma m/ ttiopisto


Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

483 PK 485 YO

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma

ARTESAANI, sisustustekstiilit Opintojen kuvaus Sisustustekstiilialan opinnoissa pääpaino on tekstiilien suunnittelussa ja valmistuksessa erilaisten materiaalien parissa. Keskeistä on tekstiilitekniikoiden luova soveltaminen, hyvä materiaalituntemus ja sisustuksen ilmeen suunnittelu. Kudonnan, neuleen, kankaanpainannan ja värjäyksen lisäksi alueina ovat luova kirjonta, brodeeraus ja tuftaus. Opinnot sisältävät myös esteettisiä ja visuaalisia opintoja, muotoilu- ja designtuntemusta, yritystoiminnan perusteita, tietotekniikan monipuolista käyttöä sekä suunnittelussa, valmistuksessa että esitteiden ja julisteiden teossa. Opinnoissa erilaiset projekti-, messu-, näyttely- ja asiakastyöt valmentavat työelämän laajaan tehtäväkenttään. Tekstiilialan kiehtovuus syntyy taiteen, itseilmaisun ja teknisen tietotaidon yhdistelmästä.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Sisustustekstiilialan ammattilainen voi olla käsityöläinen/yrittäjä, tekstiilien painaja/suunnittelija, brodeeraaja, mainonnan/yrityslahjojen suunnittelija. Ammattinimikkeitä ovat kutoja, huovuttaja, värjäri, tekstiilimyyjä, sisustusmyyjä, somistaja ja viriketoiminnan ohjaaja.

Opetustilat  Hyvoninkatu 1

VK

5 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS


111 PK 190 YO

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma

ARTESAANI, puuala, huonekalupuuseppä Opintojen kuvaus Opinnoissa perehdytään hienoon, uusiutuvaan raaka-aineeseen ja puuesineiden valmistusmenetelmiin. Koneiden ja käsityövälineiden hallitsemisen lisäksi opiskelija saa perustiedot huonekalujen suunnittelusta, pintakäsittelystä, verhoilusta, entisöinnistä ja esimerkiksi intarsiasta. Ammatilliset opinnot sisältävät myös esteettisiä ja visuaalisia opintoja, muotoilu- ja designtuntemusta, yritystoiminnan perusteita, tietotekniikan monipuolista käyttöä sekä suunnittelussa, valmistuksessa että esitteiden ja julisteiden teossa. Opinnoissa erilaiset projekti-, messu-, näyttely- ja asiakastyöt valmentavat työelämän laajaan tehtäväkenttään.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Puualalta valmistuneet artesaanit sijoittuvat esimerkiksi erilaisiin puualan valmistustehtäviin, teattereihin ja museoihin ja ohjaus,- suunnittelu- sekä neuvontatehtäviin. Puualan artesaani toimii usein myös yrittäjänä. Ammattinimikkeitä ovat puuseppä ja huonekalupuuseppä.

Opetustilat  Mariankatu 20

VK

6 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS


Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

702 PK 793 YO

Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma

ARTESAANI, sisustusala Opintojen kuvaus Sisustaja suunnittelee toimivaa, kestävää ja kaunista ympäristöä. Opiskelussa perehdytään kodin, julkisen tilan sekä erityisryhmien tilasuunnitteluun. Opinnot sisältävät kuvallisia opintoja, muotoilu- ja designtuntemusta, yritystoimintaa, tietotekniikan käyttöä sekä suunnittelussa, valmistuksessa että graafisessa toteutuksessa. Projekti- ja asiakastyöt valmentavat työelämän tehtäväkenttään. Henkilökohtaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan omia, persoonallisia vahvuuksia ja yrityshenkisyyttä. Opinnot valmentavat vastuulliseen toimintaan, jossa huomioidaan kestävä kehitys ja kulttuuriperintö. Sisustusarkkitehdin jatko-opinnot voi suorittaa esim. Lahden Muotoiluinstituutissa tai Aalto yliopistossa.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Osaava sisustaja hallitsee suunnitteluprosessin ja ymmärtää omat työtehtävänsä. Hän voi olla toisen palveluksessa sisustusarkkitehti- tai arkkitehtitoimistossa tai työskennellä kunnan palveluksessa. Myös TV, radio tai sisustusalan lehti voivat tarjota töitä ammattilaiselle. Sisustustaja voi toimia itsenäisenä yrittäjänä. Ammattinimekkeitä ovat sisustussuunnittelija, sisustustoimittaja, ja sisustusmyyjä.

