Page 6

SKOG

PROMAGAZINE.se

MKP-Dunberg AB:s vd Håkan Dunberg (t.v.) och Metsäkonepalvelu Oy:s vd Timo Tolppa banar väg för gränsöverskridande entreprenad i Norden.

Skandinavisk skogsmaskinsentreprenad Skogsmaskinsentreprenad uppfattas ofta som lokal verksamhet, och det brukar det ju också vara. Men världen förändras och även inom entreprenad förekommer det att nationsgränserna korsas. Störst erfarenhet av det har vi från stormhyggen i olika länder, dit maskiner skickats långväga ifrån för att bistå i arbetet. Finska Metsäkonepalvelu grundades 1970 och är på många sätt en banbrytare inom entreprenad. Företaget har under decenniernas lopp växt till ett av världens största familjeföretag inom verksamhet med maskiner för kortvirke. Totalt har koncernen mer än 70 skogsmaskiner och

06

över 110 medarbetare – år 2016 avverkade man omkring 1,5 miljoner kubikmeter och mängden är på väg mot knappt 2 miljoner kubikmeter.

Verksamhet i skandinavisk skala

En helt ny landvinning gjordes hösten 2011 när tanken på att expandera entreprenadverksamheten även till Sverige som länge legat och grott äntligen konkretiserades. – Vi har erfarenhet av stormhyggen i Sverige, Danmark, Tyskland och även

Ryssland. Efter dessa lyckade resor har vi tänkt att en permanent verksamhet utanför Finland vore fullt möjlig, och de ytterst utvecklade verksamhetsförutsättningarna i Sverige var det som lockade mest. När vi fick nys om att Dunberg Skogsservice AB från Eksjö i närheten av Jönköping, som arbetar med tio skogsmaskiner, sökte en ny riktning för att utveckla sin verksamhet inledde vi förhandlingar som ledde till förvärv av företagets maskinpark och verksamhet. I början av 2012 grundades MKP-Dunberg AB, vars vd Håkan Dun-

berg fortsätter arbetet han påbörjat för att utveckla entreprenaden till nästa nivå, berättar Metsäkonepalvelu Oy:s vd Timo Tolppa. Till en början väckte den för skogsmaskinsbranschen unika företagsaffären naturligtvis en del oro för vad en utländsk köpare skulle innebära för företaget. – Vi var själva närvarande från första början och förde personliga samtal om våra principer och mål på plats med såväl kunderna som med Dunbergs perso-

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se