Page 33

PROMAGAZINE.se

SKOG

Iggesund Forest – Skandinaviens största tillverkare av svärd till mekaniserat skogsbruk Företaget Iggesund Skogstjänst AB bildades under 1980-talet och drevs under de första åren som ett familjeföretag. Den ursprungliga verksamheten gick ut på att tillverka samt renovera svärd. Efterhand som svärd renoverades samlade personalen på sig ett stort kunnande om hur de slits och i och med det kläcktes idéer om hur man skulle kunna konstruera och tillverka svärd som höll bättre än de som fanns på marknaden. Under några år ingick även slipning av sågkedjor i verksamheten. Med tiden hamnade tyngdpunkten allt mer på svärdtillverkning och för att kunna lägga mer resurser på detta avvecklades kedjeslipningen. Svärden visade sig fungera bra och försäljningen ökade sakta men säkert. När förfrågningar även började komma från exportmarknaderna beslöt man att byta namn till Iggesund Forest AB för att anpassa det till en internationell kundkrets. I samband med ett antal förbättringar på svärden byttes den tidigare blå färgen ut mot svart. Den svarta färgen blev något av Iggesunds signum. Iggesund Forest ägs sedan 2011 av P. Wikström J:r AB som även är ägare av Olofsfors AB i Nordmaling. Verksamheten är fortfarande placerad i Strömsbruk i Hälsingland och Iggesunds ambition, som största tillverkare i Skandinavien, är att fortsätta producera svärd av högsta klass och genom att lägga mer resurser på utveckling, kontinuerligt förfina och förbättra sina produkter för att möta kundernas behov. Iggesunds personal (24 anställda) har genom åren byggt upp ett mycket stort kunnande och vissa har tjänstgjort hos företaget i över 20 år, vilket borgar för kompetens och erfarenhet. Iggesunds producerade volymer har ökat successivt och Iggesund har genom åren levererat över en miljon svärd. Iggesund Forest finns representerade i mer än 50 länder världen över. 2016 firade Iggesund 30 år som företag och introducerade Blue Line – de bästa svärden Iggesund någonsin gjort – på marknaden.

Svärden av specialstål laserskärs med hög precision och genomgår därefter en första härdning.

33

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se