Opetustilat  Hyvoninkatu 1 VK

7 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS


106 PK 116 YO

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma

ARTESAANI, visualisti Opintojen kuvaus Visualistin opinnoissa paneudutaan myymälätilojen esillepanoon, messu- ja näyttelyrakentamiseen, markkinointiviestintään, eri materiaalien hyödyntämiseen tilojen tunnelman luojana, graafisen suunnittelun ohjelmistoihin ja yrittäjyyteen. Opintojen aikana tehdään erilaisia projekteja ja asiakastöitä, näyttelyrakentamista ja -kalusteiden valmistusta, graafista- ja kampanjasuunnittelua. Opintojen aikana yrittäjyyttä voi harjoitella Nuori Yrittäjyys -toiminnassa tai oman yrityksen kautta.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä

Visualisti artesaanit voivat sijoittua kaupan palvelukseen tai erilaisiin tilanrakennus-, suunnittelu- ja muokkaustehtäviin. He voivat toimia myös teatterin ja museon palveluksessa. Ammattinimikkeitä ovat visualisti, visuaalinen myyjä, somistaja, messu- ja näyttelyrakentaja, tapahtumajärjestäjä.

Opetustilat  Hyvoninkatu 1

VK

8 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS


Liiketalouden perustutkinto

114 PK

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

MERKONOMI Opintojen kuvaus Opinnot sisältävät yritystoimintaa, myymälämainontaa ja somistusta, asiakaspalvelua, myyntiä ja markkinointia, taloushallintoa, toimistopalveluja ja tietotekniikkaa sekä kieliä ja viestintää. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tietotekniikkaa, ja opiskelutavat vaihtelevat yksilöllisestä työskentelystä projekteihin. Opinnoissa korostuu asiakaslähtöisyys ja vähittäiskaupan osaaminen.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorit­taneet merkonomit työskentelevät yritysten, yhteisöjen tai julkishallinnon palveluksessa. Alan työllisyys on perinteisesti hyvä. Siihen vaikuttavat koulutuksen monipuolisuus ja valmistuneiden hyvä tietotekninen osaaminen. Merkonomeilla on myös hyvät pohjatiedot oman yrityksen perustamista varten. Ammattinimikkeitä ovat esim. palveluneuvoja, -päällikkö, myyjä, myymälävastaava, myyntineuvottelija, osastopäällikkö, mainossihteeri ja yrittäjä.

Opetustilat  Venemestarinkatu 39

9 LIIKETALOUS JA KAUPPA


114 PK 206 YO

Liiketalouden perustutkinto

Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

MERKONOMI Opintojen kuvaus Opinnot sisältävät mm. yritystoimintaa, asiakaspalvelua, taloushallintoa, toimistopalveluja, tietotekniikkaa sekä kieliä ja viestintää. Opiskelu on monipuolista ja opiskelutavat vaihtelevat yksilöllisestä työskentelystä projekteihin. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tietotekniikkaa, ja työskentelyssä korostuu talous- ja toimistopalveluiden osaaminen sekä yrittäjyys. Opintojen aikana opiskelijat toimivat harjoitusyrityksessä.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Liiketalouden perustutkinnon talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman suorittaneet merkonomit työskentelevät liike-elämän ja julkishallinnon taloushallinto- ja toimistotehtävissä. Talous- ja toimistopalvelujen merkonomien työllisyystilanne on erittäin hyvä, koska alan hyvistä osaajista on pulaa. Valmistuneilla on myös hyvät pohjatiedot oman yrityksen perustamista varten. Alan ammattinimikkeitä ovat esim. kirjanpitäjä, myynti/ostoreskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, laskentasihteeri, tilitoimiston tilineuvoja, verovirkailija, toimistoassistentti, toimistosihteeri, toimistopäällikkö ja yrittäjä.

Opetustilat  Venemestarinkatu 39

10 LIIKETALOUS JA KAUPPA


Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

515 PK

Käytön tuen koulutusohjelma

DATANOMI Opintojen kuvaus Opinnot sisältävät mm. liiketoimintaa, ohjelmointia, työvälineohjelma-, mikro- ja verkko­tukiopintoja, projektityöskentelyä sekä kieliä ja viestintää. Opiskelu on monipuolista ja opiskelu­tavat vaihtelevat yksilöllisestä työskentelystä projekteihin. Opiskelussa hyödyn­netään monipuolisesti tietotekniikkaa.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneet datanomit työskentelevät liike-elämän ja julkishallinnon tietojenkäsittely-, hallinto- ja palvelutehtävissä. Valmistuneiden työllistymisnäkymät ovat hyvät informaatioteknologian voimakkaan kasvun vuoksi. Heillä on myös hyvät pohjatiedot oman yrityksen perustamista varten. Alan ammattinimikkeitä ovat esim. ohjelmoija, atk/it-suunnittelija, mikrotukihenkilö, sovellusneuvoja, ohjelmistokouluttaja, verkkovastaava, tuotepäällikkö, multimediatuottaja, www-sivujen suunnittelija, tietotekniikkakonsultti, tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden myyjä ja yrittäjä.

