Page 116

TRANSPORT

har utvecklingen dock lett till att man även börjat fokusera på andra konstruktionsegenskaper vid sidan av lättheten, som redan är något av en självklarhet.

Lastarean avgör

PROMAGAZINE.se I Finland har Terminator XXL -bankarna har bevisat sin hållfasthet i tunga transporter med 76 tons ekipage. Marknadens överlägset största lastarea gör bankarna till ett populärt val för de tyngre nya transportfordonen. Därför är merparten av HCT-ekipagen på upp till 104 ton som testkörs i Finland utrustade med Terminator XXL-bankar.

När man ska transportera mer virke utan kunna göra ekipagen längre innebär det att lasthöjden ökar. Maxhöjden i Sverige regleras inte genom förordning men är vanligen 4,4 meter. När bruttovikten höjdes från 60 till 76 ton i Finland ökade även den lagstadgade höjden från 4,2 till 4,4 meter. Ofta begränsas höjden dock av olika hinder, till exempel låga broar. Att lasta mer virke med konventionella höga bankar med litet lastutrymme innebär dock en mängd problem. Med maximal höjd på stakarna och mer virke än tidigare får lasten en betydligt högre tyngdpunkt. Det försämrar köregenskaperna och stabiliteten, vilket utgör en trafikfara och försvårar arbetet för föraren. En högre tyngdpunkt belastar även konstruktionen och däcken. Och även om man lastar bankar med liten lastarea proppfulla kan man i de flesta fall ändå inte dra nytta av de maximala nyttolasterna. Detta är ett stort problem, särskilt med torrt virke.

Terminator XXL löser problemet

Finland var först ut med att permanent höja viktgränserna för lastbilskombinationer. Men utvecklingen av Terminator XXL-serien inleddes flera år tidigare och de första modellerna kunde därför lanseras redan 2012. De nya produkterna bygger på över 40 års erfarenhet av timmerbankar. Ingenjören som utvecklat Terminator XXL, Heikki Jokela, låg även bakom Alukarikka aluminiumbankarna som revolutionerade branschen 1976 och senare även timmerredena av aluminium som började tillverkas av Alu-Botnia i Maxmo år 1978. Dessa aluminiumprodukter lever kvar på marknaden än idag. Heikki Jokela har under sin framgångsrika karriär designat uppemot 40 olika timmerbanksmodeller som gått vidare till serieproduktion. – Terminator XXL tillverkas av SSAB:s höghållfasta specialstål Weathering 960 och uppfyller självfallet det viktiga lätthetskravet. Bankarna ligger i samma viktklass som de lättaste aluminiumbankarna, men i fråga om övriga egenskaper är de helt i en klass för sig på 2010-talet. Terminator XXL har en unik form och avancerad produktionsteknik som ger en upp till 10 cm lägre stomhöjd jämfört med konventionella timmerbankar och en upp till 25 cm bredare lastarea mellan de smala stakarna. Detta innebär också en betydligt lägre tyngdpunkt för lasten. Med Terminator XXL får man plats för tillräck-

116

Terminator XXL har glidskydd på stakarna och ståltänder på redet som gör att travarna kan surras fast ordentligt med lastspännare. När travarna är säkert förankrade och inte kan röra sig förbättras köregenskaperna ytterligare.

För att garantera kvaliteten har Terminator XXL-bankarna tredubbel ytbehandling, först blästras specialstålet med stålkulor, sedan ytbehandlas det med zinkbeläggning och till slut målas och lackeras det med valfri kulör.

Terminator XXL-bankarna kan levereras i alla färger enligt kundens önskemål.

ligt med virke för att kunna dra nytta av de högre bruttovikterna, säger Heikki Jokela. Samtidigt ger den lägre tyngdpunkten bättre köregenskaper är därför säkrare i trafiken. – Terminator XXL-serien har flera lösningar som förbättrar trafiksäkerheten. Nya lastbilar har automatiska högeffektsbromsar, som har höjt bromseffekten med

hela 50 procent på kort tid. Det ställer helt nya krav på lastförankringen. Terminator XXL har glidskydd på stakarna och ståltänder på redet som gör att travarna kan surras fast ordentligt med lastspännare. När travarna är säkert förankrade och inte kan röra sig förbättras köregenskaperna ytterligare. I Finland används alltid dubbla lastspännare på vagnens första bankar som absorberar merparten av kraften vid

bromsning, säger Jokela.

Fokus på aerodynamiken

De moderna Terminator XXL-bankarna är utformade för de senaste lastbilsmodellerna. För att garantera kvaliteten har produkterna tredubbel ytbehandling, först blästras specialstålet med stålkulor, sedan ytbehandlas det med zinkbeläggning och till slut målas och lackeras det med

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se