Page 120

TRANSPORT

PROMAGAZINE.se

Det första året under Matti Heimans ledning har Weckman förberett sig för kommande utmaningar genom att utveckla verksamheten.

Timmersläpens hovleverantör I Sverige finns det exklusiva bilmärket Koenigsegg medan fransmännen har Bugatti och italienarna Lamborghini. I Finland tillverkas inga lyxbilar, men när det kommer till virkestransporter finns Weckman, en legendarisk tillverkare av timmersläp som i årtionden varit känd hos en kvalificerad kundkrets för skräddarsydd kvalitet snarare än massproduktion. En annan likhet mellan det snart 50-årsjubilerande Weckman som grundades 1968 av Aulis Weckman och tillverkarna av superbilar är att produkterna köps snarare än säljs. Släpvagnarnas kvalitet och egenskaper är de enda säljargumenten som behövs. Företaget är känt för överlägsen kvalitet och ytterst robusta konstruktioner, men namnet Weckman är framför allt synonymt med lätta timmersläp. – Konsten att bearbeta stål på smarta sätt och alltid välja bästa tillgängliga ma-

120

terial är och har alltid varit grundpelaren i vår produktion. När stålproducenterna i slutet av 70-talet började utveckla höghållfast stål var Weckman med i utvecklingsarbetet och bland de första att använda dessa stål i sina produkter. Timmersläp har en lång historia som testbädd för nya stålkvaliteter eftersom de måste klara enorm vikt och belastning men samtidigt vara så lätta som möjligt. Finland leder utvecklingen med den högsta totalvikten i Europa och idag kör man med 76 tons timmerekipage. Det innebär en enorm påfrestning för släpvagnen, men tack vare en smart konstruktion och marknadens bästa höghållfasta stål har Weckmans femaxlade modeller bevisat att de håller måttet även med så tung last. Vi kan också med stolthet säga att våra släp tillhör

marknadens lättaste. Åkeriet får maximal nyttolast, vilket är avgörande med den tuffa konkurrensen och kostnadspressen, berättar Matti Heiman, vd för A. Weckman Oy.

Framtidsambitioner med traditionerna i behåll

Matti Heiman som arbetat på företaget i 21 år blev i början av 2016 ägare för A Weckman när han köpte vagnverksamheten av grundaren Aulis Weckmans son Veli-Matti Weckman, som blir kvar i verksamheten som teknisk konsult. Veli-Mattis bror Hannu Weckman leder å sin sida H. Weckman Oy, en ledande finsk timmerbilspåbyggare med verksamhet på samma tomt. H. Weckman producerar årligen drygt 50 timmerreden i stål och

har även levererat till ett antal kunder i Sverige. – Jag hade länge lekt med tanken att bli entreprenör och tvekade inte när jag fick chansen. Veli-Matti har varit en mentor för mig i drygt 20 år och det känns fantastiskt att få bygga vidare på hans livsverk, säger Heiman. Även här kan man dra paralleller till den tidigare jämförelsen med exklusiva tillverkare – kunskapen går i arv från mästare till lärling, som med tiden själv blir mästare. Det första året under Matti Heimans ledning har Weckman förberett sig för kommande utmaningar genom att utveckla verksamheten. – Antalet anställda i produktionen har nästintill fördubblats på ett år och vi har

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se