Opetustilat  Venemestarinkatu 39 VK

11 TIETOJENKÄSITTELY


858 PK

Talotekniikan perustutkinto

Putkiasennuksen koulutusohjelma

PUTKIASENTAJA Opintojen kuvaus Opinnot sisältävät lämmitysjärjestelmien asennusta, putkistojen hitsausta, mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikkaa, öljylämmitystekniikkaa ja LV-teknisten laitteiden huoltoa ja puhdistusta sekä LVI-saneerausta. Opintojen aikana suoritetaan EA1 sekä tulityö- ja työturvallisuuskortti.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Talotekniikan putkiasentajan työtehtävät koostuvat lämmityksen, vesihuollon, viemäröinnin ja ilmastoinnin asennuksista, korjauksista ja huolloista. Uudisrakennusten lisäksi putkiasentajia työllistävät yhä enemmän vanhojen rakennusten saneeraustyöt, joissa talotekniikkaa joudutaan uusimaan. Työ on itsenäistä ja edellyttää alan osaamisen lisäksi myös hyvää asiakaspalvelutaitoa. Tietojenkäsittelytaidot ovat tärkeä osa putkiasentajan ammattitaitoa, koska LVI-automaatio lisääntyy koko ajan lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä. Ammattinimikkeitä ovat lämmityslaiteasentaja ja putkiasentaja. Putkiasentaja voi toimia myös LVI-alan liikkeissä myyjänä tai varastomiehenä.

Opetustilat  Joensuunkatu 1

12 ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN


Rakennusalan perustutkinto

861 PK

Talonrakennuksen koulutusohjelma

TALONRAKENTAJA Opintojen kuvaus Talonrakentaja perehtyy uudis- ja korjausrakentamisen kaikkiin työvaiheisiin. Opinnot sisältävät mm. perustustöitä, runkovaiheentöitä, sisävalmistusvaiheen töitä, muurausta, laatoitusta ja korjausrakentamista. Lisäksi opinnot sisältävät mittaustöitä, pienkoneiden ja nostinten käyttöä sekä työssäoppimista. Se suoritetaan pääasiassa Salon ja ympäristökuntien rakennusalan yritysten työmaakohteissa. Opetus on käytännönläheistä ja sisältää paljon käsillä tekemistä. Opintojen aikana suoritetaan myös EA1-, tulityö- sekä työturvallisuuskortti.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Rakennusalan ammattilaiset toimivat erilaisissa rakennusalan työtehtävissä esimerkiksi kirvesmiehinä, muurareina, laatoittajina tai talonrakentajina.

Opetustilat  Mariankatu 20

13 ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN


857 PK

Kone- ja metallialan perustutkinto

Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma

KUNNOSSAPITOASENTAJA Valmistustekniikan koulutusohjelma

KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA Opintojen kuvaus Ensimmäisen vuoden opinnoissa keskitytään metallialan yleisosaamiseen. Perustiedot ja -taidot opiskellaan hitsaus- ja levytöistä, koneistuksesta sekä koneautomaatiosta. Opiskelija valitsee ensimmäisen vuoden keväällä koulutusohjelman, johon hän haluaa opintojen loppuajaksi erikoistua. Erikoistumisvaihtoehdot ovat kunnossapitoasentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja. Opiskelun aikana suoritetaan myös EA1, tulityö- ja työturvallisuuskortti. Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Kunnossapitoasentajan tehtävänä on ylläpitää koneiden ja laitteiden häiriötön toiminta.Hänellä on oltava hyvät tiedot ja taidot asennustekniikasta, automaatiolaitteista ja metallialan perustöistä. Koneistajan työtehtävät liittyvät osavalmistukseen. Työssään koneistajan on osattava käyttää erilaisia työstömenetelmiä piirustuksen mukaisten osien valmistamiseksi. NC-tekniikka on helpottanut työtä, mutta samalla tuonut lisää haasteita. Levyseppähitsaajan työtehtävät vaihtelevat osavalmistuksesta kokoonpanohitsauksiin. NC-ohjatut työstökoneet helpottavat osavalmistusta, ja hitsausrobotteja käytetään suurten sarjojen hitsauksissa. Vaativimmat hitsaukset tehdään edelleen käsityönä. Ammattinimikkeitä ovat hitsaaja, konepajateollisuuden levy- ja teräsrakenneasentaja, sorvaaja, jyrsijä, CNC-koneistaja, hioja, työkalun valmistaja, poraaja, laitosmies, kunnossapitoasentaja ja kokoonpanija. Opetustilat Venemestarinkatu 35 14 KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA


Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

191 PK

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma

AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖASENTAJA Opintojen kuvaus Koulutus antaa perusvalmiudet kiinteistöjen turvajärjestelmien asennus-, huolto- ja käyttöönottotöihin sekä sähköasennus-, huolto- ja korjaustöihin. Lisäksi opiskelija saa perustiedot ja -taidot kiinteistöautomaation asennusja ylläpitotehtäviin sekä teollisuuden kappaletavara-automaation perusteiden tuntemiseen ja toimimiseen ko. töiden asennustehtävissä. Linjavalinta automaatio-/sähköasentajille tehdään keväällä 1. vuoden opintojen perusteella. Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Automaatioasentajan työtehtäviä voivat olla turvatekniikan ja kiinteistöautomaation asennus- ja huoltotyöt sekä koneiden, laitteiden ja automaatiojärjestelmien asennustyöt. Myös koneiden ja laitteiden käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät sopivat koulutuksen käyneelle. Sähköasentajan työtehtäviä ovat kiinteistöjen sähköasennukset, sähkö­laitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyöt, teollisuuden sähkönjakelujärjestelmien sekä tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennustyöt, sähkönjakeluun liittyvät asennus-, käyttö-, kunnossapito- sekä huoltotehtävät. Ammattinimikkeitä ovat automaatioasentaja, sähkölaiteasentaja, kiinteistöautomaatioasentaja, sähköasentaja, sähkölaitosasentaja, teollisuussähköasentaja ja sähkölaiteasentaja. Opetustilat  Venemestarinkatu 35

15 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA


139 PK

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikenne­tekniikan koulutusohjelma

ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA Opintojen kuvaus Opiskelu sisältää tietoteknisten laitteiden rakenteeseen ja toimintaan perehtymistä, ja se jakaantuu kolmeen pääalueeseen: elektroniikka, tietokonetekniikka ja tietoliikennetek­niikka. Opiskelija saa koulutuksessa elektroniikan perustaidot ja niihin liittyvät tuotanto-teknologian perusteet. Lisäksi opiskelija saa perusvalmiudet elektronisten laitteiden asennukseen, kunnossapitoon ja huoltoon. Linjavalinta elektroniikka-/ICT-asentajille tehdään keväällä 1. vuoden opintojen perusteella.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelman suorittanut elektroniikka-asentaja voi työskennellä tietoliikenne- ja tietokonelaitteiden myynti-, asennus-, huolto- ja korjaustöissä sekä elektroniikkaa sisältävien laitteiden testaus-, huolto- ja korjaustöissä. Ammattinimikkeitä ovat tietokoneasentaja, tietoliikenneasentaja, elektroniikka-asentaja ja elektroniikkahuoltaja. Opetustilat  Venemestarinkatu 35

16 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA


Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

139 PK

Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma

ICT-ASENTAJA Opintojen kuvaus

Opiskelu sisältää tietoteknisten laitteiden asennustekniikkaa, rakennetta ja toimintaa. Opinnot jakautuvat seuraaviin alueisiin: elektroniikka, tietokone- ja tietoliikennetekniikka. Koulutus antaa elektroniikan perustaidot sekä tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksiin tarvittavat perustiedot ja -taidot. Linjavalinta elektroniikka-/ICT-asentajille tehdään keväällä 1. vuoden opintojen perusteella.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä

ICT-asentajien työtehtäviä ovat tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen asennus, ylläpito ja huolto teollisuudessa, yrityksissä ja kotitalouksissa. Ammattinimikkeitä ovat ICT-asentaja, tietokoneasentaja, tietoliikenneasentaja. Opetustilat Venemestarinkatu 35

17 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA


863 PK

Puualan perustutkinto

Teollisuuspuusepän koulutusohjelma

PUUSEPPÄ Opintojen kuvaus Puusepän opintoihin sisältyvät puualan perustaidot ja opinnoissa perehdytään puualan tuotantotoimintaan, huonekaluteollisuuteen, yritystoimintaan ja keittiökalustevalmistukseen.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Puualan työtehtävät edellyttävät tarkkuutta, huolellisuutta ja erilaisten puumateriaalien ominaisuuksien tuntemista. Puualan töissä korostuvat kädentaidot. Puuseppä osaa puutuotteiden valmistuksen suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi asti, myös CNC-työstönä. Ammattinimikkeitä ovat puuseppä, konepuuseppä, kokoonpanija, kalusteasentaja ja CNC-koneistaja. Opetustilat  Mariankatu 20

18 PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA


Pintakäsittelyalan perustutkinto

864 PK 892 YO

Maalausalan koulutusohjelma

MAALARI Opintojen kuvaus Opinnot sisältävät korjaus- ja uudisrakennusten monipuolisia maalaustöitä. Lisäksi opintoihin kuuluu ruiskumaalauksen perusteet. Erikoisosaamisesta opinnot sisältävät tapetointia, rakennuspintojen entistämistä, märkätilojen laatoitusta ja koristemaalausta. Opintojen aikana suoritetaan myös EA1-, tulityö- sekä työturvallisuuskortti. Oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, kädentaitoja ja siisteyttä arvostava työntekijä on maalausalalla arvostettu ammattilainen, jonka työtehtävät ovat mielenkiintoisia, vaihtelevia ja monipuolisia. Jatko-opintoina voi suorittaa maalarin ammattitutkinnon ja maalarimestarin erikoistutkinnon.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Maalarit työskentelevät uudis-, korjaus- ja entisöintikohteissa ulkona ja sisällä. Ammattinimike on maalari. Opetustilat  Mariankatu 20

