Page 32

SKOG

PROMAGAZINE.se

Iggesund Forests nya produktserie Blue Line är resultatet av mer än 30 års utveckling, testning och tillverkning av maskinsvärd för den professionella avverkningsindustrin.

Svärd som håller i längden Iggesund Forest är Skandinaviens största tillverkare av svärd till det mekaniserade skogsbruket. Företaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas och har ökat sin globala marknadsandel inom svärd för CTL-maskiner till 25 procent. Iggesund tillverkar även maskinsvärd för helträdsmetoden samt motorsågssvärd. – All vår tillverkning sker i vår fabrik i Strömsbruk, Hälsingland, där vi på senare tid investerat kraftigt i effektivisering och automatisering av produktionen. Det är något vi är stolta över. Iggesund Forest har gjort sig kända för att ha skördarföraren i fokus och vi lägger stor vikt vid att ta fram lösningar och produkter som tillmötesgår dennes behov. En stor fördel är att vi har all utveckling och tillverkning i det egna företaget. Det möjliggör en stor flexibilitet och snabb kommunikation, något som kunderna vinner på i slutändan, säger Erik Molin, Iggesund Forest AB:s platschef och marknadsansvarig. Det går åt en hel del sågsvärd. Skogsmaskinerna jobbar under tuffa förhål-

32

landena med tunga träd i Skandinavien, Europa och också länder som Brasilien, Australien, USA och Ryssland. Trots att det är rejäla och stryktåliga svärd går det åt väldigt många, totalt sett. Bara i Strömsbruk tillverkas över 100 000 svärd på ett år. – Sverige är även fortsättningsvis vår viktigaste enskilda marknad, men drygt hälften av vår produktion går numera till export, berättar Molin.

Unik konstruktion

Skördarsvärd utsätts för enorma påfrestningar. När man sågar uppnår kedjan i ett svärd med 404-delning hastigheter på 40 m/s. Samtidigt roterar noshjulet ungefär 200 varv i sekunden. – Jämfört med konkurrerande produkter är Iggesunds svärd rundare till formen, vilket gör att kedjan ligger an bättre mot svärdet. Den optimala formen för ett svärd med tanke på kedjan vore ju en cirkel, konstaterar Molin. – Skador på svärd orsakas ofta av noshjulshaverier. Noshjulets lagring hamnar

mellan toppen och kuggkransen, vilket vanligen leder till att toppen förstörs helt och hållet. Till skillnad från andra svärd skyddas lagringen i Iggesunds svärd av cirka 0,1 mm tjocka shims som styr lagringen och håller den på plats, förklarar Molin. En annan vanlig skada som ofta leder till kassering är att svärdet vrids. Iggesund använder ett speciellt material och en unik härdningsprocess som ger svärden suveräna återfjädringsegenskaper. Nosområdet, som är den mest utsatta delen, är dessutom induktionshärdad för att klara nötningen som orsakas av sågkedjan. – Iggesund har marknadens bredaste utbud av både vanliga svärd och spraysvärd för stubbehandling. Svärdsortimentet omspänner .404″-svärd och ¾″-svärd för 1,6 eller 2,0 mm spårvidd. Sammanlagt kan vi leverera över 2 500 olika svärdvarianter, säger Molin.

Nya Blue Line – de starkaste maskinsvärden någonsin

Produktserien Blue Line är resultatet av mer än 30 års utveckling, testning och tillverkning av maskinsvärd för den professionella avverkningsindustrin. – Blue Line är våra starkaste maskinsvärd någonsin med en unik legering som tillsammans med en förbättrad härdningsteknik gör dem starkare, tåligare och mer vridstyva för att klara alla typer av jobb, säger Molin. Blue Lines materialegenskaper minskar även vibrationerna i svärdet vilket innebär bättre effektivitet, rakare snitt, minskat slitage och ökad livslängd. – Blue Line har även ökade dimensioner på smörjkanalerna för ännu bättre smörjningsegenskaper även i de tuffaste miljöerna, samt en bättre anpassning till maskiner med fettsmörjning. Serien har även Iggesund Forests beprövade noshjul med specialhärdade shims för optimal prestanda. Denna smarta lösning minimerar risken för kostsamma och tidskrävande noshjulshaverier samt elimi-

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se