Page 23

SKOG

PROMAGAZINE.se Den nya drivaren har ett tilt- och roterbart lastutrymme som gör det möjligt att kapa stockarna direkt i lastutrymmet.

Drivaren utmanar de traditionella skogsmaskinerna Drivaren Komatsu X19 har testats av Skogforsk och i kostnadsmatchen mot det traditionella tvåmaskinsystemet blir det oavgjort, både i klen och grov slutavverkning. - Det är anmärkningsvärt bra för en prototyp, konstaterar Skogforsks testledare Rikard Jonsson. Drivaren, försedd med ett kombinationsaggregat, jämfördes först med användandet av ett snabbfäste, där drivarens avverkningsarbete utfördes med skördaraggregat och lossningen med skotargrip.

Resultaten visade ingen tydlig prestationsskillnad mellan systemen vid olika medelstamvolymer, men däremot spelade terrängtransportavståndet en stor roll. X19 gynnas av kortare och tvåmaskinsystemet av längre terrängtransportavstånd. - I den här ”titelmatchen” mellan systemen finns därmed ingen klar vinnare, vilket är anmärkningsvärt bra för en proVid testerna var drivaren med kombina- totyp som jämförs med det mogna tvåtionsaggregat 17 procent dyrare än med maskinsystemet, säger Jonsson. snabbfäste. Sedan jämfördes maskinens driv- Fakta om drivaren Den nya drivaren har ett tilt- och roterningskostnader med ett konventionellt bart lastutrymme som gör det möjligt att tvåmaskinsystem, alltså skördare och kapa stockarna direkt i lastutrymmet. Det skotare. Jämförelsen gjordes i slutavsparar tid och pengar. Andra fördelar med verkningsobjekt med fem sortiment.

systemet är att bara en maskin behöver transporteras till varje trakt, det uppstår inget skogslager då virket direktlastas och samtidigt underlättas resursplaneringen tack vare att man slipper balansen mellan skördarens och skotarens prestation. Utvecklingen samordnas av Drivargruppen - ett samarbete mellan Holmen Skog, Stora Enso Skog, BillerudKorsnäs, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Komatsu Forest och Skogforsk.

23

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se