VK

19 PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA


107 PK

Autoalan perustutkinto

Autokorinkorjauksen koulutusohjelma

Autokorinkorjaaja

Autotekniikan koulutusohjelma

Ajoneuvoasentaja

Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma

Pienkonekorjaaja Opintojen kuvaus

Ensimmäisen vuoden opinnot sisältävät autonasennuksen, metallin ja kilpa-autotekniikan perusteita. Ensimmäisen vuoden keväällä valitaan koulutusohjelma, johon opiskelija haluaa erikoistua. Erikoistumisvaihtoehdot ovat kevyt­ajoneuvo­asentaja (henkilöautot), raskasajoneuvoasentaja (kuorma-autot), autokorinkorjaaja (autopeltiseppä) ja pienkoneasentaja. Työssäoppimispaikkoja ovat auto- ja konekorjaamot, autoliikkeet ja pienkonekorjaamot.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Ajoneuvoasentajan työpaikat ovat yleensä autokorjaamoissa. Työtehtäviin kuuluvat työkoneiden, maatalouskoneiden, henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen huolto- ja korjaustehtävät. Autokorinkorjaajan työpaikat ovat autokorjaamoissa ja autopeltisepän liikkeissä. Pienkoneasentajat työllistyvät polttomoottorikäyttöisten pienkoneiden huoltoja korjaustehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat autonasentaja, kuorma-autonasentaja, työkoneasentaja, maa­talous­koneasentaja, autokorinkorjaaja, autopeltiseppä, autofiksari, korroosionesto­käsittelijä ja pienkoneasentaja. Opetustilat  Venemestarinkatu 35 ja Joensuunkatu 1 20 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka


Logistiikan perustutkinto

124 PK

Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma

AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Opintojen kuvaus Ensimmäisenä vuonna opinnot sisältävät elektroniikan, sähkötekniikan, asiakaspalvelun, kuormansuunnittelun, telematiikan, ja trukinajon perustaitoja. Näiden lisäksi perehdytään työkoneiden käyttöön ja huoltoon. Ensimmäisenä vuonna alkaa B-ajolupakoulutus. Toisena ja kolmantena vuonna opinnot sisältävät mm. kuorman käsittelyä, ajoneuvon käsittelyä ja kuljettamista, ajokorttikoulutusta (toisena vuonna alkaa C- ja kolmantena vuonna CE-ajolupakoulutus), maarakennus-, tie- ja kalliotekniikkaa sekä kuorma-autotekniikkaa. Autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkintoihin sisältyy lisäksi maarakennuskoneen kuljettajan koulutusta sekä asvalttialan koulutusta. Ammattipätevyyskoulutus on sisällytetty ammatillisiin opintoihin.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Logistiikan perustutkinnon suorittaneen yleisimmät työpaikat ovat kuljetus- ja maarakennusliikkeissä sekä kauppaliikkeiden jakeluverkostossa. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset kuljetustehtävät tieliikenteessä sekä kaivu-, siirto-, päällystys- ja murskausalan töitä erilaisissa maarakennus-, tie- ja kunnallisteknisissä tehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat autonkuljettaja, autonapumies, terminaalityöntekijä, maarakennuskoneen kuljettaja, asvalttityöntekijä, kaivinkoneen kuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja. Opetustilat  Satamakatu 29

VK 21

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka


592 PK 668 YO

Suunnitteluassistentin perustutkinto

Teknisen suunnittelun koulutusohjelma

SUUNNITTELUASSISTENTTI Opintojen kuvaus Suunnitteluassistentin perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset valmiudet toimia avustavissa tehtävissä rakennus-, sähkö-, LVI- tai konetekniikan suunnittelutoimistoissa. Työtehtävät liittyvät piirustusten tuottamiseen ja ylläpitämiseen, erilaisten suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemiseen, tuotteiden markkinointiin ja mainontaan tietotekniikan sovellusten tarjoamin keinoin. Suunnitteluassistentilla on oltava oma-aloitteisuutta, luovuutta, kekseliäisyyttä ja rohkeutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja yrityksen työntekijänä tai ammatinharjoittajana. Hänen on osattava palvella asiakkaita ja ottaa huomioon heidän tarpeitaan. Hänen on tunnettava suunnittelua ja siihen liittyviä dokumentteja sekä asiakkaan ja kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Työtehtäviä ovat tietokoneavusteinen piirtäminen ja suunnittelu sekä toimistotyöt. Työpaikkoina voivat olla arkkitehtitoimistot, eri alojen insinööritoimistot sekä kaupunkien ja kuntien tekniset virastot ja museot. Ammattinimikkeitä ovat piirtäjä, avustava suunnittelija, suunnittelija, dokumentoija ja toimistotyöntekijä. Opetustilat  Mariankatu 20

