Page 34

SKOG

PROMAGAZINE.se

Spåren i spraysvärden för stubbehandling fräses med hög precision efter laserskärningen.

En CNC-maskin bearbetar svärden med millimeterprecision och hög kapacitet. Även om produktionen är automatiserad i hög grad behövs fortfarande kunniga medarbetare. Efter bearbetningen härdas svärden en gång till innan de målas.

– Blue Line-serien började levereras hösten 2016 och vi har fått väldigt bra feedback och respons, både från våra testare och kunder, och vissa modeller har redan börjat levereras. Vi kommer successivt att fasa över från de tidigare svarta modellerna till Blue Line. I vår Blue Line-serie har 806-fästet blivit mer dominerande. 806-fästet passar för aggregat som har 12–14 kuggars drivhjul och därför kan många som tidigare kört med 801- och 811-fästet använda även detta fäste. Våra svärd är precis som förut ”wide” men har Blue Lines förbättrade egenskaper, lovar Molin.

Energisvärdet sparar tid

Iggesund investerade för drygt ett år sedan i en ny robotcell som ökar tillverkningen avsevärt. Roboten laddar de laserskurna svärden på kassetter och vidare till en fleroperationsmaskin.

Iggesund Forest har lösningen för alla som vill öka sin produktivitet. – Med vårt nya patentsökta Energisvärd skyddas kedjan från skador samtidigt som antalet kedjeavhopp minimeras. Vi har användare som minskat antalet avhopp från flera per dag ända ner till en gång i veckan. Vårt Energisvärd kommer att spara många värdefulla arbetstimmar, säger Molin.

Nytt sågsvärd minskar kapsprickor

Iggesund Forest satsar hela tiden på produktutveckling. Tillsammans med Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, och företaget V-Cut, driver man ett forskningsprojekt som utvecklar ett helt nytt svärd. Svärdet, som kallas just för V-Cut, minskar risken för kapsprickor, vilket i sin tur gör att sågverket kan ta tillvara en större mängd av trädet. – Hemligheten bakom V-Cut är att svärdsbladet har en markerad v-profil, som förhindrar större kapsprickor i trädstammen vid avverkning. Det nya V-formade sågsvärdet kan enligt Skogforsk reducera mängden kapsprickor upp till sex gånger, berättar Molin.

34

Nosområdet, som är den mest utsatta delen, är induktionshärdad för att klara nötningen som orsakas av sågkedjan. Noshjulen monteras på plats för hand.

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se