Page 115

TRANSPORT

PROMAGAZINE.se

Terminator XXL har en unik form och avancerad produktionsteknik som ger en upp till 10 cm lägre stomhöjd jämfört med konventionella timmerbankar och en upp till 25 cm bredare lastarea mellan de smala stakarna. Detta innebär också en betydligt lägre tyngdpunkt för lasten. Med Terminator XXL får man plats för tillräckligt med virke för att kunna dra nytta av de högre bruttovikterna.

Timmertransporterna blir tyngre - bankarnas lastarea är avgörande Skandinavien har Europas tyngsta timmerekipage. I Sverige höjs bruttovikten till 74 ton och i Finland har man i flera år kört med 76 ton. Dessutom har man i båda länderna gjort försök med ännu större timmertransporter (& HCT). Målet med de ökade bruttovikterna är effektivare transporter, färre tunga fordon ute på vägarna och lägre utsläpp.

Utvecklingen av timmerbankar har genom tiderna styrts av transportfordonens viktgränser och dimensioner. Tidigare hade lättheten alltid högsta prioritet för att man ville minska egenvikten och på så sätt höja nyttolasten. Samtidigt har de övriga konstruktionsegenskaperna kanske

115

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se