Page 146

HYDRAULIK

PROMAGAZINE.se

Tekniskt avancerade hydrauliska pumpar, motorer och inte minst den första mobila lyftkranen har alla sina rötter i den teknik som Eric Sundin använde i skidtillverkningen i Hudiksvall. Ända sedan starten 1925 har Sunfab varit ett familjeföretag som kännetecknats av innovation, kompetens och framtidsvisioner.

Sunfabs histori

Sunfabs grundare, Eric Sundin, startade 1925 en fabrik i Arbrå i Hälsingland som tillverkade skidor under namnet Sundins.

Den svenska militären fick upp ögonen för den innovative skidtillverkaren och började köpa stora mängder skidor, varpå företaget växte snabbt. Efter en brand 1927 flyttades skidfabriken från Arbrå till Hudiksvall. Där växte företaget ganska snabbt ur sina lokaler, så hela verksamheten flyttades igen, denna gång till Varvet vid Hudiksvalls hamn.

Hiab grundas

Eric hade ständigt nya uppfinningar på gång. I takt med att det användes mer och mer hydraulik i skidproduktionen och kunskapen ökade, bildade Eric Sundin tillsammans med byggmästaren Einar Frisk företaget Hydrauliska Industriaktiebolaget - Hiab. En av de största uppfinningarna kom 1947, då man skapade världens första

mobila hydrauliska kran. Det blev även startskottet för Hiab, ett företag som skulle revolutionera lasthanteringen över hela världen.

själva. Därför såldes Hiab 1965 till ett investmentbolag. Eric Sundin fortsatte emellertid att arbeta på Sundins fabriker ända tills han gick bort 1975.

Sunfab grundas

På 80-talet ökade konkurrensen från skidtillverkare runt om i Europa, vilket resulterade i att Sundins avvecklade sin skidtillverkning 1989.

Under de kommande åren fortsatte produktutvecklingen och snart behövdes ny teknik för att ge kranarna högre prestanda. 1952 bildade Eric ett nytt bolag, Sunfab, för utvecklingen av hydrauliska produkter. Två år senare skapades Sunfabs första hydrauliska kolvpump för lastbilar.

Starten för Sunfab Hydraulics AB

I början av 90-talet bytte Sundins fabriker namn till Sunfab Hydraulics AB. Den välkända SC pumpen utvecklades och det Från skidor till pumpar togs även fram en hydraulmotor. Vid denPå 1960-talet var Sundins en av värl- na tid levererade man cirka 8 000 pumpar dens största skidtillverkare. Dessutom om året. ökade ständigt efterfrågan, både på Sunfab-pumparna och Hiab-kranarna. Det Export till över 60 länder blev för mycket för en familj att hantera Idag är antalet sålda pumpar och moto-

Sunfabs grundare Eric Sundin.

rer uppe i över 40 000 stycken per år och Sunfab har blivit ett välkänt varumärke världen över. Cirka 90 procent av tillverkningen sker på export till ett 60-tal länder runt om i världen.

www.bucherhydraulics.com

Cartridge Valves Our cartridge valve range includes screw-in cartridges with UNF or metric threads as well as plug-in and SAE standard valves. They are characterised by their compact design, great reliability and low maintenance. Bucher Hydraulics • Smedjegatan 9 • 39239 Kalmar • Sweden Tel. +46 706 287900 • info@bucherhydraulics.com

Inserat_ProMagazin_Cartridge Valves_quer_190x64.indd 1

Our product portfolio: · Directional seat valves · Directional spool valves · Pressure functions · Flow functions · Flow-preventing valves · Safety relief valves

Bucher Hydraulics • Viinikankatu 47 • 33800 Tampere • Finland Tel. +358 400 437 440 • info@bucherhydraulics.com

18.05.2017 14:03:37

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se