Page 30

SKOG

PROMAGAZINE.se

Fabriken i Joensuu startades 1972 och är världens största tillverkare av skogsmaskiner utvecklade för kortvirkesmetoden.

Full rulle på världens största skogsmaskinsfabrik Den globala marknadsledaren inom CTL-maskiner, John Deere Forestry, tillverkar alla sina hjulburna skogsmaskiner för kortvirkesmetoden (CTL, Cut-to-Length) i Joensuu i Finland. Företaget har även stark närvaro i Sverige med bland annat ett huvudlager i Märsta, som levererar reservdelar till skogsmaskiner över hela världen.

Fabriken i Joensuu startades 1972 och är världens största tillverkare av skogsmaskiner utvecklade för kortvirkesmetoden. Där produceras långt över tusen maskiner om året, varav uppemot 90 procent går till export. John Deere som är en global marknadsledare inom CTL, har under 45 års tid tillverkat närmare 30 000 skogsmaskiner i Joensuu. Joensuufabriken etablerades av verkstadsföretaget Rauma-Repola 1972 och valet föll på Östra Finland främst för att där fanns gott om arbetskraft. Till en

30

början tillverkade fabriken grävmaskiner, väghyvlar, vibrationsvältar samt siktverk och matare för krossar till exportmarknaden samt utförde legotillverkning för Rauma-Repolas andra fabriker. Skogsmaskiner hade redan då en viktig roll med en produktion på några hundratal maskiner om året. På 70- och 80-talet tillverkade fabriken de legendariska skotarmodellerna Lokomo 909, 919, 929 och 933 som lade grunden för dagens modeller. På 80-talet kom skördarna med i bilden. Senare tillverkades de även i Sverige under tio års tid. Sedan 1995 har fabriken fokuserat uteslutande på skogsmaskiner. År 2000 köpte Deere & Company Tim-

berjack, världens största skogsmaskinsmärke, av Metsokoncernen. År 2003 övergick skotartillverkningen till linjeproduktion, vilket innebar en stor förändring i och med att maskinerna nu målas innan de monteras samman. Samma år flyttade skördartillverkningen från Filipstad till Joensuu. I dag har fabriken cirka 400 medarbetare och anlitar dessutom ett stort antal underleverantörer. Skogsmaskinernas ljusa utsikter fick John Deere att anställa ytterligare 50 medarbetare i Joensuu våren 2017, och även underleverantörerna nyrekryterar. Waratah-OM Oy är ett samriskföretag mellan John Deere och en lokal partner som etablerades 2004 för att tillverka skördaraggregat. Ett nytt säljkontor byggdes 2007 och 2008 slogs produktionslinjerna för skördare och skotare samman till följd av E-seriens ökade modularitet och standardisering. De första maskinerna i John Deeres nästa generation, G-serien, rullade av bandet i slutet av 2015 och serien kommer nu att utökas med medelstora skördare. G-serien inkluderar för närvarande skördarna 1270G och 1470G samt skotarmodellerna 1110G, 1210G, 1510G och 1910G. Kontinuerliga investeringar har höjt produktiviteten och produktkvaliteten avsevärt på Joensuufabriken. Den strömlinjeformade produktionen är genomtänkt

De första maskinerna i John Deeres nästa generation, G-serien, rullade av bandet i slutet av 2015.

Kontinuerliga investeringar har höjt produktiviteten och produktkvaliteten avsevärt på Joensuufabriken.

in i minsta detalj och samarbetet med underleverantörer och leverantörer löper smidigt. Intill fabriken finns nu även en Supplier Park där många viktiga underleverantörer har sina lokaler.

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se