Top Sealing Partner - Tiivistävä tekijä

Page 1

Tiivistävä tekijä
2

Tiivisteiden kotimaista omatuotantoa

Hydrauliikka- sekä pneumatiikkatiiviisteiden kotimainen suunnittelija ja valmistaja Top-Osa Oy valmistaa Top-tiivisteet mittatilauksena vuosikymmenten kokemuksella. Laaja toimittajaverkosto, iso raaka-aineiden omavarasto ja hyvä tuotantokapasiteetti tuovat toimitusvarmuutta myös haastavina aikoina.

Tänä vuonna 40 vuotta täyttänyt pirkanmaalainen Top-Osa Oy on valmistanut tiivisteitä itse jo yli 30 vuoden ajan. Vuosi kymmenten aikana yritys on kasvanut varaosamyyjästä tiivis te-expertiksi, jonka varastosta löytyy yli 10 000 standarditiivis tenimikkeitä nimikettä.

- Kotimainen omatuotanto on meidän tärkein kilpailuvalttim me. Teemme asiakkaillemme tiivisteitä pienistä määristä aina sarjatuotantoon saakka. Materiaalin voi valita kymmenistä eri vaihtoehdosta ja halkaisijan muutamasta millistä aina jopa nel jään metriin asti. Olemme tiivistävä tekijä, sanoo Top-Osa Oy:n myyntipäällikkö Vili Mäkinen.

Olemme pyrkineet mahdollisimman kattavaan omavaraisuuteen siinä hyvin onnistuen. Viimeiset vuodet ovat osoittaneet, että varsinkin toimitusvarmuus on monessa paikkaa haavoittuvainen asia – myös tiivistepuolella. Meiltä asiakas saa tuotteensa suoraan tarvittavien mittojen mukaan Suomessa tehtynä ja nopeasti toimitettuna, sanoo Top-Osa Oy:n myyntipäällikkö Vili Mäkinen.

3

Laaja omatuotanto on ollut yrityksen strategia jo pitkään.

- Olemme pyrkineet mahdollisimman kattavaan omavaraisuuteen siinä hyvin onnistuen. Viimeiset vuodet meillä ja maailmalla ovat osoittaneet, että var sinkin toimitusvarmuus on monessa paikkaa haavoit tuvainen asia – myös tiivistepuolella. Meiltä asiakas saa tuotteensa suoraan tarvittavien mittojen mukaan Suomessa tehtynä ja nopeasti toimitettuna. Myös ulkomailla on huomattu laadukkaat tuotteemme ja nopea toiminta – vientimme on lisääntynyt merkittä västi viime vuosina.

TIIVISTEET SUORAAN TISKILTÄ TAI NOPEASTI TOIMITETTUNA KOKO SUOMEEN

Top-Osan yksi tärkeimmistä asiakasryhmistä ovat urakoitsijat ja konekorjaamot.

- Teemme paljon myös loppukäyttäjäkauppaa suo raan tiskiltämme Tampereelta ja totta kai toimitam me tiivisteet myös suoraan asiakkaalle mihin tahansa Suomessa. Laatu ja nopeus on valttimme, jota asiak kaamme arvostavat. Kaikki koneiden turhat seisokit tulee välttää ja siihen pyrimme omalta osaltamme. Meiltä löytyy suoraan hyllystä urakoitsijoille sopivat standardituotteet ja erikoistiivisteet voidaan valmis taa jopa saman päivän aikana. Asiakaspalvelun korkean tason ylläpito on Top-Osal le kunnia-asia.

- Toimitusmäärien kasvaessa haluamme pitää palve lun totutulla tasolla ja olemme lisänneet henkilökun taa palkkaamalla lisää sekä myyntiin että varastoon. Meiltä kello 15.30 mennessä tilatut standardituotteet

Asiakaspalvelun korkean tason ylläpito on Top-Osalle kunnia-asia. Toimitusmäärien kasvaessa palvelu on haluttu pitää totutulla tasolla ja lisää ammattitaitoista henkilökuntaa on palkattu sekä myyntiin että varastoon.

