Page 43

SKOG

PROMAGAZINE.se EnviOn har nyligen lanserat en propylenbaserad markeringsfärg vid sidan av den etylbaserade färgen. EnviOns nya PG-färg är resultatet av egen produktutveckling och är särskilt anpassad efter den svenska marknadens krav.

Ny propylenbaserad PG-färg

EnviOn har nyligen lanserat en propylenbaserad markeringsfärg vid sidan av den etylbaserade färgen. – EnviOns nya PG-färg är resultatet av egen produktutveckling och är särskilt anpassad efter den svenska marknadens krav. Färgen syns tydligt men tränger inte in för långt i träet (max 3 mm), berättar Risto Teräs från EnviOn som ansvarar för den svenska marknaden och har svenska som modersmål. EnviOn har levererat markeringsfärger till den svenska skogsmaskinsmarknaden i ungefär fem år. – Vi har för närvarande ett tiotal återförsäljare och söker ständigt fler för att göra våra produkter tillgängliga i hela landet. EnviOns färger säljs även på de ledande maskintillverkarnas serviceverkstäder, berättar Teräs.

Märkningssystem för sågverk

Till EnviOns utbud hör även olika produktmärkningslösningar för industrin. – Vi har lång erfarenhet inom märkningssystem för sågverksindustrin. Nu lanserar vi en ny skrivarmodell för märkning av brädor som tillgodoser kraven hos dagens allt snabbare såglinjer, berättar Tarmo Paloniemi. Många sågverk måste investera i ny utrustning för att ersätta föråldrade system.

EnviOn färgen syns tydligt men tränger inte in för långt i träet (max 3 mm).

Dataöverföringen till gamla skrivare hanteras ofta direkt från sågverkets styrsystem, vilket gör uppdateringar väldigt dyra eller rentav omöjliga om den ursprungliga tillverkaren inte längre är aktiv. EnviOn har utvecklat en smart datakonverter som erbjuder ett förmånligt och felfritt sätt att konvertera data till nya system. – Många sågverk har behov av skrivare som kan märka trävarorna underifrån. De små munstyckena på dagens skrivare är känsliga för igensättningar på grund av trädamm. Därför har EnviOn skapat ett automatiskt system som skyddar och rengör märkningsmunstyckena under drift och längre produktionsavbrott, berättar Paloniemi. EnviOn har i samarbete med maskintillverkarna utvecklat större bläckpatroner för att minimera störningarna vid byten. En extra fördel är att de även sänker bläckpriset. De senaste märkningssystemen från flera tillverkare har drabbats av problem med för svagt bläck, särskilt med den röda färgen som på många sågverk används för ändmarkeringar. EnviOns röda bläck har en intensiv färg som gör att sågverkets stämplar och logotyp syns ordentligt på produkterna. – EnviOns tjänster utvecklas alltid utifrån kundernas behov. Vi kan garantera att servicetekniker finns tillgängliga snabbt och vid behov installera nya system på natten för att hålla produktionen i gång

utan störningar, säger Paloniemi. EnviOns produkter behöver inte servas ofta och företaget satsar på förebyggande underhåll för att undvika plötsliga produktionsstopp. Med många sågverk har vi avtal om automatiska bläckleveranser och servicearbeten som ser till att inget faller mellan stolarna. – För användarna är det viktigaste att

EnviOn har lång erfarenhet inom märkningssystem för sågverksindustrin. Nu lanserar företaget en ny skrivarmodell för märkning av brädor som tillgodoser kraven hos dagens allt snabbare såglinjer.

minimera märkningssystemens driftkostnader genom hela livslängden. De största kostnaderna utgörs av igensättningar och maskinfel som kan stoppa eller bromsa upp produktionen. Tanken med EnviOns märkningssystem är att allt underhåll utförs enligt ett planerat schema och i övrigt ska produktionen rulla på oavbrutet, säger Paloniemi.

43

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se