Page 27

SKOG

PROMAGAZINE.se pumpen och hydraulolje- och bränsletankarna har placerats framför motorn medan fläkten har flyttats till maskinens bakparti. Förändringarna har gjort att hytten är mycket tyst och praktiskt taget bullerfri. Den större arbetspumpen med en slagvolym på 190 cc ökar maskinens hydrauleffekt. Stabiliteten, det låga marktrycket, den höga stabiliteten och den smidiga manövreringen vid körning framåt, samt produktiviteten hos vår nya modell är svaret på de utmaningar som våra kunder möter vid arbete i mjuk terräng och i sluttningar. John Deeres 6068-motor, som uppfyller utsläppskraven enligt utsläppsnormen Final Tier 4/Stage IV, levererar en högre effekt; tack vare det helt nya motorstyrsystemet är manövreringen av kranen på den nya åttahjuliga modellen 1170G mer exakt och möjliggör även en högre produktivitet. Dieselpartikelfiltret (DPF) och dieseloxidationskatalysatorn (DOC) samt den selektiva katalytiska reduktionen (SCR) säkerställer i kombination med avgasefterbehandlingssystemet och den tillhörande ureatanken, som känns igen från de tidigare maskinerna, att John Deeres nya motorer uppfyller de nya utsläppsstandarderna. Efterbehandlingskomponenterna har placerats innanför maskinramen och stör därför inte sikten ut mot avverkningsområdet. Maskinens servicevänlighet har förbätt-

John Deere 1170G är en ny, mångsidig åttahjulig skördarmodell för gallringar och föryngringsavverkningar som kombinerar förstklassig stabilitet, lågt marktryck, klättringsförmågan som krävs i sluttningar samt hög produktivitet.

rats genom att oljestickan, påfyllningsröret och bränslefiltren har fått en ny placering som underlättar servicen. Vätskepåfyllningskopplingarna har av praktiska skäl samlats på samma ställe. Batteriernas nya placering underlättar också vid service.Stubbehandlingsutrustningens helt

nya plasttank på 125 liter har utformats speciellt för maskinen. Om maskinen inte är utrustad med stubbehandlingsutrustning kan utrymmet istället användas för förvaring.

respektive 11,3 meter är tillgänglig för modellen och maskinen kan utrustas med något av skördaraggregaten H412, H413 eller H414. Maskinens vikt med skördaraggregatet H414 och utan band är cirka 20 500 kg.

CH6-kranen med en räckvidd på 10

8

Jämsä 30.8.-1.9. www.finnmetko.fi

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se