4

lähtevät toimitukseen vielä saman päivän aikana, lupaa Mäkinen.

TOIMITTAJAVERKOSTO

Vuosikymmenten toiminta ja kokemus tiivistealal la ovat myös auttaneet Top-Osaa toimivan ver koston ja laajan varaston rakentamisessa.

- Meillä on iso omavarasto, johon olemme hankkineet materiaalia asiakaskuntamme tarpeita silmällä pitäen. Se takaa, että voimme tehdä asiak kaillemme sellaisia tiivisteitä kuin tarvitaan. Toimi tusvarmuus on omissa käsissämme ja se turvaa myös asiakkaidemme tuotannon toimimisen, sa noo Mäkinen.

Pitkät asiakassuhteet, asiakkaiden tarpeiden tunteminen ja nopea reagointi ovat myös isossa roolissa.

- Kun asiakas tietää tarpeensa esimerkiksi vuo deksi eteenpäin, voimme hankkia materiaalia riit tävästi varastoon ennakkoon. Nykyään, kun hin nat heittelevät välillä rajustikin ylöspäin, olemme pyrkineet reagoimaan niihinkin muutoksiin etu painotteisesti. Esimerkiksi, jos on tullut ilmoitus, että jonkin materiaalin hinta nousee ensi kuussa 15%, olemme ottaneet asiakkaaseen yhteyttä ja tilattu materiaalia tulevia tarpeita varten vanhalla edullisemmalla hinnalla.

Materiaalivirtojen toimiminen vaatii myös suun nittelua ja osaamista.

- Meillä on globaali toimittajaverkosto ja ostam me materiaalit Euroopasta. Venäjältä tai Ukrainas

Top-Osalta löytyy suoraan hyllystä urakoitsijoille sopivat standardituotteet ja erikoistiivisteet voidaan valmistaa jopa saman päivän aikana. Kuvan erikoistiivisteet lähdössä varastolta kohti asiakasta.

ta meille ei tule mitään, joten sota ei ole ainakaan vielä hidastanut toimituksia. Olemme myös hajauttaneet ketjun tarkan suunnitelman mukaan eli jokaiselle materiaalitoimittajalle löytyy vähintään kaksi vastaavaa toimittajaa, jolloin viivästyksiä ei kovin helpolla tule.

TUOTANTOKAPASITEETTI NOUSEE KOKO AJAN

Yllä mainittujen seikkojen myötä kotimaisten tiivisteiden kysyntä kasvaa koko ajan ja Top-Osa varautuu siihen nostamalla tuotantokapasiteettiaan tasaisesti.

- Olemme nostaneet tuotantokapasiteettiamme kysynnän mukaan ja viimeiset pari vuotta se on ollut vahvassa kasvussa juuri kotimaisuuden, laadun sekä toimitusvarmuuden ansiosta. Panostuksia on tehty sarjatuotannon puolelle ja sinne on hankittu sarjatuotantoon soveltuvia sorveja nopeuttamaan projekteja. Uusimmat sorvit on hankittu vuosina 2020 ja 2021, joka on nostanut tuotantokapasiteettia selvästi. Jos yrityksellänne on tarve laadukkaille, räätälöidyille tiivisteille pieninä erinä tai sarjatuotantona, ota yhteyttä meihin, vinkkaa Mäkinen lopuksi.

5

Raksalta tiivistemaailmaan

Lappeenrannasta lähtöisin oleva Linnea Kojo aloitti Top-Osalla varastotyöntekijänä juhannuksen jälkeen. Hyppy rakennusmaalarista tiivistemaailmaan on sujunut hyvin –uusi ja monipuolinen työ on nuoren naisen mieleen.

Linnea Kojo löysi Top-Osalla perinteistä kautta.

- Perheenjäsenen kautta kuulin, että Top-Osa hakee uutta työn tekijää ja päätin laittaa hakemuksen sisään. Olin kuullut yrityksestä pelkkää hyvää ja nyt muutaman viikon otannalla ne pitävät paik kansa, täällä on mahtava porukka kasassa. Rento ilmapiiri tuli jo ha kemusta tekiessäni esille - ilmoituksessa nimenomaan painotettiin, että haetaan hyvää tyyppiä. Tein hieman normaalista työhakemuk sesta poikkeavan rempseän rehellisen esittelyn itsestäni ja täällä ollaan, sanoo Kojo.

