Page 117

PROMAGAZINE.se

TRANSPORT

De nya produkterna bygger på över 40 års erfarenhet av timmerbankar. Ingenjören som utvecklat Terminator XXL, Heikki Jokela, låg även bakom Alukarikka aluminiumbankarna som revolutionerade branschen 1976 och senare även timmerredena av aluminium som började tillverkas av Alu-Botnia i Maxmo år 1978. Dessa aluminiumprodukter lever kvar på marknaden än idag.

Terminator XXL-serien har flera lösningar som förbättrar trafiksäkerheten.

I Finland används alltid dubbla lastspännare på vagnens första Terminator XXL -bankar som absorberar merparten av kraften vid bromsning.

Terminator XXL försäljning i Sverige hanteras är civilingenjören Jari Koivisto som har lång erfarenhet inom försäljning av timmerbankar i Europa.

Terminator XXL:s aerodynamiska form sparar bränsle och minskar molnet av vatten, snö och damm som uppkommer bakom fordonet, vilket är mycket viktigt för trafiksäkerheten.

valfri kulör. Produkterna kan levereras i alla färger enligt kundens önskemål. – Formgivningen är inte bara visuell utan handlar om att skapa optimal aerodynamik. Terminator XXL:s aerodynamiska form sparar bränsle och minskar molnet av vatten, snö och damm som uppkommer bakom fordonet, vilket är mycket viktigt för trafiksäkerheten, tillägger Jokela som jobbat med att förbättra aerodyna-

miken för timmertransporter sedan 1986.

Större lastarea världen över

I Finland har Terminator XXL blivit en framgångshistoria och produkterna har även exporterats över hela Europa. – I Finland har bankarna har bevisat sin hållfasthet i tunga transporter med 76 tons ekipage. Marknadens överlägset största lastarea gör bankarna till ett populärt val

De moderna Terminator XXL-bankarna är utformade för de senaste lastbilsmodellerna.

för de tyngre nya transportfordonen. Därför är merparten av HCT-ekipagen på upp till 104 ton som testkörs i Finland utrustade med Terminator XXL-bankar, berättar Jokela. Terminator XXL försäljning i Sverige hanteras är civilingenjören Jari Koivisto som har lång erfarenhet inom försäljning av timmerbankar i Europa.

- De ökade bruttovikterna i Sverige kommer att öka efterfrågan på den större lastarean som Terminator XXL erbjuder. Vi söker även aktivt återförsäljare i Sverige, säger Koivisto.

117

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se