22 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

873 PK 900 YO

Ensihoidon koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma

LÄHIHOITAJA Opintojen kuvaus Opintojen aikana perehdytään ihmisen arkipäivän toimintojen tukemiseen sekä sosiaali- että terveydenhuollon näkökulmasta. Opiskelu sisältää paljon työssäoppimista erilaisilla työpaikoilla. Ennen työpaikoille menoa harjoitellaan koululla erilaisia hoitotoimenpiteitä ja vuorovaikutustilanteita. Työpaikkoina ovat mm. kehitysvammaisten asuntolat, mielenterveysongelmaisten hoitopaikat, palvelutalot, päiväkodit ja vuodeosastot. Opiskelija valitsee opintojen puolivälissä koulutusohjelman, jonka hän suorittaa viimeisen vuoden aikana.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Lähihoitajatutkinto on laaja-alainen, eikä koulutusohjelma kokonaan määrää työtehtäviä. Ammattinimikkeenä on yleensä lähihoitaja tai hoitaja. Työvoiman tarve hoitoalalla kasvaa koko ajan. Opetustilat  Karjalankatu 2

VK (maksu n. 55e)

23 sosiaali- ja terveysala


163 PK 480 YO

Hiusalan perustutkinto

Parturi-kampaajan koulutusohjelma

Parturi-kampaaja Opintojen kuvaus Opintoihin kuuluu hiusten ja parran leikkaamista ja kampaamista, erilaisia permanentti- ja kihartamiskäsittelyitä, kevyt- ja kestovärjäyksiä, hoitokäsittelyitä sekä yritystoimintaa. Osa opinnoista suoritetaan ammattiopiston parturi-kampaamo AmiStylessä Mariankadulla. Opiskeluun sisältyy myös projektitöitä, näytöksiä ja vierailuja erilaisissa tapahtumissa, messuilla ja hoitolaitoksissa. Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus osallistua alan kilpailuihin.

Työtehtävät ja ammattinimikkeet Parturi-kampaaja työskentelee parturi-kampaamopalveluita tarjoavissa yrityksissä työntekijänä tai yrittäjänä. Parturi-kampaajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä hän työskentelee koko ajan ihmisten parissa. Lisäksi vaaditaan hyvät kädentaidot, stressinsietokykyä ja fyysistä kuntoa. Ammattinimikkeet ovat parturi-kampaaja tai parturi-kampaajayrittäjä.

Opetustilat  Mariankatu 20

VK

24 kauneudenhoitoala


Hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkinto

473 PK 474 YO

Asiakaspalvelun koulutusohjelma

TARJOILIJA Opintojen kuvaus Opiskelun alkuvaiheessa perehdytään ruoanvalmistukseen, tarjoiluun ja asiakaspalvelun perusasioihin. Opiskelija oppii noudattamaan työssä vaadittavaa siisteyttä, hygienia-määräyksiä ja omavalvontasuunnitelmaa. Tarjoilijaopiskelijat syventävät 2. ja 3. vuoden aikana tietojaan asiakaspalvelutilojen kunnostamisesta, asiakaspalvelusta ja myynnistä. Opintoihin kuuluu myös tuotetietoutta, erityisruokavalioiden opiskelua ja toteutusta sekä erilaisten ruokien ja juomien annos-, juhla- ja tilaustarjoilua. Tutuksi tulevat myös erilaiset kassajärjestelmät ja asiakaslaskutukset. Hyvä tarjoilija hallitsee vuorovaikutustaidot ja pystyy palvelemaan asiakkaita myös eri kielillä. Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä. Työssäoppimisaikana pitää varautua vuorotyöhön.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Tarjoilija työskentelee asiakaspalvelu-, tarjoilu- ja myyntitehtävissä. Työpaikkoja ovat kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- ja matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Ammattinimikkeitä ovat tarjoilija ja kahvilatarjoilija.

Opetustilat  Venemestarinkatu 35

25 majoitus- ja ravitsemusala


473 PK Hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkinto 474 YO Kokin koulutusohjelma

KOKKI Opintojen kuvaus Opiskelun alkuvaiheessa perehdytään ruoanvalmistukseen, tarjoiluun ja asiakaspalvelun perusasioihin. Opiskelija oppii noudattamaan työssä vaadittavaa siisteyttä, hygienia-määräyksiä ja omavalvontasuunnitelmaa. Kokin opinnot painottuvat ravintola- ja catering-alan ruokakulttuurin tuntemukseen ja monipuoliseen ruoanvalmistukseen. Opiskelija suunnittelee ja valmistaa erilaisia ruoka-annoksia ja -listoja ja perehtyy erityisruokavalioihin. Käytetään tietotekniikkaa annosten suunnittelussa ja tutustutaan keittiölaitteiden käyttöön. Työ edellyttää omatoimisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä ­nopeasti vaihtuvissa tilanteissa, jolloin tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä. Allergiat saattavat rajoittaa alalla työskentelyä. Jo työssäoppimisaikana pitää varautua vuorotyöhön.

Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Kokki työskentelee hyvin erityyppisin liikeideoin toimivissa yrityksissä, keittiön työtehtävissä ja myyntityössä. Työpaikkoja voivat olla ravintolat, lounaspaikat, juhla- ja pitopalvelu­yritykset, kahvilat, liikenneasemat, koulujen, sairaaloiden, päiväkotien ja vanhainkotien keittiöt sekä matkustaja- ja rahtialukset. Ammattinimikkeitä ovat kokki, kylmäkkö, suurtalouskokki, ruokapalvelutyöntekijä, ravintolatyöntekijä ja laivakokki.

Opetustilat  Venemestarinkatu 35 26 majoitus- ja ravitsemisala


Ohjaavat ja valmistavat koulutukset

PK

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

AMMATTISTARTTI (20–40 ov) Ammattistartti on tarkoitettu perusopetuksen päättäville nuorille, joilla ei ole vielä selkiytynyttä käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia ammatillisista opinnoista suoriutumiseen. Opiskelu ammattistartissa sisältää ammattitaitoa täydentävien aineiden lisäksi käytännön toimintaa. Koulukokeilujen ja työelämään tutustumisen avulla perehdytään eri koulutusaloihin ja ammatteihin. Halutessaan opiskelijat voivat korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvo­sanoja Salon aikuis­lukiossa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat jatkavat ammattistartin jälkeen opiskeluaan ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattistarttiin haetaan erillishaulla. Kaikki hakijat haastatellaan. Ryhmään voidaan ottaa opiskelijoita myös kesken lukuvuoden. Hakulomake ja -ohjeet löytyvät ammattiopiston nettisivuilta kohdasta Muu koulutus.

Opetustilat  Venemestarinkatu 35

27 Muu koulutus


PK

Ohjaavat ja valmistavat koulutukset

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

VALMA (40 ov) Valma on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä a ­ mmatillisista opinnoista selviytymiseen. Valmistavassa koulutuksessa opiskellaan suomen kielen lisäksi mm. matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoutta sekä englantia. Opiskelu- ja tietoteknisten taitojen kehittymiseen kiinnitetään opintojen kuluessa erityistä huomiota. Koulutuksen aikana tutustutaan eri oppilaitoksiin ja ammatteihin. Koulukokeilut ja työssäoppimiseen valmentautuminen kuuluvat myös Valma-ryhmän ohjelmaan. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat siirtyvät jatko-opintoihin tai työelämään. Valmaan haetaan erillishaulla. Hakijoille järjestetään kielikoe. Hakulomake ja -ohjeet löytyvät ammattiopiston nettisivuilta kohdasta muu koulutus.

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

VALKU (40–120 ov) Valku on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityistukea ammatilliseen koulutukseen tai työhön sijoittumiseen sekä oman elämän hallintaan. Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisimman hyvät valmiudet itsenäiseen elämään, koulutukseen tai työhön.

Opetustilat  Hyvoninkatu 1 28 Muu koulutus


Salon seudun ammattiopisto

0510

Työssäoppiminen Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista. Se on aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista, jonka tarkoituksena on lisätä ammatillisen peruskoulutuksen työelämävastaavuutta ja yhteistyötä koulutuksen ja työelämän välillä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työssä osan perustutkinnon mukaisesta ammattitaidosta. Työssäoppimisen järjestämisestä vastaa oppilaitos. Oppilaitos ja työnantaja yhdessä tekevät kirjallisen sopimuksen. Opiskelija hakee itse työssäoppimispaikan. Opettajat ja työpaikan edustajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat tänä aikana tavoitteeksi sovitun oppimisen yhteistyössä opiskelijan kanssa. Työssäoppiminen on opiskelijalle mahdollisuus. Se tukee hänen ammatillista kasvuaan ja syventää ammatillista osaamista. Opiskelija saavuttaa ajan tasalla olevat työelämän valmiudet erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssäoppimisjaksot lisäävät opiskelijan motivaatiota opiskeluun ja kehittävät vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta. Nämä jaksot toimivat myös ponnahduslautana tulevaisuuteen. Monille avautuu sitä kautta mahdollisuus kesätyöhön ja vakituisiin työsuhteisiin. Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan osaamista arvioidaan muun arvioinnin ohella opiskelijan käytännön työtilanteissa antamilla ammattiosaamisen näytöillä. Tällöin opiskelija osoittaa käytännön työtilanteissa ja -tehtävissä, miten hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana, ja arviointi koskee kaikkia ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksia. Näyttöjä voidaan järjestää työssäoppimisen yhteydessä, muilla työpaikoilla tai oppilaitoksessa. Opiskelija saa näyttösuorituksista erillisen näyttötodistuksen, joka on osa tutkintotodistusta. Näytöillä varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua, kehitetään työelämä­yhteyk­siä, tehostetaan koulutuksesta työelämään siirtymistä ja yhtenäistetään opiskelijoiden ­arviointia. 29


0510

Salon seudun ammattiopisto

Opintojen yhdistäminen: ammattipaketti ja lukiopaketti Kahden tutkinnon opinnot / Lukiopaketti