Aikaisemmin rakennusalalla maalarina työskennellyt Linnea viih tyy asiakaspalvelutöissä.

- Tykkään tästä todella, saan olla asiakkaiden kanssa tekemisissä ja työ on monipuolista. Hoidan pakkaamossa lähetysten keräystä ja toimin myös myyntitiskillä apuna, myös ensimmäiset tiivistesar jatkin on tullut jo tehtyä. Tiivisteala on itselle täysin uusi, mutta nopeasti tässä oppii ja kaikki auttavat sekä neuvovat tarvittaessa. Eteneminen uralla on myös mahdollista ja tavoitteena on tulevai suudessa tehdä myös tiivistemyyntiä.

Linnea on Top-Osan ainoa naispuolinen työntekijä, mutta se ei menoa haittaa.

- Ei todellakaan, täällä on todella positiivinen työympäristö ja olen samalla viivalla muiden työntekijöiden kanssa. Viihdyn todella hyvin täällä, sanoo kersanttina armeijasta aikanaan kotiutunut Kojo.

Henkilökunta tutuksi
6

O-rengassarjat kätevästi laatikoittain

O-rengas on tuote, joka puuttuu juuri silloin kun sitä tarvitaan. Ei enää. Top-Osa on tuonut myyntiin maailman yleisimmät koot kattavat O-rengassetit.

Top-Osa O-rengassarjat on pakattu käteviin loke rollisiin laatikoihin.

- Laatikko on helppo kantaa mukana ja enää ei O-renkaan puuttumisen takia tarvitse työmaata tai huoltoa keskeyt tää ja lähteä erikseen metsästämään oikeankokoista O-rengasta jopa kymmenien kilometrien päästä. Yhdessä laatikossa on kokojärjestyksessä 1381 O-rengasta ja ne ovat saatavilla tuuma- tai metrimitoi tuksilla. Materiaaleina löytyy NBR70 ja NBR90 sekä Viton. O-rengassarja on kätevä niin pajalle kuin huoltoautoon - tule ja hae omasi, vinkkaa Top-Osan Vili Mäkinen.

Meiltä saat nämäkin tuotteet

7
Kalle Tuominen Toimitusjohtaja (03) 3833 775 040 762 8566 kalle.tuominen@top-osa.fi Veli-Matti Kekkonen Varasto/noutomyymälä 040 727 8313 veli-matti.kekkonen@top-osa.fi Santeri Viitala Tekninen myynti 044 203 2489 santeri.viitala@top-osa.fi 044 975 5180 sami.vartiainen@top-osa.fi Top-Osa Oy (03) 383 3700 Pyrynkatu 6 33900 Tampere timi.talliniemi@top-osa.fi Kysy lisää myyjiltämme (03)383 3700 Kalle Tuominen Toimitusjohtaja Timi Talliniemi Osto/Myynti Vili Mäkinen Myyntipäällikkö Ville Tuominen Avainasiakaspäällikkö Santeri Viitala Tekninen myynti Sami Vartiainen Noutomyymälä Mikko Ketola Asiakaspalveluvastaava 040 762 8566 kalle.tuominen@top-osa.fi Varasto/noutomyymälä 040 727 8313 veli-matti.kekkonen@top-osa.fi Santeri Viitala Tekninen myynti 044 203 2489 santeri.viitala@top-osa.fi Sami Vartiainen Noutomyymälä 044 975 5180 sami.vartiainen@top-osa.fi Top-Osa Oy (03) 383 3700 Pyrynkatu 6 33900 Tampere Timi Talliniemi Osto / Myynti (03) 3833 773 040 526 1680 timi.talliniemi@top-osa.fi Vili Mäkinen Myyntipäällikkö 0400 689 669 vili.makinen@top-osa.fi 040 8250 571 ville.tuominen@top-osa.fi Kysy lisää myyjiltämme www.top-osa.fi