Page 38

SKOG

PROMAGAZINE.se

Arbetskomforten förbättrar produktiviteten

PONSSE ActiveFrame är ett hyttfjädringssystem som fördelar ut eventuella ojämnheter i terrängen under arbete, så att hytten alltid hålls horisontell. Det gör arbetet med kranen effektivare, och innebär även att föraren kan arbeta i högre hastigheter. Nu finns PONSSE ActiveFrame, utöver för skotare, även för skördare PONSSE Ergo. ActiveFrame har en enkel och funktionell konstruktion som effektivt eliminerar eventuella sidorörelser som inverkar på föraren, så att arbetet blir komfortabelt och kroppen påfrestas avsevärt mindre. Förarkomforten är en avgörande faktor när det gäller produktivitet och kvalitet. När föraren inte utsätts för kraftiga sidorörelser håller han eller hon sig mer alert och kan fokusera mer på arbetet, även under långa arbetspass. Systemet håller aktivt hytten horisontell. Maskinen har dubbla främre ramar, varav en inkluderar den främre boggin och den andra inkluderar hytten. Tack vare den dubbla ramstrukturen är fästpunkten för systemet ActiveFrame mycket låg på boggiaxeln, vilket eliminerar eventuella sidorörelser riktade mot föraren så effektivt som möjligt. Den maximala utjämningsvinkeln i Ergo är sju grader åt vartdera håll. PONSSE ActiveFrame finns för skotarna PONSSE ElephantKing, Elephant och Buffalo samt skördaren PONSSE Ergo 8w. ActiveFrame har fått ett utmärkt mottagande utomlands. I Norden säljs största delen av Ponsses skotare med ActiveFrame. Fördelarna med hyttfjädringssystemet visar sig bäst i ojämn terräng. Det är helt klart lättare att lasta och lossa då hytten hålls horisontellt. Torbjörn Backlund Backlund Skog AB, Umeå, Sverige: ”Jag behöver inte sitta diagonalt och sidorörelserna mot föraren tas upp mycket bra. Det går att arbeta längre pass utan att bli uttröttad”. Sedan jag skaffade en ElephantKing med stabiliseringssystem, går arbetet lättare. – Jag behöver inte sitta diagonalt, eftersom maskinen tar upp alla sidorörelser som jag utsätts för. Jag orkar jobba längre utan att bli uttröttad, säger Torbjörn Backlund.

38

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se