Lukiopaketissa opiskelijan pääkoulu on ammattiopisto. Ammatillisten opintojen rinnalla opiskelija suorittaa lukio-opintoja. Salon aikuislukion opettajat antavat lukio-opetusta ammattiopiston tiloissa ensimmäisenä vuotena jaksoissa kaksi ja neljä, toisena vuotena jaksoissa kolme ja viisi. Kolmantena vuotena lukio-opintoja tarjotaan jaksossa neljä. Tavoitteena on kirjoittaa äidinkieli, lyhyt matematiikka, englanti ja yhteiskuntaoppi. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti ammatillinen tutkinto suoritetaan aina kolmessa vuodessa ja ylioppilastutkinto joko kolmessa tai neljässä vuodessa. Ammattiopistossa suoritettavaan lukiopakettiin ilmoittaudutaan yhteishaun aikataulun mukaisesti. Suositeltava lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0. Opiskelija voi halutessaan suorittaa lukiopaketin myös osallistumalla lukio-opetukseen valitsemassaan alueen lukiossa. Tällöin ilmoittautuminen tapahtuu ainevalintakortin täytön yhteydessä.

Kahden tutkinnon opinnot / Ammattipaketti

Lukio-opiskelijan on mahdollista suorittaa ammatillisia opintoja ammattiopistossa lukion aikana. Opiskelijan pääkoulu on lukio ja tavoitteena on lukion päättötodistus sekä ylioppilastutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa. Kolmen vuoden aikana opiskelija suorittaa ammattiopistossa yhteensä 4–6 jaksoa ammatillisia opintoja, joista tehdään osaamisen tunnustaminen lukion soveltaviin kursseihin. Lukion 47/51 pakollista kurssia sekä 10 syventävää kurssia suoritetaan lukiossa. Lisäksi suosituksena on, että opiskelija suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvää työssäoppimista kesän aikana. Lukion jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammatillinen perustutkinto loppuun Salon seudun ammattiopistossa (lähihoitajat soveltuvuustestien kautta). Opiskeluaika on 1–2 vuotta riippuen siitä, minkä verran opiskelija on ehtinyt suorittaa ammatillisia opintoja lukion aikana. Ammattipakettiin haetaan yhteishaun aikataulun mukaisesti täyttämällä ammattipakettihakulomake. Lomake palautetaan Venemestarinkadun opintotoimistoon. 30


Salon seudun ammattiopisto

0510

Lukio-opintojen järjestäminen ammattiopistossa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kolmantena vuotena keskitytään koulutusohjelmaopintoihin, joten kirjoittaminen siirtyy automaattisesti neljänteen vuoteen. Logistiikkapuolella on niin paljon ammatillisia ajoon liittyviä opintoja, että heillä ei ole mahdollista suorittaa uuden ohjelman mukaisia lukio-opintoja. Ammattiopistossa järjestettävään lukiopakettiin ilmoittaudutaan yhteishaun aikataulun mukaisesti. Muut tutkintoon kuuluvat pakolliset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat sijoittuvat näihin lukiojaksoihin – ruotsi, kemia, liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri. LUKIO-OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA

1. opiskeluvuosi jaksot 2 ja 4 2. opiskeluvuosi jaksot 3 ja 5 3. opiskeluvuosi jakso 4

31


0510

Salon seudun ammattiopisto

JATKOKOULUTUS T Y Ö E L Ä M Ä

AMMATTIKORKEAKOULU AMK

KORKEAKOULU YLIOPISTO

AMMATTIOPISTO LUKIO

T Y Ö E L Ä M Ä

MUU KOULUTUS

PERUSKOULU

Toisen asteen ammatillinen koulutus antaa yleisen jatkoopintokelpoisuuden • • • •

32

ammattikorkeakouluihin (AMK) yliopistoihin korkeakouluihin muuhun ammatilliseen koulutukseen


Salon seudun ammattiopisto

0510

Opiskelijahuolto Salon seudun ammattiopistossa on panostettu opiskelijahuoltoon. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja, joka huolehtii arkipäivän rutiineista: tiedottamisesta, poissaolojen seurannasta ja muista opiskeluun liittyvistä asioista. Lisäksi opiskelijan hyvinvoinnista on huolehtimassa suuri joukko opiskelijahuolto­henkilöstöä: opinto-ohjaajat, kuraattorit, erityisopettajat, ohjaajat ja koulutussihteerit. Ammattiopistossamme on myös aktiivista tuutor- ja oppilaskuntatoimintaa. Tuutoropiskelijat ja oppilaskunta lisäävät opiskelijoiden viihtyvyyttä järjestämällä erilaisia vauhdikkaita tapahtumia. Lisäksi oppilaskunta toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja äänitorvena.

Tervetuloa opiskelemaan!

33

Koulutusesite n:o 9  

Salon seudun ammattioopiston koulutusesite