Page 22

SKOG

PROMAGAZINE.se

Komatsu boggilyft

- en gammal favorit får ny efterlängtad funktion

Boggilyft finns för skotarna Komatsu 835 och Komatsu 845 och är en praktisk funktion i en rad olika sammanhang. Ett viktigt användningsområde är vid körning på väg mellan olika avverkningsplatser.

Komatsu Forest har en rad optioner som förenklar arbetsdagen i skogen och som också bidrar till ökad lönsamhet. En skotar-option som funnits i över 20 år och som är mycket populär, främst i södra Sverige och Tyskland, är boggilyften. På kundernas begäran lanseras nu boggilyft även för Komatsu 855, denna gång med den mycket efterlängtade funktionen individuell boggilyft. Boggilyft finns för skotarna Komatsu 835 och Komatsu 845 och är en praktisk funktion i en rad olika sammanhang. Ett viktigt användningsområde är vid körning på väg mellan olika avverkningsplatser. Ofta används kedjor som slirskydd men då dessa kan skada vägarna måste de plockas av inför varje hjulning mellan avverkningsobjekten. Då skotare i exempelvis södra Sverige gör någonstans mellan

22

70-80 maskinflyttningar per år blir det kostsamt att avsätta så mycket tid för att ta av och på kedjor. Med boggilyften är det möjligt att lägga kedjorna på det bakre av framboggins hjul och enkelt lyfta upp det hjulparet under transport. Detta leder till ökad produktivitet och därmed ökad lönsamhet för entreprenören. Ett annat användningsområde är vid körning i brant terräng ner till avläggningsplatsen. När backen planar ut finns det risk för att maskinens nos skrapar i marken, men med boggilyften är det enkelt att kompensera för detta och lyfta upp nosen till dess att hela framdelen kommit ner på plan mark. Att boggilyften med sin mångsidighet är populär i södra Sverige

bekräftar Joakim Danielsson, säljare för Komatsu Forest i region Syd. - Av de skotare jag sålt i modellerna 835 och 845 har 100 % av kunderna valt optionen boggilyft. Efterfrågan på att boggilyften ska finnas som option på fler skotarmodeller har varit stor. När boggilyften nu lanseras som tillval på Komatsu 855 kommer den med en annan mycket efterlängtad funktion: individuell boggilyft. Den nya funktionen innebär att den högra och vänstra boggin kan styras individuellt, något som gör att skotaren får mycket bra framkomlighet vid hindertagning. Detta är viktigt i områden med täta gallringar och smala stickvägar där det krävs smidiga maskiner med bra terrängegenskaper, så som i södra Sveri-

ge och Tyskland. Rent praktiskt fungerar det så att om skotaren kör på skrå längs en backe eller över ett hinder så kan föraren välja att trycka ner det bakre hjulet i framboggin på den sida som lutar neråt. Detta gör att lutningen till viss del kompenseras och att hytten förblir mer upprätt, vilket ökar både smidigheten och förarkomforten. Joakim Danielsson har länge sett fram emot den nya funktionen, som han tror kommer att bli en succé i södra Sverige. - Jag har redan sålt en Komatsu 855 skotare med individuell boggilyft; så snart kunden fick höra att funktionen fanns så slog han till, avslutar Joakim.

En skotar-option som funnits i över 20 år och som är mycket populär, främst i södra Sverige och Tyskland, är boggilyften.

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se